Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παρουσίαση Ε. Κουτούλη-Αργυροπούλου Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

2 ΤΡΕΧΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Στο Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ. λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) από το ακαδημαϊκό έτος σύμφωνα με την υπουργική απόφαση αριθ. Β7/51/ (Φ.Ε.Κ. 120/ , τ.Β΄), που τροποποιήθηκε με τις υπουργικές αποφάσεις αριθ /Β7/2003 (Φ.Ε.Κ. 1980/ , τ.Β΄), 31142/Β7/2006 (Φ.Ε.Κ. 592/ , τ. Β΄) και 39219/Β7/ (Φ.Ε.Κ.1300/4.7.08, τ. Β΄).

3 ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α) Μεταπτυχιακό Διπλωμα Ειδίκευσης στη Χημεία (Μ.Δ.Ε.) Ελάχιστη διάρκεια 3 εξάμηνα 6 μαθήματα +διπλωματική εργασία Β) Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημεία Πριν την ψήφιση του 3685/2008 4 μαθήματα + διδακτορική διατριβή, ελάχιστος χρόνος τέσσερα ημερολογιακά έτη Μετά την ψήφιση του 3685/2008 γίνονται δεκτοί μόνον κάτοχοι Μ.Δ.Ε. και η ελάχιστη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής είναι 3 ημερολογιακά έτη.

4 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑΣ 1 ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2 ΚΒΑΝΤΙΚΗ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 3 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 4 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 6 ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ 8 ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 9 ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 10 ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

5 ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στην Ανόργανη Χημεία
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες ΔΜ ΜΧΑ 101 Προχωρημένη Ανόργανη Χημεία 3 ΜΧΑ 102 Φυσικές Μέθοδοι στην Ανόργανη Χημεία ΜΧΑ 203 Οργανομεταλλική Χημεία ΜΧΑ 204 Βιοανόργανη Χημεία ΜΧΑ 305 Χημεία Στερεάς Κατάστασης ΜΧΑ 306 Ραδιοχημεία-Πυρηνική Χημεία ΜΧ 700 Διπλωματική Εργασία 7 ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στην Κβαντική και Υπολογιστική Χημεία Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες ΔΜ ΜΧΑ 111 Θεωρία Αυτοσυνεπούς Πεδίου και Πεδίου Δυνάμεων 3 ΜΧΑ 112 Θεωρία Μοριακών Τροχιακών ΜΧΑ 213 Ειδικές Μέθοδοι Κβαντικής Χημείας ΜΧΑ 214 Ανάλυση και Σχεδιασμός Μοριακών Προτύπων ΜΧΑ 315 Ηλεκτρονικές, Ηλεκτρικές & Μαγνητικές Ιδιότητες Μορίων ΜΧΑ 316 Ραδιοχημεία-Πυρηνική Χημεία ΜΧ 700 Διπλωματική Εργασία 7

6 ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στη Βιοχημεία
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες ΔΜ ΜΧΟ 131 Χημεία και Μεταβολισμός Νουκλεϊνικών Οξέων – Αρχές Ανασυνδυασμού του DNA 3 ΜΧΟ 132 Χημεία και Μεταβολισμός Πρωτεϊνών ΜΧΟ 233 Χημεία και Βιοχημεία Αμινοξέων ΜΧΟ 234 Βιοτεχνολογία ΜΧΟ 335 Εργαστηριακές Τεχνικές στη Βιοχημεία ΜΧΟ 336 Προχωρημένη Κλινική Χημεία ΜΧ 700 Διπλωματική Εργασία 7 ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στην Οργανική Χημεία Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες ΔΜ ΜΧΟ 121 Συνθετική Οργανική Χημεία 3 ΜΧΟ 122 Προχωρημένη Οργανική Χημεία ΜΧΟ 223 Οργανική Φασματοσκοπία ΜΧΟ 224 Φυσική Οργανική Χημεία ΜΧΟ 325 Ειδικά Θέματα Οργανικής Χημείας ΜΧΟ 326 Χημεία Φυσικών Προϊόντων ΜΧ 700 Διπλωματική Εργασία 7

