Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ.Π.Σ. «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ.Π.Σ. «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ.Π.Σ. «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Χριστίνας Μαυράτσα ΘΕΜΑ: «Η θηλυκοποίηση του επαγγέλματος του/της εκπαιδευτικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο» Επιβλέπουσα: κα Χρυσή Βιτσιλάκη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μέλη εξεταστικής επιτροπής: κ. Μάριος Βρυωνίδης, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κα Μαρία Γκασούκα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ρόδος, 2008

2 Θεματικές ενότητες παρουσίασης
Σκοπός και στόχοι της έρευνας Θεωρητικό πλαίσιο Μεθοδολογία Ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων Συμπεράσματα

3 Σκοπός και στόχοι της έρευνας
Σκοπός έρευνας: Διερεύνηση των παραγόντων που οδήγησαν τους άνδρες δάσκαλους στην Κύπρο να το επιλέξουν ως επάγγελμα, οι αντιλήψεις και εμπειρίες τους από την άσκηση του επαγγέλματος και διερεύνηση των παραγόντων που θα οδηγήσουν/απωθήσουν τους/τις τελειόφοιτους μαθητές στη συγκεκριμένη επαγγελματική σταδιοδρομία Ερευνητικά ερωτήματα: Ποια είναι τα αίτια και τα κίνητρα της επιλογής του επαγγέλματος των ανδρών δασκάλων και των τελειόφοιτων μαθητών; Ποιοι παράγοντες επιδρούν/επέδρασαν στη διαμόρφωση των κινήτρων αυτών στην κυπριακή κοινωνία; Ποιοι παράγοντες αποτρέπουν τα αγόρια να επιλέξουν το επάγγελμα του δασκάλου; Είναι ικανοποιημένοι οι δάσκαλοι αυτοί από την καθημερινή άσκηση του επαγγέλματός τους και την επαγγελματική σταδιοδρομία τους; Ποιες είναι οι αντιλήψεις των ανδρών δασκάλων και των τελειόφοιτων μαθητών σχετικά με το κύρος του επαγγέλματός του/της δασκάλου/ας; Ποιες είναι οι αντιλήψεις των ανδρών δασκάλων και των τελειόφοιτων μαθητών για το φαινόμενο της θηλυκοποίησης του επαγγέλματος του/της δασκάλου/ας και πώς βιώνουν οι δάσκαλοι το φαινόμενο αυτό;

4 Το επάγγελμα του/της δασκάλου/ας στην Κύπρο – ιστορική αναδρομή
Πριν από το 1830 Οι δάσκαλοι ήταν κατά κύριο λόγο κληρικοί (Ιεροδιδάσκαλοι) Γραμματοδιδάσκαλοι (Περσιάνη & Πολυβίου, 1992) 1893 ίδρυση Παγκύπριου Διδασκαλείου 1903 ίδρυση Παγκύπριου Διδασκαλείου Θηλέων Φανερωμένης 1911 ίδρυση του Παγκύπριου Ιεροδιδασκαλείου Λάρνακας 1937: Διδασκαλικό Κολλέγιο Μόρφου 1943 ίδρυση Κέντρου Εκπαίδευσης Διδασκαλισσών (για τις γυναίκες δασκάλες) Έμφυλες διαφορές στη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών των δημοτικών σχολείων (Περσιάνη & Πολυβίου, 1992) 1949 και μετά 1959 ίδρυση Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου η φοίτηση στην ΠΑΚ αυξάνεται σε τρία χρόνια (Πολυδώρου, 1995) 1949 Τροποποιητικός Νόμος για τη Δημοτική εκπαίδευση (Colony of Cyprus, 1950:3 όπως αναφέρεται στο Πολυδώρου, 1995, σ. 49) αλλάζει τη σχετική πρόνοια που υποχρέωνε μια δασκάλα να αποχωρήσει από την υπηρεσία όταν παντρευόταν. : λειτουργία Τμήματος Επιστημών Αγωγής πανεπιστημίου Κύπρου και κατάργηση ΠΑΚ : γυναίκες δασκάλες υπερίσχυαν για πρώτη φορά των ανδρών (1029 γυναίκες, 801 άνδρες) (Χαραλαμπίδου-Σολωμή, 2002) Γυναίκες δασκάλες: καταλαμβάνουν μόνο το 35% των θέσεων των διευθυντών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 62,6% των θέσεων των βοηθών διευθυντών (Χαραλαμπίδου-Σολωμή, 2002, σ ).

5 Λόγοι που οδήγησαν στη θηλυκοποίηση του επαγγέλματος
Οικονομικοί παράγοντες Φαινόμενο αστικοποίησης: επισημοποίηση του σχολικού συστήματος Αναζήτηση εκπαιδευμένου προσωπικού με χαμηλή αμοιβή Για τις γυναίκες: ο μόνος τρόπος να ξεφύγουν από τον ασφυκτικό κλοιό της οικογένειάς τους και να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους (Tamboukou, 2000) ευθύνες, κύρος και οικονομική ανεξαρτησία Για τους άνδρες: ως ένα συμπληρωματικό επάγγελμα ή ως μέσο για να μπορέσουν να βρουν ένα καλύτερο (Strober & Lanford, 1986) εφικτή η πρόσβαση σε επαγγέλματα που ήταν προηγουμένως απρόσιτα (Drudy και συν., 2005). Πατριαρχικές αξίες κοινωνίας Συσχέτιση διδασκαλίας με τη θηλυκότητα, τη μητρότητα και τη φροντίδα (Sabbe & Aelterman, 2007) Προβολή επαγγέλματος ως ένα «θηλυκό» επάγγελμα, που συνδέεται με το ρόλο της γυναίκας ως μητέρα και ως τροφού (Oram, Johnston, McKeown, & McEwen, 1999-α) Γυναίκα-εκπαιδευτικός: ένα είδος «επαγγελματία μητέρας» (Acker, 1995) Γυναίκες: καταλληλότερες για τις χαμηλές βαθμίδες εκπαίδευσης ώστε να διατηρηθεί η ιεραρχία και ο έλεγχος, με τους άνδρες να εργάζονται στις υψηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης ή ως διευθυντές (Tyack & Strober, 1981 στο Drudy και συν., 2005, σ ).

