Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παράδειγμα 1 Δύο φοιτητές σχεδιάζουν τη θερινή τους απασχόληση. Έχουν δύο επιλογές, είτε πρακτική άσκηση σε μία ελεγκτική εταιρία με μηνιαίο μισθό 500€

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παράδειγμα 1 Δύο φοιτητές σχεδιάζουν τη θερινή τους απασχόληση. Έχουν δύο επιλογές, είτε πρακτική άσκηση σε μία ελεγκτική εταιρία με μηνιαίο μισθό 500€"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παράδειγμα 1 Δύο φοιτητές σχεδιάζουν τη θερινή τους απασχόληση. Έχουν δύο επιλογές, είτε πρακτική άσκηση σε μία ελεγκτική εταιρία με μηνιαίο μισθό 500€ ο καθένας για τρεις μήνες, είτε τη λειτουργία καντίνας για πώληση αναψυκτικών στην παραλία. Η καντίνα ενοικιάζεται προς 1.000€ συνολικά για το αντίστοιχο τρίμηνο. Πρόσθετο κόστος αποτελεί η ασφάλιση της καντίνας που κοστίζει 400€ συνολικά για το τρίμηνο καθώς και το κόστος αγοράς του προϊόντος που είναι 0,70€ ανά αναψυκτικό. Η τιμή πώλησης προβλέπεται στα 2,1€. Με βάση τα παραπάνω ζητείται: α) Η συνάρτηση κόστους της επιχείρησης της καντίνας. β) Ο υπολογισμός του νεκρού σημείου της επιχείρησης της καντίνας σε ποσότητα και αξία. γ) Το κόστος ευκαιρίας των φοιτητών που ζητείται να καλύψουν με την επιχείρησης της καντίνας. δ) Το σημείο πώλησης σε ποσότητα και αξία, στο οποίο οι φοιτητές θα εισπράξουν το κόστος ευκαιρίας.

2 Παράδειγμα 1 α) Η συνάρτηση κόστους είναι:
Συνολικό Κόστος = Σταθερό Κόστος + Μεταβλητό Κόστος = ,70*Q = ,70*Q β) Ποσότητα Νεκρού Σημείου = Σταθερό Κόστος / (Τιμή – Ανά μονάδα μεταβλητό κόστος) = 1400 / (2,1-0,70) = αναψυκτικά Αξία Νεκρού Σημείου = 1400 / (1-0,7/2,1) = 2.100€ γ) Κόστος ευκαιρίας αποτελεί η εναλλακτική επιλογή των φοιτητών για πρακτική άσκηση σε ελεγκτική εταιρία με μηνιαίο μισθό 500€ ο καθένας για τρεις μήνες. Άρα, συνολικό κόστος ευκαιρίας = 2 * 500 * 3 = 3.000 δ) Ποσότητα Σημείου Πώλησης με κόστος ευκαιρίας = (Σταθερό Κόστος + Κόστος ευκαιρίας) / (Τιμή – Ανά μονάδα μεταβλητό κόστος) = ( ) / (2,1-0,70) = αναψυκτικά Αξία Νεκρού Σημείου = ( ) / (1-0,7/2,1) = 6.600€

3 Παράδειγμα 6 Ο προϋπολογισμός της επιχείρησης ΟΜΙΚΡΟΝ ο οποίος είχε στηριχθεί στο πρότυπο κόστος, προέβλεπε για την παραγωγή του προϊόντος Α για τη χρήση 2005 τα ποιο κάτω στοιχεία: Πρότυπη παραγωγή ανά μονάδα του προϊόντος Α: 10 μονάδες πρώτης ύλης Χ 5 € ανά μονάδα 20 ώρες άμεσης εργασίας Χ 4 € ανά ώρα Για την πραγματική παραγωγή προσδιορίσθηκαν τα πιο κάτω: Κόστος παραγωγής ανά μονάδα του προϊόντος Α: 12 μονάδες πρώτης ύλης Χ 4 € ανά μονάδα 20 ώρες άμεσης εργασίας Χ 5 € ανά ώρα Ζητείται να προσδιορισθούν: Οι αποκλίσεις απόδοσης (ποσότητας), Τιμής και ολική για τις πρώτες ύλες και για την άμεση εργασία

