Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑ Ϊ ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Jean Monnet “Information and Research Activities” “YOUTHACTIV” Θ Ε Μ Α Τ Α Θ Ε Μ Α Τ Α Π Ο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑ Ϊ ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Jean Monnet “Information and Research Activities” “YOUTHACTIV” Θ Ε Μ Α Τ Α Θ Ε Μ Α Τ Α Π Ο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑ Ϊ ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Jean Monnet “Information and Research Activities” “YOUTHACTIV” Θ Ε Μ Α Τ Α Θ Ε Μ Α Τ Α Π Ο Λ Υ Γ Λ Ω Σ Σ Ι Α Σ Π Ο Λ Υ Γ Λ Ω Σ Σ Ι Α Σ Χαράλαμπος Γκούσιος Χαράλαμπος Γκούσιος Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος ΔΕΣ Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος ΔΕΣ 28 Μαρτίου 2014 28 Μαρτίου 2014 Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη

2 ● Ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης και η «κοινωνία της γνώσης» ● Βασικές παράμετροι των εκπαιδευτικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ● Πολυγλωσσικά περιβάλλοντα και ελληνική σχολική πραγματικότητα © Χ.Γκούσιος, Θέματα Πολυγλωσσίας, Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου 2014. © Χ.Γκούσιος, Θέματα Πολυγλωσσίας, Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου 2014.

3 ● Προς αναβάθμιση των ρόλων √ του καθηγητή √ του μαθητή ● Βασικά εμπόδια στη διάχυση των ευρωπαϊκών πολιτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία © Χ.Γκούσιος, Θέματα Πολυγλωσσίας,Θεσσαλονίκη, 28 Ναρτίου 2014. ● Προς αναβάθμιση των ρόλων √ του καθηγητή √ του μαθητή ● Βασικά εμπόδια στη διάχυση των ευρωπαϊκών πολιτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία © Χ.Γκούσιος, Θέματα Πολυγλωσσίας,Θεσσαλονίκη, 28 Ναρτίου 2014.

4 To πρόγραμμα E r a s m u s P l u s To πρόγραμμα E r a s m u s P l u s Τα τελευταία εφτά χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότησε διάφορα προγράμματα και δράσεις για την προαγωγή της συνεργασίας και την υποστήριξη των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Comenius, Erasmus κ.α.) καθώς και των Δομών Διά Βίου Μάθησης. Για την επόμενη εφταετία, οι Ευρωπαίοι Εταίροι συμφώνησαν σε ένα νέο ενιαίο πρόγραμμα για την Σχολική και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, την Νεολαία και τον Αθλητισμό, υπό το όνομα Erasmus Plus. Γενικά Χαρακτηριστικά: - Υποστήριξη των νέων της Ευρώπης για την απόκτηση προσόντων και δεξιοτήτων μέσω της φοίτησής τους σε ιδρύματα άλλων χωρών - Ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης - Υποστήριξη των χωρών – μελών και των συνεργαζόμενων χωρών για τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών τους συστημάτων - Προώθηση της συμμετοχής των νέων στις κοινωνικές δομές - Υποστήριξη της έρευνας - Υποστήριξη του Αθλητισμού (μαζικός, ερασιτεχνικός) Πόσους αφορά: - Πάνω από τέσσερα εκατομμύρια κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπολογίζεται ότι θα συμμετέχουν στις δράσεις το χρονικό διάστημα 2014 – 2020, αριθμός υπερδιπλάσιος από τους επωφελούμενους των δράσεων της προηγούμενης εφταετίας. © Χ.Γκούσιος, Ευρωπαϊκά πολυγλωσσικά περιβάλλοντα και κινητικότητα των εκπαιδευτικών, Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου 2014.

