Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φιλοσοφικά θεμέλια της εκπαίδευσης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φιλοσοφικά θεμέλια της εκπαίδευσης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Φιλοσοφικά θεμέλια της εκπαίδευσης

2 Η φιλοσοφία είναι: Μια αναζήτηση της σημασίας και της αλήθειας
Οι γενικές πεποιθήσεις και οι τοποθετήσεις ενός ατόμου ή μιας ομάδας Το σώμα των αρχών που κρύβονται κάτω από έναν κλάδο μάθησης ή σημαντικής πειθαρχίας

3 Αρχικός καθορισμός "Αγάπη της σοφίας"
Ο ορισμός αναπτύχθηκε από το Σωκράτη

4 Ποια αξία έχει η μελέτη της φιλοσοφίας
Παρέχει διευκρινίσεις για αυτό που είναι ή έχει γίνει από άλλους Παρέχει ένα πλαίσιο για τη ζωή και τη δράση μας Μπορεί να είναι χρήσιμη στην επίλυση των εκπαιδευτικών προβλημάτων Μια καλή διανοητική δραστηριότητα

5 Τρεις σημαντικοί τομείς της φιλοσοφίας
Μεταφυσική - η φύση της πραγματικότητας Αξιολογία - η φύση των αξιών Επιστημολογία - η φύση της γνώσης

6 Μεταφυσική Θεωρείται η φύση της πραγματικότητας. Γιατί η γη υπάρχει;
Πώς δημιουργήθηκε; Είναι η ανθρωπότητα ελεύθερη; Υπάρχει ένας Θεός; Τι είναι πραγματικότητα;

7 Μεταφυσική Οι κοινοί όροι που χρησιμοποιούνται στη μεταφυσική είναι:
θεολογία ύπαρξη εξέλιξη πνεύμα ελεύθερος αθεϊσμός

8 Αξιολογία Σχετίζεται με τις θεωρίες των αξιών
Οι δύο βασικές διαιρέσεις της αξιολογίας ηθική •Τι είναι λάθος και σωστό; •Τι είναι κακό και καλό; αισθητική •Τι είναι όμορφο και άσχημο; Μερικοί κοινοί όροι που χρησιμοποιούνται στην αξιολογία είναι: απαισιοδοξία, αισιοδοξία, ηδονισμός, εγωισμός και αυταπάρνηση .

9 Επιστημολογία Σχετίζεται με τις θεωρίες η φύση της γνώσης
Σχετίζεται με τις θεωρίες η φύση της γνώσης Επιστημολογικές ερωτήσεις: Πώς οι άνθρωποι μαθαίνουν; Ποια γνώση είναι ανώτατης αξίας; Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι γνώσεων; Ποιοι είναι οι εκπαιδευτικοί στόχοι;

10 Φιλοσοφικές Σχολές της σκέψης
Φιλοσοφικές Σχολές της σκέψης Πραγματισμός Υπαρξισμός Εποικοδομητισμός

11 Πραγματισμός

12 Πραγματισμός Η ρίζα της λέξης «πραγματισμός» είναι ελληνική λέξη και σημαίνει "εργασία". Είναι πρώτιστα μια φιλοσοφία του 20ού αιώνα που αναπτύσσεται από Αμερικανούς. Η αλήθεια είναι αυτή που υπάρχει στον πραγματικό κόσμο. Πρέπει να λαμβάνουμε υπ’ όψιν το επιθυμητό τέλος. Οι ιδέες πρέπει να εφαρμοστούν στην επίλυση των προβλημάτων συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικών προβλημάτων.

13 Εκπρόσωποι του Πραγματισμού
Auguste Comte, Δεν ήταν πραγματιστής, αλλά έδωσε έμφαση στη χρήση της επιστήμης για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων.

14 Εκπρόσωποι του Πραγματισμού
Charles Darwin, Η Αλήθεια δεν βρίσκεται στην Ύπαρξη, αλλά στην Εξέλιξη. Η πραγματικότητα είναι ατελής στην εξέλιξή της, χωρίς ένα προκαθορισμένο τέλος.

15 Αμερικάνοι Πραγματιστές
Αμερικάνοι Πραγματιστές Charles Sanders Peirce, Ευρέως γνωστός ως ο πατέρας του πραγματισμού Έγραψε το άρθρο «Πώς να κάνεις τις ιδέες σου σαφείς» στο Popular Science Monthly, το οποίο θεωρείται η βάση του πραγματισμού. Η αληθινή γνώση εξακρίβωση των ιδεών μας στην πραγματική εμπειρία

16 Αμερικάνοι Πραγματιστές
William James, Η αλήθεια μιας ιδέας είναι «η λειτουργικότητά της" Η αλήθεια δεν είναι απόλυτη και αμετάβλητη, γίνεται στην πραγματική ζωή Χαρακτήρισε τη φιλοσοφία του "ριζικό εμπειρισμό" Βιβλίο του:"πραγματισμός" του προώθησε πολύ τον πραγματισμό

17 Αμερικάνοι Πραγματιστές
John Dewey, Χρειάζεται να επικεντρωθούμε στα προβλήματα της πραγματικής ζωής Πρότεινε πρακτικές λύσεις για πρακτικά προβλήματα Πως σκεφτόμαστε Εντοπισμός προβλήματος Ορισμός προβλήματος Διαμόρφωση πιθανών λύσεων Formulate possible solutions Εξέταση και αξιολόγηση των πιθανών λύσεων Αποδοχή ή απόρριψη λύσης