4 Παράδειγμα 6 Για την ολική απόκλιση πρώτης ύλης αφαιρούμε το σύνολο του πραγματοποιηθέντος κόστους από το σύνολο του προϋπολογισμένου προτύπου: (10 Χ 5) – (12 Χ 4) = 2 ευμενής Για την απόκλιση ποσότητας Α’ Ύλης πολλαπλασιάζουμε τη διαφορά των ποσοτήτων με την πρότυπη τιμή: ( ) Χ 5 = 10 Δυσμενής Για την απόκλιση τιμής Α’ Ύλης πολλαπλασιάζουμε τη διαφορά των τιμών με την πραγματική ποσότητα: (5 – 4) Χ 12 = 12 Ευμενής Επαλήθευση 10 – 12 = 2 (ολική απόκλιση ευμενής) Για την ολική απόκλιση άμεσης εργασίας αφαιρούμε το σύνολο του πραγματοποιηθέντος κόστους από το σύνολο του προϋπολογισμένου προτύπου: (20 Χ 4) – (20 Χ 5) = 20 Δυσμενής Για την απόκλιση ποσότητας άμεσης εργασίας πολλαπλασιάζουμε τη διαφορά των ποσοτήτων με την πρότυπη τιμή: ( ) Χ 4 = 0 Για την απόκλιση τιμής άμεσης εργασίας πολλαπλασιάζουμε τη διαφορά των τιμών με την πραγματική ποσότητα: (4 - 5) Χ 20 = 20 Δυσμενής Επαλήθευση 0 – 20 = 20 Δυσμενής (ολική)

5 Παράδειγμα 9 Έστω ότι η επιχείρηση ΖΗΤΑ πραγματοποίησε πωλήσεις μονάδων με τιμή πωλήσεως €10 ανά μονάδα. Το μεταβλητό κόστος είναι αναλογικό και διαμορφώθηκε σε €7 ανά μονάδα. Το σταθερό κόστος ανήλθε σε € Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα ζητείται να προσδιορίσετε: Το αποτέλεσμα χρήσεως Το επίπεδο πωλήσεων σε ποσότητες και αξία, στο οποίο η επιχείρηση θα αυξήσει τα κέρδη της κατά € Το νεκρό σημείο κυκλοφορίας σε ποσότητες και αξία 1. Αποτελέσματα χρήσης: Πωλήσεις Χ 10 = Μείον σταθερό κόστος Μείον μεταβλητό κόστος Χ 7= Αποτέλεσμα (κέρδος)

6 Παράδειγμα 9 2. Επίπεδο πωλήσεων με αυξημένα κέρδη €50.000
2. Επίπεδο πωλήσεων με αυξημένα κέρδη €50.000 = ÷ 3* = μονάδες ÷ 0,30** = € *(10-7 = 3) περιθώριο συμβολής ανά μονάδα. **(3 ÷ 10 = 30%) δείκτης περιθωρίου συμβολής 3. Νεκρό σημείο κυκλοφορίας ÷ 3 = τεμάχια ÷ 0,30 = €

7 Παράδειγμα 10 Η επιχείρηση ΑΥΓΗ Α.Ε. προκειμένου να επιτύχει την έγκριση βραχυπρόθεσμου δανείου €, διάρκειας 90 ημερών από την Τράπεζα Ε, της ζητήθηκε να υποβάλλει τον Ταμειακό Προϋπολογισμό της για το τρίτο τρίμηνο του Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού αυτού, η εταιρεία συγκέντρωσε τα πιο κάτω στοιχεία: α) Οι πραγματικές πωλήσεις του τελευταίου διμήνου και οι προϋπολογισθείσες πωλήσεις του τρίτου τριμήνου έχουν ως εξής: Μάιος (Πραγματικές) € Ιούνιος (Πραγματικές) € Ιούλιος (Προϋπολογισθείσες) € Αύγουστος (Προϋπολογισθείσες) € Σεπτέμβριος (Προϋπολογισθείσες) € Η προηγούμενη εμπειρία έχει δείξει ότι το 25% των πωλήσεων εισπράττεται το μήνα της πώλησης, το 70% τον επόμενο μήνα, το 3% το μεθεπόμενο μήνα ενώ το 2% είναι ανεπίδεκτο είσπραξης.

8 Παράδειγμα 10 β) Οι προϋπολογισθείσες αγορές εμπορευμάτων και τα προϋπολογισθέντα έξοδα του τρίτου τριμήνου έχουν ως εξής: Οι αγορές εμπορευμάτων πληρώνονται τον επόμενο μήνα της αγοράς. Το υπόλοιπο του λογαριασμού Προμηθευτές από € της 30ης Ιουνίου, θα εξοφληθεί τον Ιούλιο.