5 Θεαματική αύξηση κονδυλίων σε μια συγκυρία περικοπών: 40% αύξηση του προϋπολογισμού πού αναμένεται να ανέρχεται στα 14 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020 √ Ανάθεση προγράμματος Erasmus + στο ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού E r a s m u s P l u s ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ E r a s m u s P l u s ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μια από τις βασικότερες αλλαγές που εισήχθησαν με το πρόγραμμα είναι η κατάργηση των ατομικών αιτήσεων για συμμετοχή σε κάποια από τις δράσεις του προγράμματος (Στρατηγικές Συμπράξεις, Κινητικότητα Προσωπικού κ.α.).Στρατηγικές Συμπράξεις Κινητικότητα Προσωπικού Πλέον, αίτηση για συμμετοχή μπορούν να κάνουν μόνο οργανισμοί (π.χ. Σχολικές Μονάδες). Για να αποκτήσει όμως δικαίωμα ο οργανισμός να υποβάλει αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να εγγραφεί στo Participants Portal μέσω της Unique Registration Facility. Για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:Participants Portal 1. Ένας εκπρόσωπος του οργανισμού εγγράφεται στο European Commission Authentication Service https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi. Υπάρχει και ένα βίντεο/οδηγός εγγραφής στα αγγλικά. https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi 2. Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, ο πιστοποιημένος χρήστης/εκπρόσωπος του οργανισμού (και μόνο αυτός/η) μπορεί να ξεκινήσει την διαδικασία εγγραφής του οργανισμού στο Participants Portal και απόκτησης του μοναδικού αριθμού PIC, που αποτελεί την «ταυτότητα» του οργανισμού για την συμμετοχή σε δράσεις του Erasmus+. Χρήσιμες οδηγίες και βοήθεια για την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής του οργανισμού στο Participants Portal μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.iky.gr/odigies-eggrafis-sto-urf. Participants PortalErasmus+Participants Portalhttp://www.iky.gr/odigies-eggrafis-sto-urf © Χ.Γκούσιος, Ευρωπαϊκά πολυγλωσσικά περιβάλλοντα και κινητικότητα των εκπαιδευτικών, Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου 2014. © Χ.Γκούσιος, Ευρωπαϊκά πολυγλωσσικά περιβάλλοντα και κινητικότητα των εκπαιδευτικών, Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου 2014.

6 Σ τ ρ α τ η γ ι κ έ ς Σ υ μ π ρ ά ξ ε ι ς Οι γνωστές Διμερείς ή Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις Comenius του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme) θα συνεχίσουν να υφίστανται και στο Erasmus+ με το όνομα Στρατηγικές Συνεργασίες. Εκτός των σχολικών μονάδων, στις συνεργασίες αυτές θα μπορούν να συμμετέχουν κι οργανισμοί εκτός εκπαίδευσης. Ενα υπόδειγμα του εντύπου της αίτησης για συμμετοχή σε Στρατηγική Συνεργασία με εταίρους από όλη την Ευρώπη μπορείτε Οι γνωστές Διμερείς ή Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις Comenius του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme) θα συνεχίσουν να υφίστανται και στο Erasmus+ με το όνομα Στρατηγικές Συνεργασίες. Εκτός των σχολικών μονάδων, στις συνεργασίες αυτές θα μπορούν να συμμετέχουν κι οργανισμοί εκτός εκπαίδευσης. Ενα υπόδειγμα του εντύπου της αίτησης για συμμετοχή σε Στρατηγική Συνεργασία με εταίρους από όλη την Ευρώπη μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/form/strategic_partnerships_school_education_en.pdf Αυτός ο άξονας του προγράμματος Erasmus+, περιλαμβάνει σχέδια που θα διαχειρίζονται τόσο οι Εθνικές Μονάδες όσο και ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Education Audiovisual and Culture Executive Agency). Προσφέρονται τέσσερις τύποι συνεργασίας: o Στρατηγικές Συμπράξεις: Αντιμετωπίζουν την αυξανόμενη ανάγκη για καινοτομία και στοχεύουν στην προσέγγιση όλων των φορέων που εμπλέκονται σε ένα συγκεκριμένο τομέα (εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία). Για μεγαλύτερο αντίκτυπο, ένα έργο μπορεί να περιλαμβάνει τόσο δραστηριότητες κινητικότητας όσο και συνεργασίας. Μπορούν να συμμετάσχουν και οργανισμοί Σχολικής Εκπαίδευσης. o Συμμαχίες Γνώσης: Είναι μεγάλης κλίμακας συμπράξεις που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό των ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης. o Συμμαχίες Τομέων Δεξιοτήτων: Επιτρέπουν τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών κατάρτισης και επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία νέων θεμάτων εκπαίδευσης, τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων κατάρτισης και την καινοτομία προς όφελος της κοινωνίας, κ.λπ. o Η Διεθνής Συνεργασία με τρίτες χώρες: Στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, στις μεταρρυθμίσεις της διακυβέρνησης, στην ποιότητα της διδασκαλίας, στη μη τυπική εκπαίδευση © Χ.Γκούσιος, Ευρωπαϊκά πολυγλωσσικά περιβάλλοντα και κινητικότητα των εκπαιδευτικών, Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου 2014.