6 Είναι πρόβλημα η θηλυκοποίηση του επαγγέλματος του/της δασκάλου/ας;
Ανδρικά πρότυπα Για την κατάλληλη ακαδημαϊκή και προσωπική ανάπτυξη των αγοριών (Mills, Martino & Lingard, κ.ά.) Άλλες έρευνες: τα αγόρια δεν αποδίδουν σημαντικά καλύτερα στον αλφαβητισμό αν έχουν άνδρα δάσκαλο σε σχέση με το αν έχουν γυναίκα δασκάλα (Butler & Christianson, κ.ά.) Δε δίνονται υποδείξεις για το τις είδους ανδρικά μοντέλα είναι επιθυμητό να είναι διαθέσιμα στα παιδιά (Foster και Newman (2005) Άνδρες στις διευθυντικές θέσεις: αναπαραγωγή της πατριαρχικής και/ή καπιταλιστικής κοινωνικής τάξης (Drudy και συν., 2005) Ισορροπημένη συμμετοχή και των δύο φύλων στην εκπαίδευση: πιο ισορροπημένη εκπαίδευση για τα παιδιά (DeCorse & Vogtle, 1997). Το κύρος του επαγγέλματος «Εύκολο επάγγελμα» (Lortie, 1975) Ευκολία εισαγωγής στα παιδαγωγικά τμήματα σε σχέση με άλλα επαγγέλματα (Drudy και συν., 2005) (όχι στην Κύπρο) Σύνδεση εικόνας δασκάλους/ας με παιδιά, προβλήματα ελέγχου, πολύ λίγες κυρώσεις Hoyle, 2001) Κόστος μισθών: από το δημόσιο ταμείο αποτέλεσμα : όρια στο μισθό των δασκάλων και επιλογή του επαγγέλματος από άτομα από χαμηλά και μεσαία κοινωνικοοικονομικά στρώματα Απουσία δυνατότητας ανόδου και εξέλιξης (Lortie, 1975) Θηλυκοποίηση επαγγέλματος (ημι-επάγγελμα») (Etzioni,1969) «Ελεγχόμενο» επάγγελμα

7 Παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή για το επάγγελμα του/της δασκάλου/ας
Επαφή με τα παιδιά Προσφορά στην κοινωνία Συνέχιση της ζωής του σχολείου Υλικά οφέλη όπως ο μισθός, η μονιμότητα, το κύρος Χρόνος εργασίας (Lortie, 1970) Τάξη = χώρος έκφρασης των ‘φυσικών’ κλίσεων της γυναίκας (Tamboukou, 2000), χαρακτηριστικά λειτουργίας επαγγέλματος που συνδέονται με τη γυναικεία φύση (Ζιώγου-Καραστεργίου, 2006) Στενό φάσμα επαγγελματικών επιλογών σε χώρες μη βιομηχανικές Οικογενειακή επαγγελματική παράδοση (Lortie, 1970) Ανοδική κινητικότητα για ανθρώπους εργατικής, χαμηλής ή μεσαίας κοινωνικής τάξης Αδυναμία οικογενειών να ανταποκριθούν οικονομικά σε άλλες σπουδές (Δημητριάδου, 1982) Γνωστό επάγγελμα στα παιδιά

8 Παράγοντες που εμποδίζουν τους άνδρες να επιλέξουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού

9 Αντιλήψεις τελειόφοιτων μαθητών για το επάγγελμα του/της δασκάλου/ας
Δεν εκτιμούν ιδιαίτερα το επάγγελμα του εκπαιδευτικού («ημι-επάγγελμα») (DEST, 2003) Δεν αμείβονται κατάλληλα Απαιτητική και αγχωτική εργασία Ελάχιστες ευκαιρίες για προαγωγή Ανιαρό και μονότονο επάγγελμα Μη ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον Λιγότερο ελκυστικό για μαθητές από εύπορες και μορφωμένες οικογένειες (Lai, και συν., 2005) Σύνδεση της διδασκαλίας με τη γυναίκα

10 Ατομικές ημιδομημένες συνεντεύξεις Ομαδικές εστιασμένες συνεντεύξεις
Μεθοδολογία έρευνας Ατομικές ημιδομημένες συνεντεύξεις Για να διερευνηθούν σε βάθος τα ερευνητικά ερωτήματα (Cohen, Manion & Morrison, 2005) Με τη μέθοδο της σκόπιμης δειγματοληψίας: 10 άνδρες δάσκαλοι ηλικίας ετών Ομαδικές εστιασμένες συνεντεύξεις Πρόσβαση στην κατανόηση των σκέψεων των τελειόφοιτων μαθητών, το «πώς» και το «γιατί» των σκέψεών τους (Kitzinger, 1994) Σκόπιμη δειγματοληψία: 7 ομάδες των 4 τελειοφοίτων (2 αγόρια, 2 κορίτσια) Χρήση της τριγωνοποίησης: μέσω διαφορετικών πηγών δεδομένων (από τους δασκάλους και τους μαθητές) και των διαφορετικών μεθόδων (ατομικές ημι-δομημένες συνεντεύξεις και εστιασμένες ομαδικές συνεντεύξεις) (Meijer, Verloop, & Beijaard, 2002) για τον καθορισμό της εσωτερικής εγκυρότητας της έρευνας Ανάλυση δεδομένων: μέθοδος της διαρκούς σύγκρισης (Constant Comparative Method), η οποία είναι ένας τρόπος για τη διεξαγωγή αναλυτικής επαγωγής ποιοτικών δεδομένων (Glaser & Strauss, 1967 στο Maykut & Morehouse, 1994, σ. 127)