9 Παράδειγμα 10 γ) Το υπόλοιπο έναρξης των διαθεσίμων της 1ης Ιουλίου είναι €. δ) Εξοπλισμός αξίας € προγραμματίζεται να αγορασθεί με μετρητά τον Ιούλιο. ε) Το δάνειο € από την Τράπεζα θα εισπραχθεί τον Ιούλιο και θα αποπληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου Στη λήξη του δανείου θα καταβληθούν οι τόκοι του, συνολικού ύψους 1.200€. Ζητείται: Να καταρτίσετε μία κατάσταση Είσπραξης Απαιτήσεων για τον Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριος και για το τρίτο τρίμηνο. Να καταρτίσετε τον Ταμειακό Προϋπολογισμό του τριμήνου με τη μηνιαία απεικόνιση.

10 Παράδειγμα 10

11 Παράδειγμα 10

12 Παράδειγμα 11 Επιχείρηση διανομής ενδιαφέρεται να επενδύσει €για την αγορά μοτοποδηλάτων και αυτοκινήτων, για επέκταση της δραστηριότητάς της. Για την επένδυση αυτή, η επιχείρηση προσδοκά ένα κέρδος 30% στο ποσό που επενδύει. Ο προϋπολογισμός των διανομών και του κόστους ανά διανομή είναι: Αριθμός Διανομών Μεταβλητό κόστος € Σταθερά Γενικά Έξοδα Πωλήσεων 2€ Σταθερά Γ.Β.Ε € Με βάση τα παραπάνω, ζητείται: α) Ο προϋπολογισμός της τιμολόγησης ανά διανομή β) Ο υπολογισμός του Νεκρού Σημείου της επιχείρησης γ) Η διερεύνηση της δυνατότητας να αυξηθεί η απόδοση της επένδυσης κατά 35% δ) Να ελεγχθεί αν πρέπει να γίνει αποδεκτή η πρόταση του εμπορικού διευθυντή να μην παραχθεί το προϊόν αλλά η εταιρεία να το προμηθευτεί από άλλο παραγωγό έναντι τιμής 6€ ανά τεμάχιο.

13 Παράδειγμα 11 α) Υπολογισμός της τιμολόγησης ανά διανομή:
Για να πετύχει η επιχείρηση το επιθυμητό κέρδος των € ( € * 30%) η τιμή πώλησης πρέπει να ανέλθει σε 11€ ανά διανομή. Συνολικό επιδιωκόμενο κέρδος = * 30% = € και ανά μονάδα / = 3€ Τιμή πώλησης: Χ = = 11 β) Υπολογισμός Νεκρού Σημείου Το Νεκρό Σημείο της επιχείρησης είναι: ΝΣ(διανομές) = € / 6€* ανά διανομή = διανομές *11€ τιμή πώλησης - 5€ μεταβλητό κόστος = 6€ περιθώριο συμβολής

14 Παράδειγμα 11 γ) Διερεύνηση αύξησης της απόδοσης της επένδυσης:
Η επιδιωκόμενη αύξηση της απόδοσης της επένδυσης των € σε € ( * 35%) απαιτεί τις παρακάτω εναλλακτικές αυξήσεις ή μειώσεις: Την αύξηση της τιμής πώλησης ή τη μείωση του μεταβλητού κόστους κατά 0,5€ ανά διανομή Πράγματι, για αύξηση του κέρδους κατά 5.000€ πρέπει να αυξήσουμε την τιμή κατά: /5.000 = 0,5€ Την μείωση του σταθερού κόστους (αν υπάρχει βραχυχρόνια δυνατότητα μείωσής του) κατά 5.000€ Πράγματι, αν μειωθεί το σταθερό κόστος σε € (30.000€ – 5.000€) η απόδοση της επένδυσης αυξάνεται κατά 5.000€ διότι: Περιθώριο συμβολής διανομές * (11€ - 5€) € Μείον: Σταθερό κόστος € Κέρδος επένδυσης €

15 Παράδειγμα 11 δ) Δε γίνεται δεκτή η πρόταση του εμπορικού διευθυντή διότι τα σταθερά έξοδα παραμένουν ανεξάρτητα αν παραχθεί ή όχι το προϊόν. Συνεπώς το κόστος αγοράς θα είναι: Κόστος αγοράς: ( μονάδες * 6€ / μονάδα) = € Σταθερό κόστος: ( μονάδες * 3€ / μονάδα) = € Συνολικό κόστος: € Ενώ το κόστος κατασκευής: Κόστος κατασκευής: μονάδες * 8€/μονάδα = €