7 □ Ανακοινώθηκαν οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για το 2014 για συμμετοχή στις δράσεις του προγράμματος Erasmus+. □ Ανακοινώθηκαν οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για το 2014 για συμμετοχή στις δράσεις του προγράμματος Erasmus+.Erasmus+ Βασική δράση 2 (ΒΔ2) — Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών Βασική δράση 2 (ΒΔ2) — Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίαςΣτρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίαςΣτρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας (όλοι οι τομείς)(όλοι οι τομείς) (όλοι οι τομείς) (όλοι οι τομείς) 30 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 4 30 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 4 Κ ι ν η τ ι κ ό τ η τ α Π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ Ο θεσμός της Ενδοϋπηρεσιακής Κατάρτισης Comenius του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme) θα συνεχίσει να υφίσταται και στο Erasmus+ με το όνομα Κινητικότητα Εκπαιδευτικών Σχολικής Εκπαίδευσης (School Education Staff Mobility). Η βασικότερη διαφορά με το προηγούμενο πρόγραμμα είναι ότι πλέον δεν καταθέτει ο κάθε εκπαιδευτικός ατομική αίτηση, αλλά η κάθε σχολική μονάδα μπορεί να εντάξει στον Στρατηγικό Σχεδιασμό της την επιμόρφωση, του συνόλου ή μέρους, των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτή, σε κάποιον συγκεκριμένο γνωστικό τομέα, προκειμένου να βελτιστοποιήσει την Η βασικότερη διαφορά με το προηγούμενο πρόγραμμα είναι ότι πλέον δεν καταθέτει ο κάθε εκπαιδευτικός ατομική αίτηση, αλλά η κάθε σχολική μονάδα μπορεί να εντάξει στον Στρατηγικό Σχεδιασμό της την επιμόρφωση, του συνόλου ή μέρους, των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτή, σε κάποιον συγκεκριμένο γνωστικό τομέα, προκειμένου να βελτιστοποιήσει την αποτελεσματικότητά της. αποτελεσματικότητά της. Mπορείτε να δείτε ένα υπόδειγμα του εντύπου της αίτησης για συμμετοχή εκπαιδευτικών από μία σχολική μονάδα σε σεμινάρια που διοργανώνονται σε διάφορες Ευρωπαϊκές Χώρες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/form/school_education_staff_mobility_en.pdf © Χ.Γκούσιος, Ευρωπαϊκά πολυγλωσσικά περιβάλλοντα και κινητικότητα των εκπαιδευτικών, Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου 2014.

8 □ Ανακοινώθηκαν οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για το 2014 για συμμετοχή στις δράσεις του προγράμματος Βασική δράση1 (ΒΔ1) — Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Βασική δράση1 (ΒΔ1) — Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας (όλοι οι τομείς)Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας (όλοι οι τομείς) Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας (όλοι οι τομείς) Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας (όλοι οι τομείς) 17 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 4 17 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 4 © Χ.Γκούσιος, Θέματα Πολυγλωσσίας, Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου 2014. © Χ.Γκούσιος, Θέματα Πολυγλωσσίας, Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου 2014.

9 Η Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Η Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α E - T W I N N I N G □ Τι είναι το eTwinning; Το eTwinning είναι η Κοινότητα για τα σχολεία στην Ευρώπη. Εκπαιδευτικοί από όλες τις χώρες που συμμετέχουν, μπορούν να εγγραφούν και να χρησιμοποιήσουν τα online εργαλεία του eTwinning (τη Διαδικτυακή Πύλη και το Desktop) για να βρεθούν μεταξύ τους, να συναντηθούν εικονικά, να ανταλλάξουν ιδέες και παραδείγματα πρακτικής, να ομαδοποιηθούν σε Ομάδες, να μάθουν μαζί στις Εκδηλώσεις Εκμάθησης και να αναλάβουν τη διεξαγωγή online έργων. □ Τι είναι ένα eTwinning Έργο; Σχολεία από τουλάχιστον δύο σχολεία, που προέρχονται από τουλάχιστον δύο Ευρωπαϊκές χώρες, δημιουργούν ένα έργο και χρησιμοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για να διεξάγουν την εργασία τους. Καθώς τα σχολεία επικοινωνούν και συνεργάζονται μέσω του Διαδικτύου, δεν υπάρχουν επιχορηγήσεις ή διοικητικές προϋποθέσεις που να συνδέονται με το σχήμα, και δεν απαιτούνται οι πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις. □ Τι μπορώ να κάνω στο πλαίσιο ενός eTwinning έργου; Μπορείτε να εργαστείτε πάνω σε οποιοδήποτε θέμα επιθυμείτε εσείς και ο συνεργάτης σας. Τα έργα πρέπει να διαθέτουν μία καλή ισορροπία μεταξύ της χρήσης των ΤΠΕ και των δραστηριοτήτων της τάξης, και θα ήταν προτιμότερο να ταιριάζουν στην εθνική διδακτέα ύλη των σχολείων που συμμετέχουν στο έργο. © Χ.Γκούσιος, Ευρωπαϊκά πολυγλωσσικά περιβάλλοντα και κινητικότητα των εκπαιδευτικών, Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου 2014. © Χ.Γκούσιος, Ευρωπαϊκά πολυγλωσσικά περιβάλλοντα και κινητικότητα των εκπαιδευτικών, Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου 2014.

