Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πετρογεωργάκης Μανούσος Σπυρόπουλος Σταύρος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πετρογεωργάκης Μανούσος Σπυρόπουλος Σταύρος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πετρογεωργάκης Μανούσος Σπυρόπουλος Σταύρος
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Πετρογεωργάκης Μανούσος Σπυρόπουλος Σταύρος

2 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εισαγωγή στις Βάσεων Δεδομένων. Θα παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες, οι συνιστώσες και οι λειτουργίες των Βάσεων Δεδομένων καθώς και παραδείγματα.

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

4 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΔΒΔ (DBMS);
Όταν η πληροφορία είναι πολλή, το κόστος διαχείρισης μπορεί να υπερβαίνει τα οφέλη. Βάση Δεδομένων: μια μεγάλη συλλογή δεδομένων, μοντελοποιεί μια επιχείρηση του πραγματικού κόσμου. Οντότητες (πχ. Φοιτητές, Μαθήματα) Συσχετίσεις (πχ. Ο Γιάννης παρακολουθεί το Β18) Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων: ένα πακέτο λογισμικού σχεδιασμένο να αποθηκεύει και να διαχειρίζεται Βάσεις Δεδομένων. Πρώτο ΣΔΒΔ γενικής χρήσης: αρχές 1960 Μεγάλη εμπορική επιτυχία έκτοτε.

5 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Πρώτη Γενιά (1950) Σειριακή επεξεργασία
Ταινίες και κάρτες Δεύτερη γενιά (1960) Δίσκοι, συστήματα αρχείων Γλώσσες προγραμματισμού με ικανότητα χειρισμού δεδομένων (COBOL) Αποθήκευση δεδομένων σε Αρχεία Μερικές πρώτες εφαρμογές

6

7 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Τρίτη γενιά (1970)
Ανάγκη και τάση δημιουργίας προτύπων Αποθήκευση δεδομένων μαζί με τον ορισμό τους Νέες δυνατότητες προσπέλασης δεδομένων σε γλώσσες όπως η COBOL Δικτυακό και Ιεραρχικό μοντέλο δεδομένων Ορισμός του Σχεσιακού μοντέλου δεδομένων Αναγνώριση της ανάγκης για μοντελοποίηση δεδομένων Τα πρώτα σχεσιακά συστήματα DBMS

8

9 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Τέταρτη γενιά (1980, 1990)
ΣΧΕΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Relational Database Systems) Ισχυρές γλώσσες επεξεργασίας δεδομένων Αρχιτεκτονικές πολλών επιπέδων Ενσωμάτωση των DBMS σε μεγάλα συστήματα και ανάδειξη του ρόλου τους (πχ διαχείριση δοσοληψιών) Γέννηση της SQL (Structured Query Language) Θεωρητική θεμελίωση των ΒΔ

10 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Πέμπτη γενιά (1990, 2000)
Νέες μορφές δεδομένων (multimedia) σε ΒΔ Σύνθετες οντότητες (software objects) Κατανεμημένες αρχιτεκτονικές (πελάτες, εξυπηρετητές) Ισχυρά DBMS σε προσωπικούς υπολογιστές Σύνδεση ΒΔ και Internet για πολλές εφαρμογές Εξόρυξη γνώσης από ΒΔ (data mining) Ανάδειξη σε αυτοτελές αντικείμενο (data warehousing)

11 ΓΕΝΙΚΑ Η δημιουργία και η διαχείριση εγγράφων μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση αρχείων και πινάκων.

12 ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΑΡΧΕΙΑ Όμως μια βάση δεδομένων υπερέχει της χρήση αρχείων και πινάκων στο ότι : παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης και διαχείρισης ποικίλων ειδών δεδομένων, τη δυνατότητα χρήσης των αποθηκευμένων πληροφοριών από πολλαπλούς χρήστες καθώς επίσης και τη δυνατότητα χρήσης κάποιου εξειδικευμένου τρόπου ανάπτυξης της βάση δεδομένων.

