Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οξέα … συνέχεια… 1.3 Η κλίμακα pH ως μέτρο οξύτητας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οξέα … συνέχεια… 1.3 Η κλίμακα pH ως μέτρο οξύτητας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οξέα … συνέχεια… 1.3 Η κλίμακα pH ως μέτρο οξύτητας

2 Το διάλυμα Β είναι πιο όξινο
Το διάλυμα Α είναι πολύ όξινο Το διάλυμα Β είναι πιο όξινο Το διάλυμα Δ έχει [Η+] 0, Μ Το διάλυμα Γ έχει [Η+] 0,00001 Μ Τι λένε όλοι αυτοί; Δεν καταλαβαίνω τίποτα Το διάλυμα Ε έχει [Η+] 0,00015 Μ

3 Δεν υπάρχει κανένας απλούστερος τρόπος;
Πώς διακρίνουμε όταν έχουμε δύο ή περισσότερα διαλύματα, ποιο διάλυμα είναι το ποιο όξινο; Πώς μπορούμε να μετρήσουμε την οξύτητα ενός διαλύματος; Γνωρίζουμε ότι όσο περισσότερα κατιόντα υδρογόνου υπάρχουν σε ορισμένο όγκο ενός διαλύματος, τόσο μεγαλύτερη είναι η οξύτητά του. Δηλαδή λέμε αυτό το διάλυμα έχει 0, g/L [Η+] ή είναι 0, Μ ή… Δεν υπάρχει κανένας απλούστερος τρόπος; Τι μας λέει αυτός;

4 Τι!!! απλό αυτό; Πάνε να μας τρελάνουν!!!
Ναι, υπάρχει. Ένας δανός χημικός, ο Sørensen πρότεινε την έννοια του pH, έτσι όρισε το pH ως εξής: pH = - log[H+] κι έτσι έγινε πιο απλή η έννοια της μέτρησης της οξύτητας ενός διαλύματος S. P. L. Sørensen Τι!!! απλό αυτό; Πάνε να μας τρελάνουν!!!

5 Είναι απλούστατο. Μετράμε την οξύτητα με τιμές από 0 έως 7
Είναι απλούστατο. Μετράμε την οξύτητα με τιμές από 0 έως 7. Στα διαλύματα των οξέων, το pH παίρνει τιμές μικρότερες από το 7 και πρακτικά μεγαλύτερες από το 0, εφόσον βρίσκονται σε θερμοκρασία 25°C. Όσο πιο μικρό είναι το pH ενός υδατικού διαλύματος τόσο πιο όξινο είναι το διάλυμα αυτό, δηλαδή τόσο μεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητά του σε κατιόντα υδρογόνου. Έτσι, ένα διάλυμα με pH=1 είναι πιο όξινο από ένα διάλυμα με pH=2,5, το οποίο με τη σειρά του είναι πιο όξινο από ένα διάλυμα με pH=6,2

6 Επίσης: από το φωτόδεντρο
Η κλίμακα pH (πε-χα) ως μέτρο οξύτητας

7 pH όχι PH (ίσα μεγέθη – κεφαλαία) Προσοχή στη γραφή
και διαβάζεται πε-χα

8 Ποιο είναι το pH του καθαρού νερού;
Προσοχή: όταν λέμε καθαρό νερό στη χημεία, εννοούμε αυτό που δεν περιέχει καμιά άλλη ουσία εκτός από το νερό, δηλαδή το απεσταγμένο. Μα αν περιείχε κατιόντα υδρογόνου θα ήταν όξινο, ενώ εγώ έχω ακούσει ότι είναι ουδέτερο… Εγώ νομίζω ότι περιέχει [Η+] Τι λέτε; Περιέχει το καθαρό νερό κατιόντα υδρογόνου;

9 Η2Ο(l) → H+(aq) + OH-(aq)
Κι όμως! Ακόμη και το καθαρό νερό περιέχει πάντοτε ένα σχετικά μικρό αριθμό κατιόντων υδρογόνου. Η παρουσία αυτών των κατιόντων οφείλεται στο γεγονός ότι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό των μορίων του νερού δίνει ιόντα σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: Η2Ο(l) → H+(aq) + OH-(aq) Από αυτή τη χημική εξίσωση φαίνεται ότι από τα μόρια του νερού παράγονται, εκτός από τα κατιόντα υδρογόνου, και ανιόντα ΟΗ-, τα οποία ονομάζονται ανιόντα υδροξειδίου.

