Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Διδάσκοντες: Σ. ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ, Μ. ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ Εργασία: e-Prints UK Project Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Διδάσκοντες: Σ. ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ, Μ. ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ Εργασία: e-Prints UK Project Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Διδάσκοντες: Σ. ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ, Μ. ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ Εργασία: e-Prints UK Project Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας" Εαρινό εξάμηνο: Ιούνιος 2004 Μάριος Μπαλατζάρας

2 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου2 e-Prints UK Project Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1.Εννοιολογική προσέγγιση 2.Η κίνηση ανοιχτής πρόσβασης 3.Οι τεχνολογικές εξελίξεις ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ e-Prints UK 1.Η πρόταση 2.Η αρχιτεκτονική 3.Ο αντίκτυπος 4.Τα προβλήματα 5.Συμπεράσματα

3 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου3  Τι είναι τα e-Prints  Ποια είναι τα Pre-prints και Post-Prints  Τι είναι e-print archive και institutional repository  Τι είναι self-archiving  Τι είναι metadata harvesting Μέρος 1ο Το ευρύτερο πλαίσιο 1. Εννοιολογική προσέγγιση e-Prints UK Project

4 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου4  Τι είναι τα e-Prints; Είναι οι ηλεκτρονικές εκδόσεις των ακαδημαϊκών ερευνητικών εργασιών. Μπορούν να είναι άρθρα επιστημονικών περιοδικών, εισηγήσεις συνεδρίων, κεφάλαια βιβλίων ή άλλης μορφής ερευνητική έκδοση. e-Prints UK Project Μέρος 1ο Το ευρύτερο πλαίσιο 1. Εννοιολογική προσέγγιση

5 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου5  Ποια είναι τα Pre-prints και Post-Prints; Pre-prints είναι τα ψηφιακά έγγραφα προτού κριθούν από την ομότιμη ερευνητική κοινότητα (peer-reviewed) και προτού δημοσιευθούν επίσημα. Post-prints είναι τα ψηφιακά έγγραφα που έχουν κριθεί και έχουν γίνει αποδεκτά για δημοσίευση. e-Prints UK Project Μέρος 1ο Το ευρύτερο πλαίσιο 1. Εννοιολογική προσέγγιση

6 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου6  Τι είναι e-print archive; Μια συλλογή ηλεκτρονικών κειμένων. Συγκεκριμένα είναι απλά ένα αποθετήριο ανοιχτής πρόσβασης (online repository) με pre-print και post- print. Τυπικά είναι ελεύθερα διαθέσιμο στο Web στοχεύοντας στην ευρύτερη διάδοση του περιεχομένου του. Πιο γνωστά e-print archive τα arXiv και CogPrints e-Prints UK Project Μέρος 1ο Το ευρύτερο πλαίσιο 1. Εννοιολογική προσέγγιση

7 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου7 e-Prints UK Project Μέρος 1ο Το ευρύτερο πλαίσιο 1. Εννοιολογική προσέγγιση  Τι είναι institutional repository; Αναγνωρίζονται ως ψηφιακές συλλογές, οι οποίες συλλέγουν (capture) και διατηρούν (preserve) τη διανοητική παραγωγή μιας ενιαίας ή πολυ- πανεπιστημιακής κοινότητας. Δεν περιορίζονται μόνο στα e-prints αλλά και στη συλλογή, διατήρηση των επιστημονικών δεδομένων, πόρων μάθησης, συλλογών εικόνας και πολλών άλλων διαφορετικού τύπου περιεχομένου. Πηγή: Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition (SPARC)

8 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου8 e-Prints UK Project Μέρος 1ο Το ευρύτερο πλαίσιο 1. Εννοιολογική προσέγγιση  Έχουν δύο κύριες συλλογιστικές: Να αποτελέσουν μέρος ενός παγκόσμιου συστήματος κατανεμημένων διαλειτουργικών αποθετηρίων, τα οποία όλα μαζί θα βοηθήσουν στη μετεξέλιξη του εκπαιδευτικού επικοινωνιακού συστήματος. Να βοηθήσουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και του γοήτρου του ιδρύματος, καθιστώντας ευκολότερη την προβολή της επιστημονικής, κοινωνικής και οικονομικής του αξίας. Πηγή: Michael Day (2003). Prospects for institutional e-print repositories in the United Kingdom