11 Ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων (α. Δασκάλων)
Οι παράγοντες που επηρέασαν την επιλογή του επαγγέλματος των ανδρών δασκάλων 1. Επίδραση από το οικογενειακό περιβάλλον άμεσα και έμμεσα: 8 από τους 10 δήλωσαν ότι το οικογενειακό περιβάλλον υποστήριζε την επαγγελματική επιλογή του δασκάλου α) Οικονομική & επαγγελματική εξασφάλιση β) Φιλοδοξίες γονέων γ) Παρουσία άλλων δασκάλων: 4 από τους 10 είχαν άλλους δάσκαλους στο οικογενειακό περιβάλλον 2. Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο οικογένειας α) Χαμηλό κόστος σπουδών: 7 από τους 10 είχαν σκεφτεί άλλη επαγγελματική επιλογή β) Οι 10 δάσκαλοι προέρχονται από χαμηλή έως μεσαία κοινωνική τάξη γ) Η πλειοψηφία των γονέων ήταν χαμηλού & μεσαίου μορφωτικού επιπέδου: προτιμούν το δημόσιο τομέα (Γεώργα και συν., 1991) δ) Τόπος διαμονής 1 περίπτωση αγροτικής οικογένειας: επάγγελμα υψηλού κύρους & οικονομική εξασφάλιση 3. Εξωτερικά και εσωτερικά κίνητρα 9 από τους 10 τους ώθησαν τα εξωτερικά κίνητρα: α) άμεση εργοδότηση β) ελκυστικό ωράριο εργασίας και μακροχρόνιες διακοπές γ) ανταγωνιστικός μισθός σε σχέση με άλλα επαγγέλματα στη δημόσια υπηρεσία (Menon & Christou, 2002) Μόνο 1 έλαβε υπόψη τα εσωτερικά κίνητρα σε αντίθεση με έρευνες σε άλλες χώρες (Lortie, κ.ά.) 4. Επίδραση από δάσκαλο/δασκάλα ή καθηγητή/ήτρια α) η θετική εικόνα κάποιου δάσκαλου/δασκάλας ή κάποιου καθηγητή λειτούργησε για 3 δασκάλους ως πρότυπο β) ο σύμβουλος καθοδήγησης στο λύκειο επηρέασε 1 από τους δασκάλους «Λίγες ώρες εργασίας, πολλές διακοπές, σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση…» (Χρίστος) «Ο πατέρας μου δεν είχε λεφτά να με στείλει στην Αγγλία (να σπουδάσω λογιστής)…θα δυσκολευόταν πολύ… σου λέει αφού είναι άριστος να πάει δάσκαλος, που θα περάσει σίγουρα, σίγουρο επάγγελμα, τα γνωστά…» (Δημήτρης) «...ήθελα να μοιάσω σε μια συγκεκριμένη δασκάλα… είναι το πρότυπό μου και… προσπαθώ να φανώ αντάξιος.» (Γιώργος) «…θεωρούσαν ότι το επάγγελμα του δασκάλου είναι σίγουρο επάγγελμα οπότε ένιωθαν ότι εξασφαλιζόταν αμέσως το μέλλον μου… Δε θα είχαν να ανησυχούν αν θα έβρισκα δουλειά, πιστεύω ότι ήταν και κάτι καθησυχαστικό για τους ίδιους.» (Θόδωρος) «Ο σύμβουλος καθοδήγησης του σχολείου μου στο λύκειο έπαιξε κάποιο ρόλο γιατί ήταν θετικός και παρακινητικός στην απόφαση μου.» (Αλέξης) «Έτσι ίσως να ήταν κάτι που ήθελε και η ίδια να γίνει και τελικά… οι προσδοκίες των γονέων πάντα μεταβιβάζονται στα παιδιά.» (Μιχάλης) «…η έγνοια τους ήταν να αποκαταστήσουν το παιδί τους… ο δάσκαλος ήταν ένα επάγγελμα που το θεωρούσαν σεβαστό, ιδιαίτερα στα χωριά όπου και μένουν οι γονείς μου, άρα το παιδί τους, και μέσω αυτού και οι ίδιοι θα είναι σεβαστοί από την κοινωνία.» (Πέτρος) «…ως παιδί υπήρχαν πράγματα που δε μου άρεσαν και ήθελα να μπω στη διαδικασία αυτή για να τα τροποποιήσω, να τα αλλάξω…» (Γιώργος). «Επηρεάστηκα από συγγενείς που είναι δάσκαλοι... Πήγα και μου μίλησαν πριν να βάλω τις επιλογές μου και μου είπαν ότι είναι καλή δουλειά.» (Κυριάκος)

12 Απόψεις για το φαινόμενο της θηλυκοποίησης του επαγγέλματος του/της εκπαιδευτικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (1) Οι γυναίκες θεωρούνται καταλληλότερες για τις χαμηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης 9 δάσκαλοι υποστήριξαν ότι για τις πιο μικρές τάξεις είναι καταλληλότερες οι γυναίκες: λόγω του μητρικού της ενστίκτου Κοινωνικά στερεότυπα οι άνδρες είναι λιγότερο τρυφεροί και πιο ψυχροί Έμφυλη διαφοροποίηση υπευθυνοτήτων στο σχολείο & της στάσης των διευθυντών/ριών απέναντι στους δασκάλους Όλοι οι δάσκαλοι υποστήριξαν την ύπαρξη έμφυλης διαφοροποίησης εργασιών Ανάθεση εργασιών σωματικής δύναμης και των εχόντων σχέση με τεχνολογία Ανάληψη του μαθήματος της γυμναστικής και του σχεδιασμού & τεχνολογίας Ευθύνη για την πειθαρχία Αντιμετωπίζονται με περισσότερη εμπιστοσύνη και εύνοια από τους διευθυντές/διευθύντριες Δεν τους ανατίθενται εργασίες καλλιτεχνικής φύσης ή ζητήματα που σχετίζονται με μαθήτριες «Προχθές η διευθύντρια μας έβαλε μαζί με έναν άλλο άνδρα συνάδελφο να μεταφέρουμε ένα έπιπλο…» (Γιάννης) «...οι άνδρες είναι πιο… δύσκολοι να χειριστούν τέτοιες ηλικίες… τα παιδιά … θέλουν μια μητρική χάρη παρά τον άντρα ο οποίος μπορεί να είναι και λίγο πιο αυστηρός, μπορεί να είναι λίγο πιο απόμακρος από τα παιδιά.» (Δημήτρης) «…κάποια μαθήματα… επιδιώκουν … να τα αναθέσουν σε άντρα... για παράδειγμα ο κ. Α… πήρε τηλέφωνο και είπε θέλω έναν άντρα να μου κάνει γυμναστικές – σχεδιασμούς. Δεν είπε θέλω μια γυναίκα…» (Κυριάκος) «…για ένα νηπιαγωγό άντρα, μιλούμε για τα πρότυπα που έχουμε στην Κύπρο, ως κοινωνία, είναι πιο δύσκολο. Δεν θα βρεις πολλούς άντρες νηπιαγωγούς.» (Χρίστος) «όταν υπάρχει ένα δύσκολο παιδί ή μια δύσκολη τάξη περιμένουν από τους άντρες δασκάλους να τα αντιμετωπίσουν.» (Αλέξης) «…κάποια κορίτσια που έχουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα αμέσως ο διευθυντής θα πει «πήγαινε στη δασκάλα»… ή… το στόλισμα σε μια γιορτή κλπ. τα αναλαμβάνουν κοπέλες ή παραδοσιακά θεωρούνται ότι δεν μπορεί να τα κάνει ένας άντρας ή ότι ένας άντρας δεν μπορεί να διακοσμήσει» (Θεόδωρος)

