Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Βουτυλιωμένη Υδροξυανιζόλη (BHA) και Βουτυλιωμένο Υδροξυτολουένη (ΒΗΤ). Στον άνθρωπο: Δερματικές αλλεργίες, ύποπτα καρκινογένεσης, ορμονικοί διαταράκτες. ΒΗΤ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε ζωτικά όργανα και την πήξη του αίματος. Περιβάλλον: Επηρεάζουν την ανάπτυξη των οργανισμών. Όχι ιδιαίτερα τοξικές. Βιοσυσσώρευση.

2 Βαφές και χρωστικές ουσίες (κυρίως: p-φαινυλενο-διαμίνη και γενικότερα ουσίες με κωδικό CI που ακολουθούνται από 5ψήφιο αριθμό π.χ ). Επιπτώσεις στον άνθρωπο: Ερεθισμός δέρματος και αναπνευστικού. Ύποπτες για καρκινογένεση. Μερικές χρωστικές περιέχουν Al και βαρέα μέταλλα – τοξικά για το νευρικό σύστημα και τα εγκεφαλικά κύτταρα. Επιπτώσεις στο περιβάλλον: p-φαινυλενο-διαμίνη ιδιαίτερα τοξική για τα πουλιά, λιγότερο για τους υδάτινους υδάτινους οργανισμούς.

3 Διαιθανοαμίνη (DEA) και συγγενείς ουσίες:
Στον άνθρωπο: Ερεθισμός σε δέρμα και μάτια. Χρόνια έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσει καρκίνο σε ζωτικά όργανα. Αντίδραση με νιτρικά  Νιτροζαμίνες. Στο περιβάλλον: ιδιαίτερα τοξική για υδάτινους οργανισμούς. Διβουτυλοφθαλικός εστέρας (DBP): Στον άνθρωπο: σε συνδυασμό με άλλα χημικά μπορεί να προκαλέσει μεταλλάξεις. Ορμονικό διαταράκτης, μπορεί να προκαλέσει αναπαραγωγικά προβλήματα. Τοξικό για ζωτικά όργανα (παιδιά). Στο περιβάλλον: Τοξικό για υδάτινους ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς (0,5 mg/l).

4 Ουσίες που απελευθερώνουν φορμαλδεϋδη (HCHO): Διαζολυνολινική ουρία, μεθυναμίνη, Υδροξυμεθυλογλυκινικό Νάτριο. Στον άνθρωπο: Δερματικές αλλεργίες. Φορμαλδεϋδη: Γνωστό καρκινογόνο. Στο περιβάλλον: Ιδιαίτερα τοξικές ουσίες για τους υδάτινους οργανισμούς. Ζωικούς και φυτικούς. Παραβένες (Parabens): Στον άνθρωπο: Ορμονικός διαταράκτης. Προβλήματα αναπαραγωγής και επηρεασμού του ορμονικού συστήματος. Ύποπτες καρκινογένεσης. Προβλήματα στο δέρμα (γήρανση). Στο περιβάλλον: Τοξικοί για υδρόβιους οργανισμούς (αρθρόποδα, βακτήρια)

5 Aρώματα-αρωματικές ουσίες: περίπου 3000 διαφορετικές ενώσεις
Στον άνθρωπο: Αλλεργίες και πρόκληση ή χειροτέρευση του άσθματος (κυρίως σε παιδιά). Ερεθισμός δέρματος/νευροτοξικότητα. Τοναλίδη: Πιθανός ορμονικός διαταράκτης. Δεν έχει ελεγθεί για άλλες συνέπειες. Οξυβενζόνη: Ορμονικός διαταράκτης. Προκαλεί μείωση του βάρους των νεογέννητων. Στο περιβάλλον: Τοξικά για ψάρια και άλλους υδρόβιους οργανισμούς. Τοναλίδη: Τοξική για φυτά (εμποδίζει την ανάπτυξη των βλαστών).

6 Βαζελίνη: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό δέρματος και αλλεργίες
Βαζελίνη: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό δέρματος και αλλεργίες. Χαμηλή τοξικότητα. Πιθανό καρκινογόνο καθώς συνδέεται χημικά με την ύπαρξη Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων. Περιβάλλον: Δεν υπάρχουν ενδείξεις οικοτοξικότητας. Σιλοξάνες: (Κυκλοπεντασιλοξάνη): Ορμονικός διαταράκτης, ύποπτο καρκινογένεσης. Μπορεί να προκαλέσει αναπαραγωγικά προβλήματα στον άνθρωπο. Νευροδιαταράκτης, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και στο ανοσοποιητικό σύστημα. Τοξική για φυτά και αρθρόποδα του εδάφους. Τοξική και για υδρόβιους οργανισμούς σε επίπεδα πάνω από 17 μg/l.

7 Λαουρυλοθειικό νάτριο : ερεθιστικό για τα μάτια και το δέρμα
Λαουρυλοθειικό νάτριο : ερεθιστικό για τα μάτια και το δέρμα. Σε πρόσμειξη με καρκινογόνες ουσίες (1-4 διοξάνη και οξείδιο του αιθυλενίου). Μέτρια τοξικό για οργανισμούς των υδάτινων οικοσυστημάτων. Τρικλοσάν: Ορμονικός διαταράκτης, ερεθιστικό για τα μάτια και το δέρμα. Βιοσυσσώρευση. Αντιδρά με άλλες ουσίες και σχηματίζει διοξίνες, ουσίες εξαιρετικά επικίνδυνες/τοξικές/καρκινογόνες/μεταλλαξιογόνες. Ιδιαίτερα τοξικό για υδρόβιους οργανισμούς, κυρίως μικροφύκη, αλλά και ψάρια και αρθρόποδα (0,3 mg/l).

