Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Web-based πλατφόρμες συνεργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Web-based πλατφόρμες συνεργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Web-based πλατφόρμες συνεργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: Web-based πλατφόρμες συνεργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΔΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6: ΒΕΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

2 Εισαγωγή στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες συνεργασίας
Decision support Systems(DSS) Cooperative work Groupware Πλατφόρμες Συνεργασίας Ορισμός Πλατφόρμας συνεργασίας Οι πλατφόρμες συνεργασίας είναι δικτυακά πληροφοριακά συστήματα που συμβάλλουν στη διαχείριση έργων, επιτρέποντας στους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε απομακρυσμένη πληροφόρηση, να συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους και να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους, από οπουδήποτε και οποτεδήποτε είναι αναγκαίο.

3 Εργαλεία Πλατφόρμας συνεργασίας

4 Κατασκευαστικός κλάδος
Ορισμός έργου Ως έργο ορίζεται το προσωρινό εγχείρημα που στοχεύει στην δημιουργία ενός μοναδικού προϊόντος ή υπηρεσίας (PMBOK, 1996). Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Εμπλοκή πολλών μετόχων Προσωρινό εργασιών/διαδικασιών Μοναδικότητα του έργου-project Ιδιόμορφη εφοδιαστική αλυσίδα Προσωρινό των συμμαχιών- συνεργασιών Προβλήματα Ανάγκη για μια ενιαία τεχνολογία που να υποστηρίζει: Μη έγκυρη και ελλιπής πληροφόρηση Διαφορετικές - μη συμβατές τεχνολογίες Fragmentation ( πολλοί μέτοχοι και πολλές διαδικασίες) Γεωγραφικά απομακρυσμένοι Προσωρινές συνεργασίες Επικοινωνία Συνεργασία Συντονισμό Έλλειψη εμπιστοσύνης

5 Ροή της πληροφορίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς του project

6 Εργαλεία του i-construct

7 Το μοντέλο των Cooper and Zmud (1990)
1.Initiation. Σ’ αυτό το πρώτο στάδιο, εξετάζονται οι ανάγκες του οργανισμού και οι λύσεις που προσφέρει η τεχνολογία της πληροφόρησης. 2.Adoption. Στο δεύτερο στάδιο γίνονται οι διαπραγματεύσεις και οι συζητήσεις έτσι ώστε να υποστηριχθεί η απόφαση εφαρμογής μίας νέας τεχνολογίας. 3.Adaptation. Στο τρίτο στάδιο γίνεται ανάπτυξη, εγκατάσταση, διατήρηση της νέας εφαρμογής, την ανάπτυξη νέων διαδικασιών στον οργανισμό καθώς και η εκπαίδευση των χρηστών. 4.Routinisation/ Use. Η χρήση της νέας τεχνολογίας. 5.Infusion. Φαίνονται τα οφέλη της νέας τεχνολογίας μέσα από τη χρήση της.

8 Use / Routinisation Με την εφαρμογή και χρήση του I-constract, άλλαξε ο τρόπος και η δομή εκτέλεσης των διαδικασιών καθώς και η ροή της πληροφορίας. Συγκεκριμένα, διευκολύνθηκαν οι εξής διαδικασίες Σύνταξη και αποστολή αναφορών (progress reports) Χρονικός προγραμματισμός του έργου Έλεγχος και παρακολούθηση του έργου Προμήθειες  Διαχείριση σχεδίων και εγγράφων

9 Δυσκολίες στην εκπαίδευση
Ο Grudin (1994), σύμφωνα με το μοντέλο των Cooper and Zmud (1990) αναφέρει ότι η δυσκολία στην εκπαίδευση του προσωπικού κατά την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας οφείλεται στους παρακάτω παράγοντες: Υποτίμηση της εργασίας και των επικείμενων οφελών. Πολλές φορές, οι τεχνολογίες αυτές απαιτούν επιπλέον εργασία από τα άτομα, χωρίς αυτά να λαμβάνουν άμεσα οφέλη (ο Εργοδηγός δεν έβλεπε άμεσα οφέλη, καθυστερούσε στην εργασία του λόγω της πολυπλοκότητας και ένιωθε ότι ελεγχόταν ) Critical mass (Κρίσιμη μάζα). Τέτοιες τεχνολογίες μπορεί να μην καταφέρνουν να προσελκύσουν έναν ικανό αριθμό ατόμων ώστε η αλλαγή να γίνει γενικά αποδεκτή.(Αυτό κατάφερε να γίνει αποδεκτό από την πλειοψηφία αλλά όχι από όλους) Αναίρεση κοινωνικών κατεστημένων. Κάποιες από τις λειτουργίες ίσως να αντιτίθενται σε καθιερωμένες δομές και νοοτροπίες.( επιπλέον καθήκοντα/υπευθυνότητα στον εργοδηγό, Η δομή ελέγχου από κάθετη μετατράπηκε σε δικτυακή) Μερική αποδοχή. Κάποιες λειτουργίες χρησιμοποιούνται περισσότερο και κάποιες λιγότερο. Η διαδικασία της υιοθέτησης. Στις τεχνολογίες συνεργασίας απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή στο στάδιο αυτό από ό,τι στις άλλες τεχνολογίες.

10 Συμπεράσματα-Προτάσεις
- Το κάθε επίπεδο εργαζομένων θα πρέπει να προσεγγιστεί σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του : Εργατικό δυναμικό (απλοί εργάτες και εργοδηγοί) Σχεδιαστές (Αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί) Διοικητικό προσωπικό - Η μοναδικότητα του κάθε έργου => Κάθε φορά η τεχνολογία να προσαρμόζεται με τα καινούρια δεδομένα - Κωδικοποίησης της πληροφορίας => Θα πρέπει να συμφωνηθεί ένας κοινός κώδικας επικοινωνίας - Υιοθέτησης της νέας τεχνολογίας : Το προσωρινό του έργου Η συχνή έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των μετόχων Η ριζική αλλαγή των μέχρι τώρα διαδικασιών - Δεν αλλάζει μόνο η φύση της εργασίας τους αλλά και ο τρόπος => καχυποψία Πολλοί που έχουν μάθει να λειτουργούν ατομικά, με το νέο σύστημα θα πρέπει να μάθουν να εκτελούν τις διαδικασίες συνεργαζόμενοι με άλλους, επιπλέον του ότι θα πρέπει να μάθουν να χειρίζονται το νέο σύστημα


Κατέβασμα ppt "Web-based πλατφόρμες συνεργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google