Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΠΘ 2008-2011 Θεοδωράκης Γιάννης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΠΘ 2008-2011 Θεοδωράκης Γιάννης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΠΘ 2008-2011 Θεοδωράκης Γιάννης

2 Μερικές αρχές 1.Έχουμε ανάγκη διαμόρφωσης στάσεων, ανάπτυξης ιδεών, κουλτούρας και πολιτικής ΔΠ στα ελληνικά ΑΕΙ 2.Η διασφάλιση ποιότητας (ΔΠ) αρχίζει με σαφές όραμα, αποστολή, στόχους, και πολιτική του ιδρύματος και των προγραμμάτων του. 3. Δεν θέλουμε απλά διδασκαλία, μάθηση, έρευνα, και υπηρεσίες στην κοινωνία, Αλλά ποιότητα σε διδασκαλία, μάθηση, έρευνα και υπηρεσίες στην κοινωνία (και καλή ισορροπία). 4.Καλές διαδικασίες ΔΠ είναι δείκτης εσωτερικής δημοκρατίας. 5. Τα πανεπιστήμια χρειάζονται αυτονομία, η οποία όμως καταχτιέται μέσω των μηχανισμών ΔΠ. 6.Η ΔΠ είναι ο ευγενέστερος δρόμος για παρακίνηση, προσπάθεια και διαρκή βελτίωση. 7.Μέσω της ΔΠ ικανοποιούμε τις προσδοκίες και τους στόχους μας, αλλά και τον κοινωνικό μας ρόλο, και τις ανάγκες της κοινωνίας 8.Η ΔΠ είναι μια διαρκής διαδικασία

3 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ελέγχει όλους τους δείκτες ποιότητας Αναπτύσσει συστήματα ελέγχου και καταγραφής Ενεργοποιεί όλους για διαρκή βελτίωση της ποιότητας

4 ΤΙ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΩΡΗΘΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕ 10 ΑΠΟ ΤΑ 16 ΤΜΗΜΑΤΑ**** 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ **** 2 ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΟΔΙΠ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΔΙΠ ΚΑΙ ΚΑΘΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ 1 ΣΥΝΕΔΡΙΟ

5

6

7 Γραμματείες

8 η εικόνα του ΠΘ διαχρονικά

9 Η εικόνα του ΠΘ προσωπικό-φοιτητές 2004-2012

10

11 Μερικά συμπεράσματα μεταπτυχιακοί 2002-2012 τι συστήνουμε – Π

12 Η συνεισφορά των τμημάτων στον ΕΛΚΕ ο ρόλος κάποιων σχολών πχ ιατρική-ι πολυτεχνείο

13

14 Γενικά συμπεράσματα η αξιολόγηση του ερευνητικού έργου (2010) μετά εγκαταλείφτηκε

15 Δημοσιεύσεις Γενικά συμπεράσματα Βάσεις δεδομένων

16 Ερευνητικό έργο 2010-2012

17 Η Πορεία των ερευνητικών προγραμμάτων ΕΛΚΕ

18 Η πορεία του προϋπολογισμού

19 Μερικά συμπεράσματα. Τι είναι αποδεκτό; Αναλογία φοιτητών/ ΔΕΠ (1/17) Τις μεγαλύτερες τα τμήματα ΤΜΗΥΤΔ (1/48) ΠΤΔΕ (1/45) Οικονομικό (1/48) τη μικρότερη το ΙΤ (1/4)

20 Μερικά συμπεράσματα. Τι είναι αποδεκτό; Φοιτητές, που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε 2ν χρόνια, στα Τμήματα ΜΗΥΤΔ (25%), ΓΙΥΠ (21%), ΠΜ (17%) ΒΒ (12,5).

21 Μερικά συμπεράσματα Τι είναι αποδεκτό; αναλογίες φοιτητών διοικητικού προσωπικού, δύσκολες στα περισσότερα τμήματα. Εξαίρεση ΤΙ, ΧΠΠΑ και ΜΜ, Τα μεγαλύτερα προβλήματα στα τμήματα Ανθρωπιστικών σπουδών

22 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η εικόνα******** Στα περισσότερα τμήματα ο αριθμός των απαιτούμενων μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου μεγάλος. Συστήνεται γενικά μείωση κάτω από 50, ακόμα και στα πενταετή προγράμματα σπουδών. Υποχρεωτική η αξιολόγηση προγράμματος σπουδών και διδασκόντων από τους αποφοίτους, πριν την λήψη του πτυχίου τους. Προσπάθεια προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων με τις ανάγκες της κοινωνίας.