7 ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στην Προχωρημένη Χημική Ανάλυση
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες ΔΜ ΜΧΥ 151 Προχωρημένη Ενόργανη Χημική Ανάλυση 3 ΜΧΥ 152 Προχωρημένες Διαχωριστικές Τεχνικές Χημικής Ανάλυσης ΜΧΥ 253 Μέθοδοι Προχωρημένης Ηλεκτροανάλυσης ΜΧΥ 254 Σύγχρονες Μέθοδοι Χημικής Ανάλυσης ΜΧΥ 347 Ειδικά Κεφάλαια Φυσικοχημείας ΜΧΥ 325 Ειδικά Θέματα Οργανικής Χημείας ΜΧ 700 Διπλωματική Εργασία 7 ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στη Χημεία Περιβάλλοντος Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες ΔΜ ΜΧΥ 155 Προχωρημένη Χημεία Περιβάλλοντος 3 ΜΧΥ 347 Ειδικά Κεφάλαια Φυσικοχημείας ΜΧΥ 291 Σύγχρονες Μέθοδοι Ταυτοποίησης και Ανάλυσης ΜΧΤ 171 Προχωρημένη Χημική Τεχνολογία ΜΧΥ 356 Προχωρημένος Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος ΜΧΤ 375 Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΜΧ 700 Διπλωματική Εργασία 7

8 ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στη Φυσική Χημεία Υλικών και Ηλεκτροχημεία
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες ΔΜ ΜΧΥ 141 Προχωρημένη Θερμοδυναμική 3 ΜΧΥ 142 Ιονικές Δράσεις ΜΧΥ 243 Ηλεκτροδιακές Δράσεις και Ηλεκτροανάλυση ΜΧΥ 244 Φυσικοχημεία Διεπιφανειών ΜΧΥ 345 Φυσικοχημεία Υλικών ΜΧΥ 346 Εφαρμοσμένη Ηλεκτροχημεία ΜΧ 700 Διπλωματική Εργασία 7 ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στη Χημική Τεχνολογία Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες ΔΜ ΜΧΤ 171 Προχωρημένη Χημική Τεχνολογία 3 ΜΧΤ 172 Προσομοίωση και Αριστοποίηση ΜΧΤ 273 Φαινόμενα Μεταφοράς ΜΧΤ 274 Ειδικά Χημικοτεχνολογικά Θέματα ΜΧΤ 375 Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΜΧΤ 244 Φυσικοχημεία Διεπιφανειών ΜΧ 700 Διπλωματική Εργασία 7

9 ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στη Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες ΔΜ ΜΧΤ 161 Αντιδράσεις Πολυμερισμού 3 ΜΧΤ 162 Τάξεις Πολυμερών ΜΧΤ 263 Χαρακτηρισμός Πολυμερών ΜΧΤ 264 Τεχνολογία Πολυμερών ΜΧΤ 365 Ρεολογία Πολυμερών ΜΧΤ 366 Υφάνσιμες Ίνες ΜΧ 700 Διπλωματική Εργασία 7 ΜΔΕ στη Χημεία με έμφαση στη Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες ΔΜ ΜΧΤ 181 Ειδικά Θέματα Χημείας Τροφίμων 3 ΜΧΥ 151 Ενόργανες Μέθοδοι στην Ανάλυση Τροφίμων ΜΧΤ 282 Γεωργικές Βιομηχανίες ΜΧΟ 234 Βιοτεχνολογία ΜΧΤ 383 Μικροβιολογία Τροφίμων ΜΧΤ 384 Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων ΜΧ 700 Διπλωματική Εργασία 7

10 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3685/2008, το Τμήμα Χημείας έχει οργανώσει από το έτος 2009 νέο Π.Μ.Σ. το οποίο έχει υποβληθεί προς έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας. Βασικές Αλλαγές Διάρκεια Αύξηση ειδικεύσεων Αύξηση αριθμού εισακτέων

