Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1. 2 Τι είναι το ΕΚΤ Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)είναι ο εθνικός οργανισμός για την συγκέντρωση, την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1. 2 Τι είναι το ΕΚΤ Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)είναι ο εθνικός οργανισμός για την συγκέντρωση, την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1

2 2 Τι είναι το ΕΚΤ Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)είναι ο εθνικός οργανισμός για την συγκέντρωση, την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα με περιεχόμενο έρευνας, επιστήμης και τεχνολογίας. Παρεμβαίνει σε θέματα περιεχομένου της Κοινωνίας της Πληροφορίας.Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)είναι ο εθνικός οργανισμός για την συγκέντρωση, την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα με περιεχόμενο έρευνας, επιστήμης και τεχνολογίας. Παρεμβαίνει σε θέματα περιεχομένου της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

3 3 Αποστολή - Στόχοι Στρατηγικός στόχος του ΕΚΤ είναι η ανάπτυξη, συγκέντρωση, οργάνωση και διάθεση περιεχομένου Επιστήμης και Τεχνολογίας (Ε&Τ)Στρατηγικός στόχος του ΕΚΤ είναι η ανάπτυξη, συγκέντρωση, οργάνωση και διάθεση περιεχομένου Επιστήμης και Τεχνολογίας (Ε&Τ) Στους στόχους του εντάσσονται:Στους στόχους του εντάσσονται: 1.η ολοκλήρωση των συστημάτων για την ενιαία διαχείριση περιεχομένου Ε&Τ 2.η λειτουργία κεντρικού κόμβου για την πλοήγηση σε περιεχόμενο Ε&Τ 3.η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών πληροφόρησης 4. η μεταφορά τεχνογνωσίας προς άλλους οργανισμούς σχετικά με τη διαχείριση και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου

4 4 Ιστορική Αναδρομή Αρχή του Προγράμματος «ΕΚΤ» το 1980 και δημιουργία Μονάδας Τεκμηρίωσης στο Εθνικό Ίδρυμα ΕρευνώνΑρχή του Προγράμματος «ΕΚΤ» το 1980 και δημιουργία Μονάδας Τεκμηρίωσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Επιμόρφωση του επιστημονικού προσωπικού το 1984Επιμόρφωση του επιστημονικού προσωπικού το 1984 Δημιουργία υπηρεσίας παραγγελιών πλήρων κειμένων από βιβλιοθήκες του εξωτερικού το 1983-4Δημιουργία υπηρεσίας παραγγελιών πλήρων κειμένων από βιβλιοθήκες του εξωτερικού το 1983-4 Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών το 1985 και online χρήση τουΣυλλογικός Κατάλογος Περιοδικών το 1985 και online χρήση του Παροχή υπηρεσιών διαδανεισμού, 1986-1990Παροχή υπηρεσιών διαδανεισμού, 1986-1990 Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών την ίδια περίοδο, 1986-1990 Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών την ίδια περίοδο, 1986-1990

5 5 Ιστορική Αναδρομή (συνέχεια) Θεσμοθέτηση του ΕΚΤ, το 1989, ως επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης επιστημονικών & πληροφοριώνΘεσμοθέτηση του ΕΚΤ, το 1989, ως επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης επιστημονικών & πληροφοριών Δημιουργία των τεχνολογικών πρώτων Εστιακών Σημείων Τεκμηρίωσης, το 1993, στα ΑΕΙ Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, Ιωαννίνων και ΞάνθηςΔημιουργία των τεχνολογικών πρώτων Εστιακών Σημείων Τεκμηρίωσης, το 1993, στα ΑΕΙ Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, Ιωαννίνων και Ξάνθης Ως το 1995 εγκατάσταση του ΑΒΕΚΤ σε 1.000 βιβλιοθήκεςΩς το 1995 εγκατάσταση του ΑΒΕΚΤ σε 1.000 βιβλιοθήκες Υλοποίηση του Εθνικού πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας το 2001Υλοποίηση του Εθνικού πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας το 2001