13 Απόψεις για το φαινόμενο της θηλυκοποίησης του επαγγέλματος του/της εκπαιδευτικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (2) Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα σε θέματα πειθαρχίας Οι άνδρες δάσκαλοι υποστήριξαν ότι οι δασκάλες γενικά αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα πειθαρχίας στις μεγάλες τάξεις ή σε δύσκολες τάξεις από τους άντρες δάσκαλους Επιβολή πειθαρχίας: ως στοιχείο του ανδρικού τους ρόλου στην κοινωνία. Διαφοροποίηση της στάσης των γονιών ανάλογα με το φύλο του/της δασκάλου/λας Οι άνδρες δάσκαλοι υποστήριξαν ότι οι γονείς: Προσεγγίζουν ευκολότερα μια δασκάλα παρά ένα δάσκαλο Προτιμούν να αναλάβει τα παιδιά τους άνδρας δάσκαλος στις μεγάλες τάξεις και γυναίκα δασκάλα στις μικρές Νιώθουν ότι τα παιδιά τους, ιδιαίτερα τα κορίτσια, είναι πιο ασφαλή σε θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης όταν έχουν δασκάλα παρά δάσκαλο «…στον τρόπο που χειρίζεται μια δύσκολη τάξη, ένας άνδρας μπορεί να επιβληθεί περισσότερο με τη φωνή του, με το παράστημα, ενώ μια κοπέλα θα έχει περισσότερες δυσκολίες…» (Δημήτρης) «Έχουν καλύτερες σχέσεις νομίζω οι γονείς με τις γυναίκες δασκάλες παρά με τους άνδρες, είναι πιο επιφυλακτικοί με τους άνδρες νομίζω.» (Γιάννης) «…νομίζω ότι οι γονείς προτιμούν στις μικρές τάξεις να αναλαμβάνουν δασκάλες, μέχρι τρίτη (τάξη), αλλά στις μεγάλες τάξεις, πέμπτες-έκτες, να αναλαμβάνουν δάσκαλοι, νομίζοντας ότι μπορούν να κρατήσουν σε πειθαρχία καλύτερα τα παιδιά.» (Μιχάλης) «…ιδιαίτερα για τις κοπέλες (μαθήτριες) μπορεί να θεωρούνται ότι …είναι και θέμα… δε θα πω τώρα παρενόχλησης, αλλά νιώθουν πιο ασφαλείς με μια γυναίκα δασκάλα.» (Δημήτρης)

14 Λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητα τα δύο φύλα στο δημοτικό σχολείο
α) Ανδρικά πρότυπα 7 δάσκαλοι ανέφεραν ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν άντρες δάσκαλοι, ιδιαίτερα για τα αγόρια ώστε: να έχουν κάποιον άντρα τον οποίο να θαυμάζουν και να θέλουν να μιμηθούν να προωθείται ο αθλητισμός στο δημοτικό σχολείο να παρουσιάζονται στα παιδιά ο γυναικείος και ανδρικός τρόπος συμπεριφοράς και αντίληψης «...τα παιδιά για να αναπτυχθούν χρειάζονται να έχουν και τα δύο πρότυπα. Οπότε αν έχεις για τα έξι χρόνια που πηγαίνεις δημοτικό, η μισή σου ζωή είναι να βλέπεις συνέχεια γυναίκα, κλίνεις περισσότερο προς το γυναικείο πρότυπο όχι με της… ομοφυλοφιλίας, αλλά στο ότι απλά μπορεί να παίρνεις κάποιες ιδέες και απόψεις οι οποίες να είναι μονόπλευρες.» (Θόδωρος) γ) Ανάγκη για ανδρική συντροφιά μεταξύ των ανδρών δασκάλων Όσοι από τους άντρες δασκάλους είχαν εργαστεί σε σχολεία όπου υπήρξαν οι μόνοι άντρες: ένιωσαν άβολα, περίεργα, αποκομμένοι και απομονωμένοι θεωρούν αναγκαία την παρουσία ανδρών δασκάλων «... εμείς είχαμε θυμάμαι περισσότερους άνδρες δάσκαλους... και τα πηγαίναμε καλύτερα στις αθλητικές δραστηριότητες παρά τα σημερινά παιδιά... γιατί … οι άνδρες… είναι και πιο εξοικειωμένοι με τον αθλητισμό.» (Γιάννης) «Οι άντρες είναι πιο αυστηροί, έχουν … διαφορετική συμπεριφορά... όταν το πρότυπο ενός άντρα απουσιάζει… ίσως επηρεάσει ιδιαίτερα τα αγόρια. Οι γυναίκες μπορεί να δίνουν έμφαση σε κάτι, να έχουν άλλη προσέγγιση στο να βλέπουν τα προβλήματα…» (Χρίστος) «…νιώθω ότι δεν μπορώ να πω όσα θα είχα … αν υπήρχε τουλάχιστο ένας άντρας συνάδελφος … νιώθω λίγο αποκομμένος όταν έχω να εργαστώ σε ένα σχολείο στο οποίο υπάρχουν μόνο δασκάλες και είμαι μόνος μου.» (Θόδωρος) β) Ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων Οι περισσότεροι δάσκαλοι στήριξαν την ύπαρξη και των δύο φύλων στο σχολείο γιατί: δημιουργεί μια ισορροπία και μια ομαλότητα στο κλίμα του σχολείου λόγω των ανταγωνιστικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των γυναικών δασκάλων το σχολείο είναι μικρογραφία της κοινωνίας «Οι γυναίκες συνήθως συζητάνε πιο «γυναικεία» θα έλεγα θέματα οπότε θα μου άρεσε να είχα κι εγώ έναν άντρα συνάδελφο να πούμε τα «δικά» μας.» (Αλέξης) «Για να προσθέσουν αυτό το κάτι που λείπει ...στο κλίμα του σχολείο ... την ομαλότητα. …αν υπάρχουν και άντρες στο σχολείο υπάρχουν κάποιες ισορροπίες. Αν υπάρχουν μόνο γυναίκες… χαλά το κλίμα στο σχολείο.» (Χρίστος) «...λέμε ότι το σχολείο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας... αν τα παιδιά βλέπουν συνεχώς τους γύρω τους γυναίκες δεν μπορεί να γίνει αυτό αντιληπτό, ότι η κοινωνία μας αποτελείται και από άνδρες και από γυναίκες...» (Γιάννης)

15 Λόγοι για τους οποίους υπάρχουν τόσοι λίγοι άντρες στο δημοτικό σχολείο
«…προτιμούν άλλα επαγγέλματα…. τα οποία θα τους προσφέρουν κάποια ανέλιξη και ένα άλλο κοινωνικό status» (Δημήτρης) α) Επάγγελμα με χαμηλό κύρος Οι άντρες δάσκαλοι δήλωσαν ότι το χαμηλό κύρος του επαγγέλματος απωθεί τα αγόρια από το επάγγελμα γ) Περισσότερες επιτυχίες τα κορίτσια στις εισαγωγικές εξετάσεις Οι δάσκαλοι θεώρησαν ότι τα κορίτσια είναι πιο ώριμα στην ηλικία που επιλέγουν το επάγγελμα, θέτουν στόχους, είναι πιο επιμελή και πιο συνεπή από τα αγόρια «τα κορίτσια στο λύκειο να είναι πιο μελετηρά, απ’ ότι φαίνεται, και ίσως να πετυχαίνουν, να περνούν περισσότερες δασκάλες» (Μιχάλης) β) Κοινωνικά στερεότυπα Οι δάσκαλοι θεώρησαν ότι τα κοινωνικά στερεότυπα στην Κύπρο αναμένουν από τον άντρα να αναλαμβάνει την ευθύνη για την οικονομική κατάσταση της οικογένειας, επομένως αναζητά ένα πιο επικερδές επάγγελμα. «...έπεσε λίγο το γόητρο του επαγγέλματος… είναι πολύ καλός ο μισθός φυσικά αλλά για έναν άντρα ο οποίος θα θέλει μελλοντικά να κάνει μια οικογένεια ίσως (τα λεφτά) να μην είναι αρκετά, να θέλει κάτι καλύτερο και κάτι πιο οικονομικά προσοδοφόρο.» (Γιώργος)

