Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CD & DVD.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CD & DVD."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CD & DVD

2 Τι είναι Τεχνολογίες αποθήκευσης της ψηφιακής πληροφορίας που χρησιμοποιούν «οπτικές» κεφαλές ανάγνωσης & εγγραφής, δηλ. κεφαλές που κάνουν χρήση ακτίνας laser για να εγγράψουν και να διαβάσουν την πληροφορία CD (Compact Disc) DVD (Digital Versatile Disc)

3 CD δίσκος (φέτα κυλίνδρου) με διάμετρο 12 cm (4,72 ίντσες),
πάχος 1,2 mm και βάρος περίπου 18 gr “ψηφιακός” & “οπτικός”  Σημαντική χωρητικότητα (περίπου 650 MB)  Δυνατότητα για διαπλεκόμενη (interleaved) αποθήκευση δεδομένων  Μεγάλη διάρκεια ζωής και σταθερότητα  Mικρό μέγεθος, μεταφερσιμότητα  Εξαιρετικά χαμηλό κόστος

4 Φυσική Δομή  βασικό στρώμα: βάση πάχους 1,2 mm από πολυκαρβονίδιο
 επίστρωση ανακλαστικού υλικού (στα έτοιμα CD είναι το αλουμίνιο)  τρίτο στρώμα από προστατευτικό βερνίκι

5 Μορφή Δεδομένων στο CD Pits & Lands
Pits & Lands

6

7 Διαμόρφωση «Οκτώ σε Δεκατέσσερα» (Eight to Fourteen Modulation, EFM)
ένα bit κάθε περίπου 300 nm (1 nm = 10-9 m). Ελάχιστο μήκος κοιλώματος ή επιπέδου στην πράξη αντιστοιχεί σε 3 bits (900 nm) ενώ το μέγιστο σε 11 (3300 nm). Αδύνατον να υπάρχουν δύο συνεχόμενα λογικά ‘1’ πάνω στο CD Για να γίνει αυτό αντιστοιχούνται οι ψηφιολέξεις των 8-bit σε ψηφιολέξεις των 14-bit Πχ  14 bit  Channel bits Σε κάθε 14-bits προστίθενται 3 bits «περιθωρίου» Margin Bits ΤΕΛΙΚΑ στο CD εγγράφεται: Μία Ψηφιολέξη των 17 bits για κάθε Αρχική ψηφιολέξη των 8 bits

8 Εγγραφή Διαμόρφωση της πληροφορίας για εγγραφή στο CD

9 Ανάγνωση Ανάγνωση frame = 588 channel + margin bits
Τελικά δεδομένα χρήστη = 24 Byte (192 bits)

10 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 588 bit Κυκλώματα χρονισμού 27 bit EFM & Margin bits 297 bit Πληροφορία θέσης 8 bit (1 Byte) Δεδομένα 192 (24 Byte) Κώδικας Διόρθωσης σφαλμάτων 64 (8 Byte)

11 Aποθήκευση Δεδομένων και Xωρητικότητα
Tο πόσα ακριβώς δεδομένα θα χωρέσει ένας ψηφιακός δίσκος εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες:  Tο πλήθος των τομέων (sectors) στο δίσκο και  Tον τρόπο (mode) εγγραφής των δεδομένων. H χωρητικότητα ενός CD 74 min με ρυθμό ανάγνωσης 75 τομείς/sec είναι: 75 τομείς/sec x 74 min x 60 sec = τομείς

12 Mode 1 & Mode 2 Mode 1 Eγγραφή κρίσιμων πληροφοριών (π.χ. προγράμματα & δεδομένα, διευθύνσεις τομέων) Έλεγχοι ορθότητας αυστηρότεροι  Περισσότερα bytes για επιπρόσθετο κώδικα διόρθωσης λαθών (κώδικας EDC /ECC) Data Bytes = & EDC/ECC = 288 Mode 2 Aποθήκευση πληροφοριών όπου η ανοχή στα λάθη είναι μεγαλύτερη. Oπτικοακουστική πληροφορία όπου πχ. μερικά λανθασμένα bit δεν είναι σημαντικά Data Bytes = & EDC/ECC = 0

13 Χωρητικότητα CD σε mode1: 330000 τομείς x 2048 bytes/τομέα = 645 ΜΒ
(EDC/ECC) Περιεχόμενο 1 2048 288 Πληροφορία κρίσιμη σε σφάλματα (πχ. προγράμματα, δεδομένα, indexing) 2 2336 --- Πληροφορία με ανοχή σε σφάλματα (πχ. μουσική, video)

14 CD-Audio (Κόκκινο Βιβλίο) & CD-ROM (Κίτρινο Βιβλίο)
Mode 2 CD-ROM Mode 1

15 Tαχύτητα Περιστροφής (CAV & CLV)
υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι περιστροφής ενός δίσκου: α) με σταθερή γωνιακή ταχύτητα (Constant Angular Velocity, CAV) και Ίχνη: ομόκεντροι κύκλοι β) με σταθερή γραμμική ταχύτητα (Constant Linear Velocity, CLV) Ίχνη: οργανωμένα σε σπείρα Χαμηλότερες ταχύτητες προσπέλασης και σταθερό ρυθμό ανάγνωσης δεδομένων.  Αρχικά επιλέχθηκε περιστροφή CLV Για λόγους συμβατότητας με CD-Audio  μετά το 12Χ και πάλι CAV Ώστε να ελέγχεται καλύτερα η περιστροφή του δίσκου