13 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΔΒΔ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΔΒΔ Ανεξαρτησία δεδομένων οι λεπτομέρειες οργάνωσης δεν επηρεάζουν τις εφαρμογές. Γρήγορη πρόσβαση στην πληροφορία Κατάλληλη αποθήκευση, βελτιστοποίηση Έλεγχος πρόσβασης, περιορισμοί ορθότητας Ταυτόχρονη πρόσβαση, ανάκαμψη Κάθε χρήστης νομίζει ότι είναι ο μόνος Κεντρική διαχείριση της πληροφορίας Γρηγορότερη και ασφαλέστερη ανάπτυξη εφαρμογών

14 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Πεδίο (field): Μια βάση δεδομένων αποτελείται από μια σειρά στοιχείων με πιο βασικό στοιχείο το πεδίο. Το πεδίο αντιστοιχεί σε ένα δεδομένο και είναι το συστατικό στοιχείο μιας εγγραφής (record). Παραδείγματα πεδίων είναι ένα όνομα πελάτη, μια διεύθυνση, μια τιμή, ένας αριθμός τηλεφώνου.

15 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Εγγραφή (record): Μια ενότητα από συσχετιζόμενα δεδομένα τα οποία επεξεργάζονται σαν μια ολότητα είναι μια εγγραφή. Με άλλα λόγια η εγγραφή είναι μια συλλογή από πεδία. Παραδείγματα εγγραφής είναι ένα σύνολο πληροφοριών οι οποίες αναφέρονται σε έναν πελάτη όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμό φορολογικού μητρώου.

16 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Πίνακας (table): Μια ενότητα από συσχετιζόμενες εγγραφές οι οποίες έχουν τον ίδιο αριθμό πεδίων αποτελούν έναν πίνακα. Ο πίνακας είναι μια λογική δομή. Για παράδειγμα, ένας πίνακας πελατών θα περιλαμβάνει κάθε εγγραφή πελάτη η οποία έχει τα ίδια πεδία. Στον πίνακα οι εγγραφές αντιστοιχούν στις γραμμές (rows)και τα πεδία στις στήλες του πίνακα (coloums). Οι πίνακες μπορούν να συσχετίζονται μεταξύ τους μέσω των πεδίων τα οποία περιέχουν την ίδια πληροφορία.

17 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σχεσιακή Βάση Δεδομένων (relational data base): Ένα σύνολο συσχετιζόμενων πινάκων αποτελούν μία σχεσιακή βάση δεδομένων η οποία αποτελεί και τον πιο συνήθη τρόπο δημιουργίας βάσεων δεδομένων σήμερα.

18 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ευρετήρια Αναζήτησης (indexes): Η ανάκτηση των εγγραφών με βάση κάποιες συνθήκες μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ευρετήρια αναζήτησης. Τα ευρετήρια αυτά επιτρέπουν τη γρήγορη ανάκτηση και ταξινόμηση των εγγραφών με κάποιες συνθήκες. Χρησιμοποιούνται για πεδία τα οποία δεν είναι το πρωτεύον κλειδί ενός πίνακα και για τα οποία θα απαιτηθεί η εύρεση στοιχείων κατά τη χρήση της βάσης.

19 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Πρωτεύον Κλειδί (primary key): Κάθε εγγραφή σε μία σχεσιακή βάση δεδομένων πρέπει να είναι εξατομικευμένη. Αυτό επιτυγχάνεται με τον καθορισμό ενός πεδίου της εγγραφής σαν πρωτεύοντος κλειδιού. Οι εγγραφές αποθηκεύονται με βάση το πρωτεύον κλειδί. Παράδειγμα πρωτεύοντος κλειδιού εγγραφών πελατών είναι ο αριθμός φορολογικού μητρώου, ο αριθμός τηλεφώνου ή ένας αριθμός πελάτη. Το πρωτεύον κλειδί είναι μοναδικός αριθμός αναγνώρισης της κάθε εγγραφής ενός πίνακα και δεν είναι δυνατή η ύπαρξη δύο εγγραφών με το ίδιο κλειδί.

20 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δευτερεύον Κλειδί (foreign key): Δευτερεύοντα κλειδιά είναι κοινά πεδία μεταξύ των εγγραφών των πινάκων μίας βάσης δεδομένων τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να κάνουμε αναζήτηση πληροφοριών στους πίνακες αυτούς. Το δευτερεύον κλειδί είναι πεδίο ενός πίνακα το οποίο προσδιορίζει εγγραφές ενός άλλου πίνακα στον παρόντα πίνακα.