16 Απόψεις για το επάγγελμα: (1) Το κύρος του δασκάλου
8 δάσκαλοι από τους 10 θεωρούν το επάγγελμα του/της δασκάλου/ας χαμηλού έως μεσαίου κύρους επάγγελμα Το χαμηλό κύρος οφείλεται: Στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και τη δημιουργία νέων επαγγελμάτων Στις συνθήκες εργασίας (παρέμβαση γονιών, δεν υπάρχουν κυρώσεις) Στην αλλαγή των κοινωνικών αξιών (χάθηκε ο σεβασμός) Οι δάσκαλοι θεωρούν ότι η κοινωνία δεν εκτιμά το έργο του δασκάλου Μερικοί από τους δάσκαλους θεωρούν ότι το επάγγελμα του καθηγητή θεωρείται υψηλότερου κύρους Επαγγέλματα ανάλογου κύρους: καθηγητή, νηπιαγωγού, αστυνομικού, πυροσβέστη & δασονόμου Επαγγέλματα υψηλότερο κύρους: καθηγητή πανεπιστημίου, διευθυντή επιχειρήσεων, γιατρού, πολιτικού, αρχιτέκτονα, μηχανολόγου, οικονομικού σύμβουλου και δικηγόρου «Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει φέρει στην επιφάνεια τόσα πολλά επαγγέλματα έτσι ώστε να χάσει το κύρος του...» (Πέτρος) «… υπάρχει μια αντίληψη ότι είναι πιο ειδικευμένοι, είναι πιο σπουδασμένοι… Ενώ δάσκαλος … είναι κάπως πιο γενικό και αόριστο το επάγγελμα και δε θεωρείται σπουδή… πανεπιστημιακή...» (Δημήτρης) «Οι γονείς επεμβαίνουν, δεν έχουμε καμία εξουσία στο σχολείο με αποτέλεσμα οι μαθητές να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς κυρώσεις και σιγά σιγά μειώνεται όλο και περισσότερο το κύρος του επαγγέλματος.» (Αλέξης) «… τα παιδιά σήμερα είναι πιο διεκδικητικά, δεν είναι αρνητικό το ότι διεκδικούν αλλά είναι η αγένεια με την οποία το διεκδικούν.» (Γιώργος) «Θεωρούν ότι ίσως τα πράγματα που διδάσκουμε θα μπορούσε να τα διδάξει οποιοσδήποτε. Νομίζουν ότι η δουλειά που κάνουμε σταματά στο ένα και δύο ή το ένα και ένα πόσο κάνει.» (Χρίστος)

17 Απόψεις για το επάγγελμα: (2) Τα μειονεκτήματα του επαγγέλματος
Οι δάσκαλοι αναφέρθηκαν Στην ελλιπή κατάρτιση τους και στην επιθυμία να ήταν καλύτερα εκπαιδευμένοι Στο άγχος Στο μεγάλο όγκο της ύλης που έχουν να διδάξουν Στις πολλές απαιτήσεις από το αναλυτικό πρόγραμμα και το Υπουργείο Παιδείας Στις πολλές ώρες εργασίας Στην πνευματική κούραση Στην ανυπαρξία της συνεργασίας των γονιών και στην υποτίμηση του έργου των δασκάλων από πλευράς γονιών Στην επαγγελματική στασιμότητα «Έχεις να αντιμετωπίσεις καταστάσεις τις οποίες δεν είσαι σε θέση να αντιμετωπίσεις οπότε εκεί χρειάζεται μια βοήθεια από τον ειδικό, εσύ δεν έχεις βοήθεια από κάποιον ειδικό, οπότε αναγκάζεσαι να βρίσκεις λύση για τα πάντα.» (Θεόδωρος) «Είναι ένα επάγγελμα με πολλές υπευθυνότητες και πολύ άγχος.» (Αλέξης) «…έχουμε πολλή δουλειά και πολλή πίεση, άγχος, να βγουν γιορτές, να βγει η ύλη τους μαθήματος… να κάνουμε τον τάδε διαγωνισμό για την τέχνη, την έκθεση της Ευρώπης, … ίσως να ζητούν και οι ανώτεροί μας περισσότερα από τις δυνατότητές μας.» (Μιχάλης) «…σε θεωρούν υποδεέστερο από πλευρά παραγωγής εργασίας, θεωρούν ότι αυτό που παράγεις είναι πιο λίγο από αυτό που πληρώνεσαι.» (Δημήτρης)

18 Απόψεις για το επάγγελμα:
(3) Ο βαθμός ικανοποίησης των δασκάλων από το επάγγελμά τους α) Συνθήκες εργασίας Οι άντρες δάσκαλοι δεν ήταν ικανοποιημένοι από τις συνθήκες εργασίας: ελλιπής κτιριακή και τεχνολογική υποδομή, μεγάλος όγκος ύλης, ελλείψεις στα διδακτικά μέσα, μεγάλος αριθμός μαθητών, έλλειψη στήριξης. γ) Επαγγελματική ανέλιξη Η επαγγελματική εξέλιξη στη συνείδηση των δασκάλων παρουσιάζεται χωρίς δυνατότητα ανόδου. Αισθάνονται απογοητευμένοι και δυσαρεστημένοι Στροφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ώστε να είναι ανταγωνίσιμοι με τους/τις υπόλοιπους/ες δασκάλους/άλες «[…] τα κτίρια είναι παλιά, δεν εμπνέουν τα παιδιά και πολλές φορές ούτε τους ίδιους τους δασκάλους…» (Δημήτρης) «[…] ένας εκπαιδευτικός, πολλές φορές όσο και να προσπαθεί, αντιμετωπίζεται το ίδιο. […] Δεν είναι όπως στον ιδιωτικό τομέα… θα πάρεις την προαγωγή όταν έρθει η σειρά σου. Και πολλές φορές βλέπει σε θέση διευθυντή άτομα που δεν αξίζουν...» (Μιχάλης) «[…] θεωρώ ότι η ύλη είναι υπερβολική, ιδιαίτερα σε μεγάλες τάξεις – εννοώ για μαθηματικά και ελληνικά […]» (Μιχάλης) β) Απολαβές Οι άντρες δάσκαλοι ήταν ικανοποιημένοι από το μισθό τους. Χωρίς μεταβολές ανάλογα με το έργο «Υπνωτικό» η σιγουριά του μισθού Έλλειψη εναλλακτικών ευκαιριών απασχόλησης «…δε σου δίνει τη δυνατότητα το επάγγελμα αυτό, αν δουλεύεις περισσότερο και προσπαθείς και επιμορφώνεσαι, να παίρνεις περισσότερα λεφτά όπως γίνεται στον ιδιωτικό τομέα.» (Αλέξης)