11 Αριθμός εισακτέων για τη λήψη ΜΔΕ
Οι εισακτέοι/ες στο Π.Μ.Σ. την τελευταία πενταετία είναι περίπου 60 κατ’ έτος. Η ακριβής κατανομή ανά ειδικότητα ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) μετά από πρόταση των αντίστοιχων εργαστηρίων. Γνωστικά αντικείμενα των προπτυχιακών σπουδών των εισακτέων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως εισακτέοι/ες κάτοχοι τίτλου σπουδών στη Χημεία ή σε επιστήμες συναφείς προς το γνωστικό αντικείμενο μιας από τις προαναφερθείσες ειδικότητες, που χορηγείται από Ελληνικά Α.Ε.Ι. και ομοταγή αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής. Διαδικασία τρόπος και χρόνος επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών Κατά το μήνα Ιούλιο δημοσιεύεται προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με τον αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που μπορούν να γίνουν δεκτοί ανά ειδικότητα. Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση τα κριτήρια, που έχουν ορισθεί, ενώ συντάσσεται και κατάλογος με όσους/ες επιλέγονται ο οποίος περιλαμβάνει και τους/τις αναπληρωματικούς/ες τους, εφόσον υπάρχουν. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

12 Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών λαμβάνονται υπόψη :
Κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών λαμβάνονται υπόψη : ο γενικός βαθμός του πτυχίου τους η επίδοσή τους σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το αντικείμενο του ΜΔΕ η επίδοσή τους στην πτυχιακή ή τη διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών η πιθανή ερευνητική δραστηριότητά τους η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας ή της Ελληνικής γλώσσας στην περίπτωση που είναι αλλοδαποί Μεταπτυχιακοί τίτλοι η προσωπικότητα τους, που εκτιμάται κατά τη συνέντευξη προς την επιτροπή επιλογής η οποία συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

13 Προϋποθέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Γίνονται δεκτοί κάτοχοι ΜΔΕ οι οποίοι έχουν τίτλο βασικών σπουδών στη Χημεία ή κάτοχοι ΜΔΕ στη Χημεία ή σε συναφείς προς το γνωστικό αντικείμενο μιας των ειδικεύσεων του ΜΔΕ του Τμήματος Χημείας επιστήμες, ο οποίος χορηγείται από Ελληνικά Α.Ε.Ι. ή ομοταγή αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί και οι κάτοχοι τίτλου βασικών σπουδών στη Χημεία που δεν είναι κάτοχοι ΜΔΕ εφόσον έχουν (α) διετή ερευνητική εμπειρία που αποδεικνύεται με εργασιακή σχέση, και (β) δυο τουλάχιστον δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Υποψήφιοι/ες διδάκτορες που είναι κάτοχοι ΜΔΕ σε ειδικότητα διαφορετική από αυτή που αντιστοιχεί στο αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής πρέπει, παράλληλα με την εκπόνηση της διατριβής τους, να παρακολουθήσουν με επιτυχία κύκλο υποχρεωτικών μαθημάτων του Π.Μ.Σ. που οδηγούν στη λήψη ΜΔΕ, και, κατά περίπτωση, έναν ορισμένο αριθμό προπτυχιακών μαθημάτων.

14 Διαδικασία και τρόπος επιλογής υποψηφίων διδακτόρων
Οι κάτοχοι ΜΔΕ που έχει χορηγηθεί από το Τμήμα μπορούν, εντός τριετίας από τη λήψη του, να γίνουν άμεσα δεκτοί για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής μετά από κατάθεση βεβαίωσης ενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματος ότι δέχεται να αναλάβει την επίβλεψη της διατριβής. Για τους άλλους ενδιαφερόμενους γίνεται προκήρυξη για εκδήλωση ενδιαφέροντος κατά τους μήνες Οκτώβριο και Φεβρουάριο. Οι ενδιαφερόμενοι για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, όπου πρέπει να προσδιορίζουν, σε γενικές γραμμές, το αντικείμενο της διατριβής την οποία επιθυμούν να εκπονήσουν. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με κριτήρια τις προπτυχιακές σπουδές τους, τη συνάφεια του ΜΔΕ τους με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο ενδιαφέρονται να εκπονήσουν τη διατριβή και τα λοιπά προσόντα τους.

