Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ανάπτυξη νέου καταλόγου (opac) με τεχνολογίες Ιστού 2.0, η αποδοχή και αξιολόγηση τους από ομάδα χρηστών Δημήτρης Γαβρίλης, Κωνσταντία Κακάλη Βιβλιοθήκη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ανάπτυξη νέου καταλόγου (opac) με τεχνολογίες Ιστού 2.0, η αποδοχή και αξιολόγηση τους από ομάδα χρηστών Δημήτρης Γαβρίλης, Κωνσταντία Κακάλη Βιβλιοθήκη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ανάπτυξη νέου καταλόγου (opac) με τεχνολογίες Ιστού 2.0, η αποδοχή και αξιολόγηση τους από ομάδα χρηστών Δημήτρης Γαβρίλης, Κωνσταντία Κακάλη Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο gavrilis@panteion.gr, nkakal@panteion.gr, 1 Library & Information Service Panteion University

2 Web 2.0 Web 2.0: – 2 η γενιά υπηρεσιών του διαδικτύου (wikis, blogs, RSS, social networking) – Χρηστό-κεντρικά συστήματα (στρέφονται γύρω από χρήστη/κοινότητα) Κοινωνικές επισημειώσεις (social tagging ή collaborative tagging): – Νέα μορφή οργάνωσης γνώσης – Νέος τρόπος ανακάλυψης πληροφοριακών πόρων – Κοινός χώρος αποθήκευσης/χρήσης και διαμοιρασμός των επισημειώσεων 2 Library & Information Service Panteion University

3 κοινωνικές_επισημειώσεις OPAC folksonomies XML θεματική_αναπαράσταση ευχρηστία καταγραφή χρηστικότητα ανθρωποκεντρικός_σχεδιασμός ικανοποίηση Αρχιτεκτονική_πληροφορίας βάσεις_δεδομένων MARC web_2.0 ψηφιακή_βιβλιοθήκη συνεργατικότητα ομοιότητα_επισημειώσεων αφαιρετικότητα_πληροφορίας φασετική_πλοήγηση σύννεφο_επισημειώσεων ενοποίηση_ψηφιακό_αποθετήριο αξιολόγηση 3 Library & Information Service Panteion University

4 κίνητρο Κλασικός OPAC: – Συστημο-κεντρικό – Δύσκαμπτο – Στρέφεται γύρω από χρήστη 4 Web 2.0 OPAC: – Ανθρωποκεντρικό – Ευέλικτο – Στρέφεται γύρω από κοινότητα Library & Information Service Panteion University Μελετήθηκαν & αξιολογήθηκαν 5 web 2.0 OPACs (VuFind, Scriblio, AFI-OPAC, SOPAC, PowerHouse)

5 Ανθρωποκεντρική_σχεδίαση, ευχρηστία, χρηστικότητα Βελτίωση του OPAC με τεχνολογίες Web 2.0: – Νέος ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός – Αφαιρετικότητα πληροφορίας – Φασετική πλοήγηση – Δια-δραστικότητα και ανάδραση μεταξύ των χρηστών – Ενοποίηση με το ψηφιακό αποθετήριο (ΠΑΝΔΗΜΟΣ) της βιβλιοθήκης – Ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης και παραμετροποίησης 5 Library & Information Service Panteion University

6 αφαιρετικότητα_πληροφορίας Χωρισμός πληροφορίας σε λογικές ομάδες: – Γενικά μεταδεδομένα – Μεταδεδομένα προσκτήσεων (+ φυσική θέση) – Κοινωνικές επισημειώσεις Διαχείριση μέσα από web περιβάλλον το οποίο επιτρέπει στο βιβλιοθηκονόμο να: – Σχεδιάσει το επίπεδο αφαιρετικότητας της πληροφορίας – Τροποποιήσει τον τρόπο εμφάνισης των μεταδεδομένων 6 Library & Information Service Panteion University

7 Γενικά μεταδεδομένα 7 Library & Information Service Panteion University

8 Μεταδεδομένα προσκτήσεων 8 Library & Information Service Panteion University

9 Μεταδεδομένα κοινωνικών επισημειώσεων 9 Library & Information Service Panteion University

10 συνεργατικότητα, κοινή_χρήση_πληροφορίας Οι χρήστες μπορούν να: – χρησιμοποιήσουν τα δικά τους tags για να επισημειώσουν και να χαρακτηρίσουν πηγές (βιβλία, διατριβές, κ.τ.λ.) – γράψουν την γνώμη τους για μια πηγή – βαθμολογήσουν μια πηγή – Πλοηγηθούν χρησιμοποιώντας επισημειώσεις άλλων χρηστών (πλοήγηση με βάση σύννεφο επισημειώσεων) – Δημιουργήσουν τη δική τους προσωπική συλλογή χρησιμοποιώντας εξωτερικές υπηρεσίες κοινωνικών σελιδοδεικτών (del.icio.us, CiteULike, etc.) 10 Library & Information Service Panteion University

11 ανεύρεση_πηγών μέσω κοινωνικών_επισημειώσεων, φασετική_πλοήγηση 11 Library & Information Service Panteion University

