Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 1 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ΥΠ.Ε.Π.Θ.  Γενική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 1 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ΥΠ.Ε.Π.Θ.  Γενική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 1 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ΥΠ.Ε.Π.Θ.  Γενική Διεύθυνση Ευρωπαικών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων  Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών http://www.ypepth.gr/kpg

2 Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 2 Τι είναι το ΚΠγ; Το ΚΠγ είναι επίσημη βεβαίωση του κράτους, η οποία πιστοποιεί το επίπεδο γνώσης μιας ευρωπαϊκής γλώσσας (αγγλική, γαλλική, ιταλική και γερμανική). Χορηγείται κατόπιν εξετάσεων, οι οποίες διενεργούνται δύο φορές το χρόνο με ενιαίο πρόγραμμα και για τις 4 γλώσσες. Τα θέματα εξέτασης βασίζονται σε κοινές προδιαγραφές για όλες τις γλώσσες.

3 Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 20153 Το ΚΠγ είναι προσόν για τον κάτοχό του; Το ΚΠγ (επίπεδο Β2) συμπεριλαμβάνεται στο προσοντολόγιο του ΑΣΕΠ.

4 Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 20154 Συνεπώς: Θεωρείται προσόν για εξεύρεση εργασίας, εξέλιξη ή κατάληψη συγκεκριμένης θέσης στον επαγγελματικό χώρο. Αποτελεί απόδειξη γνώσης που απαιτείται για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εντός ή εκτός Ελλάδος.

5 Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 20155 Το ΚΠγ είναι ισότιμο με άλλα πιστοποιητικά; ΝΑΙ, διότι αναγνωρίζεται στην Ελλάδα και εκτός αυτής, οι εξετάσεις βασίζονται στη διεθνή εμπειρία, τα επίπεδα γνώσης προσδιορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης.

6 Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 20156 Σε τι διαφέρει το ΚΠγ από άλλα πιστοποιητικά; Το ΚΠγ στοχεύει στην αξιολόγηση της γλωσσικής γνώσης από Έλληνες χρήστες της γλώσσας-στόχου. Το ΚΠγ υποστηρίζεται και χορηγείται από το ελληνικό κράτος και όχι από κάποιο Πανεπιστήμιο ή άλλο φορέα. Δεν αποβλέπει σε οικονομικό όφελος.

7 Σε ποιο κοινό απευθύνεται το ΚΠγ; Κυρίως σε άτομα άνω των 15 ετών. Όμως, η ανάπτυξη του συστήματος προβλέπει και μικρότερες ηλικίες. Τα επίπεδα Α1 και Α2 στοχεύουν κυρίως σε μαθητικά κοινά. Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 20157

8 Τι δεν είναι το ΚΠγ; Δεν είναι σύστημα αξιολόγησης στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν αξιολογεί τη σχολική γνώση. Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 20158

9 Σε ποια φιλοσοφία αξιολόγησης βασίζονται οι εξετάσεις του ΚΠγ; Στόχος των εξετάσεων είναι να «μετρηθεί» το επίπεδο «έμπρακτης γνώσης» της γλώσσας-στόχου. Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 20159

10 Τι εννοούμε με την «έμπρακτη γνώση» μιας γλώσσας από τον υποψήφιο; Χρήση της γλώσσας-στόχου, ώστε να κατανοεί και να παράγει γραπτό και προφορικό αυθεντικό λόγο. Ενσυνείδητη γλωσσική επιλογή (ορθή και κατάλληλη) λαμβάνοντας υπόψη την περίσταση επικοινωνίας και το ευρύτερο συνκειμενικό πλαίσιο λόγου. Μετάδοση πληροφοριών ως διαμεσολαβητής. Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 201510

11 Ποια είναι η δομή των εξετάσεων; Η «γραπτή» εξέταση έχει τρεις ενότητες, που εξετάζονται διαδοχικά και διαρκεί 2 ώρες. Η προφορική εξέταση διενεργείται την επόμενη μέρα και διαρκεί 15΄- 20΄. Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 201511

