Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παρουσίαση Ε. Κουτούλη-Αργυροπούλου Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

2 ΤΡΕΧΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Στο Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ. λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) από το ακαδημαϊκό έτος σύμφωνα με την υπουργική απόφαση αριθ. Β7/51/ (Φ.Ε.Κ. 120/ , τ.Β΄), που τροποποιήθηκε με τις υπουργικές αποφάσεις αριθ /Β7/2003 (Φ.Ε.Κ. 1980/ , τ.Β΄), 31142/Β7/2006 (Φ.Ε.Κ. 592/ , τ. Β΄) και 39219/Β7/ (Φ.Ε.Κ.1300/4.7.08, τ. Β΄).

3 ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α) Μεταπτυχιακό Διπλωμα Ειδίκευσης στη Χημεία (Μ.Δ.Ε.) Ελάχιστη διάρκεια 3 εξάμηνα 6 μαθήματα +διπλωματική εργασία Β) Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημεία Πριν την ψήφιση του 3685/2008 4 μαθήματα + διδακτορική διατριβή, ελάχιστος χρόνος τέσσερα ημερολογιακά έτη Μετά την ψήφιση του 3685/2008 γίνονται δεκτοί μόνον κάτοχοι Μ.Δ.Ε. και η ελάχιστη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής είναι 3 ημερολογιακά έτη.

4 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑΣ 1 ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2 ΚΒΑΝΤΙΚΗ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 3 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 4 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 6 ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ 8 ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 9 ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 10 ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΤΡΟΦΙΜΩΝ

5 ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στην Ανόργανη Χημεία
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες ΔΜ ΜΧΑ 101 Προχωρημένη Ανόργανη Χημεία 3 ΜΧΑ 102 Φυσικές Μέθοδοι στην Ανόργανη Χημεία ΜΧΑ 203 Οργανομεταλλική Χημεία ΜΧΑ 204 Βιοανόργανη Χημεία ΜΧΑ 305 Χημεία Στερεάς Κατάστασης ΜΧΑ 306 Ραδιοχημεία-Πυρηνική Χημεία ΜΧ 700 Διπλωματική Εργασία 7 ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στην Κβαντική και Υπολογιστική Χημεία Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες ΔΜ ΜΧΑ 111 Θεωρία Αυτοσυνεπούς Πεδίου και Πεδίου Δυνάμεων 3 ΜΧΑ 112 Θεωρία Μοριακών Τροχιακών ΜΧΑ 213 Ειδικές Μέθοδοι Κβαντικής Χημείας ΜΧΑ 214 Ανάλυση και Σχεδιασμός Μοριακών Προτύπων ΜΧΑ 315 Ηλεκτρονικές, Ηλεκτρικές & Μαγνητικές Ιδιότητες Μορίων ΜΧΑ 316 Ραδιοχημεία-Πυρηνική Χημεία ΜΧ 700 Διπλωματική Εργασία 7

6 ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στη Βιοχημεία
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες ΔΜ ΜΧΟ 131 Χημεία και Μεταβολισμός Νουκλεϊνικών Οξέων – Αρχές Ανασυνδυασμού του DNA 3 ΜΧΟ 132 Χημεία και Μεταβολισμός Πρωτεϊνών ΜΧΟ 233 Χημεία και Βιοχημεία Αμινοξέων ΜΧΟ 234 Βιοτεχνολογία ΜΧΟ 335 Εργαστηριακές Τεχνικές στη Βιοχημεία ΜΧΟ 336 Προχωρημένη Κλινική Χημεία ΜΧ 700 Διπλωματική Εργασία 7 ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στην Οργανική Χημεία Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες ΔΜ ΜΧΟ 121 Συνθετική Οργανική Χημεία 3 ΜΧΟ 122 Προχωρημένη Οργανική Χημεία ΜΧΟ 223 Οργανική Φασματοσκοπία ΜΧΟ 224 Φυσική Οργανική Χημεία ΜΧΟ 325 Ειδικά Θέματα Οργανικής Χημείας ΜΧΟ 326 Χημεία Φυσικών Προϊόντων ΜΧ 700 Διπλωματική Εργασία 7

