Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξιοποίηση Αποθετηρίων Μαθησιακών Αντικειμένων για την Υποστήριξη Διαδικασιών Δια βίου Μάθησης: ο Ρόλος των Βιβλιοθηκών Μάριος Μπαλατζάρας Πανεπιστήμιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξιοποίηση Αποθετηρίων Μαθησιακών Αντικειμένων για την Υποστήριξη Διαδικασιών Δια βίου Μάθησης: ο Ρόλος των Βιβλιοθηκών Μάριος Μπαλατζάρας Πανεπιστήμιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιοποίηση Αποθετηρίων Μαθησιακών Αντικειμένων για την Υποστήριξη Διαδικασιών Δια βίου Μάθησης: ο Ρόλος των Βιβλιοθηκών Μάριος Μπαλατζάρας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης mbal@lib.uth.gr Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης, Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο sarantos@ionio.gr 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006 Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον

2 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006 Το σκεπτικό Επίδραση της e-learning στην εκπαίδευση και η αλλαγή του μαθησιακού παραδείγματος Η αύξηση της απαίτησης συνεχιζόμενη εκπαίδευση & η συνειδητοποίηση των ωφελειών της ΔΒΜ Η σταθερή διείσδυση και η αποδοχή των ΤΠΕ από τον κόσμο Η μετεξέλιξη των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών σε ανοιχτά μαθησιακά κέντρα Οι επενδύσεις στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και στη δημιουργία ψηφιακού υλικού Η αναγνώριση των αποθετηρίων ως θεμελιώδη στοιχεία για την ενοποίηση των τεχνολογιών πληροφόρησης και εκπαίδευσης

3 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006 1.Αναγνώριση Όρων 2.Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες & Λειτουργικές Προσαρμογές 3.Ψηφιακά Αποθετήρια Μαθησιακών Αντικειμένων Δια Βίου Μάθησης: Θεμελιώδη Ζητήματα 4.Συμπεράσματα - Προτάσεις Τι περιλαμβάνει: Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον

4 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006 Μαθησιακό Αντικείμενο (Learning Object) 1. Αναγνώριση όρων Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον “οποιοσδήποτε ψηφιακός πόρος που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τη μάθηση” (Wiley 2002) “το άθροισμα ενός ή περισσότερων ψηφιακών πόρων που ενσωματώνει τα μεταδεδομένα τους και αναπαριστά μια εκπαιδευτική ενότητα” (Dalziel 2002) “οποιαδήποτε οντότητα, η οποία με τη βοήθεια της εκπαιδευτικής τεχνολογίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να επαναχρησιμοποιηθεί ή να παραπέμπει σε κάποια άλλη” (ΙΕΕΕ 2001)

5 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006 Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον Χαρακτηριστικά γνωρίσματα Είναι ψηφιακά Αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων ή σε αποθετήρια Περιγράφοντα με σχήματα μεταδεδομένων Είναι διαλειτουργικά Τείνουν να είναι μικρές οντότητες Τείνουν να είναι ανεξάρτητα από τα εκπαιδευτικά πλαίσια Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα Είναι επαναχρησιμοποιήσιμα Έχουν σαφή εκπαιδευτικό σκοπό

6 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006 Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον Δεδομένα (Data) Ψηφιακοί πόροι που αποθηκεύονται στις ψηφιακές βιβλιοθήκες Περιγραφείς των ανθρώπινων δραστηριοτήτων Πληροφοριακά Αντικείμενα (Information Objects) ? Ψηφιακός πόρος που περιέχει στο εσωτερικό του πρόσθετες πληροφορίες για την καλύτερη κατανόησή του Μαθησιακά Αντικείμενα (Learning Objects) (Metros & Bennett 2002)

7 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006 Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ Ψηφιακά Αποθετήρια Μαθησιακών Αντικειμένων περιεχόμενο Αποθετήρια Ηλεκτρονικών Εκδόσεων περιεχόμενο Πολυμεσικά Αποθετήρια υλικό Ιδρυματικά Αποθετήρια κάλυψη Εθνικά Αποθετήρια κάλυψη