6 6 Τεχνολογική Υποδομή Οι βάσεις δεδομένων και τα συστήματα πληροφορικής του ΕΚΤ αποτελούν τη βασική του υποδομήΟι βάσεις δεδομένων και τα συστήματα πληροφορικής του ΕΚΤ αποτελούν τη βασική του υποδομή Υπολογιστικά συστήματα και αποθηκευτικοί χώροι τελευταίας τεχνολογίαςΥπολογιστικά συστήματα και αποθηκευτικοί χώροι τελευταίας τεχνολογίας Σύστημα ψηφιοποίησης διαφόρων τύπων υλικού (βιβλία, έγγραφα, μικροφίλμ, κ.ά)Σύστημα ψηφιοποίησης διαφόρων τύπων υλικού (βιβλία, έγγραφα, μικροφίλμ, κ.ά)

7 7 Δραστηριότητες Διάθεση περιεχομένου Επιστήμης και ΤεχνολογίαςΔιάθεση περιεχομένου Επιστήμης και Τεχνολογίας Υποστήριξη Βιβλιοθηκών (ΑΒΕΚΤ)Υποστήριξη Βιβλιοθηκών (ΑΒΕΚΤ) Υποστήριξη Συνεργασιών σε Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ)Υποστήριξη Συνεργασιών σε Προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) Σύνδεση Έρευνας και Παραγωγής. Σκοπός της η υποστήριξη ερευνητικών και επιχειρηματικών συνεργασιώνΣύνδεση Έρευνας και Παραγωγής. Σκοπός της η υποστήριξη ερευνητικών και επιχειρηματικών συνεργασιών

8 8 Δραστηριότητες (συνέχεια) Παράλληλα αναπτύσσει και κάποιες οριζόντιες δραστηριότητες όπως: συμβουλευτικές υπηρεσίες, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, λειτουργία γραφείων υποστήριξης και συμμετοχή σε εκθέσεις και σεμινάριαΠαράλληλα αναπτύσσει και κάποιες οριζόντιες δραστηριότητες όπως: συμβουλευτικές υπηρεσίες, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, λειτουργία γραφείων υποστήριξης και συμμετοχή σε εκθέσεις και σεμινάρια Χρηματοδότηση από δημόσιους πόρους, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, συμβόλαια με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, έσοδα από παροχή υπηρεσιών

9 9 Υπηρεσίες Επιστημονικής & Τεχνολογικής Πληροφόρησης Βιβλιοθήκη Επιστήμης & Τεχνολογίας ΕΚΤ/ΕΙΕ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)Βιβλιοθήκη Επιστήμης & Τεχνολογίας ΕΚΤ/ΕΙΕ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών) Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης & Τεχνολογίας (πρόσβαση σε: ηλεκτρονικά περιοδικά, Ελληνικές Βάσεις Δεδομένων, Ψηφιακές Ελληνικές Συλλογές, Διεθνής Βάσεις Δεδομένων. Επιλεγμένες πηγές στο διαδίκτυο)Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης & Τεχνολογίας (πρόσβαση σε: ηλεκτρονικά περιοδικά, Ελληνικές Βάσεις Δεδομένων, Ψηφιακές Ελληνικές Συλλογές, Διεθνής Βάσεις Δεδομένων. Επιλεγμένες πηγές στο διαδίκτυο) Ηλεκτρονικό ΑναγνωστήριοΗλεκτρονικό Αναγνωστήριο Υπηρεσία Ανάκτησης ΠληροφοριώνΥπηρεσία Ανάκτησης Πληροφοριών Υπηρεσία Παραγγελίας Πλήρων ΚειμένωνΥπηρεσία Παραγγελίας Πλήρων Κειμένων

10 10 Υπηρεσίες προς βιβλιοθήκες Δικτύωση βιβλιοθηκών. Μέσω του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών & Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών(ΕΔΕΤΒ) διαθέτει το Σύστημα Διαδανεισμού ΒιβλιοθηκώνΔικτύωση βιβλιοθηκών. Μέσω του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών & Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών(ΕΔΕΤΒ) διαθέτει το Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλιοθηκών Ανάπτυξη εφαρμογών αυτοματισμού και σύγχρονων βιβλιοθηκονομικών εργαλείων. Διαθέτει: Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών, Συλλογικό Κατάλογο Σχολικών Βιβλιοθηκών και Δημοσίων Βιβλιοθηκών, βιβλιογραφική βάση δεδομένων ARGOS, ΑΒΕΚΤ)Ανάπτυξη εφαρμογών αυτοματισμού και σύγχρονων βιβλιοθηκονομικών εργαλείων. Διαθέτει: Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών, Συλλογικό Κατάλογο Σχολικών Βιβλιοθηκών και Δημοσίων Βιβλιοθηκών, βιβλιογραφική βάση δεδομένων ARGOS, ΑΒΕΚΤ) Υποστήριξη βιβλιοθηκών. Εγκατάσταση του ΑΒΕΚΤ σε βιβλιοθήκεςΥποστήριξη βιβλιοθηκών. Εγκατάσταση του ΑΒΕΚΤ σε βιβλιοθήκες