7 ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στην Προχωρημένη Χημική Ανάλυση
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες ΔΜ ΜΧΥ 151 Προχωρημένη Ενόργανη Χημική Ανάλυση 3 ΜΧΥ 152 Προχωρημένες Διαχωριστικές Τεχνικές Χημικής Ανάλυσης ΜΧΥ 253 Μέθοδοι Προχωρημένης Ηλεκτροανάλυσης ΜΧΥ 254 Σύγχρονες Μέθοδοι Χημικής Ανάλυσης ΜΧΥ 347 Ειδικά Κεφάλαια Φυσικοχημείας ΜΧΥ 325 Ειδικά Θέματα Οργανικής Χημείας ΜΧ 700 Διπλωματική Εργασία 7 ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στη Χημεία Περιβάλλοντος Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες ΔΜ ΜΧΥ 155 Προχωρημένη Χημεία Περιβάλλοντος 3 ΜΧΥ 347 Ειδικά Κεφάλαια Φυσικοχημείας ΜΧΥ 291 Σύγχρονες Μέθοδοι Ταυτοποίησης και Ανάλυσης ΜΧΤ 171 Προχωρημένη Χημική Τεχνολογία ΜΧΥ 356 Προχωρημένος Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος ΜΧΤ 375 Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΜΧ 700 Διπλωματική Εργασία 7

8 ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στη Φυσική Χημεία Υλικών και Ηλεκτροχημεία
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες ΔΜ ΜΧΥ 141 Προχωρημένη Θερμοδυναμική 3 ΜΧΥ 142 Ιονικές Δράσεις ΜΧΥ 243 Ηλεκτροδιακές Δράσεις και Ηλεκτροανάλυση ΜΧΥ 244 Φυσικοχημεία Διεπιφανειών ΜΧΥ 345 Φυσικοχημεία Υλικών ΜΧΥ 346 Εφαρμοσμένη Ηλεκτροχημεία ΜΧ 700 Διπλωματική Εργασία 7 ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στη Χημική Τεχνολογία Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες ΔΜ ΜΧΤ 171 Προχωρημένη Χημική Τεχνολογία 3 ΜΧΤ 172 Προσομοίωση και Αριστοποίηση ΜΧΤ 273 Φαινόμενα Μεταφοράς ΜΧΤ 274 Ειδικά Χημικοτεχνολογικά Θέματα ΜΧΤ 375 Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΜΧΤ 244 Φυσικοχημεία Διεπιφανειών ΜΧ 700 Διπλωματική Εργασία 7

9 ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στη Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες ΔΜ ΜΧΤ 161 Αντιδράσεις Πολυμερισμού 3 ΜΧΤ 162 Τάξεις Πολυμερών ΜΧΤ 263 Χαρακτηρισμός Πολυμερών ΜΧΤ 264 Τεχνολογία Πολυμερών ΜΧΤ 365 Ρεολογία Πολυμερών ΜΧΤ 366 Υφάνσιμες Ίνες ΜΧ 700 Διπλωματική Εργασία 7 ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στη Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες ΔΜ ΜΧΤ 181 Ειδικά Θέματα Χημείας Τροφίμων 3 ΜΧΥ 151 Ενόργανες Μέθοδοι στην Ανάλυση Τροφίμων ΜΧΤ 282 Γεωργικές Βιομηχανίες ΜΧΟ 234 Βιοτεχνολογία ΜΧΤ 383 Μικροβιολογία Τροφίμων ΜΧΤ 384 Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων ΜΧ 700 Διπλωματική Εργασία 7

10 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3685/2008, το Τμήμα Χημείας έχει οργανώσει από το έτος 2009 νέο Π.Μ.Σ. το οποίο έχει υποβληθεί προς έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας. Βασικές Αλλαγές Διάρκεια Αύξηση ειδικεύσεων Αύξηση αριθμού εισακτέων

11 ΤΙΤΛΟΙ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΙΤΛΟΙ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χημεία Πλήρους απασχόλησης ελάχιστη διάρκεια ένα ημερολογιακό έτος 60 δ.μ. (30+30 σε δυο εξάμηνα) ο Εξάμηνο: Οκτώβριος-Μάρτιος 30 δ.μ. από μαθήματα των 5 ή 10 δ.μ 2ο Εξάμηνο: Απρίλιος- Σεπτέμβριος 30 δ.μ. διπλωματική Μερικής απασχόλησης ελάχιστη διάρκεια δύο ημερολογιακά έτη 60 δ.μ. (σε τέσσερα εξάμηνα) (β) Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημεία ελάχιστη διάρκεια για κατόχους ΜΔΕ τρία ημερολογιακά έτη