9 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου9  Τι είναι self-archiving; Είναι η αυτοκατάθεση ενός ψηφιακού εγγράφου σε ένα δημόσια προσιτό website κατά προτίμηση σε ένα OAI compliant e-print archive. Περιλαμβάνει μια απλή web διεπαφή όπου ο καταθέτης αντιγράφει τα μεταδεδομένα και στη συνέχεια επισυνάπτει το πλήρες κείμενο. Στόχος να γίνει το αξιολογημένο πλήρες κείμενο ορατό, προσιτό, ικανό για συγκομιδή, εξερευνήσιμο και χρησιμοποιήσιμο από οποιονδήποτε δυνητικό χρήστη που έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο e-Prints UK Project Μέρος 1ο Το ευρύτερο πλαίσιο 1. Εννοιολογική προσέγγιση

10 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου10  Τι είναι metadata harvesting; Είναι η διαδικασία συγκομιδής & συνάθροισης αρχείων μεταδεδομένων από πολλαπλούς προμηθευτές σε μια ενιαία βάση δεδομένων. Η δημιουργία εφαρμογών ή υπηρεσιών, οι οποίες χρησιμοποιούν αυτά τα αρχεία, παρέχουν προστιθέμενη αξία σε αυτούς τους πόρους, αφού βοηθούν στην πρόσβαση και στη μεγαλύτερη έκθεση αυτών σε μια ευρύτερη ερευνητική κοινότητα. e-Prints UK Project Μέρος 1ο Το ευρύτερο πλαίσιο 1. Εννοιολογική προσέγγιση

11 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου11  Τι είναι το Open Access Movement; Είναι ένα ενεργητικό και μακροπρόθεσμο κίνημα, το οποίο στοχεύει να καταστήσει τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα περισσότερο διαθέσιμα και ανεμπόδιστα από τα εμπόδια που προέρχονται από εκδότες. Αποκαλεί δημόσιο αγαθό τη παροχή απεριόριστης πρόσβασης για την αξιολόγηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας. e-Prints UK Project Μέρος 1ο Το ευρύτερο πλαίσιο 2. Η κίνηση ανοιχτής πρόσβασης

12 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου12 συνέχεια…  Η κατάργηση των εμποδίων πρόσβασης επιταχύνει την έρευνα, εμπλουτίζει την εκπαίδευση, μοιράζει την μάθηση και τη γνώση ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς.  Οι υποστηρικτές της προτείνουν δύο τρόπους υλοποίησης: την υποστήριξη των περιοδικών ανοικτής πρόσβασης και την "αυτό-αρχειοθέτηση" (self-archiving) των ερευνητικών τους εργασιών. Πηγή: Budapest Open Access Initiative http://www.soros.org/openaccess/http://www.soros.org/openaccess/ e-Prints UK Project Μέρος 1ο Το ευρύτερο πλαίσιο 2. Η κίνηση ανοιχτής πρόσβασης

13 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου13  Το Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) Η δημιουργία ιδρυματικών αποθετηρίων συνέπεσε με την ανάπτυξη προτύπων και εργαλείων που διευκολύνουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ πολλαπλών αποθετηρίων. Το σημαντικότερο από όλα είναι το ανοικτό πρωτόκολλο για συγκομιδή μεταδεδομένων το γνωστό Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). e-Prints UK Project Μέρος 1ο Το ευρύτερο πλαίσιο 3. Οι τεχνολογικές εξελίξεις

14 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου14 e-Prints UK Project  Το OAI-PMH διαιρεί τους χρήστες σε δύο κατηγορίες: Τους διαθέτες - προμηθευτές δεδομένων (data providers). Είναι αυτοί που παρέχουν υπηρεσίες αποθετηρίου μεταδεδομένων. Τους διαθέτες - παροχείς υπηρεσιών (service providers). Είναι αυτοί που συγκεντρώνουν τα μεταδεδομένα για τη δημιουργία υπηρεσιών, οι οποίες θα βοηθήσουν στην ανακάλυψη των πόρων που περιγράφονται από τους προμηθευτές δεδομένων αλλά και ως βάση για τη δημιουργία προστιθεμένης αξίας υπηρεσιών. Μέρος 1ο Το ευρύτερο πλαίσιο 3. Οι τεχνολογικές εξελίξεις