19 Ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων (β. Τελειοφοίτων)
Κριτήρια για την επιλογή του επαγγέλματος Προσωπικοί λόγοι Οι έφηβοι δήλωσαν ότι έλαβαν υπόψη: Τα ενδιαφέροντά τους (όλοι) Τις κλίσεις τους (μόνο 1) 2. Επαγγελματική αποκατάσταση & συνθήκες εργασίας Οι νέοι έλαβαν υπόψη τα πιο κάτω: Προοπτικές εργοδότησης: δημόσιος τομέας για τα χαμηλά κοινωνικοοικομικά στρώματα Απολαβές Επαγγελματική ανέλιξη (αγόρια) Ώρες εργασίας/ελεύθερος χρόνος «[…] αν έχει δηλαδή ζήτηση και ευκαιρίες απασχόλησης.» (Κατερίνα, 5) «Το τι μου αρέσει να ασχολούμαι περισσότερο και τι με ευχαριστεί να κάνω.» (Δημήτρης, 4) «[…] τα οικονομικά, να έχει πολλά λεφτά…» (Έλενα, 3) «Το χρήμα, πού έχω κλίση και τι μου αρέσει.» (Δήμος, 5) «…να σπουδάσω κάτι ώστε να μπορώ να ανελιχθώ, ν’ αλλάξω δουλειά, να πάω κάπου καλύτερα, να γίνω κάπου διευθυντής» (Μάριος, 2)

20 Οι παράγοντες που επηρέασαν την επαγγελματική επιλογή των εφήβων
1. Οικογενειακό περιβάλλον Οι μαθητές δήλωσαν ότι η οικογένειά τους επηρέασε τις επαγγελματικές επιλογές τους. Εμπιστοσύνη στη γνώμη των γονιών τους Χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο: Δημόσιος τομέας Κοινωνική άνοδος Μορφωτικό επίπεδο των γονιών 2. Καθηγητές Οι μαθητές φαίνεται να υπολογίζουν τη γνώμη των καθηγητών τους είτε πρόκειται για το σχολείο είτε αυτούς στα φροντιστήρια Σε κάποιες περιπτώσεις δίνεται μεγαλύτερη αξία στη γνώμη των καθηγητών στα φροντιστήρια παρά στη γνώμη των καθηγητών στο σχολείο Μόνο σε 1 περίπτωση λήφθηκε υπόψη η γνώμη του σύμβουλου επαγγελματικού προσανατολισμού 3. Φύλο Εμφανής η αντίληψη ότι τα αγόρια προτιμούν σπουδές στις θετικές επιστήμες Τα αγόρια αποφεύγουν κλάδους σπουδών τα οποία ανήκουν στις θεωρητικές επιστήμες Τα στερεότυπα των φύλων προβάλλονται μέσα από τις επαγγελματικές τους επιλογές (Turner, 1998) Περισσότερο στερεοτυπικές οι επαγγελματικές επιλογές των αγοιρών «Των γονιών μου, μετά οι καθηγητές στα φροντιστήρια και μετά οι καθηγητές στο σχολείο.» (Στέφανος, 5) «Οι περισσότεροι (άντρες) όταν είναι καλοί μαθητές προτιμούν να ακολουθούν την ιατρική ή άλλο επάγγελμα παρά σε κλασικές σπουδές.» (Ραφαέλλα, 1) «[…] πιστεύω η μητέρα μου και ο πατέρας μου με επηρέασαν κάπως γιατί αυτοί ξέρουν τις δυσκολίες της ζωής… Σου λένε ‘να βρεις μια καλή δουλειά για να μη βασανίζεσαι ύστερα’» (Έλενα, 2) «…περισσότερες γυναίκες γίνονται δασκάλες γιατί τα μαθήματα που δίνουν στις προεισαγωγικές για δάσκαλοι είναι πιο φιλολογικά και οι άντρες δεν είναι τόσο καλοί στα φιλολογικά.» (Πάρης, 6) «Οι γονιοί μου, οι θείοι μου και ο καθηγητής στα φροντιστήρια που μου κάνει G.C.E. μαθηματικά.» (Δήμος, 5) «Εμένα (η γνώμη) του πατέρα μου. Μου είπε ότι είναι ένα καλό επάγγελμα γιατί σπουδάζεις και αμέσως μετά βρίσκεις δουλειά.» (Στέλιος, 6) «Επειδή τα κορίτσια είναι πιο ευαίσθητα, λένε ‘θέλω να είμαι δασκάλα, με τα παιδάκια’… ενώ τα αγόρια δεν τα νοιάζει ιδιαίτερα να είναι με τα παιδιά.» (Στέφανος, 5) «…η σύμβουλος που μου είπε ότι έχει προοπτικές, όταν της είπα ότι ήταν κάτι που μου άρεσε να ακολουθήσω.» (Παναγιώτα, 2)

21 1. Γιατί επιλέγουν το επάγγελμα
Λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι επιλέγουν ή αποφεύγουν το επάγγελμα του/της δασκάλου/ας 1. Γιατί επιλέγουν το επάγγελμα Οι 3 μαθήτριες επέλεξαν το επάγγελμα για τους πιο κάτω λόγους: Η ενασχόληση με τα παιδιά Η αντίληψη ότι το άτομο έχει τις ικανότητες να διδάξει και να προσεγγίσει τα μικρά παιδιά (Richardson & Watt, 2006) Το ωράριο εργασίας και οι διακοπές Φόβος για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τα ζητήματα πειθαρχίας των μαθητών Καταλληλότερες για τα μικρά παιδιά λόγω της «γυναικείας φύσης». Ύπαρξη ενός στερεότυπου που θέλει τις γυναίκες δασκάλες να αντιπροσωπεύουν ακόμη και στα πλαίσια του σχολείου το ρόλο της μητέρας (Μπέλλας, 1995 ) 2. Γιατί δεν το επιλέγουν 6 κορίτσια και μόνο 1 αγόρι ανέφεραν ότι δεν υπάρχει πλέον άμεση εργοδότηση 6 κορίτσια και μόνο 1 αγόρι δήλωσαν ότι δεν τους αρέσει η ενασχόληση με τα παιδιά Δεν ταιριάζει με το χαρακτήρα τους γιατί δεν έχουν υπομονή Δεν ταιριάζει με τα ενδιαφέροντά τους (μόνο αγόρια) Μονότονο και βαρετό επάγγελμα Στρεσογόνο επάγγελμα Χωρίς δυνατότητες για επαγγελματική εξέλιξη Δυσαρέσκεια για το χώρο του σχολείου ως χώρο εργασίας Τα θεωρητικά μαθήματα αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα για τα αγόρια Προτίμηση δευτεροβάθμιας λόγω της τάσης για εξειδίκευση «… μου αρέσει να διδάσκω, ε… να είμαι με μικρά παιδιά, να τους μιλώ… Βασικά μου αρέσουν τα μικρά παιδιά, γι’ αυτό, μου αρέσει συνέχεια να είμαι με μικρά παιδιά.» (Τροοδία, 7) «Τα τελευταία χρόνια δε διορίζονται εύκολα, χρειάζεται πολύς καιρός….» (Στέφανος, 5) «Δεν με ελκύει το επάγγελμα, δεν με τραβά, δεν το βρίσκω ενδιαφέρον…» (Δημήτρης, 7) «Τα μικρά παιδιά ό,τι τους πεις θα σε υπακούσουν ενώ τα παιδιά που είναι στην εφηβεία είναι πιο δύσκολο να σε υπακούσουν.» (Ραφαέλλα, 1) «… είναι και το άλλο, ότι βασανίζεσαι συνέχεια, αγχώνεσαι…» (Παναγιώτης, 3) «Παράδειγμα στο νηπιαγωγείο δεν υπάρχει ποτέ άντρας. Γιατί αν ένα παιδάκι 4-5 χρονών δει έναν άντρα… (γελά) θα αρχίσει να τσιρίζει. Είναι λογικό.» (Παναγιώτα, 2) «…(θέλω) να σπουδάσω κάτι ώστε να μπορώ να ανελιχθώ…να γίνω κάπου διευθυντής και να μην είμαι μια ζωή στο ίδιο επίπεδο και να παίρνω τον ίδιο μισθό και να μην υπάρχει τρόπος να αμειφθώ αν δουλεύω περισσότερο.» (Μάριος, 2) «Εγώ δεν το σκέφτηκα, δε μου άρεσε ως ιδέα, ήθελα να ειδικευτώ σε έναν τομέα. Μου αρέσει η λογιστική και γι’ αυτό δε θα μπορούσα να γίνω δασκάλα.» (Έλενα, 2)