12 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΠΜΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΜΣ 1 ΧΗΜΕΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ & ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 2 ΚΒΑΝΤΙΚΗ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 3 ΧΗΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΝΕΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΑ 4 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 6 ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 8 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 9 ΧΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 10 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 11 ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 12 ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 13 ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 14 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 15 ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 16 ΧΗΜΕΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

13 Αριθμός εισακτέων για τη λήψη ΜΔΕ
Οι εισακτέοι/ες στο Π.Μ.Σ. την τελευταία πενταετία είναι περίπου 60 κατ’ έτος. Η ακριβής κατανομή ανά ειδικότητα ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) μετά από πρόταση των αντίστοιχων εργαστηρίων. Γνωστικά αντικείμενα των προπτυχιακών σπουδών των εισακτέων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως εισακτέοι/ες κάτοχοι τίτλου σπουδών στη Χημεία ή σε επιστήμες συναφείς προς το γνωστικό αντικείμενο μιας από τις προαναφερθείσες ειδικότητες, που χορηγείται από Ελληνικά Α.Ε.Ι. και ομοταγή αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής. Διαδικασία τρόπος και χρόνος επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών Κατά το μήνα Ιούλιο δημοσιεύεται προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με τον αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που μπορούν να γίνουν δεκτοί ανά ειδικότητα. Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση τα κριτήρια, που έχουν ορισθεί, ενώ συντάσσεται και κατάλογος με όσους/ες επιλέγονται ο οποίος περιλαμβάνει και τους/τις αναπληρωματικούς/ες τους, εφόσον υπάρχουν. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

14 Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών λαμβάνονται υπόψη :
Κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών λαμβάνονται υπόψη : ο γενικός βαθμός του πτυχίου τους η επίδοσή τους σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το αντικείμενο του ΜΔΕ η επίδοσή τους στην πτυχιακή ή τη διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών η πιθανή ερευνητική δραστηριότητά τους η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας ή της Ελληνικής γλώσσας στην περίπτωση που είναι αλλοδαποί Μεταπτυχιακοί τίτλοι η προσωπικότητα τους, που εκτιμάται κατά τη συνέντευξη προς την επιτροπή επιλογής η οποία συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

15 Προϋποθέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Γίνονται δεκτοί κάτοχοι ΜΔΕ οι οποίοι έχουν τίτλο βασικών σπουδών στη Χημεία ή κάτοχοι ΜΔΕ στη Χημεία ή σε συναφείς προς το γνωστικό αντικείμενο μιας των ειδικεύσεων του ΜΔΕ του Τμήματος Χημείας επιστήμες, ο οποίος χορηγείται από Ελληνικά Α.Ε.Ι. ή ομοταγή αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί και οι κάτοχοι τίτλου βασικών σπουδών στη Χημεία που δεν είναι κάτοχοι ΜΔΕ εφόσον έχουν (α) διετή ερευνητική εμπειρία που αποδεικνύεται με εργασιακή σχέση, και (β) δυο τουλάχιστον δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Υποψήφιοι/ες διδάκτορες που είναι κάτοχοι ΜΔΕ σε ειδικότητα διαφορετική από αυτή που αντιστοιχεί στο αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής πρέπει, παράλληλα με την εκπόνηση της διατριβής τους, να παρακολουθήσουν με επιτυχία κύκλο υποχρεωτικών μαθημάτων του Π.Μ.Σ. που οδηγούν στη λήψη ΜΔΕ, και, κατά περίπτωση, έναν ορισμένο αριθμό προπτυχιακών μαθημάτων.