10 Το pH του καθαρού νερού είναι 7 (στους 25°C).
Από την ίδια χημική εξίσωση προκύπτει επίσης ότι τα κατιόντα υδρογόνου που παράγονται από τα μόρια του νερού είναι ίσα με τα ανιόντα υδροξειδίου. Έτσι, στο καθαρό νερό (δηλαδή στο νερό που δεν περιέχει καμία διαλυμένη ουσία) ισχύει: πλήθος Η+(aq ) = πλήθος ΟΗ- (aq) Η περιεκτικότητα ενός διαλύματος σε κατιόντα υδρογόνου εκφράζεται όμως με έναν αριθμό, το pH του διαλύματος Εφόσον και στο καθαρό νερό περιέχονται κατιόντα υδρογόνου, συμπεραίνουμε ότι και στο καθαρό νερό αντιστοιχεί κάποια τιμή pH: Το pH του καθαρού νερού είναι 7 (στους 25°C). Και γιατί 7 και όχι κάποιος άλλος αριθμός; Επίσης αν η θερμοκρασία είναι άλλη π.χ. 60°C το pH του καθαρού νερού θα είναι άλλο; Έχεις θετικό μυαλό!! Θα μπορούσες να γίνεις επιστήμονας. Δυστυχώς με όσα έχεις μάθει μέχρι τώρα, δεν μπορώ να σου εξηγήσω γιατί 7 και όχι άλλος αριθμός. Θα τα μάθεις αργότερα, στο Λύκειο. Όσο για το δεύτερο ερώτημά σου, ναι, στους 60°C το pH του καθαρού νερού είναι 6,5. Αλλά αυτά θα τα μάθεις στο Λύκειο.

11 πλήθος Η+(aq ) = πλήθος ΟΗ- (aq) (στους 25°C).
Το ίδιο pH με το καθαρό νερό (pH=7) έχουν και όλα τα υδατικά διαλύματα στα οποία ισχύει η σχέση πλήθος Η+(aq ) = πλήθος ΟΗ- (aq) (στους 25°C). Τα διαλύματα αυτά ονομάζονται ουδέτερα. Όταν ένα οξύ διαλύεται στο νερό, παρέχει κατιόντα υδρογόνου. Επομένως στα διαλύματα των οξέων τα ιόντα Η+ θα είναι περισσότερα από τα ιόντα ΟΗ-. Έτσι σε κάθε όξινο διάλυμα: πλήθος Η+(aq ) > πλήθος ΟΗ- (aq) Αυτό σημαίνει ότι κάθε διάλυμα οξέος έχει pH < 7 (στους 25°C)

12 Το διάλυμα γίνεται λιγότερο όξινο, γιατί σε ορισμένο όγκο διαλύματος περιέχονται λιγότερα Η+, επομένως το pH αυξάνεται. Τι θα συμβεί αν αραιώσουμε ένα όξινο διάλυμα (δηλαδή αν προσθέσουμε νερό στο διάλυμα); Επίσης, όσο νερό και να προσθέσουμε, το διάλυμα θα παραμείνει όξινο, δηλαδή θα έχει pH<7. Μπράβο! Πολύ σωστά!!!

13 Και πώς μετράμε το pH ενός διαλύματος

14 Πόσα πολλά ξέρει ο Γκαστόνε…
Φυσικά με ένα μηχάνημα!!! πολύ έξυπνο!!! Πόσα πολλά ξέρει ο Γκαστόνε…

15 Το pH ενός διαλύματος μπορούμε να το μετρήσουμε με πεχάμετρο ή με πεχαμετρικό χαρτί

16 Το πεχάμετρο είναι ένα ηλεκτρονικό όργανο το οποίο χρησιμοποιείται για την ακριβή μέτρηση του pH ενός διαλύματος. Υπάρχουν πολλά είδη πεχαμέτρων (μερικά από αυτά φαίνονται παρακάτω): Το κύριο χαρακτηριστικό τους βέβαια είναι η ακρίβεια των μετρήσεων.