8 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006 Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον “ψηφιακή συλλογή που συγκεντρώνει και διατηρεί τη διανοητική παραγωγή μιας ενιαίας ή μιας πολυ- ακαδημαϊκής κοινότητας” (Crow, 2002) “σύνολο υπηρεσιών, τις οποίες ένα πανεπιστήμιο μπορεί να προσφέρει στα μέλη της κοινότητάς του για τη διαχείριση και τη διάδοση του ψηφιακού υλικού που δημιουργείται από το ίδρυμα και τα μέλη του” (Lynch, 2003) Ψηφιακά Αποθετήρια (Digital Repositories)

9 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006 Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον συλλογές μαθησιακών και πληροφοριακών αντικειμένων παρέχουν υπηρεσίες πρόσβασής σε μαθησιακά αντικείμενα και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό Ψηφιακά Αποθετήρια Μαθησιακών Αντικειμένων (ΨΑΜΑ) πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό (μεταδεδομένα) (JORUM, 2004) Π Η Γ Η Μ Ε Σ Ο

10 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006 Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον υποστηρίζουν τη δημιουργία, αποθήκευση και παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού Συστήματα Διαχείρισης Εκπαίδευσης (Learning Management Systems LMS) η αντιμετώπιση των διαχειριστικών θεμάτων του υλικού γίνεται σε επίπεδο μαθήματος ΨΑΜΑ (Digital Learning Object Repositories DLOM) υποστήριξη κατάλληλων μηχανισμών προσθήκης εκπαιδευτικού υλικού με τη μορφή ΜΑ το υλικό τους είναι συνήθως αυτόνομες σελίδες διαδικτύου με ΜΑ, συνήθως ένα στον αριθμό

11 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006 Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον Αναζήτηση & εντοπισμός ΜΑ και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού Χρησιμότητα των ΨΑΜΑ Μεταφόρτωση (downloading) από το ΨΑΜΑ στο τοπικό τους υπολογιστικό σύστημα ή σε Συστήματα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Φόρτωση (uploading) από το τοπικό τους υπολογιστικό σύστημα στο ΨΑΜΑ Μεταφόρτωση (downloading) & η φόρτωση (uploading) εγγραφών ΜΑ ή και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού

12 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006 Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον Κίνητρα ανάπτυξης ΨΑΜΑ  Ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού & πληροφοριακού περιβάλλοντος επικοινωνίας  Η ανάπτυξη νέων μεθόδων εκπαιδευτικής δημοσίευσης & αξιολόγησης  Η υποστήριξη της διδασκαλίας & ο εμπλουτισμός της μάθησης  Η αύξηση της αναγνωσιμότητας των μαθησιακών αντικειμένων & της πρόσβασης στους ψηφιακούς πόρους  H υποστήριξη μορφών Δια βίου Μάθησης  Η ανοιχτή & συνεργατική διαχείριση & διανομή του εκπαιδευτικού περιεχομένου

13 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006 Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον Αξιοπιστία (reliability) Βάση δεδομένων - Database (αποθήκευση ΜΑ & μεταδεδομένων) Παρουσιαστικό - Presentation (διεπαφή & αλληλεπίδραση με πράκτορες λογισμικού) Προσφερόμενες υπηρεσίες (services) ΧαρακτηριστικάΑρχιτεκτονική ΨΑΜΑ (Heery & Anderson, 2005) Αρχιτεκτονική (architecture) Βιωσιμότητα (viability) Περιεχόμενο (content) Υποστηρικτικότητα & Διαχειρισιμότητα (supporting & administrative)

14 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006 Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον ΧαρακτηριστικάΑρχιτεκτονική ΨΑΜΑ (Heery & Anderson, 2005) Δυνατότητα πρόσβασης Ευκολία χρήσης Παρουσιαστικό μέρος (διεπαφή & αλληλεπίδραση με πράκτορες λογισμικού)