16 Διαδικασία και τρόπος επιλογής υποψηφίων διδακτόρων
Οι κάτοχοι ΜΔΕ που έχει χορηγηθεί από το Τμήμα μπορούν, εντός τριετίας από τη λήψη του, να γίνουν άμεσα δεκτοί για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής μετά από κατάθεση βεβαίωσης ενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματος ότι δέχεται να αναλάβει την επίβλεψη της διατριβής. Για τους άλλους ενδιαφερόμενους γίνεται προκήρυξη για εκδήλωση ενδιαφέροντος κατά τους μήνες Οκτώβριο και Φεβρουάριο. Οι ενδιαφερόμενοι για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, όπου πρέπει να προσδιορίζουν, σε γενικές γραμμές, το αντικείμενο της διατριβής την οποία επιθυμούν να εκπονήσουν. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με κριτήρια τις προπτυχιακές σπουδές τους, τη συνάφεια του ΜΔΕ τους με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο ενδιαφέρονται να εκπονήσουν τη διατριβή και τα λοιπά προσόντα τους.

17

18

19

20

21

22

23

24

25 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ. Π. Π. Σ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Π.Π.Σ. (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες Συνεργαζόμενα Τμήματα: Xημείας Αθηνών, Θεσ/νικης, Ιωαννίνων και Χημικών Μηχανικών Ε. Μ.Π. Επιστημονικός υπεύθυνος από το Τμήμα: Καθηγητής κ. Μ. Σιγάλας Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές στη Χημική Βιομηχανία Συνεργαζόμενα Τμήματα: Xημείας Αθηνών, Θεσ/νικης, Πατρών, Κρήτης, Ιωαννίνων και Γεωπονικού Αθηνών. Επιστημονικός υπεύθυνος από το Τμήμα: Av. Καθηγητής Κ. Λίτινας Βιοανόργανη Χημεία Συνεργαζόμενα Τμήματα: Xημείας Ιωαννίνων, Θεσ/νικης, Πατρών, Κρήτης, Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. και του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Επιστημονικός υπεύθυνος από το Τμήμα: Καθηγητής κ.Δ. Κεσίσογλου. Χημική Ανάλυση-΄Ελεγχος Ποιότητας Συνεργαζόμενα Τμήματα: Xημείας Αθηνών, Θεσ/νικης. Επιστημονικός υπεύθυνος από το Τμήμα: Καθηγητής κ. Ι. Παπαδογιάννης. Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών Συνεργαζόμενα Τμήματα: Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Γενικό του Πολυτεχνείου Α.Π.Θ. και Τμήμα Xημείας Α.Π.Θ. Επιστημονικός υπεύθυνος από το Τμήμα: Αν. Καθηγήτρια κ. Ειρήνη Σιδερίδου. Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες Συνεργαζόμενα Τμήματα: Φυσικής, Xημείας Βιολογίας Θεσ/νικης, Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής Θεσ/νικης. Επιστημονικός υπεύθυνος από το Τμήμα: Καθηγητής κ. Δ. Κυριακίδης.

26 Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες (ΔιΧηΝΕΤ)
Τίτλος Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες (ΔιΧηΝΕΤ) Αντικείμενο σπουδών Παροχή γνώσεων Διδακτικής της Χημείας που είναι απαραίτητες για τη διδασκαλία της Χημείας, αλλά και για την έρευνα σε θέματα Διδακτικής της Χημείας. Παροχή γνώσεων Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, απαραίτητων εφοδίων για τους εκπαιδευτικούς. Διδασκαλία μαθημάτων Χημείας και Χημικής Τεχνολογίας με έμφαση στη σύνδεσή τους με τη ζωή και το περιβάλλον και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι διδάσκοντες και οι διδασκόμενοι κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Εκπαίδευση στη λειτουργία και χρήση των συμβατικών εκπαιδευτικών μέσων και των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών (εκπαιδευτικό λογισμικό, λογισμικό προσομοίωσης, πολυμέσα, Internet) και στα εργαλεία ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού. Μεταπτυχιακοί τίτλοι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Τμήματα που συμμετέχουν Τμήμα Χημείας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Τμήμα Χημικών Μηχανικής Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου Διοικητική ευθύνη Συντονιστής για Α.Π.Θ. Μιχάλης Σιγάλας, Καθηγητής Διεξαγωγή μαθημάτων Τμήμα Χημείας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (κατεύθυνση "Διδακτική της Χημείας") Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (κατεύθυνση "Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας της Χημείας") Χρονική διάρκεια σπουδών Τρία (3) εξάμηνα Πρόγραμμα σπουδών Α εξάμηνο Διδακτική Φυσικών Επιστημών. Η πληροφορική στην Εκπαίδευση. Το πείραμα στη διδασκαλία της Χημείας. Διδακτική και Επιστημολογική Προσέγγιση Θεμάτων Χημείας. Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Οργάνωση της Διδασκαλίας. Β Εξάμηνο Χημεία και καθημερινή ζωή. Η πράσινη προσέγγιση. Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της Χημείας. Ιστορία της Χημείας. Εργαλεία ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού. Εφαρμογή Νέων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών στο Χημικό Εργαστήριο Γ Εξάμηνο Διπλωματική Εργασία Αριθμός εισακτέων 10-15 ανά έτος Διάρκεια λειτουργίας 1998-σήμερα Αριθμός αποφοίτων 90

