Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

pH εκφράζει πόσο όξινο είναι ένα διάλυμα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "pH εκφράζει πόσο όξινο είναι ένα διάλυμα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 pH εκφράζει πόσο όξινο είναι ένα διάλυμα
δείχνει την περιεκτικότητα σε κατιόντα Η+

2 pH όξινου διαλύματος Το pH ενός διαλύματος οξέος παίρνει τιμές
0 pH <7 στους 25οC

3 ποιο διάλυμα είναι πιο όξινο;
Όσο πιο μικρή τιμή έχει το pH ,τόσο πιο όξινο είναι ένα διάλυμα Το γαστρικό υγρό είναι πιο όξινο διάλυμα από το λεμόνι ΑΡΑ pH γαστρ. < pH λεμ.

4 καθαρό νερό Ένα πολύ μικρό ποσοστό των μορίων του νερού δίνει ιόντα:
H2O(l) H+(aq) + OH- (aq) Από τα μόρια νερού παράγονται ,εκτός από τα κατιόντα υδρογόνου H+και ανιόντα υδροξειδίου OH-

5 pH καθαρού νερού=7 στους 25οC
Άρα στο καθαρό νερό τα κατιόντα υδρογόνου H+που παράγονται από τα μόρια του νερού είναι ίσα με τα ανιόντα υδροξειδίου OH- επομένως πλήθος H+ = πλήθος OH- pH καθαρού νερού=7 στους 25οC

6 πλήθος H+ > πλήθος OH-
pH όξινου διαλύματος 0 pH <7 στους 25οC πλήθος H+ > πλήθος OH-

7 Μέτρηση του pH ενός διαλύματος
Το μετράμε με το πεχαμετρικό χαρτί ή με το πεχάμετρο (ακρίβεια)

8 Αραίωση διαλύματος Όταν αραιώνουμε ένα διάλυμα οξέος
(προσθέτοντας νερό) ,τότε η ίδια ποσότητα οξέος περιέχεται σε μεγαλύτερη ποσότητα διαλύματος. Αρα η περιεκτικότητά του διαλύματος μειώνεται,το διάλυμα γίνεται λιγότερο όξινο και το pH του αυξάνεται. Με συνεχή αραίωση το pH πλησιάζει στο 7

9 συμπύκνωση(με προσθήκη ουσίας (θεωρούμε V=σταθερός)
Όταν προσθέτουμε ουσία σε ένα διάλυμα οξέος ,τότε στο ίδιο όγκο διαλύματος περιέχεται μεγαλύτερη ποσότητα ουσία. Αρα η περιεκτικότητά του διαλύματος αυξάνεται,το διάλυμα γίνεται περισσότερο όξινο και το pH του μειώνεται.

10 συμπύκνωση(με εξάτμιση νερού)
Όταν εξατμίζουμε νερό από ένα διάλυμα οξέος, τότε η ίδια ποσότητα οξέος περιέχεται σε μικρότερη ποσότητα διαλύματος Άρα η περιεκτικότητά του διαλύματος αυξάνεται ,το διάλυμα γίνεται περισσότερο όξινο και το pH του μειώνεται.


Κατέβασμα ppt "pH εκφράζει πόσο όξινο είναι ένα διάλυμα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google