23 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  έλλειψη στοιχείων για αποφοίτους και επαγγελματική αποκατάσταση. Χαμηλή κινητικότητα μελών ΔΕΠ και φοιτητών στο ERASMUS. Κάθε τμήμα να μην ανοίγεται σε πολλές περιοχές έρευνας ταυτόχρονα, να εστιάζεται σε λίγες, και συνεργασία μεταξύ μελών ΔΕΠ και εργαστηρίων. Να αναπτυχθεί προβληματισμός για το που πρέπει να γίνει η εστίαση της έρευνας τα επόμενα χρόνια (νέοι τομείς)

24 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Από ορισμένα τμήματα συζητείται η αύξηση του χρόνου πρακτικής άσκηση. Προαπαιτούμενα, ευέλικτο σύστημα. Οι εκδρομές να είναι λίγες, οργανωμένες και με καθαρά εκπαιδευτικό σκοπό. Σε ορισμένα τμήματα το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει πολλές ώρες θεωρίας, σε βάρος των εργαστηριακών μαθημάτων, μεγάλος αριθμός μαθημάτων διδάσκεται με παραδοσιακό τρόπο. Πίεση των φοιτητών με πολλές ώρες, μαθήματα απλωμένα και σε βάθος.

25 Ένα Παράδειγμα Ανάλυση των δεδομένων μετά από διαβούλευση μεταξύ της ΜΟΔΙΠ και των Τμημάτων. ΤΜΗΜΑ 1  Πολύ καλό Πρόγραμμα Σπουδών και πρωτοτυπία του συνδυασμού των 3 κατευθύνσεων.  Υψηλό επίπεδο εργασιών Προπτυχιακού, Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού επιπέδου.  Έλλειψη δομών και κυρίως βιβλιοθήκης.  Αρνητικό το γεγονός ότι δεν υπάρχει θέση φιλοσοφίας στο Τμήμα. Πρόταση για δημιουργία μιας κατεύθυνσης για να καλυφθούν λογοτεχνικά και φιλοσοφικά μαθήματα.  Ανάγκη θέσπισης προαπαιτούμενων μαθημάτων.  Έλλειψη χρηματοδότησης για επισκέψεις στο εξωτερικό. Καθυστέρηση περάτωσης σπουδών.

26 Ένα παράδειγμα ακόμα ΤΜΗΜΑ 2 Καλό πρόγραμμα σπουδών δεμένο και στοχευμένο  πρόθεση μείωσης μαθημάτων από 43 σε 35 αυξάνοντας τα επιλογής (6-7 μαθήματα / έτος) Πολλές εξεταστικές Έρευνα εξαιρετική και καλύτερη από άλλα ομοειδή τμήματα Περισσότερη χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά προγράμματα.

27 Γενικά συμπεράσματα Η άνευ προηγουμένου μείωση της κρατικής χρηματοδότησης η οποία ανέτρεψε κάθε δυνατότητα προγραμματισμού των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Η έλλειψη διδακτικού όλων των κατηγοριών, και κυρίως βοηθητικού προσωπικού (ΕΤΕΠ-ΕΕΔΙΠ) που οδηγεί σε μεγάλη σπατάλη ωρών απασχόλησης των μελών ΔΕΠ σε βάρος της ερευνητικής και της κύριας διδακτικής τους δραστηριότητας. Η έλλειψη κτιριακών υποδομών για εκπαιδευτικές και στεγαστικές ανάγκες (Εστία φοιτητών), σε χρηματοδότηση για προγραμματισμένα έργα, η στενότητα αιθουσών διδασκαλίας σε ορισμένα τμήματα, που οδηγεί σε δυσκολία ευέλικτου προγράμματος σπουδών. Ο μειωμένος αριθμός διατμηματικών ή ξενόγλωσσων μεταπτυχιακών μαθημάτων. Η συνεχιζόμενη ανοδική πορεία του ερευνητικού έργου, των ερευνητικών χρηματοδοτήσεων και το υψηλό επίπεδο των φοιτητών στα περισσότερα τμήματα. Η καλή οργάνωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. Οι καλές πρακτικές στη διδασκαλία, την πρακτική άσκηση, και η θετική αξιολόγηση και αποδοχή των φοιτητών. Η καλή οργάνωση των υπηρεσιών, το υψηλό επίπεδο του προσωπικού όλων των κατηγοριών, και τέλος η διαφάνεια στις αποφάσεις των οργάνων και η αποδοχή και προώθηση των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης.