27 «Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας»
Τίτλος «Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας» Αντικείμενο σπουδών Αντικείμενο του ΠΜΣ «Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας» είναι η γνωστική περιοχή της σύγχρονης Χημικής Ανάλυσης, των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, και των Ελέγχων Ποιότητας Φαρμάκων, Τροφίμων, Υλικών και Περιβάλλοντος. Σκοπός του προγράμματος είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων (πτυχιούχων Χημείας και άλλων συναφών Θετικών Επιστημών) για τη στελέχωση των Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Χημικών Βιομηχανιών (Τροφίμων, Ποτών, Φαρμάκων, Υλικών) και των Ιδιωτικών και Κρατικών Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας (περιβάλλοντος, τροφίμων, φαρμάκων, υλικών). Μεταπτυχιακοί τίτλοι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Τμήματα που συμμετέχουν Τμήμα Χημείας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Διοικητική ευθύνη Συντονιστής για Α.Π.Θ. Ιωάννης Παπαδογιάννης, Καθηγητής Διεξαγωγή μαθημάτων Χρονική διάρκεια σπουδών Τέσσερα (4) εξάμηνα Πρόγραμμα σπουδών Α εξάμηνο Προχωρημένη Αναλυτική Χημεία Χημειομετρία – Στατιστική – Μετρολογία Ερευνητική Μεθοδολογία Β Εξάμηνο Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας 2 από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων Έλεγχος Ποιότητας Περιβάλλοντος Έλεγχος Ποιότητας Τροφίμων και Ποτών Έλεγχος Ποιότητας Υλικών Γ-Δ Εξάμηνο Διπλωματική Εργασία Αριθμός εισακτέων Μέχρι 10 ανά Τμήμα και ανά έτος Διάρκεια λειτουργίας 2002-σήμερα Αριθμός αποφοίτων 94 (56 από το ΑΠΘ)

28 Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών (ΔΠΜΣ/ΔΤΠΥ)
Τίτλος Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών (ΔΠΜΣ/ΔΤΠΥ) Αντικείμενο σπουδών Η εκπαίδευση σε βασικές κατευθύνσεις της τεχνολογίας προηγμένων υλικών, όπως και η προετοιμασία για τη διεξαγωγή διεπιστημονικής έρευνας σε προβλήματα αιχμής της σύγχρονης τεχνολογίας υλικών. Η παραγωγή επιστημονικού δυναμικού και ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας στην περιοχή των προηγμένων υλικών (πολυμερικά, κεραμικά, ηλεκτροτεχνικά και ηλεκτρονικά, μέταλλα/κράματα και σύνθετα-νανοσύνθετα ενισχυμένα υλικά) καθώς και των διεργασιών παραγωγής και χαρακτηρισμού των υλικών. Παράλληλα στόχος του προγράμματος είναι η διασύνδεση και συνεργασία των ελληνικών πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και βιομηχανίας στη γνωστική περιοχή της τεχνολογίας προηγμένων υλικών. Μεταπτυχιακοί τίτλοι 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 2. Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματα που συμμετέχουν Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Διοικητική ευθύνη Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Π.Θ. (αλλάζει σε καθε κύκλο σπουδών) Συντονιστής για Α.Π.Θ. Δ. Τσιπάς, Καθηγητής Διεξαγωγή μαθημάτων Πολυτεχνική Σχολή και Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ Χρονική διάρκεια σπουδών Τρία (3) εξάμηνα Πρόγραμμα σπουδών Α εξάμηνο Δομή των υλικών. Ιδιότητες των υλικών. Μέθοδοι μελέτης και χαρακτηρισμού των υλικών. Διεργασίες παραγωγής υλικών. Ερευνητική μεθοδολογία. Β Εξάμηνο Πολυμερικά Υλικά. Κεραμικά Υλικά. Μηχανικές ιδιότητες και αντοχή υλικών. Μαγνητικά – Ηλεκτρονικά υλικά. Γ Εξάμηνο Διπλωματική Εργασία Αριθμός εισακτέων 25 ανά έτος Διάρκεια λειτουργίας 1998-σήμερα Αριθμός αποφοίτων 120