18 Πραγματιστές και Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση πρέπει να είναι μία προετοιμασία για τη ζωή Η επίλυση προβλημάτων είναι σημαντική, επομένως χρησιμοποιούμε καταστάσεις της πραγματικής ζωής στο σχολείο Οι μέθοδοι διδασκαλίας πρέπει να είναι ποικίλες και ευέλικτες Η εκπαίδευση πρέπει να είναι προσανατολισμένη στη δράση Οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

19 Πραγματιστές και Εκπαίδευση
Επιθυμητή είναι η χρήση Project στη διδασκαλία Ποικίλο αναλυτικό πρόγραμμα Μία ευρεία εκπαίδευση είναι περισσότερο επιθυμητή

20 Ο Πραγματιστής και η Έδρα
Για έναν πραγματιστή, η χρήση της «έδρας» είναι σημαντική. Ποιος είναι ο σκοπός της έδρας και τι εκπληρώνει αυτός ο σκοπός;

21 Εποικοδομητισμός

22 Εποικοδομητισμός Η κοινωνία έχει ανάγκη από μία συνεχή «ανοικοδόμηση»
Τέτοια κοινωνική αλλαγή σχετίζεται και με την ανοικοδόμηση της εκπαίδευσης αλλά και με την αξιοποίηση της εκπαίδευσης στην ανοικοδόμηση της κοινωνίας Τα προβλήματα αντιμετωπίζονται με τρόπο ολιστικό Μελλοντική σκέψη(ουτοπική σκέψη)

23 Εποικοδομητισμός Δεν πιστεύει ότι η προετοιμασία των μαθητών για τον κόσμο όπως είναι αυτός είναι σήμερα θα είναι ικανοποιητική (πολύ μεγάλη έμφαση στο status quo).

24 Εποικοδομητισμός επιδιώκει:
Σύνδεση σκέψης και δράσης Θεωρία με πράξη Πνεύμα με δράση

25 Εποικοδομητισμός Ο σκοπός της εκπαίδευσης πρέπει να δίνει έμφαση στην ανάγκη για αλλαγή Οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται έξω, στον πραγματικό κόσμο Αναλυτικό πρόγραμμα σχετιζόμενο με τον «κόσμο» Η τεχνολογία είναι πολύτιμη στην επίλυση προβλημάτων

26 Διακεκριμένοι εποικοδομητιστές
George S. Counts Theodore Brameld Paole Freire Karl Marx Ivan Illich John Dewey (είναι επίσης αναγνωρισμένος και ως πραγματιστής)

27 Ο Εποικοδομητιστής και η Έδρα
Για έναν εποικοδομητιστή είναι σημαντικός ο επανασχεδιασμός της «έδρας» για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας. Πως μπορεί η «έδρα» να βελτιωθεί, ώστε να προετοιμαστεί η κοινωνία για το μέλλον;

28 Υπαρξισμός

29 Υπαρξισμός Δόθηκε έμφαση στις δεκαετίες ’60 και ’70
Πολιτικά δικαιώματα Δικαιώματα των γυναικών Ατομικά δικαιώματα Ειδικές ανάγκες

30 Υπαρξισμός Στην εκπαίδευση
το πρόγραμμα σπουδών βελτιώθηκε για να ικανοποιήσει τις ανάγκες (ακριβέστερα - απαιτήσεις) των ατόμων Οι πολιτικές αξιολόγησης για την επιτυχία ή την αποτυχία στο σχολείο Επεξέτεινε τις προθεσμίες απόρριψης Απέβαλε τις σειρές πυρηνικών μαθημάτων Απέρριψε τη σωματική τιμωρία

31 Υπαρξισμός Επιπλέον, δόθηκε έμφαση στις μειονοτικές ομάδες
Η εστίαση απομακρύνεται από το αστικό περιβάλλον

32 Υπαρξισμός Οι παραδοσιακοί φιλόσοφοι ασχολούνται με ζητήματα όπως η φύση της γνώσης, της αλήθειας, της νόησης αλλά: Οι υπαρξιστές ενδιαφέρονται για το πώς αυτά τα ζητήματα είναι παιδαγωγικά σημαντικά μέσα από τις ατομικές εμπειρίες.

33 Υπαρξισμός και Εκπαίδευση
Οι άνθρωποι είναι πρώτοι, μετά έρχονται οι ιδέες Οι άνθρωποι δημιουργούν τις ιδέες Έμφαση στην αυτογνωσία

34 Υπαρξισμός και Σχολείο
Μία καλή εκπαίδευση δίνει έμφαση στην ατομικότητα Οι μαθητές πρέπει να έχουν ενεργητικό ρόλο στη διαμόρφωση του σχολείου τους

35 Υπαρξισμός και Σχολείο
Οι μαθητές δεν θα έπρεπε να: Παρακολουθούν τάξεις Δίνουν εξετάσεις Παίρνουν βαθμούς Δεν υπάρχει καθορισμένο αναλυτικό πρόγραμμα

36 Διάσημοι Υπαρξιστές Soren Kierkegaard Martin Heidegger Martin Buber
Jean-Paul Sartre

37 Ο Υπαρξιστής και η «Έδρα»

38 Συνδυάστε την εικόνα με τα φιλοσοφικά ρεύματα
Ιδεαλισμός Ρεαλισμός Πραγματισμός Εποικοδομισμός Υπαρξισμός


Κατέβασμα ppt "Φιλοσοφικά θεμέλια της εκπαίδευσης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google