Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ορισμός της Αναπτυξιακής Δυσαριθμησίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ορισμός της Αναπτυξιακής Δυσαριθμησίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ορισμός της Αναπτυξιακής Δυσαριθμησίας
Ο Kosc (1970α, 192 και 1974, 165) όρισε τη δυσαριθμησία σε σχέση με το κεντρικό νευρικό σύστημα (εγκέφαλο), ως: «μια δομική διαταραχή των μαθηματικών ικανοτήτων, η οποία έχει την απαρχή της σε μια γενετική ή εκ γενετής (congenital) διαταραχή εκείνων των μερών του εγκεφάλου τα οποία είναι το άμεσο ανατομικο-φυσιολογικό υπόστρωμα της ωρίμανσης των μαθηματικών ικανοτήτων, που είναι επαρκείς για την ηλικία του, χωρίς ταυτόχρονη διαταραχή των γενικών διανοητικών λειτουργιών»

2 Άλλοι ορισμοί της Αναπτυξιακής Δυσαριθμησίας
Σύμφωνα με την αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση η Αναπτυξιακή Δυσαριθμησία (Developmental dyscalculia ) είναι μια γνωστική διαταραχή της παιδικής ηλικίας που επηρεάζει την ικανότητα ενός κατά τα άλλα έξυπνου και φυσιολογικού παιδιού να μάθει Αριθμητική (American Psychiatric Association 1987). Οι Baroody & Ginsburg (1991), ορίζουν τη δυσαριθμησία ως μια ειδική διαταραχή στη μάθηση των μαθηματικών εννοιών και υπολογισμών που συνδέεται με μια οργανική δυσλειτουργία. Η Lerner (1993, 472) αναφέρει ότι ο όρος δυσαριθμησία παραπέμπει σε μία σοβαρή δυσκολία στη μάθηση και χρήση των Μαθηματικών. Όπως και η δυσλεξία, ένας όρος που χρησιμοποιείται για μια σοβαρή αναγνωστική δυσκολία έτσι και η δυσαριθμησία έχει μια ιατρική (νευρολογική) διάσταση.

3 Ικανότητες και ανεπάρκειες των παιδιών με δυσαριθμησία (D. Johnson & H
Ικανότητες και ανεπάρκειες των παιδιών με δυσαριθμησία (D. Johnson & H. Myklebust, 1967) Διαταραχές στην οπτικοχωρική αντίληψη και οργάνωση Καλές ακουστικές ικανότητες και πρώιμη ομιλία Υψηλό αναγνωστικό επίπεδο, με την έννοια της αποκωδικοποίησης των γραπτών συμβόλων, αφού η κατανόηση του κειμένου είναι συνήθως περιορισμένη. Διαταραγμένη εικόνα σώματος Δυσκολίες στον οπτικοκινητικό συντονισμό που μπορεί να φτάνει μέχρι τη δυσγραφία Έλλειψη κοινωνικής ενσυναισθησίας, δηλαδή σωστά ανεπτυγμένης ικανότητας για εκτίμηση κοινωνικών καταστάσεων και αντίληψη των συναισθημάτων των άλλων. Υψηλότερες επιδόσεις στα λεκτικά από τα μη λεκτικά μέρη των τεστ.

4 Μορφές δυσαριθμησίας (Kosc, 1974)
Λεκτική. Εκδηλώνεται με τη δυσκολία κατανόησης και χρήσης μαθηματικών όρων και την αδυναμία λεκτικής απόδοσης των μαθηματικών σχέσεων Πρακτογνωστική. Εκδηλώνεται με τη δυσκολία μαθηματικού χειρισμού πραγματικών αντικειμένων και εικόνων. Λεξιλογική. Εκδηλώνεται με την αδυναμία αναγνώρισης μαθηματικών συμβόλων. Γραφολογική. Εκδηλώνεται με τη δυσκολία στη γραπτή απόδοση μαθηματικών συμβόλων. Ιδεογνωστική. Σχετίζεται με τη δυσκολία κατανόησης μαθηματικών ιδεών και σχέσεων. Λειτουργική. Αναφέρεται στην αδυναμία εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων.

5 Μαθηματικές δυσκολίες των παιδιών με δυσαριθμησία (D. Johnson & H
Μαθηματικές δυσκολίες των παιδιών με δυσαριθμησία (D. Johnson & H. Myklebust, 1967) Στις αντιστοιχίσεις ένα προς ένα Στη σύνδεση των συμβόλων των αριθμών με τις ποσότητες που αντιπροσωπεύουν Στη σύνδεση των ακουστικών και οπτικών συμβόλων των αριθμών Στην κατανόηση των σχέσεων μέρους – όλου Στην κατάκτηση της έννοιας της διατήρησης Στην κατανόηση και διάκριση των συμβόλων των πράξεων Στην κατανόηση της αξίας θέσης των ψηφίων Στη συγκράτηση και χρήση των αλγορίθμων Στις μετρήσεις μεγεθών, ποσοτήτων, όγκων Στην ανάγνωση χαρτών και γραφικών παραστάσεων Στην κατάστρωση σχεδίου επίλυσης προβλημάτων

6 Επιλέγουμε μία απλή μορφή της πράξης που δυσκολεύει το παιδί.
Ειδικές τεχνικές και διευθετήσεις για να διδάξουμε Μαθηματικά σε παιδιά με δυσαριθμησία Επιλέγουμε μία απλή μορφή της πράξης που δυσκολεύει το παιδί. Προφορική περιγραφή του σκοπού, των πρακτικών εφαρμογών και των σταδίων της αριθμητικής πράξης από το δάσκαλο. Προφορική λεπτομερειακή παρουσίαση των διαδοχικών βημάτων εκτέλεσης της πράξης από το δάσκαλο. Προφορική παρουσίαση των βημάτων της πράξης από το παιδί, όπως παρουσιάστηκαν προηγουμένως. Γραπτή παρουσίαση των κανόνων εκτέλεσης της πράξης από το παιδί, για να χρησιμοποιηθούν οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο. Παράλληλη εκμάθηση κανόνων και αποστήθιση απλών πράξεων (προπαίδεια). Εξοικείωση του μαθητή με την οπτική πλευρά της εκτέλεσης της πράξης και την αντιστοίχιση κανόνων με πραγματικές ενέργειες. Ο μαθητής καθοδηγεί με προφορικές εντολές το δάσκαλο ή ένα συμμαθητή του στην εκτέλεση της πράξης που μαθαίνει.

7 Εκτέλεση της πράξης με γραπτά σύμβολα
Ειδικές τεχνικές και διευθετήσεις για να διδάξουμε Μαθηματικά σε παιδιά με δυσαριθμησία Εισαγωγή του χειροπιαστού υλικού και επεξήγηση της μαθηματικής πλευράς της πράξης. Χρησιμοποιούμε ποικιλία υλικών και ο ρυθμός είναι αργός. Εκτέλεση της πράξης με γραπτά σύμβολα Μέριμνα για την αντιμετώπιση των γραφοκινητικών προβλημάτων και των προβλημάτων προσανατολισμού στο χώρο. Εξάσκηση στην ανάγνωση των ασκήσεων Χρησιμοποίηση μικροϋπολογιστή για έλεγχο των απαντήσεων. Καταγραφή και ανάλυση των λαθών του μαθητή Γενίκευση και μεταφορά της μάθησης.


Κατέβασμα ppt "Ορισμός της Αναπτυξιακής Δυσαριθμησίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google