Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΟ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΟΣ Ν. ΣΑΜΟΥ (ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΠΡ/ΣΜΟΣ : 3.430.600,00 € (με ΦΠΑ) ΕΚΠΤΩΣΗ : 0 % μέση έκπτωση ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΟ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΟΣ Ν. ΣΑΜΟΥ (ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΠΡ/ΣΜΟΣ : 3.430.600,00 € (με ΦΠΑ) ΕΚΠΤΩΣΗ : 0 % μέση έκπτωση ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΟ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΟΣ Ν. ΣΑΜΟΥ (ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΠΡ/ΣΜΟΣ : 3.430.600,00 € (με ΦΠΑ) ΕΚΠΤΩΣΗ : 0 % μέση έκπτωση ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 3.430.600,00 € (με ΦΠΑ) ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. – ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μέσω του Ταμείου Συνοχής ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 26/9/2006 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 29/5/2009 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 18 μήνες κατασκευή και 12 μήνες τεχνική υποστήριξη ΠΕΡΑΙΩΣΗ : 11/5/2013 ΠΛΗΡΩΜΕΣ : 3.628.341,88 € απομένουν 25.000 € για την 12μηνη λειτουργία ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : 100 % MEΛΕΤΗΤΗΣ: Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. – ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΚΟΜΑ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ Η ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 άρχισαν οι εργασίες κατασκευής της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στην περιοχή «Κότσικα» του Δήμου Βαθέος που όμως δεν ολοκληρώθηκαν. Συγκεκριμένα, κατασκευάστηκαν δύο οξειδωτικές τάφροι, δύο δεξαμενές τελικής καθιζήσεως, ο παχυντής ιλύος με τις κλίνες ξήρανσης, η δεξαμενή χλωριώσεως μετά του οικίσκου, το κίριο διοικήσεως, μέρος του εσωτερικού δικτύου δρόμων εντός του χώρου της εγκαταστάσεως, τα απαραίτητα στοιχεία αντιστηρίξεως καθώς και ένα κτίριο αγνώστου χρήσεως. Τα έργα τοποθέτησης των σωληνώσεων διακινήσεως λυμάτων και ιλύος έμειναν ημιτελή. Τα έργα αυτά παρουσιάζουν σημαντική φθορά και για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η αναβάθμιση και ολοκλήρωση τους ώστε αυτά να καταστούν λειτουργικά σύμφωνα με τη νέα προμελέτη που εκπονήθηκε. Με το προτεινόμενο έργο γίνεται προσθήκη νέων μονάδων επεξεργασίας οι οποίες εντάσσονται στις υφιστάμενες μονάδες, γίνεται επέκταση, διαμόρφωση και στατική ενίσχυση των υφιστάμενων δεξαμενών έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η τοποθέτηση του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Επίσης, γίνεται προσαρμογή του συστήματος επεξεργασίας στις ισχύουσες σήμερα απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας EEC 271/91 όπου απαιτείται η αφαίρεση των θρεπτικών στο βαθμό που επιβάλλεται από την ευαισθησία του αποδέκτη και τις χρήσεις του.

3 Η μονάδα που προτείνεται θα είναι προσαρμοσμένη στο περιβάλλον του χώρου και δεν θα προξενεί θορύβους, οσμές και κινδύνους. Με αυτήν επιδιώκεται η βελτίωση των χαρακτηριστικών των αποβλήτων κατά τέτοιο τρόπο ώστε μετά την επεξεργασία τα απόβλητα να πληρούν τους αντίστοιχους όρους των Υγειονομικών Διατάξεων για υποθαλάσσια διάθεση. Συγκεκριμένα, επελέγη σύστημα παρατεταμένου αερισμού με παράλληλη νιτρικοποίηση - απονιτρικοποίηση. Καθώς μάλιστα η απονιτρικοποίηση θα γίνεται στη δεξαμενή αερισμού υπό ελεγχόμενες συνθήκες, αποφεύγεται η ενεξέλεγκτη απονιτρικοποίηση στην καθίζηση. Λόγω της έντονης τουριστικής κίνησης της περιοχής κατά τη θερινή περίοδο υπάρχουν μεγάλες διαβαθμίσεις μεταξύ του θερινού και χειμερινού πληθυσμού σχεδιασμού. Η εγκατάσταση σχεδιάσθηκε με πληθυσμιακή βάση 18.500 αποχετευόμενους κατοίκους κατά τη θερινή περίοδο και 14.000 κατά τη χειμερινή και θα καταλήγουν σε αυτή μόνο αστικά λύματα. Τα κύρια τμήματα του έργου είναι τα παρακάτω:

4 1.Προεπεξεργασία 2.Βιολογική επεξεργασία 3.Τριτοβάθμια επεξεργασία 4.Έργα διαθέσεως επεξεργασμένων λυμάτων 5.Επεξεργασία ιλύος 6.Κτιριακές εγκαταστάσεις 7.Έργα υποδομής Επίσης, με το εν λόγω υποέργο κατασκευάζεται υποθαλάσσιος αγωγός για τη διάθεση των τριτοβάθμια επεξεργασμένων λυμάτων στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά του ακρωτηρίου Κότσικα, στη θέση της εγκαταστάσεως επεξεργασίας λυμάτων. Η χάραξη του αγωγού είναι ευθύγραμμη με κατεύθυνση προς τα βόρεια και κάθετη προς τη γενική διεύθυνση της ακτογραμμής στην περιοχή. Τα επεξεργασμένα λύματα θα διαχέονται σε απόσταση 77 m από την ακτή και σε βάθος 30 m, λόγω των μεγάλων βαθών που υπάρχουν στη θαλάσσια περιοχή. Ο αγωγός εκβολής θα είναι από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο 6 atm, διατομής Φ280, που έχει το πλεονέκτημα της μεγάλης αντοχής και ταυτόχρονα της μη διαβρώσεως στο θαλάσσιο περιβάλλον καθώς επίσης και της μεγάλης ευκαμψίας που είναι απαραίτητη κυρίως για τη φάση της κατασκευής. Επίσης, η σύνδεση των τμημάτων του αγωγού είναι πάρα πολύ εύκολη με θερμοσυγκολλήσεις όπου η συγκόλληση έχει την ίδια αντοχή με το αυτογενές υλικό.

5 ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 12ΜΗΝΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΛΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Ο ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 12ΜΗΝΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΛΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Ο ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Δεν έχει ολοκληρωθεί η λειτουργία του συλλεκτήριου αγωγού λυμάτων ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί η 12μηνη δοκιμαστική λειτουργία.


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΟ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΟΣ Ν. ΣΑΜΟΥ (ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΠΡ/ΣΜΟΣ : 3.430.600,00 € (με ΦΠΑ) ΕΚΠΤΩΣΗ : 0 % μέση έκπτωση ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google