29 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Χημείας Τομέας Χημικής τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας «Επαγγελματική σταδιοδρομία αποφοίτων ΠΜΣ του Τομέα ΧΤ & ΒΧ – Αξιολόγηση των ΠΜΣ – Προτάσεις» Τομέας ΧΤ & ΒΧ - Ομάδα εργασίας: Δ. Αχιλιάς, Κ. Τριανταφυλλίδης, Ε. Χατζηδημητρίου «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Επαγγελματικές Προοπτικές: Η εμπειρία 10 χρόνων λειτουργίας των ΠΜΣ»

30 Ταυτότητα έρευνας - μελέτης
Αποστολή ερωτηματολογίου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε απόφοιτους (σε σύνολο 60) του ΠΜΣ των τριών κατευθύνσεων του Τομέα ΧΤ & ΒΧ (με παράλληλη τηλεφωνική επαφή) Απάντησαν: 31 απόφοιτοι (ποσοστό 60 %) Κατηγορίες ερωτήσεων: α) Στοιχεία επικοινωνίας, β) Στοιχεία παρούσας επαγγελματικής κατάστασης, γ) Σπουδές, δ) Στοιχεία επαγγελματικής σταδιοδρομίας, ε) Στοιχεία αξιολόγησης ΠΜΣ σε σχέση με σύνδεση με την αγορά εργασίας Ποσοτική & ποιοτική ανάλυση στοιχείων

31 Αριθμός κατόχων Μ. Δ. Ε ή/και Δ. Δ. του Τομέα Χ. Τ. &Β. Χ
Αριθμός κατόχων Μ.Δ.Ε ή/και Δ.Δ. του Τομέα Χ.Τ.&Β.Χ. (Διάστημα )

32 Προέλευση βασικού πτυχίου Από αυτούς που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο

33 Χρόνος από εγγραφή έως λήψη Μ.Δ.Ε Μέσος χρόνος λήψης ΜΔΕ: 2.6 χρόνια
έως λήψη Δ.Δ. Χρόνος από λήψη Μ.Δ.Ε έως λήψη Δ.Δ.

34 Παρούσα επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων των 3 ΠΜΣ Τομέα ΧΤΒΧ
(% επί του συνόλου των απαντήσεων)

35 Πορεία μετά τη λήψη του διπλώματος Κάτοχοι ΜΔΕ
21 άτομα/27 9 άτομα/27 επί του συνόλου των απαντήσεων

36 Πορεία μετά τη λήψη του διπλώματος Κάτοχοι ΔΔ
3 άτομα σε σύνολο 8 (ποσοστό 38%, επί του συνόλου των απαντήσεων) έχουν ασχοληθεί με μεταδιδακτορική έρευνα 7 άτομα σε σύνολο 8 (ποσοστό 88%) εργάζονται (περιλαμβανομένης και της μεταδιδακτορικής έρευνας) και 1 υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία

37 Τομείς τρέχουσας απασχόλησης των αποφοίτων των 3 ΠΜΣ του Τομέα ΧΤΒΧ
επί του συνόλου των απαντήσεων

38 Τομείς τρέχουσας απασχόλησης των αποφοίτων των 3 ΠΜΣ του Τομέα ΧΤΒΧ
Τομείς τρέχουσας απασχόλησης των αποφοίτων των 3 ΠΜΣ του Τομέα ΧΤΒΧ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΓΧΚ Υπουργείο Ανάπτυξης Περιφ/κό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτ. Ελέγχου Βόλου ΕΘΙΑΓΕ/Ινστιτούτο Βάμβακος & Βιομηχανικών Φυτών ΑΕΙ ΤΕΙ Μέση Εκπαίδευση ΕΚΕΤΑ/ΙΤΧΗΔ

