Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Παρουσίαση Αναλυτών Ιούνιος 2010. 2 Περιεχόμενα 1.Όραμα 2. Σκοπός 3. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. Σήμερα 4. Οικονομικά Αποτελέσματα & Μετοχή 5. Στρατηγική Ανάπτυξης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Παρουσίαση Αναλυτών Ιούνιος 2010. 2 Περιεχόμενα 1.Όραμα 2. Σκοπός 3. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. Σήμερα 4. Οικονομικά Αποτελέσματα & Μετοχή 5. Στρατηγική Ανάπτυξης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Παρουσίαση Αναλυτών Ιούνιος 2010

2 2 Περιεχόμενα 1.Όραμα 2. Σκοπός 3. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. Σήμερα 4. Οικονομικά Αποτελέσματα & Μετοχή 5. Στρατηγική Ανάπτυξης 6. Απολογιστικός Πίνακας Επιχειρηματικού Σχεδίου της ΕΥΑΘ Α.Ε. 2002 – 2009

3 3 Όραμα

4 4 Σκοπός

5 5 Πορεία 2009

6 Η ΕΥΑΘ Α.Ε. σήμερα

7 7 ΕΥΑΘ Α.Ε. Οι εταιρίες παροχής νερού κατέχουν ηγετική θέση στον τομέα της απόδοσης τα τελευταία 5 χρόνια Αποκατάσταση Υποδομών και Τεχνολογικές εξελίξεις οδηγούν στην ανάπτυξη Η αυξανόμενη αξία του νερού παγκοσμίως αποτελεί επενδυτική πρόταση με προβλεπόμενα κέρδη ως αποτέλεσμα μακροχρόνιων συμφωνιών με το Δημόσιο Τομέα. Φυσικά Μονοπώλια Αύξηση Πληθυσμού Ο κλάδος διεθνώς Με μία ματιά

8 8 ΕΥΑΘ Α.Ε. Ολοκλήρωση 2002-2006 επενδυτικού πλάνου € 103,8 εκ για βελτίωση υποδομών Νέο 2007-2011 Επενδυτικό πλάνο συνολικής αξίας € 102,7 εκ. Διεύρυνση της πελατειακής βάσης Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών μέσω των δικτύων & εγκαταστάσεων Εκμετάλλευση ΑΠΕ για παραγωγή ενέργειας Με μία ματιά ΕΥΑΘ Α.Ε.

9 9 Έργα 2009

10 10 Ύδρευση 170.000 m³ μέση ημερήσια διαχείριση αποβλήτων 1.600 χλμ συνολικό μήκος δικτύου 510.000 πελάτες-καταναλωτές 250.000 m³ μέση ημερήσια παραγωγή νερού 470.000 πελάτες-καταναλωτές 2.000 χλμ μήκος δικτύου διανομής 80 τ.χλμ εξυπηρετούμενη επιφάνεια Αποχέτευση Η ΕΥΑΘ Α.Ε. σήμερα

11 11 Παροχή Πόσιμου Ύδατος ΕΥΑΘ Α.Ε. ΕΥΑΘ Παγίων 45 Δεξαμενές Επεξεργασία Νερού Ποιοτικός Έλεγχος 4 Αντλιοστάσια Μεταφορά ακατέργαστου νερού: 112 Εγκαταστάσεις  Διαχείριση,  Συντήρηση,  Αποκατάσταση,  Μείωση των διαρροών και  Βελτίωση του υπάρχοντος δικτύου Η ΕΥΑΘ Α.Ε. εστιάζει Τον Ιούλιο του 2001, η ΕΥΑΘ Παγίων υπέγραψε αποκλειστική συμφωνία διάρκειας 30 ετών με την ΕΥΑΘ Α.Ε. Η ΕΥΑΘ Παγίων οφείλει να παρέχει στην ΕΥΑΘ Α.Ε. τις αναγκαίες ποσότητες νερού, έναντι τιμήματος, για την εξυπηρέτηση των πελατών της Η ΕΥΑΘ Α.Ε. σήμερα

12 12 Οικονομικά Αποτελέσματα & Μετοχή

13 13 Οικονομικά Αποτελέσματα 2009 Αύξηση Πωλήσεων κατά 1,92% το 2009 λόγω της αλλαγής της τιμολογιακής πολιτικής και της φυσικής αύξησης των πελατών Αύξηση Ταμειακών διαθεσίμων κατά 10,19% κυρίως λόγω της αναδιάρθρωσης του κόστους

14 14 Οικονομικοί Δείκτες 2009

15 15 Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 2009

16 16 Οικονομικά Αποτελέσματα 2009

17 17 Οικονομικά Αποτελέσματα 4ετίας

18 18 Πωλήσεις 4ετίας

19 19 Μικτό Κέρδος 4ετίας

20 20 Οικονομικά Αποτελέσματα 4ετίας

21 21 Η ΕΥΑΘ Α.Ε. σε αριθμούς

22 22 Η ΕΥΑΘ Α.Ε. σε αριθμούς

23 23 Η ΕΥΑΘ Α.Ε. σε αριθμούς

24 24 Μετοχή Ίδρυση:1998 IPO:2001 Reuters Sym: TWSr.AT Κεφαλαιοποίηση: € 140,1 εκ Αρ. Μετοχών: 36.300.000 Κατηγορία Χ.Α.: Μεγάλη Κεφαλαιοποίηση