16 Παράδειγμα 16 Η «Άμπελος» είναι ένας αγροτουριστικός ξενώνας που λειτουργεί στα Μάταλα (Νομός Ηρακλείου, Κρήτη) από το 2001. Έχει 15 δίκλινα δωμάτια τα οποία λειτουργούν καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου σε ένα τόπο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους περιτριγυρισμένο από 200 στρέμματα με ελιές τα οποία ανήκουν στους ιδιοκτήτες της «Άμπελος» και τα οποία νοικιάζονται στον τοπικό συνεταιρισμό. Στα 15περίπου χρόνια λειτουργίας της η «Άμπελος» έχει αποκτήσει ένα πολύ καλό «brandname» μεταξύ των αγροτουριστικών ξενώνων στην Ελλάδα με αποτέλεσμα να έχει πιστούς πελάτες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Οι δύο ιδιοκτήτες της «Άμπελος», οι οποίοι διατηρούν ένα προσωπικό και ευχάριστο κλίμα στον ξενώνα αποτελούν βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης. Σύμφωνα με στατιστικές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ραγδαία ο αριθμός των καταναλωτών που προτιμούν τον εναλλακτικό τουρισμό και μάλιστα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν και «κάτι παραπάνω» για αυτές τις υπηρεσίες.

17 Παράδειγμα 16 Από το 2010 η «Άμπελος» είχε μειωμένη κίνηση από Έλληνες τουρίστες λόγω οικονομικής κρίσης και η τάση αυτή φαίνεται να συνεχίζεται και στα επόμενα χρόνια. Παρά την μείωση των εσόδων, η επιτυχημένη πορεία της «Άμπελος» τα προηγούμενα χρόνια έχει ως αποτέλεσμα η «Άμπελος» να έχει ικανοποιητικά ταμειακά αποθέματα. Μέχρι το 2011 οπότε και η «Άμπελος» κατασκεύασε ένα site στο Internet και ένα λογαριασμό Facebook ενώ έκανε και κάποιες καταχωρήσεις στο ιστοσελίδες ενημερωτικού περιεχομένου, δεν υπήρχαν ουσιαστικά προσπάθειες στον τομέα του Marketing. Στην περιοχή λειτουργεί ένας ακόμα παρόμοιος ξενώνας και αναμένεται τα επόμενα χρόνια να ανοίξουν και άλλοι δημιουργώντας έναν αυξημένο ανταγωνισμό. Ποια αναγνωρίζετε ως βασική επιλογή ανταγωνισμού της επιχείρησης; Να γίνει ανάλυση SWOT (Δυνάμεις – Αδυναμίες – Ευκαιρίες – Απειλές) για την επιχείρηση;

18 Παράδειγμα 16 Η «Άμπελος», ως αγροτοτουριστικός ξενώνας, έχει εστιάσει στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού, ο οποίος τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη. Με αυτό τον τρόπο έχει διαφοροποιηθεί από την παροχή υπηρεσιών «μαζικού» τουρισμού και έχει αναπτύξει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ταυτόχρονα, ο ξενώνας αποτελεί ένα διαφοροποιημένο προϊόν τουρισμού σε σχέση με τις συνήθεις ξενοδοχειακές μονάδες και καταλύματα. Το προσωπικό κλίμα που έχουν αναπτύξει οι ιδιοκτήτες σε συνδυασμό με το γεγονός ότι προς το παρόν δεν υπάρχει ανάλογη μονάδα στην περιοχή, καθιστούν την «Άμπελο» μοναδική στο είδος της. Συμπερασματικά, η «Άμπελος» έχει αναπτύξει τη στρατηγική της διαφοροποίησης, καθώς έχει ιδιαίτερα γνωρίσματα που τη χαρακτηρίζουν, εστιάζοντας σε συγκεκριμένη αγορά στόχο, αυτή του εναλλακτικού τουρισμού.

19 Παράδειγμα 16


Κατέβασμα ppt "Παράδειγμα 1 Δύο φοιτητές σχεδιάζουν τη θερινή τους απασχόληση. Έχουν δύο επιλογές, είτε πρακτική άσκηση σε μία ελεγκτική εταιρία με μηνιαίο μισθό 500€"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google