15 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006 Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον Διαλειτουργικότητας (inerrability) OAI-PMH, Z39.50, SRU- SRW (SOA) Λογισμικά (Software) Πρότυπα (Standards) ΨΑΜΑ (DLOM) Λειτουργίες (functions) Παράδοση υλικού (material submission) Εφαρμογή μεταδεδομένων (metadata application) Έλεγχο πρόσβασης (access control) Υποστήριξη αναζήτησης (discovery support) Διανομή (distribution) Διατήρηση (preservation) Μεταδεδομένων (metadata) MARC, DC, METS, IMS LOM, TEI Lite, ETD-ML Πακετοποίησης (Packaging) SCORM, IMS Content Packaging Specification

16 Ακαδημαϊκά Ιδρύματα (Academic Institutions) 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006 Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον ΨΑΜΑ - Οντότητες & Ρόλοι (DLOM - Entities & Roles) Χρήστες (Users) Κάτοχοι περιεχομένου (Content owners) Βιβλιοθηκονόμοι (Librarians) Πληροφορικοί (ICT specialists) (Canadian Network Learning Object Repositories - eduSource Canada)

17 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006 Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον CAREO - Campus Alberta Repository of Educational Objects (http://careo.ucalgary.ca/)

18 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006 Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον MERLOT - Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching (http://www.merlot.org)

19 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006 Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον MIT-OCW - Massachusetts Institute of Technology – OpenCourseWare (http://ocw.mit.edu/)

20 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006 Αλλαγή Εκπαιδευτικού Πλαισίου 2. Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες & Λειτουργικές Προσαρμογές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον Μπολόνια (1999) Λισσαβόνα (2000) “η δημιουργία της Ευρώπης της γνώσης αποτελεί πρωταρχικό στόχο για την ΕΕ” Η ΔΒΜ αποτελεί τη θεμελιώδη αρχή κάθε εκπαιδευτικής πολιτικής “κάθε δραστηριότητα, η οποία πραγματοποιείται σε όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου και η οποία αποσκοπεί στην προαγωγή των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των εν γένει ικανοτήτων του”

21 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006 Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον Αλλαγές στις μαθησιακές αντιλήψεις, οι οποίες ακολουθούν μια εξελεγκτική πορεία Υπογραμμίζει την ενδυνάμωση των φοιτητών και την ενθάρρυνσή τους για έλεγχο της μάθησης Αλλαγή Μαθησιακού Παραδείγματος “το νέο μαθητοκεντρικό παράδειγμα & οι νέες διδασκαλικές προσεγγίσεις δημιουργούν την ανάγκη επαναπροσέγγισης των ρόλων & των ευθυνών των βιβλιοθηκονόμων στην εκπαιδευτική διαδικασία” (Virkus & Metsar, 2004)

22 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006 Μετεξέλιξη Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον Σύνθετοι ρόλοι στο νέο παιδαγωγικό μοντέλο & στη νέα ροή της ακαδημαϊκής πληροφόρησης Διαχειριστής Επιστημονικός ενδιάμεσος Υποστηρικτής Παροχέας μαθησιακών διαδικασιών 1.Προσέγγιση επίσημων εκπαιδευτικών δομών για βελτίωση επαγγελματικών δεξιοτήτων (CEDEFOP 2003) 2.Δυνατότητα ίδρυσης ΙΔΒΕ από τα ΑΙ (Ν.3369/2005) Ευκαιρία για ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών υπηρεσιών που θα συνδέουν τα συστήματα αυτοματοποίησης των ΑΒ, τις ΨΒ τους, & τα υπάρχοντα ΣΔΕ των ιδρυμάτων Ανάπτυξη ΨΑΜΑ ΔβΜ

23 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006 Χαρακτηριστικά ΨΑΜΑ 3. Ανάπτυξη ΨΑΜΑ ΔβΜ: θεμελιώδη ζητήματα Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον 1.Επιλογή της αρχιτεκτονικής δομής του αποθετηρίου. 2.Επιλογή του υποστρώματος των μεταδεδομένων. 3.Επιλογή του προτύπου μεταδεδομένων. 4.Ζητήματα διαλειτουργικότητας. 5.Ζητήματα σχέσεων ΨΑΜΑ και κοινότητας.