22 Οι άνδρες στο επάγγελμα του δασκάλου
1. Πώς οι έφηβοι ερμηνεύουν τη μικρή παρουσία των ανδρών α) Χαμηλό κύρος Οι νέοι/ες υποστήριξαν ότι έχει μειωθεί το κύρος του επαγγέλματος λόγω: Της εμφάνισης νέων επαγγελμάτων Της ανάπτυξης της τεχνολογίας Της θηλυκοποίησης: «γυναικείο» & «εύκολο» επάγγελμα Υψηλότερο κύρος οι καθηγητές β) Στερεότυπα Προβολή της αρρενωπότητάς των αγοριών/απόρριψη επαγγέλματος δασκάλου «Γυναικείο» επάγγελμα/ενασχόληση με παιδιά/φροντίδα Μοντέλο του άνδρα κουβαλητή Αποφυγή θεωρητικών μαθημάτων Νέα επαγγέλματα με νέες τεχνολογίες/πιο προσοδοφόρα 2. Ποιο είναι το καταλληλότερο φύλο για το επάγγελμα Τρία αγόρια εξέφρασαν την άποψη ότι για τους μαθητές του λυκείου είναι καταλληλότεροι οι άνδρες εκπαιδευτικοί: πιο αυστηροί επιβάλλουν ευκολότερα την πειθαρχία Όλοι οι μαθητές δήλωσαν ότι για το δημοτικό σχολείο είναι καταλληλότερες οι γυναίκες και ιδιαίτερα για τις μικρές τάξεις έμφυτη ικανότητα της γυναίκας να προσεγγίζει τα παιδιά μητρικό της ένστικτο τα παιδιά φοβούνται τους άνδρες «... οι γυναίκες είναι κατάλληλες μόνο για το δημοτικό και το γυμνάσιο... Οι μαθητές στο λύκειο είναι πιο ευέξαπτοι και νευρικοί. Ένας άντρας καθηγητής μπορεί να τους ελέγξει καλύτερα σε θέματα πειθαρχίας.» (Πάρης, 6) «…υποβαθμίστηκε. Υπάρχουν περισσότερες επαγγελματικές επιλογές» (Δημήτρης, 4) «…δεν το θεωρούν πολύ σημαντικό επάγγελμα, επειδή ασχολείσαι με παιδιά, είναι εύκολο επάγγελμα… (Πάρης, 6)» «... είναι καταλληλότερες οι γυναίκες στο δημοτικό γιατί έχουν το ένστικτο της μητέρας.» (Ειρήνη, 5) «... πιστεύω ότι οι άντρες προτιμούν πιο αντρικά επαγγέλματα, προτιμούν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό ή όπως εγώ με τις στρατιωτικές σχολές. Νομίζω είναι πιο γυναικείο επάγγελμα αυτό του δασκάλου.» (Γιάννης, 2) «Ο άντρας θεωρείται ο στύλος του σπιτιού άρα δε θα ήταν και πολύ ωραίο να ξυπνά το πρωί και να πηγαίνει να ασχολείται με μικρά παιδιά.» (Τίνα, 4) «...τα περισσότερα παιδιά συμπαθούν περισσότερο τις γυναίκες δασκάλες γιατί, όπως και να το κάνουμε, η γυναίκα έχει τον τρόπο να σε ελκύσει, δε φοβίζει τα μικρά παιδιά» (Έλενα, 2)

23 Γιατί είναι απαραίτητοι οι άνδρες στο δημοτικό σχολείο;
Για την εξασφάλιση πειθαρχίας Οι περισσότεροι έφηβοι θεωρούσαν ότι οι άνδρες δάσκαλοι είναι αναγκαίοι για να μπορούν να επιβάλλουν την πειθαρχία στο σχολείο, ιδιαίτερα στις τελευταίες τάξεις Υπεροχή του άντρα σε θέματα πειθαρχίας και ελέγχου 2. Για τη διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων Οι έφηβοι υποστήριξαν την αναγκαιότητα των ανδρών για τη διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων/«ανδρικά» μαθήματα: γυμναστική σχεδιασμός & τεχνολογία Στερεότυπα για την αρρενωπότητα των ανδρών/ανδρικά μαθήματα 3. Πρότυπα Οι έφηβοι σε δύο ομάδες (1,2) υποστήριξαν την ανάγκη για ανδρικά πρότυπα στα αγόρια Διευρύνονται οι αντιλήψεις των παιδιών για τις ανδρικές και θηλυκές συμπεριφορές (Ashcraft & Sevier, 2006) Τα αγόρια μπορούν να εκφραστούν καλύτερα σε έναν άνδρα δάσκαλο «... τα παιδιά όταν μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν μόνο γυναίκες δε θα βγουν με ισορροπημένες προσωπικότητες στην κοινωνία. Θα βλέπουν ως πρότυπα τους τις γυναίκες. Είναι καλά να έχουν και έναν άντρα πρότυπο.» (Ραφαέλλα, 1) «... οι άντρες θα έχουν αυστηρά τα παιδιά και θα πειθαρχούν καλύτερα.» (Ευτυχία, 6) «...όταν είναι δάσκαλος γυμναστικής ή τεχνολογίας είναι καλό να είναι άντρας, που θα έχει καλύτερη σχέση με τα αγόρια, ειδικά στη γυμναστική…» (Μαρία, 1) «...όταν τα παιδιά φτάσουν στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου και αρχίζουν να κάνουν πιο πολλές αταξίες δεν μπορούν να τους ελέγξουν οι δασκάλες τους και είναι απαραίτητοι οι άντρες δάσκαλοι για να ελέγχουν τη συμπεριφορά τους.» (Νεοκλής, 3) «...μπορεί μερικά άτομα να εκφράζονται πιο εύκολα σε άντρες δάσκαλους. Και ένας δάσκαλος μπορεί να καταλάβει καλύτερα ένα αγόρι επειδή ήταν κι αυτός κάποτε στη θέση του.» (Στέφανος, 5)