15 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου15  Εργαλεία e-Print αποθετηρίων GNU Eprints Software http://software.eprints.org/ Αναπτύχθηκε για να διευκολύνει την επέκταση των OAI-PMH αποθετηρίων για ερευνητικές εργασίες, αν και με κατάλληλη διαμόρφωση μπορεί να εξετάσει και άλλα είδη ψηφιακών πληροφοριών. Γραμμένο σε PERL Τρέχει σε περιβάλλον UNIX Για εξαγωγή και αποθήκευση (export & store) χρησιμοποιεί τη MySQL και για τη διαμόρφωση (configuration) των αρχείων ένα συνδυασμό της XML και της PERL. Ελεύθερα διαθέσιμο e-Prints UK Project Μέρος 1ο Το ευρύτερο πλαίσιο 3. Οι τεχνολογικές εξελίξεις

16 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου16  Εργαλεία e-Print αποθετηρίων DSpace http://dspace.orghttp://dspace.org Αναπτύχθηκε από το MIT Libraries σε συνεργασία με τα εργαστήρια Hewlett-Packard. Στοχεύει να παρέχει υπηρεσίες αποθετηρίου για ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών εργασιών, βιβλίων, διατριβών, συνόλων δεδομένων, προγραμμάτων, πολυμέσων, κ.λπ. Λειτουργεί ως η σπονδυλική στήλη ενός αποθετηρίου και παρέχει έναν τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης ερευνητικών αποτελέσματά Εφαρμόζει το OAI-PMH. e-Prints UK Project Μέρος 1ο Το ευρύτερο πλαίσιο 3. Οι τεχνολογικές εξελίξεις

17 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου17  Γενικά στοιχεία Lead Institution: UKOLN, University of Bath Start Date: July 2002 End Date: July 2004 Διετές έργο που χρηματοδοτείται από τη Joint Information Systems Committee (JISC) και αποτελεί τμήμα του προγράμματος Focus on Access to Institutional Resources (FAIR). Το FAIR εστιάζει σε τρεις κύριες περιοχές: e-prints και electronic theses, μουσεία και εικόνες και institutional portals. Το JISC συνολικά χρηματοδότησε 6 προγράμματα για e-prints και 2 για τις ηλεκτρονικές διατριβές (DAEDALUS, Electronic Theses, RoMEO, SHERPA κ.λπ.) e-Prints UK Project Μέρος 2ο Το πρόγραμμα e-Prints UK 1. Η πρόταση

18 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου18  Στόχοι του προγράμματος: Η δημιουργία και ανάπτυξη στο πανεπιστήμιο του Bath μιας υπηρεσίας εθνικού αποθετηρίου (national service provider repository) των αρχείων ηλεκτρονικών εκδόσεων (e-print records) των βρετανικών ιδρυμάτων. Στη συλλογή e-prints αρχείων από βρετανικά θεματικά e-prints αποθετήρια μέσω συγκομιδής μεταδεδομένων (harvesting metadata) χρησιμοποιώντας το OAI-PMH. Στη παροχή πρόσβασης στα παραπάνω αρχεία μέσω του Resource Discovery Network (RDN) και της εκπαιδευτικής πύλης (Education Portal) του πανεπιστήμιο του Leeds. e-Prints UK Project Μέρος 2ο Το πρόγραμμα e-Prints UK 1. Η πρόταση

19 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου19  Στόχοι του προγράμματος: Τη διεξαγωγή 18 workshops για τη ενημέρωση και διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Τη σύνταξη και έκδοση τεσσάρων υποστηρικτικών μελετών: έκθεση αξιολόγησης της απήχησης του προγράμματος έκθεση με θέματα ανάπτυξης συλλογής επιχειρησιακή έκθεση & έκθεση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας [Intellectual Property Rights (IPR)] έκθεση ερευνητικής αξιολόγησης. e-Prints UK Project Μέρος 2ο Το πρόγραμμα e-Prints UK 1. Η πρόταση

20 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου20  Στόχοι του προγράμματος: Τη πραγματοποίηση δραστηριότητες διάδοσης π.χ τη δημοσίευση άρθρων ή τις ανακοινώσεις σε συνέδρια. Τη δημοσίευση των τεκμηρίων του προγράμματος (project documentation) συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εκθέσεων και διαγραμμάτων στην ιστότοπο του προγράμματος. e-Prints UK Project Μέρος 2ο Το πρόγραμμα e-Prints UK 1. Η πρόταση