10 Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η Μ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Β Ο Υ Λ Ι Α Σ E - TWINNING √ Σε εθνικό επίπεδο Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης εκπροσωπεί το eTwinning στη χώρα σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την υπηρεσία για υποστήριξη ή κατάρτιση μέσω των παρακάτω στοιχείων επικοινωνίας. Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Επαφή: Ομάδα eTwinning Εθνικός ιστότοπος eTwinning: www.etwinning.gr Αριθμός τηλεφώνου (μόνο από την Ελλάδα): 801 11 38946Ομάδα eTwinningwww.etwinning.gr √ Πρεσβευτές e-twinning 2013-2014 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Ανατολική Θεσσαλονίκη, Δυτική Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Πιερία) Τουρλιδάκης Ιωάννης, Δάσκαλος Teacher room: eTwinners Θεσσαλονίκης, Ημαθίας & Πιερίας Email: itourlid@sch.gr Ιστότοπος: http://blogs.sch.gr/itourliditourlid@sch.grhttp://blogs.sch.gr/itourlid © Χ.Γκούσιος, Ευρωπαϊκά πολυγλωσσικά περιβάλλοντα και κινητικότητα των εκπαιδευτικών, Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου 2014. © Χ.Γκούσιος, Ευρωπαϊκά πολυγλωσσικά περιβάλλοντα και κινητικότητα των εκπαιδευτικών, Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου 2014.

11 Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών / European Language Label Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών / European Language Label H Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη στοχοθέτησή της να αναβαθμίσει την εκπαιδευτική και την εν γένει H Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη στοχοθέτησή της να αναβαθμίσει την εκπαιδευτική και την εν γένει παιδαγωγική διαδικασία στον τομέα των πολυγλωσσίας, καθιέρωσε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία τo Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών (European Language Label). To Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών αποσκοπεί στην ανάδειξη καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών και απονέμεται σε φορείς που επιτυγχάνουν να αναπτύξουν εργαλεία και να εφαρμόσουν μεθόδους διδασκαλίας που μπορούν να αποτελέσουν καλές πρακτικές και να υιοθετηθούν σε γλωσσικά περιβάλλοντα διαφορετικά από αυτά που αναπτύχθηκαν. To Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών αποσκοπεί στην ανάδειξη καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών και απονέμεται σε φορείς που επιτυγχάνουν να αναπτύξουν εργαλεία και να εφαρμόσουν μεθόδους διδασκαλίας που μπορούν να αποτελέσουν καλές πρακτικές και να υιοθετηθούν σε γλωσσικά περιβάλλοντα διαφορετικά από αυτά που αναπτύχθηκαν. Το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανεξάρτητα από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται και με επίκεντρο την προώθηση της καινοτομίας στη διδασκαλία γλωσσών. Οι προτάσεις που υποβάλλονται αξιολογούνται ως προς το περιεχόμενό τους, τον βαθμό ανταπόκρισής τους σε συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και την συνάφειά τους προς τις τεθείσες Ευρωπαϊκές ή Εθνικές Προτεραιότητες. Η αξιολόγηση διενεργείται από Επιτροπή που συστήνεται ειδικά για το σκοπό αυτό και αποτελείται από ειδικούς στη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανεξάρτητα από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται και με επίκεντρο την προώθηση της καινοτομίας στη διδασκαλία γλωσσών. Οι προτάσεις που υποβάλλονται αξιολογούνται ως προς το περιεχόμενό τους, τον βαθμό ανταπόκρισής τους σε συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και την συνάφειά τους προς τις τεθείσες Ευρωπαϊκές ή Εθνικές Προτεραιότητες. Η αξιολόγηση διενεργείται από Επιτροπή που συστήνεται ειδικά για το σκοπό αυτό και αποτελείται από ειδικούς στη διδασκαλία ξένων γλωσσών.Ευρωπαϊκό Σήμα ΓλωσσώνΕυρωπαϊκέςΕθνικές ΠροτεραιότητεςΕυρωπαϊκό Σήμα ΓλωσσώνΕυρωπαϊκέςΕθνικές Προτεραιότητες © Χ.Γκούσιος, Ευρωπαϊκά πολυγλωσσικά περιβάλλοντα και κινητικότητα των εκπαιδευτικών, Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου 2014. © Χ.Γκούσιος, Ευρωπαϊκά πολυγλωσσικά περιβάλλοντα και κινητικότητα των εκπαιδευτικών, Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου 2014.