12 Ποιες είναι οι ενότητες της εξέτασης; 1 η Ενότητα: Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση (κλειστές επιλογές) Β1& Β2: 65΄, Γ1: 80΄. Β1& Β2: 65΄, Γ1: 80΄. 2 η Ενότητα: Παραγωγή γραπτού λόγου και διαμεσολάβηση Β1: 45΄, Β2 & Γ1: 90΄. 3 η Ενότητα: Κατανόηση προφορικού λόγου (κλειστές επιλογές) Β1& Β2: 20΄, Γ1: 25΄. 4 η Ενότητα: Παραγωγή προφορικού λόγου και διαμεσολάβηση 15΄-20΄ για όλα τα επίπεδα. Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 201512

13 Η ανάπτυξη του συστήματος του ΚΠγ Έχει ανατεθεί από το ΥΠΕΠΘ στην Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή (ΚΕΕ), η οποία απαρτίζεται από εξειδικευμένους πανεπιστημιακούς δασκάλους του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ. Από τον Μάρτιο 2007 το ΚΠγ χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ). Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 201513

14 Η εκπόνηση θεμάτων και η επιμόρφωση αξιολογητών-βαθμολογητών ανατέθηκαν για την Αγγλική και Γερμανική, στα αντίστοιχα Τμήματα Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, για τη Γαλλική και Ιταλική, στα αντίστοιχα Τμήματα του ΑΠΘ. Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 201514

15 Οι επιστημονικώς υπεύθυνοι για κάθε γλώσσα καθοδηγούν το έργο ομάδας επιστημονικών συνεργατών με στόχο τη δημιουργία «τράπεζας θεμάτων», καθώς και την παραγωγή θεμάτων των εξετάσεων και διοργανώνουν τα επιμορφωτικά σεμινάρια. Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 201515

16 Η εγκυρότητα των εξετάσεων εξασφαλίζεται εφόσον διαπιστωθεί, μεταξύ άλλων, με το σύστημα benchmarking/étalonnage, ότι ο βαθμός δυσκολίας των θεμάτων: ανταποκρίνεται στις ευρέως αποδεκτές προδιαγραφές για το «τι πρέπει να είναι σε θέση να κάνει» ο υποψήφιος σε κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας με βάση τη διεθνή εμπειρία και είναι συγκρίσιμος με τα θέματα αντίστοιχου επιπέδου άλλων συστημάτων. Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 201516

17 Η αξιοπιστία των εξετάσεων εξασφαλίζεται για τις «κλειστές επιλογές» αφού δοκιμαστούν σε ειδικό δείγμα πληθυσμού και αποδειχθεί η καταλληλότητα επιπέδου γνώσης, ο χρόνος που δίνεται και η σαφήνεια των οδηγιών για το σκοπό που έχουν συνταχθεί και γίνει στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων για κάθε θέμα, μετά τη βαθμολόγηση της κάθε ενότητας με σκοπό την αξιολόγησή τους. Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 201517

18 Για τις «ανοικτές επιλογές» η αξιοπιστία εξασφαλίζεται με τη διαπίστωση, έπειτα από δοκιμασία σε ειδικά επιλεγμένο δείγμα πληθυσμού, πριν από τη σύνταξη στην τελική τους μορφή, της καταλληλότητας των θεμάτων, με την αξιολόγηση, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, σύμφωνα με ειδικά αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης, με τον έλεγχο των κριτηρίων αξιολόγησης με βάση την ανάλυση των αποτελεσμάτων των συγκεκριμένων ενοτήτων της εξέτασης. Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 201518

19 Πληροφορίες Στον ιστότοπο του ΥΠ.Ε.Π.Θ., στη διεύθυνση www.ypepth.gr/kpg: www.ypepth.gr/kpg Κοινές προδιαγραφές για τα επίπεδα Β1, Β2 και C1. Δείγματα θεμάτων για όλες τις γλώσσες και τα αντίστοιχα επίπεδα. Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 201519


Κατέβασμα ppt "Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 1 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ΥΠ.Ε.Π.Θ.  Γενική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google