Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στο Χώρο της Υγείας

2 Επιχειρηματικό Περιβάλλον: Πιέσεις και Αντιδράσεις
Εξωτερικό Περιβάλλον ΠΣ/ΠΤ Επανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPR) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) Διαχείριση Σχέσεων με τους Πελάτες (CRM) Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM) Τηλεπικοινωνίες Intranet/Extranet/Internet ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Οργανωτική Δομή & Επιχειρηματική Κουλτούρα Διοίκηση Επιχειρηματικές Διαδικασίες Στρατηγική Ανθρώπινο Δυναμικό Ρόλοι Αγορά Παγκόσμιος Ανταγωνισμός Εργατικό Δυναμικό Πελάτες Τεχνολογία Καινοτομίες Πληροφοριακός Κορεσμός Αχρήστευση Κοινωνία Κοινωνική Ευθύνη Νομοθετικές Ρυθμίσεις Ηθική

3 Η ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΑΙ Προμηθευτές Πελάτες Internet Intranet Extranet Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM) Διαχείριση Σχέσεων Πελατών (CRM) Internet Intranet Extranet Η ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ Προμηθευτές Πελάτες Προμηθευτές Πελάτες Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) Συστήματα Επαφής με Προμηθευτές/Εμπόρους Βελτιστοποιούν τις σχέσεις με τους επιχειρηματικούς συνεργάτες. Μειώνουν το κόστος πωληθέντων αγαθών Συστήματα Επαφής με τους Πελάτες Βελτιστοποιούν τις επιχειρησιακές σχέσεις με τους πελάτες. Αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών Εσωτερικά Συστήματα Διευκολύνουν τις εσωτερικές λειτουργίες και αυξάνουν την παραγωγικότητα

4 Πληροφορίες – ΠΤ και Επιχείρηση
Εξαιρετικά σημαντικό για την επιβίωση και την επιτυχία μιας επιχείρησης είναι η αποτελεσματική διαχείριση της πληροφορίας και της Πληροφοριακής Τεχνολογίας (ΠΤ) Αύξηση της επιχειρηματικής απόδοσης Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών Αύξηση της ατομικής απόδοσης των εργαζομένων Έγκυρη και έγκαιρη υποστήριξη των αποφάσεων Δυνατότητα δημιουργίας νέων ευκαιριών Βέλτιστη διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών Μείωση του κόστους διεκπεραίωσης διαδικασιών

5 ΟΠΟΤΕ… Ανάγκη για εύρεση τρόπων με τους οποίους:
Θα συλλέγουμε δεδομένα και Θα δημιουργούμε πληροφορίες, τις οποίες και θα διαχωρίζουμε αναλόγως με την ποιότητα και την χρησιμότητά τους σε εμάς. …υπάρχει η ανάγκη για χρήση συστημάτων

6 Πληροφοριακά Συστήματα
Εισαγωγή Δεδομένων Επεξεργασία Διευθέτηση Υπολογισμοί Ταξινόμηση Έξοδος Πληροφορία Έλεγχος Απόδοσης Συστήματος Μέσα Αποθήκευσης Δεδομένων

7 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Είσοδος (Input) Επεξεργασία (Processing) data Έξοδος (Output) info Feedback - επανατροφοδότηση Συλλογή δεδομένων από το ενδο/εξω επιχειρησιακό περιβάλλον Μεταφορά και διανομή της πληροφορίας σε ανθρώπους ή σε διαδικασίες Μετατροπή δεδομένων σε κατανοητή μορφή Πόροι ΠΣ: άνθρωποι-χρήστες, υλικό (hardware), λογισμικό (software), δίκτυα (networks), δεδομένα.

8 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Επιχειρηματικές Διαδικασίες Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Επιχείρησης Διαχείριση Πελατών Διαχείριση Γνώσης Προσοδοφόρα Επιχείρηση & Στρατηγικό Πλεονέκτημα Συλλογή & Αποθήκευση Δεδομένων Μετατροπή σε Επιχειρησιακά Συστήματα Διάχυση Σχεδιασμός Οργάνωση Έλεγχος Μοντελοποίηση & Λήψη Αποφάσεων Δραστηριότητες Επεξεργασίας Πληροφορίας Δραστηριότητες Διαχείρισης

9 Η χρήση των πληροφοριών ως προς την υποστήριξη των επιχειρηματικών διαδικασιών
Business Intelligence Business Performance Management Market Intelligence

