Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μετασχηματιστές Μετρήσεων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μετασχηματιστές Μετρήσεων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μετασχηματιστές Μετρήσεων
Μετασχηματιστές τάσεως Μέτρηση εναλλασσόμενων υψηλών τάσεων Μετασχηματιστές Έντασης Μέτρηση εναλλασσόμενων ρευμάτων μεγάλης εντάσεως Πολλές φορές σε δίκτυα υψηλής τάσεως

2 Επέκταση της κλίμακας των οργάνων
Με χρήση καταμεριστών (διαιρετών τάσεως ή ρεύματος) Επιτυγχάνουμε επέκταση της κλίμακας των οργάνων. Περιορισμοί: Δεν καλύπτουν την περίπτωση μεγάλων τάσεων και ρευμάτων Υπάρχει σημαντική κατανάλωση ισχύος Είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος αυτή σε δίκτυα υψηλών τάσεων

3 Μετασχηματιστές Μετρήσεων
Μείωση του μετρούμενου μεγέθους Ηλεκτρική απομόνωση του κυκλώματος μέτρηση από το κύκλωμα υψηλής τάσεως Μικρή κατανάλωση ισχύος σε σχέση με τους καταμεριστές (διαιρέτες) τάσεως ή ρεύματος

4 Μετασχηματιστές Μετρήσεων
Εκμεταλλευόμαστε την βασική σχέση λειτουργίας των μετασχηματιστών

5 Μετασχηματιστές έντασης

6 Μετασχηματιστές Εντάσεως Μέσης Τάσεως
Μετασχηματιστές Εντάσεως Μέσης Τάσεως

7 Παράδειγμα μετασχηματιστή έντασης

8 Τύποι μετασχηματιστών έντασης
Δακτυλίου Διελεύσεως

9 Μετασχηματιστές πολλαπλής σχέσης μεταφοράς
Μετασχηματιστές πολλαπλής σχέσης μεταφοράς

10 Μετασχηματιστές πολλαπλής σχέσης μεταφοράς
Μετασχηματιστές πολλαπλής σχέσης μεταφοράς

11 Χαρακτηριστικά στοιχεία Μετασχηματιστών Έντασης
Ονομαστικά Ρεύματα (πρωτεύοντος και δευτερεύοντος) Ονομαστική συχνότητα Ονομαστική σχέση μεταφοράς Ονομαστική επιφόρτιση Ονομαστική ισχύς Πρωτεύουσα οριακή θερμική ένταση Ith Δυναμική οριακή ένταση Idyn

12 Μετασχηματιστές Τάσεως

13 Παράδειγμα μετασχηματιστή τάσεως

14 Τύποι Μετασχηματιστών Τάσεως

15 Τύποι μετασχηματιστών Τάσεως
Εσωτερικού Χώρου Εξωτερικού Χωρου Schόλια.gr

16 Χαρακτηριστικά στοιχεία Μετασχηματιστών Τάσης
Ονομαστικές Τάσεις (πρωτεύοντος και δευτερεύοντος) Ονομαστική συχνότητα Ονομαστική σχέση μεταφοράς Ονομαστική επιφόρτιση Ονομαστική ισχύς Οριακή ισχύς

17 Σύμβολα μετασχηματιστών μετρήσεων
Σύμβολα μετασχηματιστών μετρήσεων Εντάσεως Τάσεως

18 Φαινόμενο Hall


Κατέβασμα ppt "Μετασχηματιστές Μετρήσεων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google