15

16

17

18

19

20

21

22

23 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ. Π. Π. Σ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Π.Π.Σ. (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες Συνεργαζόμενα Τμήματα: Xημείας Αθηνών, Θεσ/νικης, Ιωαννίνων και Χημικών Μηχανικών Ε. Μ.Π. Επιστημονικός υπεύθυνος από το Τμήμα: Καθηγητής κ. Μ. Σιγάλας Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές στη Χημική Βιομηχανία Συνεργαζόμενα Τμήματα: Xημείας Αθηνών, Θεσ/νικης, Πατρών, Κρήτης, Ιωαννίνων και Γεωπονικού Αθηνών. Επιστημονικός υπεύθυνος από το Τμήμα: Av. Καθηγητής Κ. Λίτινας Βιοανόργανη Χημεία Συνεργαζόμενα Τμήματα: Xημείας Ιωαννίνων, Θεσ/νικης, Πατρών, Κρήτης, Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. και του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Επιστημονικός υπεύθυνος από το Τμήμα: Καθηγητής κ.Δ. Κεσίσογλου. Χημική Ανάλυση-΄Ελεγχος Ποιότητας Συνεργαζόμενα Τμήματα: Xημείας Αθηνών, Θεσ/νικης. Επιστημονικός υπεύθυνος από το Τμήμα: Καθηγητής κ. Ι. Παπαδογιάννης. Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών Συνεργαζόμενα Τμήματα: Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Γενικό του Πολυτεχνείου Α.Π.Θ. και Τμήμα Xημείας Α.Π.Θ. Επιστημονικός υπεύθυνος από το Τμήμα: Αν. Καθηγήτρια κ. Ειρήνη Σιδερίδου. Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες Συνεργαζόμενα Τμήματα: Φυσικής, Xημείας Βιολογίας Θεσ/νικης, Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής Θεσ/νικης. Επιστημονικός υπεύθυνος από το Τμήμα: Καθηγητής κ. Δ. Κυριακίδης.

24 «Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας»
Τίτλος «Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας» Αντικείμενο σπουδών Αντικείμενο του ΠΜΣ «Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας» είναι η γνωστική περιοχή της σύγχρονης Χημικής Ανάλυσης, των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, και των Ελέγχων Ποιότητας Φαρμάκων, Τροφίμων, Υλικών και Περιβάλλοντος. Σκοπός του προγράμματος είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων (πτυχιούχων Χημείας και άλλων συναφών Θετικών Επιστημών) για τη στελέχωση των Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Χημικών Βιομηχανιών (Τροφίμων, Ποτών, Φαρμάκων, Υλικών) και των Ιδιωτικών και Κρατικών Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας (περιβάλλοντος, τροφίμων, φαρμάκων, υλικών). Μεταπτυχιακοί τίτλοι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Τμήματα που συμμετέχουν Τμήμα Χημείας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Διοικητική ευθύνη Συντονιστής για Α.Π.Θ. Ιωάννης Παπαδογιάννης, Καθηγητής Διεξαγωγή μαθημάτων Χρονική διάρκεια σπουδών Τέσσερα (4) εξάμηνα Πρόγραμμα σπουδών Α εξάμηνο Προχωρημένη Αναλυτική Χημεία Χημειομετρία – Στατιστική – Μετρολογία Ερευνητική Μεθοδολογία Β Εξάμηνο Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας 2 από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων Έλεγχος Ποιότητας Περιβάλλοντος Έλεγχος Ποιότητας Τροφίμων και Ποτών Έλεγχος Ποιότητας Υλικών Γ-Δ Εξάμηνο Διπλωματική Εργασία Αριθμός εισακτέων Μέχρι 10 ανά Τμήμα και ανά έτος Διάρκεια λειτουργίας 2002-σήμερα Αριθμός αποφοίτων 94 (56 από το ΑΠΘ)