39 Τομείς τρέχουσας απασχόλησης των αποφοίτων των 3 ΠΜΣ του Τομέα ΧΤΒΧ
Τομείς τρέχουσας απασχόλησης των αποφοίτων των 3 ΠΜΣ του Τομέα ΧΤΒΧ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΛ (Αντιπρ/πείες επιστημονικού εξοπλισμού) Biomerieux Hellas (πώληση αντ/ρίων & μηχ/των σε νοσοκομεία) Medochemie (Παρασκευή φαρμάκων) Επιστημονική υποστήριξη (Μελέτες διασφάλισης υγιεινής & ποιότητας τροφίμων) Χατζηλουκάς (Χημική βιομηχανία, παραγωγή ρητινών) Χατζόπουλος (εύκαμπτα υλικά συσκευασίας) LAFARGE BETON ΑΒΕΕ (εταιρεία σκυροδέματος & προϊόντων λατομείου)

40 Τομείς τρέχουσας απασχόλησης των αποφοίτων των 3 ΠΜΣ του Τομέα ΧΤΒΧ
Τομείς τρέχουσας απασχόλησης των αποφοίτων των 3 ΠΜΣ του Τομέα ΧΤΒΧ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Ιδιαίτερα μαθήματα Εταιρεία μελετών και εφαρμογών (συστήματα HACCP κ.ά)

41 Είδος τρέχουσας θέσης εργασίας των αποφοίτων των 3 ΠΜΣ του Τομέα ΧΤΒΧ
Είδος τρέχουσας θέσης εργασίας των αποφοίτων των 3 ΠΜΣ του Τομέα ΧΤΒΧ επί του συνόλου των απαντήσεων

42 Είδος τρέχουσας απασχόλησης
επί του συνόλου των απαντήσεων

43 Αντικείμενα τρέχουσας εργασίας
Εκπαίδευση / Έρευνα (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ινστιτούτα, Μέση Εκπαίδευση, ΚΕΚ) (8) Εργαστηριακές αναλύσεις (5) Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (3) Μελέτες διασφάλισης υγιεινής & ποιότητας τροφίμων (2) Διασφάλιση ποιότητας - ποιοτικός έλεγχος (2) Προγραμματισμός & έλεγχος παραγωγής (2) Μελέτες, πώληση, επιστημονική υποστήριξη (2)

44 Παρατηρούμε μεγάλη συνάφεια ποσοστό μεγαλύτερο από 90%
Είναι το αντικείμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας συναφές με το αντικείμενο των σπουδών; Παρατηρούμε μεγάλη συνάφεια ποσοστό μεγαλύτερο από 90% ανάμεσα στα αντικείμενα εργασίας των αποφοίτων και το αντικείμενο των σπουδών τους

45 Σε ποιό βαθμό το ΠΜΣ του Τομέα ΧΤ & ΒΧ σας παρείχε τα απαραίτητα εφόδια για αναζήτηση θέσης εργασίας σχετικής με τις σπουδές σας ;

46 Συνοψίζοντας Σύνολο κατόχων Μ.Δ.Ε ή Δ.Δ του τομέα Χ.Τ. & Β.Χ : 60 Απάντησαν στο ερωτηματολόγιο σε ποσοστό 60%. Διπλάσιος αριθμός αποφοίτων γυναικών σε σχέση με τους άνδρες Από αυτούς που απάντησαν, 67% ήταν πτυχιούχοι Χημικοί, 23% Χημικοί Μηχανικοί και 10% από άλλα τμήματα (π.χ. Γεωπόνοι) Μέσος χρόνος λήψης ΜΔΕ 2.6 χρόνια και Δ.Δ. 5 χρόνια Μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων των ΠΜΣ βρίσκει εργασία μετά το πέρας των σπουδών, σχετική με το αντικείμενο των σπουδών, κυρίως στο δημόσιο τομέα Εκπαίδευση/έρευνα και εργαστηριακές αναλύσεις, τα κυριότερα αντικείμενα τρέχουσας εργασιακής απασχόλησης των αποφοίτων


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google