21 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ερωτήματα (queries): Η αναζήτηση εγγραφών σε μία βάση δεδομένων γίνεται με ερωτήματα. Στη Visual Basic χρησιμοποιείται η γλώσσα Structured Query Language (SQL) προκειμένου να γίνει αναζήτηση εγγραφών σε μία βάση δεδομένων. Όταν επιθυμούμε αναζήτηση εγγραφών μόνο σε έναν πίνακα ηVisual Basic παρέχει εργαλεία αναζήτησης χωρίς να είναι αναγκαία η χρήση της SQL.

22 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μία βάση δεδομένων πελατών η οποία περιέχει τρεις πίνακες. Ο πρώτος πίνακας περιέχει πληροφορίες πελατών και ονομάζεται CustList. Ο δεύτερος πίνακας περιέχει πληροφορίες προϊόντων και ονομάζεται ProductsList και ο τρίτος πίνακας περιέχει πληροφορίες παραγγελιών και ονομάζεται OrdersList.

23 ΠΙΝΑΚΑΣ CustList ΠΙΝΑΚΑΣ ProductsList ΠΙΝΑΚΑΣ OrdersList

24 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο πίνακας CustList περιέχει εγγραφές με πληροφορίες πελατών μιας επιχείρησης, όπως: αριθμό πελάτη, όνομα πελάτη, τηλέφωνο, διεύθυνση, πόλη και ΑΦΜ. Η κάθε εγγραφή του πίνακα περιέχει τα πεδία: Customer_No, Customer_Name, Phone_Number, Address, City και AFM.

25 ΠΑΝΑΚΑΣ CustList πεδία

26 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο δεύτερος πίνακας , ο πίνακας ProductsList, περιέχει τα πεδία: Product_No, Product_Name, Price και Quantity_Stock.

27 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο τρίτος πίνακας , ο πίνακας OrdersList, περιέχει τα πεδία: Order_No, Product_No, Customer_No, Date_Required και Quantity_Ordered.

28 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΔΙΑ

29 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το πεδίο Customer_No είναι το πρωτεύον κλειδί για τον πίνακα CustList, διότι κάθε εγγραφή πελάτη εξατομικεύεται από τον αριθμό του πελάτη. Επίσης το πεδίο Product_No είναι το πρωτεύον κλειδί για τον πίνακα ProductsList για τον ίδιο λόγο.

30 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Στον πίνακα OrdersList τα πεδία Customer_No και Product_No είναι το δευτερεύον κλειδί διότι προσδιορίζουν εγγραφές άλλων πινάκων στον πίνακα αυτόν.

31 πρωτεύοντα κλειδιά δευτερεύοντα κλειδιά

32 ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Εκτός από τον καθορισμό των πινάκων, των εγγραφών, των πεδίων, του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος κλειδιού και των ευρετηρίων, για τη δημιουργία μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων μπορούμε επίσης να καθορίσουμε τις σχέσεις (relationships) μεταξύ των πινάκων. Οι σχέσεις αυτές περιλαμβάνουν τις δομές: ένα προς ένα (one-to-one), ένα προς πολλά (one-to-many) και πολλά προς πολλά (many-to-many)

33 ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ένα παράδειγμα σχέσεως «ένα προς πολλά» είναι η σχέση μεταξύ πελάτη και παραγγελιών. Για κάθε πελάτη αντιστοιχούν περισσότερες από μία παραγγελίες. Επίσης κάθε προϊόν αντιστοιχεί σε περισσότερες από μία παραγγελίες.

34 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

35 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Μία βάση δεδομένων συνήθως είναι ήδη δημιουργημένη με κάποιο εργαλείο δημιουργίας βάσεων δεδομένων και η Visual Basic χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του περιβάλλοντος επικοινωνίας της εφαρμογής. Εργαλεία δημιουργίας βάσεων δεδομένων οι οποίες μπορούν να διαβαστούν από τη Visual Basic είναι τα ακόλουθα: Microsoft Access, dBase, Excel, FoxPro, Paradox, καθώς και SQL Server.

36 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα εργαλεία δημιουργίας βάσεων δεδομένων διαθέτουν ιδιότητες και μεθόδους οι οποίες επιτρέπουν: την εισαγωγή, την πρόσθεση, την διόρθωση, την διαγραφή και τον εντοπισμό των εγγραφών-δεδομένων της.