10 Οι Πληροφορίες διευκολύνουν τις Επιχειρήσεις
Ανίχνευση - Τι συμβαίνει στο άμεσο εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. Παρακολούθηση ανταγωνιστών και άλλων δραστηριοτήτων – νέα προϊόντα, νέες συνεργασίες, κτλ.) Έρευνα – ως προς την αναζήτηση ανάγκης νέων προϊόντων – Έρευνα μέσω ερωτηματολογίων και άλλων μεθόδων για την εξέταση των προτιμήσεων των καταναλωτών σε προϊόντα και υπηρεσίες Παρακολούθηση και Έλεγχος – των επιχειρηματικών διαδικασιών ως προς την αποδοτικότητα και την βέλτιστη κατανομή πόρων Ανταλλαγή πληροφοριών – με συνεργάτες όπως π.χ. Προμηθευτές για την υποστήριξη των λειτουργικών διαδικασιών Επικοινωνία – σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες εσωτερικά και εξωτερικά της επιχείρησης

11 Προσανατολισμός Πληροφοριών – Systems Theory

12 Τεχνολογικοί Πόροι – Applications Software

13 Επιχειρησιακά Συστήματα – Components ενός ERP

14 Επιχειρησιακά Συστήματα - Επεξηγήσεις
Ενοποίηση Συστημάτων – απαιτεί βασική προτεραιότητα και αναφέρεται στην ολοκληρωμένη διαλειτουργικότητα ετερογενών, παλαιών και νέων συστημάτων. Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων – διαχειρίζεται τις διαδικασίες που σχετίζονται με την στελέχωση, και ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού στην επιχείρηση (βιογραφικά, ανακοινώσεις νέων θέσεων εργασίας, κτλ) Σύστημα Οικονομικών Πόρων – Χρησιμοποιείται από το οικονομικό τμήμα για την διεκπεραίωση πληρωμών, τη διαχείριση εξόδων και εσόδων, κτλ. Σύστημα Διαχείρισης Κύκλου Προϊόντων – διαχειρίζεται την ανάπτυξη και παραγωγή παλαιών και νέων προϊόντων Σύστημα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας – διαχειρίζεται τις διαδικασίες και υπηρεσίες προμηθειών/προϊόντων από τους προμηθευτές και τους μεταφορείς Σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων – διαχειρίζεται τις προσωπικές πληροφορίες των πελατών όπως τα στοιχεία τους, το ιστορικό των αγορών τους Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων – χρησιμοποιούνται για την σύνταξη, διόρθωση και ενημέρωση εγγράφων σε επίπεδο intranet

15 Ταξινόμηση Συστημάτων κ Εφαρμογών ανά Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων

16 Ταξινόμηση Συστημάτων κ Εφαρμογών ανά Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων
Στρατηγικό Επίπεδο (Strategic level) Στο επίπεδο αυτό τα συστήματα παρέχουν κατάλληλες πληροφορίες ώστε να υποστηρίξουν τη λήψη μακροπρόθεσμων αποφάσεων των υψηλόβαθμων στελεχών (senior managers). Τα συστήματα αυτά συνήθως ονομάζονται Executive Information/(Support) Systems Διοικητικό Επίπεδο (Tactical level) Στο επίπεδο αυτό τα συστήματα υποστηρίζουν τους διοικητές των τμημάτων σε θέματα παρακολούθησης απόδοσης, έλεγχο κόστους, κατανομή πόρων, σχεδιασμού κτλ. Παράδειγμα: καθορισμός ύψους προϋπολογισμού τμήματος Επίπεδο Γνώσης (Knowledge legel) Στο επίπεδο της γνώσης τα συστήματα υποστηρίζουν το εξειδικευμένο προσωπικό στη δημιουργία και αφομοίωση νέας γνώσης στον οργανισμό, η οποία μπορεί να προκύπτει από την παρακολούθηση επιχειρηματικών συναλλαγών π.χ. με τους προμηθευτές ή τους πελάτες. Λειτουργικό Επίπεδο (Operational level) Τα συστήματα υποστηρίζουν τις αποφάσεις και συναλλαγές ημερησίας βάσης προς τους απλούς υπαλλήλους της επιχείρησης.

17 Παραδείγματα Εφαρμογών κ Συστημάτων ανά Επίπεδο

18 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήματα
Σχετίζονται με αποφάσεις που αλλάζουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί/δραστηριοποιείται μια επιχείρηση Συνήθως τα SIS: Χειρίζονται τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό (π.χ. νέα γραμμή προϊόντος, επέκταση της επιχείρησης) που σκιαγραφεί στρατηγικές και σχέδια για 5 χρόνια. Αντιδρούν προδραστικά σε ενέργεια ενός μείζονος ανταγωνιστή ή σε οποιαδήποτε άλλη σημαντική ενέργεια στο περιβάλλον της επιχείρησης Ξεκινούν μία αλλαγή σε έναν οργανισμό με έναν πρώιμο (pro-active) τρόπο για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα (π.χ. Federal Express) Το ηλεκτρονικό εμπόριο παρέχει στους οργανισμούς με καινοτομικά και στρατηγικά πλεονεκτήματα, δίνοντας τους την δυνατότητα αύξησης του μεριδίου αγοράς τους, καλύτερης διαπραγμάτευσης με τους προμηθευτές τους, ή πρόληψη εισόδου ανταγωνιστών στην περιοχή τους

