Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξιολόγηση Μαθητή Επιμέλεια Σχ Συμβούλου Χ Ορφανου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξιολόγηση Μαθητή Επιμέλεια Σχ Συμβούλου Χ Ορφανου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιολόγηση Μαθητή Επιμέλεια Σχ Συμβούλου Χ Ορφανου

2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ Πληροφορεί τον διδάσκοντα για το επίπεδο γνώσης του μαθητή και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του Πληροφορεί το μαθητή για το επίπεδο γνώσης του Χαρακτηρίζει τη πρόοδο του μαθητή σε σχέση με τους διδακτικούς στόχους ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (evaluation)

3 ΦΑΣΕΙΣ Διαγνωστική (Diagnostic) Διάγνωση κατά την έναρξη του μαθήματος του επιπέδου γνώσεων των μαθητών. Διορθωτικές κινήσεις για κάλυψη ελλείψεων. Διαμορφωτική (Formαtive) Η επιτυχία αποτελεί για το μαθητή κίνητρο για συνέχιση της προσπάθειας. Η αποτυχία δείχνει ταυτόχρονα τον τρόπο βελτίωσης. Η συνεχής αποτυχία οδηγεί σε εγκατάλειψη. Γίνεται συνεχώς κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Ο καθηγητής ανάλογα με τα αποτελέσματα αναπροσαρμόζει τη διδασκαλία του. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (evaluation)

4 Τελική ή αθροιστική (Summatiνe) Αναφορά στους ενδιαφερομένους της προόδου του μαθητή (βαθμός) Ο βαθμός δείχνει την επίδοση του μαθητή, φανερώνει αν είναι καλός, μέτριος ή κακός στο μάθημα, αν ικανοποιεί τα πρότυπα για να περάσει στην επόμενη τάξη ή αν θα έχει πιθανότητα επιτυχίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Ανάδειξη ανάγκης αξιόπιστων πληροφοριών πριν τη χορήγηση του βαθμού. Γίνεται στο τέλος της διδασκαλίας ενός μαθήματος (τελική βαθμολογία)

5 Είδη αναφοράς για την αξιολόγηση Αξιολόγηση σε σχέση με την ομάδα (norm referenced) Θέση του μαθητή σχετικά με τους άλλους μαθητές σ' ένα μάθημα. Δεν αδικείται, αν το τεστ είναι δύσκολο, δεν επωφελείται αν είναι εύκολο. Χρήση της κανονικής κατανομής ή καμπύλης του Gauss.

6 Αξιολόγηση με βάση κάποιο κριτήριο (criterίon referenced) Βαθμός επιτυχίας του σκοπού του μαθήματος από το μαθητή Η σύγκριση των μετρήσεων των αποτελεσμάτων με σκοπούς οι οποίοι τέθηκαν στην αρχή αποτελεί την αξιολόγηση. Στις φυσικές επιστήμες, στα μαθηματικά και σε τεχνικά μαθήματα, η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή πρέπει να γίνεται με βάση κάποια κριτήρια, που δείχνουν αν ο μαθητής έφτασε στο επιθυμητό επίπεδο των απαιτήσεων (standards) του μαθήματος και του επαγγέλματος. Ο καθορισμός αυτών των κριτηρίων δεν είναι και τόσο εύκολη δουλειά ο διδάσκων πρέπει να συνεργαστεί και με άλλους ειδικούς για το σωστό προσδιορισμό.

7 ΜΕΘΟΛΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ (πως) (Το τι και το γιατί έχει απαντηθεί) Μέσα και υλικά: Κάθε τι προς χρήση για υποβοήθηση αξιολόγησης (γραπτά τέστ, οπτικοακουστικά μέσα κλπ)

8 α/αΚριτήριο διάκρισηςΔιακρίσεις 1Δραστηριότητα εξεταζομένουΓραπτά Προφορικά Εκτέλεσης Μικτά 2Διαχρονική τοποθέτησηΠαραδοσιακά Σύγχρονα 3Κρίση αξιολογητήΥποκειμενικά Αντικειμενικά 4ΠροέλευσηΠροκατασκευασμένα Αυτοσχέδια 5Νοητικές δεξιότητεςΑναγνώριση Ανάκληση και επεξεργασία 6Δομή ερωτήσεωνΔεδομένης απάντησης Ανοικτής απάντησης 7Αριθμός εξεταζομένωνΟμαδικά Ατομικά 8Τρόπος κατασκευήςΣταθμισμένα Αστάθμιστα 9Χρονική διάρκειαΤαχύτητας Ισχύος 10Κριτήριο επίδοσηςΚριτηρίου (σκοπού) Σύγκρισης 11Απόδοσης του μαθητήΤυπικής συμπεριφοράς Μέγιστης απόδοσης ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣΤΩΝ ΤΕΣΤΕΠΙΔΟΣΗΣΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣΤΩΝ ΤΕΣΤΕΠΙΔΟΣΗΣ

9

10 Αξιολόγηση μαθητών ΤΕΕ κατά τη διάρκεια 4μήνων Συνεκτιμώνται Η συμμετοχή, η προφορική εξέταση, το ενδιαφέρον του, η επίδοση στις ολιγόλεπτες (απροειδοποίητες) και ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, οι εργασίες Στο εργαστηριακό μέρος μαθήματος (μετά από συστηματική και αντικειμενική παρατήρηση):Η εφαρμογή στην πράξη θεωρητικών γνώσεων, η ποιότητα της εργασίας του, η εφαρμογή κανονισμών ασφαλείας, η χρήση κατάλληλου εξοπλισμού Αξιολόγηση Εργασιών Ατομικές εργασίες εμπέδωσης μαθήματος Πραγματοποιούνται στο σχολείο ή στο σπίτι αν δεν επαρκεί ο χρόνος. Σύντομης έκτασης γιας έλεγχο της εμπέδωσης της διδασκόμενης ύλης Το περιεχόμενο και το πλήθος καθορίζονται από τον διδάσκοντα που και τις αξιολογεί.