37 SQL (Structured Query Language)

38 ΕΙΣΑΓΩΓΗ SQL (Structured Query Language) είναι η τυποποιηµένη “standard” γλώσσα στις Σχεσιακές Βάσεις. Η πρώτη χρήση ήταν στο πρότυπο σύστηµα της IBM, που ονοµάστηκε SYSTEM-R, το οποίο ανεπτύχθη στα ερευνητικά εργαστήρια της εταιρείας (San Jose, California) στα µέσα της δεκαετίας το Η SQL έχει υποστεί πολλές τροποποιήσεις.

39 Υπάρχουν 4 βασικές εντολές στην SQL:
Ανάκτηση SELECT * FROM Departments WHERE budget > Εισαγωγές INSERT INTO Employees(ssn,name) VALUES (83542, ‘Aris’) Ενημερώσεις UPDATE Departments SET budget = WHERE did = 12345 Διαγραφές DELETE FROM Employees WHERE name = “Aris” Το αποτέλεσµα µιας εντολής / πράξης σε Σχέσεις είναι (πάντα) µια νέα Σχέση

40 ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ SQL
Ένας τρόπος αναζήτησης εγγραφών σε μία βάση δεδομένων είναι η συγγραφή ερωτημάτων με χρήση της γλώσσας SQL (structured Query Language). Η γλώσσα αυτή χρησιμοποιείται για τη δημιουργία πινάκων, τον προσδιορισμό σχέσεων μεταξύ πινάκων, καθώς επίσης και για τη διαχείριση δεδομένων σε πίνακες.

41 ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ SQL
Τα ερωτήματα αρχίζουν με την εντολή SELECT, η οποία επιτρέπει την επιλογή εγγραφών από μία βάση δεδομένων που εκπληρώνουν κάποιο κριτήριο. Ο γενικός τύπος ενός ερωτήματος SQL είναι: SELECT πεδία εγγραφών FROM όνομα πίνακα WHERE κριτήρια

42 ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ SQL
Για παράδειγμα: SELECT Customer_Name FROM CustList WHERE Customer_No > 100 H χρήση της SQL για δημιουργία ερωτημάτων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη μέθοδος για την αναζήτηση εγγραφών σε πολλούς πίνακες.

43 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (DBMS)

44 Εφαρμογές Διαχείρισης και Διοίκησης
Τραπεζικοί λογαριασμοί Εταιρικά συστήματα διαχείρισης προσωπικού και εμπορευμάτων Συστήματα κρατήσεων σε αεροπορικές πτήσεις και σιδηροδρομικά ταξίδια Συστήματα δανεισμού βιβλίων σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα

45 Δικτυακές και Εφαρμογές Πολυμέσων
Εφαρμοσμένης μηχανικής (CAD/CAM/CIM/CAE) Εφαρμογές Τηλεπικοινωνιών: Διαχείριση δεδομένων δικτύου Πολυμέσα, Διασκέδαση, και Εικονική πραγματικότητα Σχεδιασμός και Διαχείριση Λογισμικού Αποθήκες Δεδομένων (Data Warehouses) Διαχείριση Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικό εμπόριο

46

47 ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΝΟΣ ΣΔΒΔ

48 Περιγραφή των Δεδομένων:
ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΝΟΣ ΣΔΒΔ Περιγραφή των Δεδομένων: Ένα μοντέλο δεδομένων είναι συλλογή από έννοιες που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή δεδομένων του πραγματικού κόσμου

49 Περιγραφή των Δεδομένων:
ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΝΟΣ ΣΔΒΔ Περιγραφή των Δεδομένων: Ένα σχήμα είναι μια περιγραφή μιας συγκεκριμένης συλλογής δεδομένων. Για αυτήν την περιγραφή έχει χρησιμοποιηθεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο δεδομένων

50 Περιγραφή των Δεδομένων:
ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΝΟΣ ΣΔΒΔ Περιγραφή των Δεδομένων: Το σχεσιακό μοντέλο δεδομένων είναι το μοντέλο που χρησιμοποιείτε περισσότερο σήμερα. Κύριο χαρακτηριστικό: σχέση, βασικά ένας πίνακας με γραμμές και στήλες. Κάθε σχέση έχει ένα σχήμα, το οποίο περιγράφει τις στήλες (ή αλλιώς τα πεδία).