16 CD-R (Πορτοκαλί βιβλίο)
Επιστρώσεις Πολυκαρβονίδιο Χρυσός (24Κ) Οργανική χρωστική ουσία Επικάλυψη βερνικιού Εγγραφή πληροφορίας Ισχυρή ακτίνα laser «καίει» τοπικά και αναμειγνύει το χρυσό και χρωστική ουσία δημιουργώντας «σκοτεινά» σημεία, δηλ. λογικά ‘1’

17 CD-RW Το βασικό πολυκαρβονικό υπόστρωμα
μια επίστρωση διηλεκτρικού υλικού (πχ. ZnS-SiO2) μια επίστρωση από ειδικό υλικό αλλαγής φάσης, πχ. κράμα τελλουρίου Ge21Te53Sb26 (αυτή είναι η επίστρωση όπου εγγράφεται η πληροφορία) ένα ακόμη διηλεκτρικό ένα λεπτό ανακλαστικό στρώμα από αλουμίνιο (Al-Cr) μια προστατευτική επίστρωση από βερνίκι .

18 Η τεχνολογία αλλαγής φάσης (phase change)
Υλικό που να μπορεί να μεταπίπτει ανάμεσα σε δύο σχετικά σταθερές μοριακές καταστάσεις (φάσεις) «άμορφη» (amorphous) και «κρυσταλλική» (crystalline) φάση. Διαφορετική ανακλαστικότητα CD-RW: Βασική επίστρωση από ένα υλικό αλλαγής φάσης όπως πχ. το κράμα τελλουρίου Μια ισχυρή ακτίνα laser θερμαίνει τοπικά το σημείο στο οποίο πρέπει να αλλάξει η φάση Σημείο μειωμένης ανακλαστικότητας  αντιστοιχεί στο λογικό ‘1’

19 DVD Eπόμενη γενιά των οπτικών μέσων αποθήκευσης.
Το DVD είναι ένας οπτικός ψηφιακός δίσκος που προσφέρει πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα σε σχέση με το CD (α) το Multimedia CD (MMCD) από τις Sony και Philips (Δεκέμβριος 1994), και (β) το Super Density Disc (SD) από τη λεγόμενη “συμμαχία SD”, δηλ. τις Matsushita, MCA, Hitachi, Pioneer, Thompson, Time Warner, και Toshiba (Ιανουάριος 1995). Το DVD-ROM (βασισμένο περισσότερο στο Super Disc) πρωτοεμφανίστηκε στα τέλη του 1995

20 Χαρακτηριστικά του δίσκου DVD

21 Χωρητικότητα DVD (α) αύξηση της πυκνότητας της πληροφορίας, και
(β) αύξηση των επιστρώσεων εγγραφής (layers) της πληροφορίας

22 Αύξηση πυκνότητας εγγραφής πληροφορίας

23 Αύξηση επιστρώσεων

24 Συνδυασμοί πλευρών & επιστρώσεων
Ανάλογα με το συνδυασμό πλευρών και επιστρώσεων DVD-5, 1 πλευρά & 1 επίστρωση (SS/SL), χωρητικότητα 4.7GB. DVD-9 1 πλευρά & 2 επιστρώσεις (SS/DL), χωρητικότητα 8.5GB. DVD-10 2 πλευρές & 2 επιστρώσεις (μία ανά πλευρά) (DS/SL), χωρητικότητα 9.4GB. DVD-18 2 πλευρές & 4 επιστρώσεις (δύο ανά πλευρά) (DS/DL), χωρητικότητα 17GB.

25 Μορφοποιήσεις χρήσης DVD
DVD-Video (ή απλά DVD): Οικιακός κινηματογράφος (μόνον ανάγνωσης) DVD-Audio: Μουσική σε ψηφιακή μορφή (μόνον ανάγνωσης) DVD-ROM: δεδομένα υπολογιστή (μόνον ανάγνωσης) DVD-R: εγγράψιμο DVD (Recordable), (write-once, read-many) DVD-RAM: η πρώτη πλατφόρμα επανεγγράψιμου DVD (επίσης επανεγγράψιμα DVD-RW και DVD+RW)

26 Πλατφόρμες (επαν-) εγγράψιμου DVD
DVD-R DVD-R Authoring (επαγγελματικής χρήσης) DVD-R General (γενικής χρήσης) (φθηνότερη πηγή Laser στα 650 nm) Τεχνολογία οργανικής χρωστικής ουσίας (όπως το CD-R) DVD-RAM Υψηλών απαιτήσεων / Επανεγγράψιμο / Τεχνολογία αλλαγής φάσης / 2 φόρμες: 2.6/5.2 GB / 4.7/9.4 GB Επανεγγραφή > φορές DVD-RW Επανεγγράψιμο (Pioneer) / 4.7 GB / Επανεγγραφή >1000 φορές DVD+RW Επανεγγράψιμο (Philips, Sony κα) / Βασισμένο στο CD-RW DVD+R Eγγράψιμη (μόνον) μορφή του DVD+RW


Κατέβασμα ppt "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CD & DVD."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google