Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα
Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα

2 Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα
Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα Η διαρρύθμιση της σχολικής τάξης καθώς και η διάταξη των θρανίων έχει ιδιαίτερη σημασία στη σύγχρονη κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (classroom arrangement theories)

3 Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα
Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα H αισθητική του περιβάλλοντος της σχολικής τάξης είναι στενά συνδεδεμένη με τη παιδαγωγική ποιότητα του χώρου τα παιδιά μαθαίνουν αποτελεσματικότερα σε ένα σχολικό περιβάλλον, οργανωμένο, καθαρό, πλούσιο σε ερεθίσματα και αισθητικά ευπαρουσίαστο

4 Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα
Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα Ένα χαμηλής αισθητικής και ποιότητας σχολικό περιβάλλον συνηγορεί ώστε το σχολικό έργο να αντιμετωπίζεται ως «εξαναγκασμός» ή «υποχρέωση» όχι μόνον για το μαθητή αλλά και για τον εκπαιδευτικό.

5 Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα
Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα Οι σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις απαιτούν από τη σχολική αρχιτεκτονική το σχεδιασμό σχολικών αιθουσών που θα προδιαθέτουν θετικά τους μαθητές για τη σχολική εργασία

6 Τυπική διαρρύθμιση της σχολικής τάξης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

7 Τυπική διαρρύθμιση της σχολικής τάξης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

8 Τυπική διαρρύθμιση της σχολικής τάξης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
1.Παράδοση/εξέταση του μαθήματος (27% της επιφ. της αίθουσας) 2. Περιοχή των μαθητών (33%) 3. Διάδρομοι κυκλοφορίας (28%) 4. Γωνιά του εκπαιδευτικού (5%) 5. “Λοιποί χώροι” (7%)

9 Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα
Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα Δασκαλοκεντρική διάταξη Στο επίκεντρο ο εκπαιδευτικός Η θέση της έδρας Οι μαθητές σε παράταξη Τυποποιημένη διαρρύθμιση Η μια αίθουσα ίδια με τις άλλες

10 Παραδείγματα διαρρύθμισης σχολικών τάξεων
α)

11 Παραδείγματα διαρρύθμισης σχολικών τάξεων
β)

12 Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα
Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα

13 Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα
Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα H διάταξη των θρανίων σε σχήμα Π προσφέρει ευκαιρίες διαπροσωπικής επικοινωνίας και δημιουργίας κλίματος ομαδικής συνεργασίας. Ο εκπαιδευτής έχει άμεση οπτική επαφή με τον κάθε μαθητή ξεχωριστά

14 Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα
Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν όλοι τον καθηγητή και τον πίνακα αλλά και όλους τους μαθητές της τάξης μεταξύ τους

15 Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα
Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα Κάθε μια από τις δυνατές διευθετήσεις των θρανίων υποδεικνύει διαφορετική μορφή επικοινωνίας και καθορίζει τόσο τις δυνατότητες άμεσης διαπροσωπική επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών όσο και τη φυσική απόσταση του εκπαιδευτικού από τους μαθητές, παράμετρο ιδιαίτερα σημαντική

16 Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα
Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα Ακόμη και μικρές αλλαγές στο χώρο της σχολικής αίθουσας καθώς και της διάταξης των θρανίων ειδικότερα, επηρεάζουν: το βαθμό συμμετοχής των μαθητών στο μάθημα, τη διαμαθητική επικοινωνία και την επικοινωνία του εκπαιδευτικού με τους μαθητές

17 Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα
Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα Οι πρακτικές χρήσης της αίθουσας πρέπει να ενσωματώνουν στην εκπαιδευτική διαδικασία τη δυνατότητα των παιδιών να παρεμβαίνουν στο χώρο της τάξης, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, για να τον διακοσμήσουν και να τον διαμορφώσουν αισθητικά Η τάξη ΜΑΣ, η δική ΜΑΣ αίθουσα

18 Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα
Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα Δημιουργία οικείας ατμόσφαιρας στην σχολική τάξη (Γερμανός, Δ. 2006) 1Ο Δημοτικό Καλαμαριάς

19 Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα
Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα 21Ο Δημοτικό Θεσσαλονίκης

20 Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα
Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα Πλεονεκτήματα μιας παιδαγωγικά ορθής διαρρύθμισης στη σχολική τάξη:

21 Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα
Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα Πλεονεκτήματα μιας παιδαγωγικά ορθής διαρρύθμισης στη σχολική τάξη: Ευκολία εφαρμογής μαθητοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας Βελτίωση της επίδοσης των μαθητών Αποτελεσματικότερη συνοχή της τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα


Κατέβασμα ppt "Χωροταξία και διαρρύθμιση της Σχολικής τάξης ως κοινωνικό υποσύστημα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google