11 Χαρακτηρισμός μαθημάτων ΤΕΕ ΟμάδαΜαθήματαΕξέταση ΑΓενικής Παιδείας Θεωρ. Περιεχόμενο(ΘΠ) Γραπτή (Γ) ΒΓενικής Παιδείας Μη ΘΠ ¨Όχι γραπτή ΓΕπαγ/τικής Εκ/σης.(ΕΕ)Γραπτή ΔΕργαστηριακάΓραπτή(Γ) Προφορική(Π) ΕΜικτά (Θ+Ε), (Θ+Σ)Γ για Θ Γή Π για Ε ΣΤΓνωστ. Αντικείμ.>1Γ ενιαία Ζ Χωρίς βαθμολογία Γραπτές εξετάσεις για μαθήματα ΕΕ εν γένει:από 9 θέματα επιλογή 6 Με ασκήσεις : Τα 4 περιλαμβάνουν ασκήσεις

12 Ομαδικές Συνθετικές-Δημιουργικές Εργασίες Συνθετικού χαρακτήρα. Καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος Ατομικές ή ομαδικές: Δίδονται εγκρίνονται από διδάσκοντες(τους 2 πρώτους μήνες) μπορεί να προταθούν από μαθητές. Το ΠΙ πρέπει να συντάξει πίνακα εργασιών ανά μάθημα Παρουσιάζονται στη τάξη ή σ’ όλο το σχολείο (απόφαση ΣΔ) Είναι προαιρετικές Αξιολογούνται μόνο θετικά και για όλα τα συναφή μαθήματα Η βαθμολογία για κάθε ομαδική εργασία είναι μία για όλους Ευχέρεια διαφοροποίησης στην προφορική βαθμολογία. Δικαίωμα εκπόνησης πλέον της μιας. Κατατίθενται στο σχολείο Ο κάθε εκπαιδευτικός παρακολουθεί 5 το λιγότερο εργασίες

13 Τεστ ανάπτυξης Περιορισμένης απάντησης Εκτεταμένης ανάπτυξης Πλεονεκτήματα: Μετρά πολυπλοκότητα μάθησης, εύκολο στη κατασκευή Μειονεκτήματα: υποκειμενική βαθμολόγηση, ελέγχει περιορισμένο μέρος ύλης Αντικειμενικά Τεστ Συμπλήρωσης (σύντομης απάντησης) Εναλλακτικής απάντησης Σύζευξης Πολλαπλής επιλογής

14 Τεστ συμπλήρωσης Κακή κατασκευή: Η μηδενική δύναμη θετικού αριθμού ισούται --- ----------- (τη μονάδα) Η μηδενική δύναμη θετικού αριθμού, διάφορου του μηδενός ισούται --- ----------- (τη μονάδα) Τεστ εναλλακτικής απάντησης Κακή κατασκευή: Η μηδενική δύναμη θετικού αριθμού, διάφορου του μηδενός δεν ισούται με τη μονάδα ΣΛ Καλή κατασκευή: Η μηδενική δύναμη θετικού αριθμού, διάφορου του μηδενός ισούται με τη μονάδα ΣΛ Οδηγίες: Οι σωστές και οι λανθασμένες ίδιου μήκους και περίπου ίσου αριθμού

15 Τεστ σύζευξης Πλεονεκτήματα: Έλεγχος ισχύος πολλών απαντήσεων σε μια ερώτηση. Εύκολη κατασκευή. Μειονεκτήματα: Δυσκολία εύρεσης ομοιογενούς υλικού Οδηγίες: Άνισος αριθμός ερωτήσεων και απαντήσεων Ερωτήσεις και απαντήσεις στην ίδια σελίδα Σύντομες οι απαντήσεις της δεύτερης στήλης

16 Τεστ πολλαπλής επιλογής Πλεονεκτήματα: Μέτρηση πολύπλοκων αποτελεσμάτων μάθησης Περιορισμός του παράγοντα τύχη (πιστότητα) Μειονεκτήματα: Δύσκολο στη κατασκευή. Δυσχέρεια επιλογής των κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων. Οδηγίες: Ισοκατανομή των σωστών απαντήσεων Αποφυγή λύσεων τύπου «κανένα από τα παραπάνω» ή «όλα τα παραπάνω»

17 Βιβλιογραφία 1.Δημητρόπουλος Ε. Εκπαιδευτική αξιολόγηση-Η Αξιολόγηση του Μαθητή Θεωρία-Πράξη-Προβλήματα Εκδόσεις Γρηγόρη 1977 2.Ζαβλανός Μ Διδακτική και Αξιολόγηση Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης 2003 3.Κασσωτάκης Μ. Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών εκδόσεις Γρηγόρη 1981 4.Γεωργούσης Π. Μέθοδοι αξιολόγησης της Επίδοσης των Μαθητών με στοιχεία Εκπαιδεύτικής Στατιστικής Αθήνα 1981


Κατέβασμα ppt "Αξιολόγηση Μαθητή Επιμέλεια Σχ Συμβούλου Χ Ορφανου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google