12 ενοποίηση_με_ψηφιακό_αποθετήριο Ενοποίηση με το ψηφιακό αποθετήριο του Παντείου – Πάνδημος (DSpace repository) – Η σύνδεση με τις πηγές του OPAC είναι εφικτή λόγων της ενοποίησης των θεματικών επικεφαλίδων (βλέπε εργασία στο 16 ο συνέδριο Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών: «Θεματική ενοποίηση δημοσίων καταλόγων και ψηφιακών βιβλιοθηκών») 12 Library & Information Service Panteion University

13 ενοποίηση_με_ψηφιακό_αποθετήριο 13 Library & Information Service Panteion University

14 αρχιτεκτονική_συστήματος Βάσεις δεδομένων: – MySQL – PostgreSQL – Universe Μεταδεδομένα: – UNIMARC – XML – Dublin Core Τεχνολογίες – Xpath – Z39.50 14 Library & Information Service Panteion University

15 αξιολόγηση Υποθέσεις: – Πόσο σημαντικές είναι οι κοινωνικές επισημειώσεις για τους χρήστες όσον αφορά την ανεύρεση πληροφοριών ? – Πόσο εύκολα μπορούν οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στις νέες υπηρεσίες ? – Ποία είναι η διαφορά μεταξύ της χρήσης των επισημειώσεων και των θεματικών επικεφαλίδων του καταλόγου ? Κριτήρια: – Χρησιμότητα (Συνάφεια, Αξιοπιστία, Μορφή, Επικαιρότητα ) – Ευχρηστία (Ικανότητα, Πλοήγηση, Αρχιτεκτονική πληροφοριών, Αισθητική) – Ικανοποίηση 15 Library & Information Service Panteion University

16 σενάριο_αξιολόγησης Πλοήγηση στον OPACIAL Αναζήτηση για αντικείμενα χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες θεματικές επικεφαλίδες της βιβλιοθήκης Εξέταση και χρήση σχετικών θεματικών επικεφαλίδων που εμφανίζονται σε ξεχωριστό παράθυρο στην οθόνη Εξέταση των ανακτώμενων σχετικών αντικειμένων της ψηφιακής βιβλιοθήκης Εισαγωγή επισημειώσεων για τουλάχιστον δύο εγγραφές των ενδιαφερόντων των χρηστών Επισημείωση μιας εγγραφής Αναζήτηση και σάρωση με χρήση επισημειώσεων 16 Library & Information Service Panteion University

17 πειραματική_διαδικασία Συμμετέχοντες: n=19 (Μεταπτ. Φοιτ., Υποψ. Διδ., ΔΕΠ): – Φασετική πλοήγηση – Ενοποίηση με ψηφιακό αποθετήριο – Λειτουργικότητα επισημειώσεων Ο κάθε συμμετέχων είχε πέντε ημέρες να μάθει τις νέες λειτουργικότητες. Ημι-δομημένες συνεντεύξεις – Ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις – Κλειστές ερωτήσεις: 7 απαντήσεων (Likert scale) – Μέση διάρκεια: 30 λεπτά – Ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσμάτων με SPSS 17 Library & Information Service Panteion University

18 αποτελέσματα: λειτουργικότητες επισημειώσεων 18 Οι χρήστες προτιμούν να αναζητούν στον κατάλογο της βιβλιοθήκης χρησιμοποιώντας παράλληλα τις επισημειώσεις και τις υπάρχουσες θεματικές επικεφαλίδες Οι επισημειώσεις διαδραματίζουν συμπληρωματικό ρόλο στις υπάρχουσες θεματικές επικεφαλίδες Οι χρήστες χρησιμοποιούν τις επισημειώσεις είτε για να περιγράψουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις εγγραφές του OPAC ή για να διορθώσουν μια λανθασμένη θεματική επικεφαλίδα. Library & Information Service Panteion University

19 αποτελέσματα: υπόλοιπες λειτουργικότητες Οι χρήστες θα θέλανε να έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση στις πηγές του καταλόγου και του ψηφιακού αποθετηρίου Η χρησιμότητα των επισημειώσεων μειώνεται για την περίπτωση των μελών ΔΕΠ Οι χρήστες είναι σκεπτικοί όσον αφορά την πλοήγηση με τις επισημειώσεις λόγω του συνεχούς αυξανόμενου μεγέθους τους. Ως εκ τούτου, προστέθηκε η λειτουργικότητα αναζήτησης με βάση επισημειώσεις Ειδικοί θα έπρεπε να εισάγουν επισημειώσεις έτσι ώστε να δημιουργήσουν foksonomies και προτεινόμενες λίστες βιβλιογραφίας για τις κοινότητες χρηστών 19 Library & Information Service Panteion University

20 http://library.panteion.gr/opacial Η εργασία αυτή παρουσιάστηκε στο: 12 th European Conference on Digital Libraries (Arhus, Denmark, 2008) Το OPACIAL διατίθεται δωρεάν και είναι ανοικτού κώδικα: http://opacial.sourceforge.net distributed under the Academic Free License (AFL) 20 Library & Information Service Panteion University


Κατέβασμα ppt "Η ανάπτυξη νέου καταλόγου (opac) με τεχνολογίες Ιστού 2.0, η αποδοχή και αξιολόγηση τους από ομάδα χρηστών Δημήτρης Γαβρίλης, Κωνσταντία Κακάλη Βιβλιοθήκη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google