25 25 Μετοχή

26 26 Μετοχή Κλάδος Παγκοσμίως* Κεφαλαιο- ποίηση (€mil.) P/E 08a(x) P/E 09a(x)EV/EBITDA 08a(x) Μερισματική Απόδοση (%) ΕΥΑΘ140,112.19.8 3.6 ΕΥΔΑΠ550.624.712.713.12.5 Northumbrian (Αγγλία)1,385.714.1-105.4 Pennon Group (Αγγλία)3,19818.2-10.44.7 Acqua America (Αμερική) 2,329.624.1-10.93.3 Acquas de Barcelona (Ισπανία) 4,11523.5-7.8- Severn Trent (Αγγλία)2,698.514.115.28.76.6 Μέση Τιμή2,059.818.712.511.54.3 *Πηγή : Thomson

27 27 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε.

28 28 Στρατηγική – Άξονες Δράσης (α) στρατηγική που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της Εταιρίας με στόχο την εξυπηρέτηση του Πολίτη και την προστασία του Περιβάλλοντος (β) επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας προβλέπεται να γίνει κατ’ αρχή στις περιοχές που η ΕΥΑΘ ήδη παρέχει υπηρεσίες και ακολούθως σε νέες περιοχές. (γ) την αυτοματοποίηση των εγκαταστάσεων της με την εγκατάσταση εξελιγμένων συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και ενιαίου κέντρου λειτουργίας – διοίκησης των εγκαταστάσεων (δ) ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες δραστηριότητες (ε) αύξηση της πραγματικής αξίας της ΕΥΑΘ Α.Ε. με την απόκτηση τεχνογνωσίας αλλά και υποδομών υψηλής τεχνολογίας

29 29 Στρατηγική Οργανικής Ανάπτυξης Στόχοι Στρατηγική  Γεωγραφική εξάπλωση δικτύου  Προστασία του Θερμαϊκού Κόλπου  Επενδύσεις αυξάνουν χωρητικότητα  Εκμετάλλευση εναλλακτικών υδάτινων πόρων  Βελτιστοποίηση Ποιοτικού Ελέγχου  Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών μεθόδων  Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου  Συνεχές πρόγραμμα συντήρησης και πρόληψης  Εφαρμογή τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον  Αντιπλημμυρική προστασία  Αποδοτική Διαχείριση Πόρων  Εκσυγχρονισμός Δικτύου Παροχή Νερού Αποχετευτικό Δίκτυο

30 30 Στρατηγική Οργανικής Ανάπτυξης  Προγράμματα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων  Εξυπηρέτηση Πελατών  Διαχείριση Κόστους  Υιοθέτηση δείκτη ικανοποίησης πελάτη  Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και αναβάθμιση του δικτύου επικοινωνίας  Αναδιάρθρωση και έλεγχος του κόστους παραγωγής και διαχείρισης  Εφαρμογή Αναλυτικού Λογιστικού Συστήματος  Αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων Λειτουργικές Μεταρρυθμίσεις  Σεμινάρια – Συνέδρια  Εκπαιδευτικά Προγράμματα  Ενδυνάμωση Διοίκησης και Παραγωγικότητας Στόχοι Στρατηγική

31 31 Στρατηγική Μη Οργανικής Ανάπτυξης  Αύξηση καταναλωτικού κοινού  Νέες υπηρεσίες βασισμένες στα στρατηγικά πλεονεκτήματα της ΕΥΑΘ Α.Ε. και στο υπάρχον καταναλωτικό κοινό  Επέκταση σε δήμους εκτός αποκλειστικής μας ευθύνης  Στρατηγικές Συμμαχίες  Ενέργεια  Τηλεπικοινωνίες  Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων στη κατασκευή και συντήρηση δικτύων Νέες Επιχειρηματικές Μονάδες Στρατηγική Στόχοι

32 32 Απολογιστικός Πίνακας Επιχειρηματικού Σχεδίου της ΕΥΑΘ Α.Ε. 2002 – 2009

33 33 Επιχειρηματικό – Επενδυτικό Σχέδιο

34 34 Επισήμανση Οι πληροφορίες που παρατίθενται σε αυτή τη παρουσίαση περιλαμβάνουν προβλέψεις οικονομικών μεγεθών που αντικατοπτρίζουν εκτιμήσεις της Διοικήσεως της εταιρείας οι οποίες βασίζονται στις σημερινές οικονομικές συνθήκες και δεδομένα. Η εκπόνηση της παρούσας παρουσίασης έγινε για καθαρά ενημερωτικούς σκοπούς και καμία πληροφορία δεν αποτελεί ούτε μπορεί να ερμηνευτεί σαν προτροπή ή παρότρυνση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών και λοιπών αξιών (ομόλογα, παράγωγα κλπ.). Η παρούσα παρουσίαση αποτελεί προϊόν της ‘E.Y.A.Θ. A.E.’. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η χρησιμοποίηση και διανομή του εν λόγω προϊόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της.

35 35


Κατέβασμα ppt "1 Παρουσίαση Αναλυτών Ιούνιος 2010. 2 Περιεχόμενα 1.Όραμα 2. Σκοπός 3. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. Σήμερα 4. Οικονομικά Αποτελέσματα & Μετοχή 5. Στρατηγική Ανάπτυξης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google