19 Διοικητικά Συστήματα Επίσης γνωστά ως τακτικά συστήματα, χειρίζονται ενέργειες μέσου μάνατζμεντ (όπως βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός, οργάνωση και έλεγχος control) Χρησιμοποιούν κυρίως εσωτερικές πηγές δεδομένων Παρέχουν τους ακόλουθους τύπους υποστήριξης: στατιστικές περιλήψεις περιοδικές και με συγκεκριμένο στόχο αναφορές Προβλέψεις αποφάσεις ρουτίνας αναφορές εξαίρεσης (exception reports) συγκριτική ανάλυση πρώιμη ανίχνευση προβλημάτων

20 Λειτουργικά Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Τα Λειτουργικά ΠΣ εγκαθίστανται για να εξασφαλίσουν ότι οι επιχειρηματικές στρατηγικές θα εκπληρωθούν με αποτελεσματικό τρόπο Ένα λειτουργικό MIS παρέχει περιοδικές πληροφορίες για θέματα όπως λειτουργική αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα εξάγοντας πληροφορία από την εταιρική βάση δεδομένων και διεκπεραιώνοντας την σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών Τα MIS χρησιμοποιούνται επίσης για σχεδιασμό, παρακολούθηση και έλεγχο Μία πρόβλεψη πωλήσεων ανά περιοχή μπορεί να βοηθήσει τον διευθυντή μάρκετινγκ να πάρει καλύτερες αποφάσεις όσον αφορά την διαφήμιση και την τιμολόγηση Οι πληροφορίες ανθρωπίνων πόρων παρέχουν στον διευθυντή ημερήσιες αναφορές με το ποσοστό εργαζομένων σε διακοπές ή σε ανάρρωση σε σύγκριση με προβλεπόμενα ποσοστά

21 Αρχιτεκτονικές Πληροφοριακών Συστημάτων (3)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EDI) Η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI) είναι η ηλεκτρονική διακίνηση ειδικών τυποποιημένων συνηθισμένων επιχειρηματικών εγγράφων, όπως παραγγελίες, λογαριασμοί, και επιβεβαιώσεις που τέλνονται ανάμεσα σε επιχειρήσεις συνεργάτες Στο παρελθόν, το EDI λειτουργούσε σε ακριβά δίκτυα προστιθέμενης αξίας (VANs). - Αυτά είναι ιδιωτικά, ευρεία δίκτυα δεδομένων χρησιμοποιούμενα από πολλαπλούς οργανισμούς για να παρέχουν υψηλή δυναμικότητα, ασφάλεια, και οικονομικά στα κόστη δικτυακών υπηρεσιών Τα κόστη των VANS περιόριζαν το EDI στις εταιρίες συνεργάτες. Όμως, η κατάσταση αλλάζει γρήγορα με την εμφάνιση EDI βασισμένων στο internet. ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (LEGACY) Αναπτύχθηκαν από τα τέλη των 1950s μέχρι και τα 1980s για υψηλής-ισχύος εφαρμογές επεξεργασίας Αποθηκεύονται σε ασφαλή και δαπανηρά κέντρα δεδομένων και η δουλειά τους είναι ρουτίνα, κυρίως στην διεκπεραίωση συναλλαγών Είναι μεγάλα, περιλαμβάνουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες απομακρυσμένα τερματικά δικτυωμένα στον κεντρικό επεξεργαστή

22 Συστήματα Βασιζόμενα σε Δίκτυα Web
Δύο σημαντικά θέματα της βασισμένης σε δίκτυο (Web based) λειτουργικότητας: (1) Τα δημιουργούμενα περιεχόμενα/ δεδομένα ανανεώνονται σε πραγματικό χρόνο. (2) Η πρόσβαση είναι παγκόσμια μέσω του δικτύου για τους χρήστες (εξαρτημένους από καθορισμένα δικαιώματα πρόσβασης). Τα συστήματα βασισμένα σε δίκτυα αναφέρονται σε αυτές τις εφαρμογές ή υπηρεσίες που είναι εγκαταστημένες σε έναν server με πρόσβαση από οπουδήποτε μέσω του WWW. Το μόνο λογισμικό από την πλευρά του client απαραίτητο για την πρόσβαση και εκτέλεση εφαρμογών με βάση το δίκτυο ένα περιβάλλον Web browser.


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google