12 © Χ.Γκούσιος, Ευρωπαϊκά πολυγλωσσικά περιβάλλοντα και κινητικότητα των εκπαιδευτικών, Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου 2014. Το πλαίσιο και οι στόχοι της δράσης, οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες, καθώς και οι συνοπτικές παρουσιάσεις όλων των βραβευμένων προγραμμάτων από το 1998-1999 (πιλοτική φάση) βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Eπισημαίνεται ότι από το 2005 έως και την κατάργησή του την 21/12/2010 την ευθύνη για την υλοποίηση της δράσης είχε ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ). Στη συνέχεια, την υλοποίηση της δράσης ανέλαβε το ΙΚΥ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως Εθνική Μονάδα για το πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση. Η Τελετή απονομής των προγραμμάτων που βραβεύτηκαν πραγματοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2013 στη Θήβα. Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Μαρία Ερωτόκριτου τηλ.: 210 3726381, Φαξ: 210 3312759 e-mail: mariaeroto@iky.gr © Χ.Γκούσιος, Ευρωπαϊκά πολυγλωσσικά περιβάλλοντα και κινητικότητα των εκπαιδευτικών, Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου 2014.ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Θήβαmariaeroto@iky.gr

13 Τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α E M I L E – C L I L Τα βασικά πλεονεκτήματα της δίγλωσσης εκπαίδευσης Β α σ ι κ έ ς π α ρ ά μ ε τ ρ ο ι □ Διαθεματική □ Διεπιστημονική προσέγγιση □ Απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης □ Δεν αποκλείεται πλέον και η εξ’αποστάσεως υλοποίηση του προγράμματος © Χ.Γκούσιος, Ευρωπαϊκά πολυγλωσσικά περιβάλλοντα και κινητικότητα των εκπαιδευτικών, Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου 2014. © Χ.Γκούσιος, Ευρωπαϊκά πολυγλωσσικά περιβάλλοντα και κινητικότητα των εκπαιδευτικών, Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου 2014.

14 Χώρες οι οποίες πρωτοπορούν στην εφαρμογή του προγράμματος http://www.emilangues.education.fr

15 □ Δυνατότητα προγραμματισμού επίσκεψης εργασίας για την υιοθέτηση μιας τέτοιας πρωτοβουλίας □ Το πρόγραμμα E M I L E – C L I L στην Ελλάδα Για περισσότερες πληροφορίες Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αποφοίτων Πανεπιστημίου [ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ] http://www.pasykaga.gr/index.php/gr/epikoinonia.html © Χ.Γκούσιος, Ευρωπαϊκά πολυγλωσσικά περιβάλλοντα και κινητικότητα των εκπαιδευτικών, Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου 2014.

16 E U R O P A S S Ο στόχος του Να βοηθά: □ τους πολίτες να παρουσιάσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους με τρόπο αποτελεσματικό ώστε να βρουν θέση εργασίας ή ευκαιρία εκπαίδευσης □ τους εργοδότες να κατανοήσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα του εργατικού δυναμικού □ τις αρχές εκπαίδευσης και κατάρτισης να καθορίσουν και να διαδώσουν το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης.

17 Διαβατήριο γλωσσών E U R O P A S S □ Βιογραφικό Σημείωμα □ Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων □ Διαβατήριο γλωσσών https://europass.cedefop.europa.eu/editors/el/#/lp/compose Το δίκτυο Εθνικών Κέντρων Europass – το πρώτο σημείο επαφής για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Europass. Εθνικών Κέντρων EuropassΕθνικών Κέντρων Europass

18 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ! Επικοινωνία Επικοινωνία ● chgous@unipi.gr ● chgous@unipi.grchgous@unipi.gr [τηλ. εργασίας : 210.41.42.734] © Χ.Γκούσιος, Ευρωπαϊκά πολυγλωσσικά περιβάλλοντα και κινητικότητα των εκπαιδευτικών, Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου 2014. © Χ.Γκούσιος, Ευρωπαϊκά πολυγλωσσικά περιβάλλοντα και κινητικότητα των εκπαιδευτικών, Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου 2014.


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑ Ϊ ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Jean Monnet “Information and Research Activities” “YOUTHACTIV” Θ Ε Μ Α Τ Α Θ Ε Μ Α Τ Α Π Ο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google