21 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου21  Η λειτουργία: Τα συγκομισμένα μεταδεδομένα θα εναποτίθενται σε μια ενιαία κεντρική βάση μεταδεδομένων στο κεντρικό υπολογιστή του Resource Discovery Network (RDN) στο UK Office for Library Networking (UKOLN) του Univ of Bath Τα αρχεία μεταδεδομένων θα περνούν σε εξωτερικές Web υπηρεσίες. e-Prints UK Project Μέρος 2ο Το πρόγραμμα e-Prints UK 1. Η πρόταση

22 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου22  Η λειτουργία: Οι εγγραφές θα ενισχύονται αφού θα προστίθενται σε αυτές: Οι καθιερωμένες μορφές ονομάτων των συντακτών Αυτόματη θεματική ταξινόμηση στα δεδομένα Ανάλυση των ημι-δομημένων πληροφοριών των παραπομπών του κειμένου σε μορφή δομημένη, αναγνώσιμη από μηχανή παραπομπών τύπου OpenURL e-Prints UK Project Μέρος 2ο Το πρόγραμμα e-Prints UK 1. Η πρόταση

23 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου23  Η λειτουργία: Τα αναβαθμισμένα αρχεία θα επιστρέφονται στην κεντρική αποθήκη και μέσω διαφόρων user-interfaces θα καθίσταται επιτρεπτό να συλλέγονται από τα RDN hubs και να ενσωματώνονται στις υπάρχουσες υπηρεσίες των βρετανικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και άλλων οργανώσεων. e-Prints UK Project Μέρος 2ο Το πρόγραμμα e-Prints UK 1. Η πρόταση

24 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου24 Μέρος 2ο Το πρόγραμμα e-Prints UK 1. Η πρόταση

25 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου25  Τα στάδια: Στο πρώτο στάδιο θα αναπτυχθεί η κεντρική βάση των e-print εγγραφών με το λογισμικό συγκομιδής ARC και θα γίνει συγκομιδή των μεταδεδομένων. Στο δεύτερο στάδιο θα αναπτυχθούν οι κατάλληλες διεπαφές SOAP (Simple Object Access Protocol), ώστε να περαστούν τα μεταδεδομένα (και το πλήρες κείμενο) σε 3 εξωτερικές Web υπηρεσίες για τη βελτίωση των μεταδεδομένων. Δύο από αυτές τις Web υπηρεσίες βρίσκονται στο ερευνητικό κέντρο του OCLC. e-Prints UK Project Μέρος 2ο Το πρόγραμμα e-Prints UK 2. Η αρχιτεκτονική

26 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου26  Τα στάδια: Στο τρίτο στάδιο η υπηρεσία θα τεθεί στην διάθεση των χρηστών: 1.Μέσω ενός κεντρικού ιστοτόπου ο οποίος θα είναι ενσωματωμένος με τον ιστότοπο του RDN και θα παρέχει μια διεπαφή αναζήτησης. 2.Μέσω κοινών υπηρεσιών αναζήτησης που θα επιτρέπουν στα RDN hubs, στα βρετανικά ακαδημαϊκά ιδρύματα και σε άλλους οργανισμούς να ενσωματώνουν με τρόπο απλό την υπηρεσία ePrints UK. e-Prints UK Project Μέρος 2ο Το πρόγραμμα e-Prints UK 2. Η αρχιτεκτονική

27 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου27 συνέχεια… Η λειτουργία αυτή θα βασιστεί σε τρεις προσεγγίσεις: σε έναν Z39.50, σε διεπαφή SOAP που θα επιτρέπει την ολοκλήρωση του ePrints UK μέσα σε άλλες υπηρεσίες, σε μια προσέγγιση η οποία θα βασίζεται σε Javascript και συνδεσμολογία HTTP για τις υπηρεσίες εκείνες, οι οποίες δεν υποστηρίζουν διεπαφές SOAP. e-Prints UK Project Μέρος 2ο Το πρόγραμμα e-Prints UK 2. Η αρχιτεκτονική

28 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου28 e-Prints UK Project Μέρος 2ο Το πρόγραμμα e-Prints UK 2. Η αρχιτεκτονική

29 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου29 e-Prints UK Project Μέρος 2ο Το πρόγραμμα e-Prints UK 2. Η αρχιτεκτονική

30 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου30 e-Prints UK Project Μέρος 2ο Το πρόγραμμα e-Prints UK 3. Ο αντίκτυπος Τα ιδρύματα τα ίδια μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αποθετήρια ως σύμβολο δέσμευσής για τη βιώσιμη διαχείριση των διανοητικών τους πόρων Η “διανοητική ζωή” των πανεπιστημίων θα μοιράζεται σε ψηφιακή μορφή. Ευθύνη των πανεπιστημίων θα είναι πλέον και η διαχείριση αυτού του πλούτου, ώστε να τον καταστήσουν διαθέσιμο και διατηρήσιμο. Τα ιδρυματικά αποθετήρια μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην ενδυνάμωση του προφίλ του ιδρύματος.