24 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006 Πρόσβαση σε ποιοτικά ΜΑ Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον 1.Πρόβλεψη των αναγκών των χρηστών. 2.Παροχή τρόπων & μέσων περιγραφής των αναγκών των χρηστών. 3.Διανομή περιεχομένου που να καλύπτει τις ανάγκες των χρηστών. 4.Ζητήματα πολιτικής.

25 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006 Δημιουργία ποιοτικών μεταδεδομένων Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον 1.Παραγωγός μεταδεδομένων. 2.Εργαλεία δημιουργίας μεταδεδομένων. 3.Χρήση προτύπων από τους κατόχους του εκπαιδευτικού υλικού κατά τη διαδικασία εναπόθεσης.

26 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006 Ενημέρωση της κοινότητας Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον 1.Κοινοτική πρακτική. 2.Καλή γνώση της κοινότητας που θα εξυπηρετεί. 3.Αναγνώριση πολιτισμικών προβλημάτων. 4.Καθορισμός πολιτικής και μέσων αντιμετώπισης των προβλημάτων

27 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006 Δημιουργία δικτύων & συνεργασιών Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον 1.Συνεχή ενημέρωση της κοινότητας των ΑΒ. 2.Ανάπτυξη κοινών πολιτικών & προτύπων. 3.Διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών πηγών με διαφορετικό περιεχόμενο 4.Προώθηση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

28 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006 Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον  Ύπαρξη εφαρμογών ΨΑΜΑ στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Αναγνώριση του παραδοσιακού & του νέου αναβαθμισμένου ρόλου των ΑΒ των υπηρεσιών τους.  Αναγνώριση των νέων εκπαιδευτικών & παιδαγωγικών πλαισίων.  Ανάγκη αναδιοργάνωσης & η επέκτασης των υπηρεσιών των ΑΒ με υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογικών πρακτικών.  Για την υποστήριξη της ΔβΜ εκ μέρους των ΑΒ χρειάζονται εφαρμογές και υπηρεσίες που να συνδέουν τα ποικίλα συστήματα εκπαίδευσης & πληροφόρησης των ΑΙ. 4. Συμπεράσματα

29 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006 Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον  Την ανάπτυξη από κοινού, ΑΙ & ΑΒ, ανοιχτών και διαλειτουργικών ΨΑΜΑ ΔΒΜ, στα πλαίσια της ίδρυσης των ΙΔΒΕ, και όχι μόνο.  Ανοιχτή συζήτηση & διάλογο για την ανάπτυξή τους μεταξύ των διαφόρων οντοτήτων.  Οι πρώτοι που θα ασχοληθούν με διαδικασίες & θέματα ΨΑΜΑ να αναλάβουν και:  τη δημιουργία χώρου επικοινωνίας μεταξύ των ΑΒ,  τη δημιουργία ευέλικτων επιτροπών ή ομάδων εργασίας για τη σύνταξη στρατηγικής ανάπτυξης ΨΑΜΑ,  την ανάληψη κοινών δράσεων,  την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας,  το σχεδιασμό και τη δημιουργία μαθησιακών αντικειμένων 4. Προτάσεις

30 Ευχαριστούμε την προσοχή σας Thank you for your attention Μάριος Μπαλατζάρας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης mbal@lib.uth.gr Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης, Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο sarantos@ionio.gr 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα: 1 – 3 Νοεμβρίου 2006 Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών. Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας & πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον


Κατέβασμα ppt "Αξιοποίηση Αποθετηρίων Μαθησιακών Αντικειμένων για την Υποστήριξη Διαδικασιών Δια βίου Μάθησης: ο Ρόλος των Βιβλιοθηκών Μάριος Μπαλατζάρας Πανεπιστήμιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google