8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ κτλ. ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1ο ΣΤΑΔΙΟ: ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ/ΣΧΑΡΕΣ-ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ 2ο ΣΤΑΔΙΟ: ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ (ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗ). ΜΕΙΩΣΗ BOD ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ < 10 mg/l 3ο ΣΤΑΔΙΟ: ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ (ΧΛΩΡΙΩΣΗ)/ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΡΟΚΙΔΩΣΗ-ΑΛΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ, ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ) - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΕ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ Ή ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ (ΗΠΑ, ΙΣΡΑΗΛ, ΓΑΛΛΙΑ κτλ.)

9

10

11 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: ΟΓΚΟΣ, ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ, ΟΣΜΗ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΑΝΣΗ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (π.χ. ΜΕ ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΓΙΑ ΑΝΟΔΟ ΤΟΥ pH ΚΑΙ ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ)- ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΛΙΠΑΣΜΑ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ

12 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ΑΣΤΙΚΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΤΟΝΟΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ! ( ΤΟΝΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ: ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΚΑ: 40% ΧΑΡΤΙ: 29% ΠΛΑΣΤΙΚΟ: 14% ΔΙΑΦΟΡΑ: 17%

13 1. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΣΥΝΗΘΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ. ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ! ΤΑΦΗ ΣΕ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ (ΠΕΡΙΠΟΥ 400 – € /ΗΜΕΡΑ). ΡΥΠΑΝΣΗ, ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΕΙΣ (ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ), ΔΥΣΟΣΜΙΑ, ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ. ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΑΠΟ ΕΕ (1999). € ΠΡΟΣΤΙΜΟ (ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ!)-ΕΩΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ € 6 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΣΤΟΝ ΚΟΥΡΟΥΠΗΤΟ ΧΑΝΙΩΝ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ-ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ!!

14 ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

15 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΞΙΝΕΣ
ΟΜΑΔΑ 150 ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ. TCDD (ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΟ-ΔΙΒΕΝΖΟ-ΔΙΟΞΙΝΗ) ΤΟΞΙΚΗ ΟΥΣΙΑ, ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΤΗ-ΒΙΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΣ, ΜΕΤΑΛΛΑΞΟΓΟΝΟΣ, ΤΕΡΑΤΟΓΟΝΟΣ. ΟΡΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗΣ. ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΔΟΣΕΙΣ (ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΣΤΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟΥ) ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΧΛΩΡΑΚΜΗ (ΠΑΡΑΜOΡΦΩΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ)

16 ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ)

17 2. ΚΑΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ 90%. ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΗΠΑ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ-ΑΠΟΤΥΧΙΑ). ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ: ΣΤΑΧΤΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΑΦΗ. ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΔΙΟΞΙΝΕΣ) ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

18 3. ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΄Η ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ). ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΕ ΑΛΣΗ, ΚΗΠΟΥΣ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

19 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

20 4. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ/ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΧΑΡΤΙ 50%, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 95%). ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΠΙΚΕΡΔΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

21 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ: ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 50 % ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ (Ε. Ε
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ: ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 50 % ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ (Ε.Ε. 68%)-ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΝΟ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΜΕΛΑΝΩΣΗ-ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ. ΕΕΑΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ)-ΕΛΕΙΜΜΑ

22 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Ε.Ε. 57%):
ΣΥΛΛΟΓΗ, ΣΥΜΠΙΕΣΗ, ΛΙΩΣΙΜΟ-ΚΑΛΟΥΠΙΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2500 ΤΟΝΩΝ

23 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ (Ε.Ε. 58%)
ΔΙΑΛΟΓΗ (ΤΥΠΟΣ-ΧΡΩΜΑ) ΛΙΩΣΙΜΟ ΣΕ ΦΟΥΡΝΟΥΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΛΟΥΠΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΓΥΑΛΙ ΣΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΔΕΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΤΑΙ

24 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ (Ε.Ε. 24%)
7 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ (ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) PET: ΤΕΡΕΦΘΑΛΙΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΝΕΡΟΥ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ) ΚΑΙ HDPE (ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ)-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΙΩΣΙΜΟ/ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΑ-ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ κτλ.) ΚΑΥΣΗ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (1 ΤΟΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ=700 ΛΙΤΡΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ)-ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

25 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ)
ΠΗΓΕΣ: Εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής (διάγνωση & θεραπεία) Εργαστήρια Βραχυθεραπείας Κλινικές, λόγω νοσηλείας ασθενών που υπεβλήθησαν σε διάγνωση ή θεραπεία με ραδιοφάρμακα, ΕΝΤΟΣ ή ΕΚΤΟΣ του Ιδρύματος νοσηλείας τους.

26 Τα κυριότερα ραδιενεργά στοιχεία (ραδιοϊσότοπα) που περιέχονται στα απόβλητα:
Sr-90, Η-3, C-14, Ca-138, I-131, Cs-137, Co-60 κτλ. Χρόνια έκθεση μπορεί να προκαλέσει καρκίνους και μεταλλάξεις στο DNA. Στερεά υλικά (συσκευασίες φαρμάκων, γάντια, σύριγγες κτλ.) και υγρά. Συσκευασία σε ειδικά μεταλλικά δοχεία και εναπόθεση (ταφή) σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμη τέτοιοι χώροι (μακριά από κατοικημένες και σεισμογενείς περιοχές με στεγανότητα).

27


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google