31 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου31 e-Prints UK Project Μέρος 2ο Το πρόγραμμα e-Prints UK 3. Ο αντίκτυπος Θα υπάρξουν ευκαιρίες για τις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες να κινηθούν πέρα από τους παραδοσιακούς τους ρόλους ώστε να συμβάλουν ενεργά στην ανάπτυξη της διαδικασίας της ερευνητικής επικοινωνίας. Θα προκύψουν πρόσθετοι τρόποι εύρεσης του ερευνητικού υλικού με ταυτόχρονη εξασφάλιση συνεχούς πρόσβασης. Πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή άλλων ιδρυμάτων.

32 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου32  Μικρός αριθμός e-prints αποθετηρίων  Περιορισμένος αριθμός περιεχομένου Μη συνειδητοποίηση από τα ιδρύματα των ωφελειών εφαρμογής μιας τέτοιας πρακτικής (self-archiving) Έλλειψη ευκαιριών και δυνατοτήτων Μη αλλαγή συνηθειών δημοσίευσης και η εξάρτηση των συγγραφέων από τους εκδότες. Ύπαρξη πρακτικών θεμάτων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των συντακτών όπως τα πνευματικά δικαιώματα, η αξιολόγηση από τους ομότιμους, θέματα διατήρησης, ο ρόλος των περιοδικών εκδόσεων στο σύστημα επικοινωνίας κ.λπ. e-Prints UK Project Μέρος 2ο Το πρόγραμμα e-Prints UK 4. Τα προβλήματα

33 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου33  Μεγάλη πρόοδος έχει σημειωθεί στην ανάπτυξη προτύπων και εργαλείων λογισμικού, τα οποία επιτρέπουν την εύκολη δημιουργία αποθετηρίων. Κυρίαρχη θέση μεταξύ αυτών είναι το OAI-PMH, τα λογισμικά EPrints του πανεπιστημίου του Southampton και DSpace του MIT.  Η οργανωτική πλευρά του θέματος δε φαίνεται να αναπτύσσεται τόσο καλά, αφού ορισμένοι συμμέτοχοι σε διάφορα προγράμματα έχουν ανησυχίες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, την ομότιμη αξιολόγηση και τη μακροπρόθεσμη συντήρηση των δεδομένων. e-Prints UK Project Μέρος 2ο Το πρόγραμμα e-Prints UK 5. Συμπεράσματα

34 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου34  Σοβαρότερο εμπόδιο φαίνεται να είναι η εξάρτηση των ακαδημαϊκών από το υπάρχον σύστημα των περιοδικών εκδόσεων. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να σημαίνει ότι το πέρασμα στην αυτο-αρχειοθέτηση και σε μεθόδους ανοικτής πρόσβασης μπορεί να λειτουργήσει αυξητικά στην όλη διαδικασία της επικοινωνιακής έρευνας. Το αισιόδοξο αυτό γεγονός μπορεί να γίνει πραγματικό από υπηρεσίες e-prints όπως η εθνική υπηρεσία ePrints UK. e-Prints UK Project Μέρος 2ο Το πρόγραμμα e-Prints UK 5. Συμπεράσματα

35 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου35 Με δεδομένα τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν (θετικά και αρνητικά), την εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αλλά και τα ίδια τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, πόσο χρήσιμο και πόσο πραγματοποιήσιμο θα ήταν μια ανάλογη προσπάθεια σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο ιδρυμάτων; e-Prints UK Project

36 ΜΠΣ Ιονίου Πανεπιστημίου36 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας" Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας Μάριος Μπαλατζάρας


Κατέβασμα ppt "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Διδάσκοντες: Σ. ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ, Μ. ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ Εργασία: e-Prints UK Project Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google