51 ΤΥΠΟΙ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Υπάρχουν 3 τύποι μοντέλων: Το Ιεραρχικό μοντέλο Το Δικτυακό μοντέλο και Το Σχεσιακό μοντέλο

52 Ιεραρχικό μοντέλο Γενικά:
– Τα δεδομένα οργανώνονται σε μια δομή δέντρου – Σε κάθε εγγραφή, τα δεδομένα οργανώνονται σε τμήματα (segments) – Στον χρήστη, κάθε εγγραφή μοιάζει σαν ένα οργανόγραμμα με ένα βασικό τμήμα (root segment) στην κορυφή του – Οργάνωση με βάση τη σχέση «πατέρας-παιδί»

53 Ιεραρχικό μοντέλο

54 Ιεραρχικό μοντέλο Δείκτες (pointers):
– Σε ένα ιεραρχικό ΣΔΒΔ, τα δεδομένα συνδέονται φυσικά μεταξύ τους μέσω μιας σειράς δεικτών που ορίζουν σύνολα από σχετικά τμήματα δεδομένων – Οι δείκτες αυτοί είναι δεδομένα που επισυνάπτονται στο τέλος ενός τμήματος δεδομένων (του «πατέρα») και δίνουν τη φυσική διεύθυνση των σχετικών τμημάτων δεδομένων (των «παιδιών»)

55 Ιεραρχικό μοντέλο

56 Δικτυακό μοντέλο Γενικά: – Παραλλαγή του ιεραρχικού μοντέλου
– Ιδιαίτερα χρήσιμο για “many-to-many” σχέσεις • Ένα «παιδί» μπορεί να έχει πάνω από έναν «πατέρα» – Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα • Ελαχιστοποίηση πλεονασμού δεδομένων και, συχνά, μείωση του χρόνου απόκρισης. • Ραγδαία αύξηση του αριθμού των δεικτών, με αποτέλεσμα η συντήρηση και λειτουργία του συστήματος να γίνεται συχνά πολύπλοκη.

57 Δικτυακό μοντέλο

58 Σχεσιακό μοντέλο Γενικά:
– Αναπαράσταση όλων των δεδομένων μέσω διδιάστατων πινάκων που ονομάζονται «σχέσεις» (relations) – Μπορεί να συσχετίσει δεδομένα τέτοιων πινάκων, αρκεί οι πίνακες αυτοί να έχουν ένα κοινό στοιχείο δεδομένων – Λειτουργίες (εντολές) select, join, project – IBM’s DB2, Oracle, Microsoft Access

59 Σχεσιακό μοντέλο

60 Συγκριτική θεώρηση μοντέλων

61 (Entity Relationship)
ER Οντότητα Συσχέτισης (Entity Relationship)

62 ER Οντότητα: αντικείμενο πραγματικού κόσμου
Περιγράφεται σαν ένα σύνολο γνωρισμάτων Παρόμοιες οντότητες (ίδια γνωρίσματα): σύνολο οντότητας Κάθε γνώρισμα έχει ένα πεδίο τιμών Κάθε συνολο οντότητας μπορεί να έχει ένα κλειδί Συσχέτιση: μια σχέση μεταξύ οντοτήτων Πχ. Ο Κώστας δουλεύει στο τμήμα πωλήσεων Μια συσχέτιση μπορεί επίσης να έχει γνωρίσματα Σύνολο συσχετίσεων: συλλογή παρόμοιων συσχετίσεων

63 Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδομένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση

64 Συμβολισμός Συσχέτισης σε Διάγραμμα ER

65 Διαγράμματα Οντοτήτων Συσχετίσεων (ER)

66 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Οι πίνακες αποτελούνται από γραμμές και στήλες. Κάθε γραμμή αντιπροσωπεύει μία εγγραφή και κάθε στήλη ένα πεδίο της εγγραφής. Οι πίνακες έχουν ένα πρωτεύον κλειδί το οποίο είναι το πεδίο που έχει μία μοναδική τιμή για κάθε εγγραφή του κάθε πίνακα.

67 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Οι πίνακες επίσης μπορεί να έχουν δευτερεύοντα κλειδιά τα οποία αντιπροσωπεύουν κοινά δεδομένα μεταξύ των πινάκων αυτών. Η αναζήτηση εγγραφών σε διαφορετικούς πίνακες της βάσης δεδομένων πραγματοποιείται με τη συγγραφή κώδικα σε γλώσσα SQL.

68 ΤΕΛΟΣ


Κατέβασμα ppt "Πετρογεωργάκης Μανούσος Σπυρόπουλος Σταύρος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google