25 Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες (ΔιΧηΝΕΤ)
Τίτλος Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες (ΔιΧηΝΕΤ) Αντικείμενο σπουδών Παροχή γνώσεων Διδακτικής της Χημείας που είναι απαραίτητες για τη διδασκαλία της Χημείας, αλλά και για την έρευνα σε θέματα Διδακτικής της Χημείας. Παροχή γνώσεων Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, απαραίτητων εφοδίων για τους εκπαιδευτικούς. Διδασκαλία μαθημάτων Χημείας και Χημικής Τεχνολογίας με έμφαση στη σύνδεσή τους με τη ζωή και το περιβάλλον και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι διδάσκοντες και οι διδασκόμενοι κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Εκπαίδευση στη λειτουργία και χρήση των συμβατικών εκπαιδευτικών μέσων και των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών (εκπαιδευτικό λογισμικό, λογισμικό προσομοίωσης, πολυμέσα, Internet) και στα εργαλεία ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού. Μεταπτυχιακοί τίτλοι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Τμήματα που συμμετέχουν Τμήμα Χημείας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Τμήμα Χημικών Μηχανικής Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου Διοικητική ευθύνη Συντονιστής για Α.Π.Θ. Μιχάλης Σιγάλας, Καθηγητής Διεξαγωγή μαθημάτων Τμήμα Χημείας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (κατεύθυνση "Διδακτική της Χημείας") Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (κατεύθυνση "Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας της Χημείας") Χρονική διάρκεια σπουδών Τρία (3) εξάμηνα Πρόγραμμα σπουδών Α εξάμηνο Διδακτική Φυσικών Επιστημών. Η πληροφορική στην Εκπαίδευση. Το πείραμα στη διδασκαλία της Χημείας. Διδακτική και Επιστημολογική Προσέγγιση Θεμάτων Χημείας. Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Οργάνωση της Διδασκαλίας. Β Εξάμηνο Χημεία και καθημερινή ζωή. Η πράσινη προσέγγιση. Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της Χημείας. Ιστορία της Χημείας. Εργαλεία ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού. Εφαρμογή Νέων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών στο Χημικό Εργαστήριο Γ Εξάμηνο Διπλωματική Εργασία Αριθμός εισακτέων 10-15 ανά έτος Διάρκεια λειτουργίας 1998-σήμερα Αριθμός αποφοίτων 90

26 Δημοσιευμένο Έργο Τμήματος

27 Ερευνητικοί Δείκτες Τμήματος

28 Ερευνητικοί Δείκτες Τμήματος

29 Ερευνητικοί Δείκτες Τμήματος

30 Χρηματοδότηση Τμήματος

31 Τομείς απασχόλησης των αποφοίτων του ΠΜΣ του τμήματος Χημείας
Τομείς απασχόλησης των αποφοίτων του ΠΜΣ του τμήματος Χημείας Δημόσιος Τομέας ΓΧΚ Εκπαίδευση (Μέση εκπαίδευση, ΑΕΙ, ΤΕΙ) Ερευνητικά Ινστιτούτα (ΕΘΙΑΓΕ, ΕΚΕΤΑ, ΙΤΧΗΔ) Δήμοι, τομείς Υπουργείων Ιδιωτικός Τομέας Επιστημονική υποστήριξη Διασφάλιση ποιότητας - ποιοτικός έλεγχος Μελέτες διασφάλισης υγιεινής & ποιότητας τροφίμωνΑντιπρ/πείες επιστημονικού εξοπλισμού Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής Φαρμακευτικές εταιρείες (σύνθεση και έλεγχος ποιότητας φαρμάκων) Ελεύθερο επάγγελμα Εταιρείες μελετών και εφαρμογών (συστήματα HACCP κ.ά) Αναλυτικά εργαστήρια


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google