Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

01.02.02 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΠΑΝ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΛΕΥΘΩ” - ΓΓΕΤ 25-11-03.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "01.02.02 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΠΑΝ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΛΕΥΘΩ” - ΓΓΕΤ 25-11-03."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 01.02.02 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΠΑΝ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΛΕΥΘΩ” - ΓΓΕΤ 25-11-03

2 01.02.02 Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. Business concept Εταιρεία συμβούλων ανάπτυξης και τεχνολογίας με στρατηγικό στόχο τη σύνδεση έρευνας και επιχειρηματικότητας Κύριο εργαλείο υλοποίησης στρατηγικού στόχου i4G - Incubation for Growth

3 01.02.02 i4G - Incubation for Growth Ä Διαρκής μηχανισμός συνεργασίας επιστημόνων, ερευνητών, επιχειρηματιών και επενδυτών Ä Διαρκής μηχανισμός ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας με την ανάδειξη και υποστήριξη της επιχειρηματικής αξιοποίησης νέων ιδεών Ä Σταδιακή καθιέρωση ενός νέου ορθολογικού μοντέλου ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης

4 01.02.02 Δράσεις του έργου 1. Δημιουργία υποδομής Θερμοκοιτίδας Κτίριο 1800 m2 στην Πυλαία Θεσσαλονίκης Κυψέλες για εγκατάσταση 12-15 επιχειρήσεων Κοινές υποδομές (αίθουσες συνεδριάσεων, αίθουσα παρουσιάσεων, αίθουσα σεμιναρίων, εστιατόριο, βιβλιοθήκη, υποδομές γραμματειακής υποστήριξης) Πλήρης Δικτύωση και ηλεκτρονική υποδομή 2.Σύσταση και Λειτουργία μηχανισμού υποστήριξης των θερμοκοιτιζόμενων για μια τριετία. 2. Σύσταση και Λειτουργία μηχανισμού υποστήριξης των θερμοκοιτιζόμενων για μια τριετία. Η i4G έχει ήδη στελεχωθεί με επτά στελέχη υψηλού επιπέδου και σε πλήρη ανάπτυξη προβλέπεται απασχόληση 10 ατόμων

5 01.02.02 Δράσεις του έργου 3. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις εγκαταστημένες επιχειρήσεις σε θέματα: Σχεδίασης επιχειρηματικής δραστηριότητας Υποστήριξη νεο-ιδρυόμενων επιχειρήσεων Διαχείρισης τεχνολογίας & τεχνολογικών προγραμμάτων ΙΤ (web platform, hosting, networking) Δημόσιων Σχέσεων Ανθρώπινοι πόροι (επιλογή προσωπικού – προσλήψεις). Ερευνών αγοράς για νέα προϊόντα 4. Δυνατότητα πρόσβασης των εγκατεστημένων σε κεφαλαιουχική ενίσχυση με την μορφή κεφαλαίου σποράς (seed capital)

6 01.02.02 Δράσεις του έργου 3. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις εγκαταστημένες επιχειρήσεις σε θέματα: Σχεδίασης επιχειρηματικής δραστηριότητας Υποστήριξη νεο-ιδρυόμενων επιχειρήσεων Διαχείρισης τεχνολογίας & τεχνολογικών προγραμμάτων ΙΤ (web platform, hosting, networking) Δημόσιες Σχέσεις Ανθρώπινοι πόροι (επιλογή προσωπικού – προσλήψεις). 4. Δυνατότητα πρόσβασης των εγκατεστημένων σε κεφαλαιουχική ενίσχυση με την μορφή κεφαλαίου σποράς (seed capital)

7 01.02.02 Επιχειρηματικό μοντέλο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Εταιρία 2 ALPHA TRUST INNOVATION A.E.K.E.Σ. 4Ε - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ A.E.K.E.Σ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΤΕΚΕ Α.Ε.. Venture capitals, εξειδικευμένες εταιρείες σε υπηρεσίες καινοτομίας ΕΔΑΠ ΤΠ. ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. Εταιρίες Εντασης Γνώσης που θα εγκατασταθούν στη ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ i4G Εταιρία ν Εταιρία 1 Εταιρίες που εγκαθίστανται Φορέας Ανάπτυξης & Δαχείρισης και Λειτουργιας i4G

8 01.02.02 Ένταξη της θερμοκοιτίδας στον ιστό της τεχνολογίας/καινοτομίας της Θεσσαλονίκης Τεχνοβλαστοί Καινοτόμες ιδέες, επιχειρήσεις στο στάδιο start-up Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης Επιχειρήσειςστο στάδιο ανάπτυξης (start-up, early stage και expansion) Θερμοκοιτίδα i4G Επιχειρήσεις full - grown ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΒΙ.ΠΕ.Θεσ/νίκης