17 Το πεχαμετρικό χαρτί είναι ένα ειδικό απορροφητικό χαρτί εμποτισμένο με μείγμα δεικτών (δείκτης Universal ή γενικός δείκτης), το οποίο αλλάζει χρώμα ανάλογα με το pH του διαλύματος. Μας επιτρέπει να βρίσκουμε πολύ εύκολα το pH του διαλύματος, αλλά όχι με μεγάλη ακρίβεια.

18 Τι νομίζεις, η πρώτη εικόνα δείχνει πως πρέπει να μετράμε το pH ή η δεύτερη εικόνα; Γιατί;

19 Όχι, αλλά και τώρα που το έμαθα, τι έγινε; Σε τι με χρησιμεύει;
Είναι θέμα … Χημείας Α Το γνωρίζετε ότι το δηλητήριο της μέλισσας περιέχει ένα οξύ, στο οποίο οφείλεται ο ενοχλητικός ερεθισμός που προκαλεί; Όχι, αλλά και τώρα που το έμαθα, τι έγινε; Σε τι με χρησιμεύει; Αυτό θα το μάθεις σε επόμενο μάθημα, στην εξουδετέρωση.

20 Είναι θέμα … Χημείας Β Ένα άλλο: Οι βασίλισσες εκκρίνουν μια «βασιλική» ουσία, ένα οξύ, που έλκει του κηφήνες για το ζευγάρωμα Όπως ίσως θα γνωρίζετε, η βασίλισσα, όταν είναι να ζευγαρώσει, φεύγει με τους κηφήνες και ο ένας , ο «τυχερός» θα τη ζευγαρώσει, θα κοπεί το σώμα του, και θα πεθάνει αμέσως. Ααα, τον βλάκα!!! Μη νομίζετε ότι οι άλλοι κηφήνες θα περάσουν καλά! Θα τους διώξουν οι μέλισσες εργάτριες και θα πεθάνουν από την πείνα. Οπότε…

21 Είναι θέμα … Χημείας Γ Το υδροκυάνιο είναι ένα οξύ, το οποίο είναι ισχυρότατο δηλητήριο, καθώς δόση 0,05 g είναι θανατηφόρα για τον άνθρωπο. Το υδροκυάνιο έχει χαρακτηριστική έντονη οσμή πικραμύγδαλου την οποία 20 % - 40 % των ανθρώπων δε μπορούν να αντιληφθούν εξαιτίας γενετικών αιτίων.  Στα πικραμύγδαλα περιέχεται μια χημική ουσία, η αμυγδαλίνη, από τη διάσπαση της οποίας παράγεται υδροκυάνιο. Φυσικά η ποσότητά της είναι πολύ μικρή.

22 o.k. Στο σπίτι σας θα ασχοληθείτε με την ιστορία της ασπιρίνης.
Θέλετε κι άλλα; o.k. Στο σπίτι σας θα ασχοληθείτε με την ιστορία της ασπιρίνης. Το ακούσατε;

23 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
Εμφανίστηκαν με τη σειρά: Ο Μίκυ Μάους Η Μίνι Ο Χιούη, ο Λιούη και ο Ντιούη Ο Πλούτο Ο Ντόναλτ Ντάκ Ο Κύρος Ο Γκαστόνε Ο Γκούφυ Ένας μικρός άγνωστος Ο Μαύρος Πήτ και ΕΣΕΙΣ ήσασταν παντού παρόντες… Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Χρήστος Β. Μπαμπάτσικος


Κατέβασμα ppt "Οξέα … συνέχεια… 1.3 Η κλίμακα pH ως μέτρο οξύτητας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google