Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Το Πανηγύρι της Επιστήμης ως Μέσο Καλλιέργειας Δεξιοτήτων Διερεύνησης στο Δημοτικό Σχολείο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Το Πανηγύρι της Επιστήμης ως Μέσο Καλλιέργειας Δεξιοτήτων Διερεύνησης στο Δημοτικό Σχολείο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Το Πανηγύρι της Επιστήμης ως Μέσο Καλλιέργειας Δεξιοτήτων Διερεύνησης στο Δημοτικό Σχολείο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ http://www.lsg.ucy.ac.cy

2 2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

3 3 Εφαρμογή και Αξιολόγηση του Προγράμματος ΗμερομηνίαΔημοτικό Σχολείο 6/4/2000Β’ Λιοπετρίου, Αμμοχώστου 15/3/2001Β’ Λιοπετρίου, Αμμοχώστου 1/12/2001Δασούπολης, Λευκωσίας 8/12/2001Αγίου Δομετίου, Λευκωσίας 13/3/2002Β’ Λιοπετρίου, Αμμοχώστου 30/11/2002Δασούπολης, Λευκωσίας 7/12/2002Αγλαντζιάς, Λευκωσίας 12/2/2003Β’ Λιοπετρίου, Αμμοχώστου 5/4/2003Μακεδονίτισσας Β’, Λευκωσίας 15/11/2003Μακεδονίτισσας Β’, Λευκωσίας 4/3/2004Β’ Αυγόρου, Αμμοχώστου 21/4/2004Χρυσελεούσας, Λευκωσίας 17/3/2005Β’ Αυγόρου, Αμμοχώστου 9/4/2005Έγκωμης Α’, Λευκωσίας 21/4/2005Α’ Σωτήρας, Αμμοχώστου 12/5/2006Α’ Σωτήρας, Αμμοχώστου

4 4 ΗμερομηνίαΔημοτικό Σχολείο 6/4/2000Β’ Λιοπετρίου, Αμμοχώστου 15/3/2001Β’ Λιοπετρίου, Αμμοχώστου 1/12/2001Δασούπολης, Λευκωσίας 8/12/2001Αγίου Δομετίου, Λευκωσίας 13/3/2002Β’ Λιοπετρίου, Αμμοχώστου 30/11/2002Δασούπολης, Λευκωσίας 7/12/2002Αγλαντζιάς, Λευκωσίας 12/2/2003Β’ Λιοπετρίου, Αμμοχώστου 5/4/2003Μακεδονίτισσας Β’, Λευκωσίας 15/11/2003Μακεδονίτισσας Β’, Λευκωσίας 4/3/2004Β’ Αυγόρου, Αμμοχώστου 21/4/2004Χρυσελεούσας, Λευκωσίας 17/3/2005Β’ Αυγόρου, Αμμοχώστου 9/4/2005Έγκωμης Α’, Λευκωσίας 21/4/2005Α’ Σωτήρας, Αμμοχώστου 12/5/2006Α’ Σωτήρας, Αμμοχώστου Εφαρμογή και Αξιολόγηση του Προγράμματος

5 5 ΗμερομηνίαΔημοτικό Σχολείο 6/4/2000Β’ Λιοπετρίου, Αμμοχώστου 15/3/2001Β’ Λιοπετρίου, Αμμοχώστου 1/12/2001Δασούπολης, Λευκωσίας 8/12/2001Αγίου Δομετίου, Λευκωσίας 13/3/2002Β’ Λιοπετρίου, Αμμοχώστου 30/11/2002Δασούπολης, Λευκωσίας 7/12/2002Αγλαντζιάς, Λευκωσίας 12/2/2003Β’ Λιοπετρίου, Αμμοχώστου 5/4/2003Μακεδονίτισσας Β’, Λευκωσίας 15/11/2003Μακεδονίτισσας Β’, Λευκωσίας 4/3/2004Β’ Αυγόρου, Αμμοχώστου 21/4/2004Χρυσελεούσας, Λευκωσίας 17/3/2005Β’ Αυγόρου, Αμμοχώστου 9/4/2005Έγκωμης Α’, Λευκωσίας 21/4/2005Α’ Σωτήρας, Αμμοχώστου 12/5/2006Α’ Σωτήρας, Αμμοχώστου Εφαρμογή και Αξιολόγηση του Προγράμματος