11 11 Πληροφόρηση και Υποστήριξη για την σύνδεση έρευνας και παραγωγής Δραστηριοποίηση και συμμετοχή του ΕΚΤ σε πανευρωπαϊκά δίκτυα. Στόχος η δημιουργία δεσμών μεταξύ ερευνητικών, ακαδημαϊκών και βιομηχανικών μονάδωνΔραστηριοποίηση και συμμετοχή του ΕΚΤ σε πανευρωπαϊκά δίκτυα. Στόχος η δημιουργία δεσμών μεταξύ ερευνητικών, ακαδημαϊκών και βιομηχανικών μονάδων Συντονιστής του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας το οποίο:Συντονιστής του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας το οποίο: προσφέρει δυνατότητα ενημέρωσης και αξιοποίησης των σύγχρονών τεχνολογιών προσφέρει δυνατότητα ενημέρωσης και αξιοποίησης των σύγχρονών τεχνολογιών

12 12 Πληροφόρηση και Υποστήριξη για την σύνδεση έρευνας και παραγωγής (συνέχεια) παρέχει βοήθεια σε εθνικούς φορείς και κυρίως σε Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις παρέχει βοήθεια σε εθνικούς φορείς και κυρίως σε Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις προάγει συνεργασίες σε επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα σε Ελλάδα και Ευρώπη προάγει συνεργασίες σε επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα σε Ελλάδα και Ευρώπη δίνει πληροφορίες σε θέματα προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας δίνει πληροφορίες σε θέματα προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

13 13 Προϊόντα Σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ-ΑΒΕΚΤ ( Σκοπός η παροχή ολοκληρωμένης οργάνωσης σε βιβλιοθήκες και η διάθεση βιβλιογραφικών δεδομένων, ξεκίνησε το 1985 ακολουθώντας διεθνή πρότυπα, πέντε εκδόσεις)Σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ-ΑΒΕΚΤ ( Σκοπός η παροχή ολοκληρωμένης οργάνωσης σε βιβλιοθήκες και η διάθεση βιβλιογραφικών δεδομένων, ξεκίνησε το 1985 ακολουθώντας διεθνή πρότυπα, πέντε εκδόσεις) Δημιουργία 500 σχολικών βιβλιοθηκών (πλαισίωση τους από 9 κινητές μονάδες των Δημοσίων Κεντρικών Βιβλιοθηκών)Δημιουργία 500 σχολικών βιβλιοθηκών (πλαισίωση τους από 9 κινητές μονάδες των Δημοσίων Κεντρικών Βιβλιοθηκών) Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών ( Περιλαμβάνει 13.000 αντίτυπα διατριβών, ισχύει η κατά νόμο προσφορά, online αναζήτηση και παραγγελία διδακτορικών διατριβών από τις συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες του ΕΔΕΤΒ)Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών ( Περιλαμβάνει 13.000 αντίτυπα διατριβών, ισχύει η κατά νόμο προσφορά, online αναζήτηση και παραγγελία διδακτορικών διατριβών από τις συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες του ΕΔΕΤΒ)