24 Κριτήρια για την επιλογή του επαγγέλματος
Συμπεράσματα Κριτήρια για την επιλογή του επαγγέλματος Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ Μαθητές Ενδιαφέροντα/κλίσεις Επαγγελματική αποκατάσταση Συνθήκες εργασίας (απολαβές, ώρες εργασίας, επαγγελματική ανέλιξη) Άνδρες δάσκαλοι (εξωτερικά κίνητρα) Άμεση εργοδότηση Μονιμότητα επαγγέλματος Ωράριο Μακροχρόνιες διακοπές Μισθός Μαθήτριες οι οποίες επέλεξαν να ακολουθήσουν το επάγγελμα της δασκάλας Επαφή με τα παιδιά Έμφυτες ικανότητες για διδασκαλία Β. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Στήριξε την απόφαση των περισσοτέρων Δίνει μεγάλη σημασία στα εξωτερικά κίνητρα επαγγέλματος Κοινωνικοοικονομικό-μορφωτικό επίπεδο των γονιών Μαθητές από χαμηλότερα στρώματα επιθυμούσαν το δημόσιο/κοινωνική άνοδος Συγγενείς δάσκαλοι δίνουν θετική κατεύθυνση για το επάγγελμα Γ. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ/ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Μαθητές και άνδρες επηρεάστηκαν από ένα/μία εκπαιδευτικό Για άνδρες δάσκαλους κάποιος/α εκπαιδευτικός λειτούργησε ως πρότυπο Δ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Νέα επαγγέλματα/πιο προσοδοφόρα/οι άνδρες σε θέσεις με αυξημένες απαιτήσεις και υψηλές αποδοχές και προοπτικές καριέρας (Σιάνου – Κύργιου, 2007)

25 ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ/ΑΣ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Κορεσμός: δεν υπάρχει άμεση εργοδότηση Ελάχιστες ευκαιρίες για ανέλιξη Βαρετό, μονότονο και στρεσογόνο Αρνητικές εμπειρίες από το σχολικό περιβάλλον Δάσκαλοι και μαθητές αναγνωρίζουν την αξία του επαγγέλματος εντούτοις πιστεύουν ότι η κοινωνία το έχει σε μικρή υπόληψη ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ισορροπία στο επάγγελμα ανδρική συντροφιά επιβολή της πειθαρχίας διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων ανδρικά πρότυπα

26 ΑΙΤΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΝΔΡΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
Τα στερεότυπα των φύλων. Τα αγόρια επέλεξαν «ανδρικά» επαγγέλματα με ροπή την τεχνολογία ενώ τα κορίτσια επέλεξαν γυναικεία. Οι στερεοτυπικές απόψεις φαίνεται να καθιστά τις γυναίκες καταλληλότερες για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ιδιαίτερα για τις μικρότερες τάξεις. Το υποστήριξαν και οι άνδρες δάσκαλοι αλλά και οι μαθητές. Τα αγόρια παρωθούνται από την οικογένεια σε επαγγέλματα υψηλότερου κύρους, στα οποία και κυριαρχούν οι άνδρες, ενώ τα κορίτσια σε επαγγέλματα χαμηλότερου Τα αγόρια κατευθύνονται σε επαγγέλματα πιο προσοδοφόρα με περισσότερες ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη Οι έφηβοι πιστεύουν ότι το επάγγελμα του/της δάσκαλου/δασκάλας είναι επέκταση του ρόλου της μητέρας και η «σοβαρή» μάθηση αρχίζει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα κορίτσια ιδιαίτερα τα αγόρια θεωρούν το επάγγελμα αυτό «εύκολο», χωρίς διανοητικές απαιτήσεις άρα χωρίς αρρενωπότητα επομένως τα αγόρια αποφεύγουν το επάγγελμα Δάσκαλοι και μαθητές αξιολόγησαν το κύρος των επαγγελμάτων ανάλογα με τη μόρφωση και τις χρηματικές απολαβές. Το χαμηλό κύρος του επαγγέλματος του/της δασκάλου/ας είναι ένας ακόμη παράγοντας για τη μικρή παρουσία των ανδρών στο δημοτικό σχολείο. Τα μαθήματα θεωρητικής κατεύθυνσης που είναι απαραίτητα στις εξετάσεις για την εισδοχή των μαθητών στα παιδαγωγικά τμήματα (στα οποία θεωρήθηκε από τους μαθητές ότι τα κορίτσια υπερτερούν) και γενικότερα στα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας που έχουν τα κορίτσια στις ίδιες εξετάσεις όπως είπαν οι άντρες

27 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
Τους ανατίθενται οι χειρονακτικές εργασίες ενώ εργασίες καλλιτεχνικής φύσης θεωρούνται «γυναικεία» δουλειά. Οι διευθυντές/ύντριες τους αντιμετωπίζουν πιο θετικά, με περισσότερη εμπιστοσύνη. Οι γονείς είναι πιο επιφυλακτικοί στην προσέγγιση των ανδρών δασκάλων. Οι άνδρες δάσκαλοι αισθάνονται ότι οι γονείς προτιμούν τις γυναίκες δασκάλες στις μικρές τάξεις και τους άνδρες δάσκαλους στις μεγαλύτερες. Η ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Οι άνδρες δάσκαλοι επιλέγουν το επάγγελμα με κίνητρα εξωτερικά. Δεν τους απασχολεί η καθημερινότητα του επαγγέλματος με αποτέλεσμα να είναι και η κύρια αιτία δυσαρεσκειών η επαγγελματική επιλογή του δασκάλου δεν ήταν στις πρώτες τους επιλογές δεν νιώθουν ικανοποιημένοι το χαρακτηρίζουν κουραστικό και στρεσογόνο απουσία υλικοτεχνικής υποδομής ανυπαρξία συνεργασίας γονιών μεγάλος όγκος ύλης μεγάλος αριθμός μαθητών έλλειψη ψυχολογικής και επαγγελματικής στήριξης και επιμόρφωσης, υποτίμηση του έργου τους ανυπαρξία ευκαιριών Παρ’ όλα αυτά, ο ικανοποιητικός μισθός και η σιγουριά αμβλύνει τα συναίσθημα της «φυγής»


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ.Π.Σ. «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google