28 Γενικά Συμπεράσματα 1 Η φιλοσοφία της αξιολόγησης δημιουργεί άμιλλα μεταξύ τμημάτων. Να προωθηθεί και μεταξύ των πανεπιστημίων. Όλοι θα κερδίσουμε από αυτό. Και τα πανεπιστήμια, και η χώρα. Η αξιολόγηση προχωράει. Τα πανεπιστήμια αργούν μεν αλλά γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν.

29 Γενικά συμπεράσματα 2 Η αξιολόγηση έχει μια δυναμική πολύ πιο ισχυρότερη από τους σχετικούς νόμους. Σε 2-3 χρόνια από σήμερα να προχωρήσουμε σε εσωτερικό σύστημα ranking/ανά γνωστική περιοχή/με κριτήρια που θα συμφωνήσουμε. Τα ΑΕΙ πρέπει να συνεργασθούν σε καλές πρακτικές.

30 Γενικά συμπεράσματα 4. δημοσιοποίηση όλων

31 Τελικά σχόλια Πότε κερδίζουμε από την αξιολόγηση Να επαναπροσδιορίσουμε το περιεχόμενο των μαθημάτων, την κατανομή των πιστωτικών μονάδων, Να ορίσουμε, τους στόχους, την αποστολή τους, και τα μαθησιακά αποτελέσματα των προγραμμάτων τους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών. ΤΑ ΑΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥΣ

32 Τελικά σχόλια Πότε κερδίζουμε από την αξιολόγηση φιλοσοφία Έρευνα, Διδασκαλία, δια βίου εκπαίδευση;

33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

34 ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Αποκτώντας γνώση και κατανόηση Εφαρμογή γνώσης και κατανόησης Διατυπώνοντας αιτιολογημένες κρίσεις και κάνοντας τις κατάλληλες επιλογές Επικοινωνία της αποκτηθείσας γνώσης και της κατανόησης Ικανότητες δια βίου μάθησης

35 ΟΔΗΓΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ University of Thessaly STUDY GUIDE

36 Που πορευόμαστε; Συνέργειες Διαβουλεύσεις. Στρατηγικός σχεδιασμός Διαφάνεια. Οδηγοί σπουδών (learning outcomes). Αρκετά τμήματα άλλαξαν ήδη τα προγράμματα σπουδών. Κώδικας δεοντολογίας. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Πιστωτικές μονάδες (υποβολή DC label). Ο νέος χάρτης των ΑΕΙ

37 Ποια είναι η ουσία της αξιολόγησης Στα μικρά καθημερινά βήματα της συλλογικής και ατομικής μας βελτίωσης στο προσωπικό και κοινωνικό αποτύπωμα του καθενός. Να μαθαίνουμε το σωστό και το χρήσιμο, να διδασκόμαστε και να διδάσκουμε καλύτερα, να προχωρούμε με αυτοπεποίθηση και όραμα για το αύριο. Η αξιολόγηση ξεκινάει ως διαδικασία εσωτερικής ενεργοποίησης, αυτοκριτικής, αυτορρύθμισης και αυτοβελτίωσης, που στη συνέχεια καταλήγει σε ένα πανεπιστήμιο αποτελεσματικό και περήφανο για το σοβαρό κοινωνικό του ρόλο.


Κατέβασμα ppt "Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΠΘ 2008-2011 Θεοδωράκης Γιάννης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google