6 6 Contact: lpg@ucy.ac.cy on-line: http://lsg.ucy.ac.cy/others/sciencefairhttp://lsg.ucy.ac.cy/others/sciencefair ►Κωνσταντίνου, Π. Κ. & Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες (2004). Το Πανηγύρι της Επιστήμης ως Μέσο Καλλιέργειας Δεξιοτήτων Διερεύνησης. Βιβλίο Δασκάλου. Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου. ►Κωνσταντίνου, Π. Κ., Παπαευριπίδου, Μ. & Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες (2005). Το Πανηγύρι της Επιστήμης ως Μέσο Καλλιέργειας Δεξιοτήτων Διερεύνησης. Βιβλίο Μαθητή. Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου. ►Κωνσταντίνου, Π. Κ., Κυριαζή, Ε. & Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες (2005). Το Πανηγύρι της Επιστήμης ως Μέσο Καλλιέργειας Δεξιοτήτων Διερεύνησης. Βιβλιάριο Διερευνήσεων. Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου. Το Πανηγύρι της Επιστήμης ως Μέσο Καλλιέργειας Δεξιοτήτων Διερεύνησης στο Δημοτικό Σχολείο

7 7 Tο Πανηγύρι της Επιστήμης

8 8

9 9

10 10 Δεξιότητες Διερεύνησης Αναγνώριση Μεταβλητών Αναγνώριση Μεταβλητών Διατύπωση Διερευνήσιμου Ερωτήματος Διατύπωση Διερευνήσιμου Ερωτήματος Σχεδιασμός Πειράματος/ Έλεγχος Μεταβλητών Σχεδιασμός Πειράματος/ Έλεγχος Μεταβλητών Εντοπισμός Σχεδιαστικών Ατελειών Εντοπισμός Σχεδιαστικών Ατελειών Κατασκευή γραφικής παράστασης Κατασκευή γραφικής παράστασης Ερμηνεία δεδομένων από: Ερμηνεία δεδομένων από:  Πίνακα (απόδοση αιτιακών σχέσεων)  Γραφική παράσταση  Δύο πηγές

11 11 Παράδειγμα διερεύνησης: (ενότητα: Διαλύματα, Ε’ Δημοτικού) Διερευνήσιμο Ερώτημα: Η θερμοκρασία του νερού επηρεάζει το χρόνο διάλυσης μιας ουσίας σ’ αυτό; Διερευνήσιμο Ερώτημα: Η θερμοκρασία του νερού επηρεάζει το χρόνο διάλυσης μιας ουσίας σ’ αυτό; Αναγνώριση Μεταβλητών: Αναγνώριση Μεταβλητών:  Ανεξάρτητη (παράγοντας που αλλάζω): θερμοκρασία νερού  Ελεγχόμενες (σταθεροί παράγοντες): διαλυόμενη ουσία, ποσότητα ουσίας, ποσότητα νερού, τρόπος που αναδεύω κτλ  Εξαρτημένη (παράγοντας που μετρώ): χρόνος διάλυσης Σχεδιασμός Πειράματος: Παίρνω 2 όμοια δοχεία με νερό ίδιας ποσότητας. Στο δοχείο Α βάζω ζεστό νερό και στο δοχείο Β βάζω παγωμένο. Προσθέτω ίσες ποσότητες ζάχαρης σε κάθε δοχείο και αναδεύω με τον ίδιο τρόπο (δεξιόστροφα/αριστερόστροφα). Μετρώ το χρόνο που χρειάζεται για να διαλυθεί πλήρως η ζάχαρη. Σχεδιασμός Πειράματος: Παίρνω 2 όμοια δοχεία με νερό ίδιας ποσότητας. Στο δοχείο Α βάζω ζεστό νερό και στο δοχείο Β βάζω παγωμένο. Προσθέτω ίσες ποσότητες ζάχαρης σε κάθε δοχείο και αναδεύω με τον ίδιο τρόπο (δεξιόστροφα/αριστερόστροφα). Μετρώ το χρόνο που χρειάζεται για να διαλυθεί πλήρως η ζάχαρη.

12 12 o Κατασκευή πίνακα μετρήσεων / γραφικής παράστασης o Ερμηνεία πίνακα/ γραφικής παράστασης o Εξαγωγή συμπερασμάτων


Κατέβασμα ppt "1 Το Πανηγύρι της Επιστήμης ως Μέσο Καλλιέργειας Δεξιοτήτων Διερεύνησης στο Δημοτικό Σχολείο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google