Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευαγγελία Σουμέλη Ανώτερη Ερευνήτρια ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΥΠΡΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευαγγελία Σουμέλη Ανώτερη Ερευνήτρια ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΥΠΡΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευαγγελία Σουμέλη Ανώτερη Ερευνήτρια ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΥΠΡΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

2  Διαπιστώνουμε ότι παρά την πρόοδο που σημειώνεται το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε όλη την ΕΕ.  Η πρόοδος οφείλεται κυρίως στην εγκαθίδρυση ενός επαρκούς κανονιστικού πλαισίου (νομοθετικό πλαίσιο) χωρίς να σημειώνεται ωστόσο η ίδια πρόοδος στο υπόλοιπο θεσμικό πλαίσιο.  Οι νόρμες και τα στερεότυπα σχετικά με τους ρόλους των φύλων εμφανίζονται ιδιαίτερα ανθεκτικά στην αλλαγή, διαιωνίζοντας τις μισθολογικές ανισότητες και δημιουργώντας συνθήκες φυσικοποίησης τόσο στην εργασία όσο και ευρύτερα στην κοινωνία.  Οι οικονομική κρίση δημιουργεί συνθήκες στρέβλωσης ως προς την αξιολόγηση του χάσματος. Το ύψος του χάσματος ταυτίζεται με το ύψος των αμοιβών, ενώ σε θεσμικό επίπεδο η προώθηση της αξιομισθίας και της ισομισθίας θεωρούνται έννοιες δευτερεύουσας σημασίας. ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

3  Το έργο αγγίζει δύο βασικές διαστάσεις του προβλήματος: 1.Την υποτίμηση της γυναικείας εργασίας και πως αυτή επηρεάζει το χάσμα αμοιβών. 2.Τη σύνδεση της ισότητας αμοιβών με τον κοινωνικό διάλογο, με έμφαση στις διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου σε διμερές επίπεδο.  Το έργο τοποθετεί το πρόβλημα σε σχέση με την εμπειρία τριών χωρών που εκτός από την μεταξύ τους γεωγραφική εγγύτητα είναι και οι τρεις «μνημονιακές χώρες». ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

4  Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία η υποτίμηση της γυναικείας εργασίας λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις τρεις βασικές αιτίες που ευθύνονται για το χάσμα αμοιβών: τον επαγγελματικό διαχωρισμό, τις διακρίσεις και την άνιση κατανομή των κοινωνικών ρόλων.  Ανεξάρτητα από τις διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τον όρο Υποτίμηση (π.χ. οικονομικές θεωρίες), η υποτίμηση χαρακτηρίζεται από μειωμένη ορατότητα και χαμηλή αξιολόγηση των επαγγελμάτων που ασκούν οι γυναίκες, το θέσεων και των δεξιοτήτων που κατέχουν.  Η διόρθωση του χάσματος προϋποθέτει την επαναξιολόγηση της εργασιακής θέσης των γυναικών, στη βάση νέων συστημάτων ταξινόμησης και αξιολόγησης των επαγγελμάτων, των θέσεων εργασίας και των δεξιοτήτων, που θα λαμβάνουν υπόψη τη διαφορετικότητα του φύλου αλλά ταυτόχρονα θα αποδομούνται σε σχέση με ηθικά και ιδεολογικά στερεότυπα για τους ρόλους των φύλων. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

5  Έρευνα για τον προσδιορισμό του χάσματος στα ξενοδοχεία στην Κύπρο. Κατασκευή διαγνωστικού εργαλείου για την ανάλυση των στερεοτύπων που αναφέρονται στο φύλο (Εθνικό και ΕΕ επίπεδο).  Η αξιοποίηση και προσαρμογή ενός εργαλείου που χρησιμοποιεί μετρήσιμα κριτήρια για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εργασίας χωρίς να επιτρέπει στο φύλο να λειτουργεί ως παράγοντας προκατάληψης και υποτίμησης, ένα εργαλείο που εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία στην Πορτογαλία (Διακρατικό επίπεδο).  Συγκριτική Έκθεση αναφορικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο χάσμα αμοιβών (Διακρατικό επίπεδο).  Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου με θέμα το χάσμα αμοιβών μεταξύ των φύλων και τη διάσταση της ισότητας σε εποχές οικονομικής κρίσης στη Νότια Ευρώπη.  Κατασκευή οδηγού κατάρτισης για την ενσωμάτωση της ισότητας ευκαιριών μεταξύ των φύλων στη ΣΔ. Κατάρτιση συνδικαλιστικών στελεχών και στελεχών επιχειρήσεων σε άσκηση προσομοίωσης κοινωνικού διαλόγου (Διακρατικό επίπεδο). ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

6  Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ)  Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών ΔΙΟΤΙΜΑ  Γενική Συνομοσπονδία Πορτογάλων Εργαζομένων CGTP-ΙΝ  Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση  ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

7 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Ευαγγελία Σουμέλη Ανώτερη Ερευνήτρια ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΥΠΡΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google