14 14 Προϊόντα (συνέχεια) Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών (ενιαία παρουσίαση βιβλιογραφικών δεδομένων των περιοδικών των βιβλιοθηκών του ΕΔΕΤΒ, έντυπη και ψηφιακή μορφή, δημοσιεύονται αποτελέσματα ερευνών ελλήνων ερευνητών και επιστημόνων)Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών (ενιαία παρουσίαση βιβλιογραφικών δεδομένων των περιοδικών των βιβλιοθηκών του ΕΔΕΤΒ, έντυπη και ψηφιακή μορφή, δημοσιεύονται αποτελέσματα ερευνών ελλήνων ερευνητών και επιστημόνων) Ελληνική Έκδοση Δεκαδικής Ταξινόμησης Dewey (κάλυψη αναγκών ελληνικών βιβλιοθηκών στην ταξινόμηση και στην προσβασιμότητα των πληροφοριών, έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, βιβλιοθηκονομική εκπαίδευση, 20.000 ελληνικούς όρους και απόδοσή τους στα αγγλικά, διάθεση αντιτύπων σε βιβλιοθήκες, στα ΓΑΚ και σε άλλους οργανισμούς)Ελληνική Έκδοση Δεκαδικής Ταξινόμησης Dewey (κάλυψη αναγκών ελληνικών βιβλιοθηκών στην ταξινόμηση και στην προσβασιμότητα των πληροφοριών, έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, βιβλιοθηκονομική εκπαίδευση, 20.000 ελληνικούς όρους και απόδοσή τους στα αγγλικά, διάθεση αντιτύπων σε βιβλιοθήκες, στα ΓΑΚ και σε άλλους οργανισμούς) eNewsletter Έρευνα & Καινοτομία( σκοπός η ενημέρωση για το χώρο της Ε&ΤΑ, δωρεάν αποστολή)eNewsletter Έρευνα & Καινοτομία( σκοπός η ενημέρωση για το χώρο της Ε&ΤΑ, δωρεάν αποστολή)

15 15 Προϊόντα (συνέχεια) Περιοδικό «Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία »(εκδίδεται από το 1996, αποδέκτες είναι χρήστες από πανεπιστήμια, ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, επιχειρήσεις, βιβλιοθήκες και κέντρα τεκμηρίωσης, φορείς δημοσίου τομέα, ιδιώτες κ.ά)Περιοδικό «Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία »(εκδίδεται από το 1996, αποδέκτες είναι χρήστες από πανεπιστήμια, ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, επιχειρήσεις, βιβλιοθήκες και κέντρα τεκμηρίωσης, φορείς δημοσίου τομέα, ιδιώτες κ.ά) «Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες κινούνται »(ερευνητικό δελτίο, στόχος: να αποτελέσει σημείο αναφοράς και μέσο επικοινωνίας για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου)«Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες κινούνται »(ερευνητικό δελτίο, στόχος: να αποτελέσει σημείο αναφοράς και μέσο επικοινωνίας για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου) Κατάλογος Συλλογικών Οργάνων (περιέχει καθιερωμένες αποδόσεις των ονομασιών ελληνικών και ξένων φορέων που εδρεύουν στην Ελλάδα, ανανέωση και εμπλουτισμός για την πληρότητα στην κάλυψη των όρων)Κατάλογος Συλλογικών Οργάνων (περιέχει καθιερωμένες αποδόσεις των ονομασιών ελληνικών και ξένων φορέων που εδρεύουν στην Ελλάδα, ανανέωση και εμπλουτισμός για την πληρότητα στην κάλυψη των όρων)

16 16 Προϊόντα (συνέχεια) Χαρτοφυλάκιο Καινοτόμων Ελληνικών Τεχνολογιών (προώθηση ελληνικών τεχνολογιών σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, περιλαμβάνει 64 τεχνολογίες από επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς, αξιολόγηση περιεχομένου βάση κριτηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης)Χαρτοφυλάκιο Καινοτόμων Ελληνικών Τεχνολογιών (προώθηση ελληνικών τεχνολογιών σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, περιλαμβάνει 64 τεχνολογίες από επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς, αξιολόγηση περιεχομένου βάση κριτηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης)

17 17 ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΤΟΣΚΑ ΡΟΖΕΤΑ Β2001039 ΚΑΤΣΗ ΕΓΛΕΝΤΙΝΑ Β2001002 ΚΑΤΣΗ ΕΓΛΕΝΤΙΝΑ Β2001002 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ


Κατέβασμα ppt "1. 2 Τι είναι το ΕΚΤ Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)είναι ο εθνικός οργανισμός για την συγκέντρωση, την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google