9 01.02.02 Ένταξη της θερμοκοιτίδας στον ιστό της τεχνολογίας/καινοτομίας της Θεσσαλονίκης

10 01.02.02 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  10.2001:  10.2001:Σχεδίαση επένδυσης ίδρυσης θερμοκοιτίδας ύψους 5,5 εκ. €- Υποβολή αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα ΕΛΕΥΘΩ  10.2001 – 05.2003:  10.2001 – 05.2003:Ανέγερση της Θερμοκοιτίδας  05.2003:  05.2003: Έναρξη λειτουργίας – εγκατάσταση των πρώτων επιχειρήσεων  09.2003:  09.2003:Υλοποίηση του 32,5% της προβλεπόμενης επένδυσης

11 01.02.02 Εγκατάσταση Επιχειρήσεων  Νοε 2002:  Νοε 2002:1η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εγκατάστασης  Απρ. 2003:  Απρ. 2003: 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Υποβλήθηκαν 21 συνολικά αιτήσεις. Τρεις απορρίφθηκαν ως μη πληρούσες τα κριτήρια εισαγωγής Τρεις απορρίφθηκαν ως μη πληρούσες τα κριτήρια εισαγωγής Πέντε μετέβαλαν τους επιχειρησιακούς τους στόχους Πέντε μετέβαλαν τους επιχειρησιακούς τους στόχους Τέσσερις είναι σε τελικό στάδιο αξιολόγησης Τέσσερις είναι σε τελικό στάδιο αξιολόγησης Εννέα ολοκλήρωσαν τη διαδικασία εγκατάστασής τους Εννέα ολοκλήρωσαν τη διαδικασία εγκατάστασής τους

12 01.02.02

13 Εγκατάσταση επιχειρήσεων  H πληρότητα στους χώρους είναι 75% ενώ αναμένεται να φτάσει στο 100% στις αρχές του 2004.  Ο συνολικός προβλεπόμενος αριθμός των στελεχών των επιχειρήσεων αυτών ανέρχονται σε 60 άτομα.  Με την πλήρη κάλυψη των διαθέσιμων χώρων προβλέπεται η απασχόληση περίπου 100 ατόμων.

14 01.02.02 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  Έχει ήδη αποφασιστεί η συμμετοχή στην εταιρεία ICTV. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 150.000 € και η συμμετοχή της Ευρωσύμβουλοι είναι 49%.  Εξετάζεται η συμμετοχή σε υπό σύσταση εταιρεία στο χώρο της ανάπτυξης τεχνολογιών περιβαλλοντικής διαχείρισης

15 01.02.02 Κλάδος επιχειρήσεων Πληροφορική3 Επικοινωνίας και Βιομηχανίας περιεχομένου 3 Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί 1 Ιατρικός εξοπλισμός 1 Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικού ρίσκου 1

16 01.02.02 Στάδιο ανάπτυξης των εγκατεστημένων επιχειρήσεων Start up 6 Early Stage 3 Expansion0

17 01.02.02 Μέγεθος επιχειρήσεων Καλυπτόμενη επιφάνεια <75 τετραγωνικά 4 50-150 τετραγωνικά 3 >100 τετραγωνικά 2 Αριθμός προβλεπόμενων θέσεων εργασίας >10 θέσεις εργασίας 3 4-10 Θέσεις εργασίας 3 <4 Θέσεις εργασίας 3

18 01.02.02 Κύκλος εργασιών εγκατεστημένων επιχειρήσεων 2003 1,4 εκ. € 2004 3,2 εκ. € Για το 2003 Αριθμός επιχειρήσεων <100.000 € 4 100.000-300.000 € 4 >300.000 € 1

19 01.02.02 Σχέδια επέκτασης δραστηριοτήτων  Σχέδιο επέκτασης i4G στην Αττική- Υποστήριξη δραστηριοτήτων εγκατεστημένων επιχειρήσεων  Δημιουργία Virtual θερμοκοιτίδας για την υποστήριξη δικτύου επιχειρήσεων  Ανάπτυξη επενδυτική πολιτικής με κύριο στόχο τη χρηματοοικονομική υποστήριξη νέων επιχειρηματικά σκόπιμων ιδεών


Κατέβασμα ppt "01.02.02 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΠΑΝ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΛΕΥΘΩ” - ΓΓΕΤ 25-11-03."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google