Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τα πιο γνώστα οικολογικά σήματα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τα πιο γνώστα οικολογικά σήματα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τα πιο γνώστα οικολογικά σήματα
. Τα πιο γνώστα οικολογικά σήματα

2 Ο Μπλε 'Aγγελος Ο μπλε άγγελος δημιουργήθηκε το 1978 στη Γερμανία και είναι το πρώτο οικολογικό σήμα που παρουσιάστηκε στην αγορά. Το σήμα αποτελεί ιδιοκτησία του Γερμανικού υπουργείου Περιβάλλοντος και η διαχείριση- προώθησή του γίνεται από τη Γερμανική υπηρεσία περιβάλλοντος και τον εθνικό οργανισμό πιστοποίησης. Και σε αυτή την περίπτωση ανεξάρτητη αρχή είναι αυτή που θέτει τα περιβαλλοντικά κριτήρια και απονέμει το σήμα σε όσους τα πληρούν με διαφανείς διαδικασίες

3 Ο Κύκνος της Νορβηγίας Το οικολογικό σήμα του Νορβηγικού κύκνου εδραιώθηκε το 1989 από τη Nορβηγική Κυβέρνηση. Αναγνωρίζεται εκτός από τη Νορβηγία στην Σουηδία, την Φιλανδία, την Ισλανδία και τη Δανία. Αν απονεμηθεί σε μία από αυτές τις χώρες σε κάποιο προϊόν τότε ισχύει και στις υπόλοιπες (αφού οι παραγωγοί πληρώσουν τα δικαιώματα του σήματος στις υπόλοιπες χώρες). Η τυπική του διάρκεια είναι τρία χρόνια και μετά το πέρας τους οι παραγωγοί πρέπει να κάνουν αίτηση ανανέωσης. Αν τα κριτήρια έχουν γίνει πιο αυστηρά, ή το προϊόν δεν τα πληροί πια, τότε το δικαίωμα χρήσης του σήματος χάνεται. .

4 Το Ευρωπαϊκό λουλούδιΤο λουλούδι της Ε. Ε
Το Ευρωπαϊκό λουλούδιΤο λουλούδι της Ε.Ε. δημιουργήθηκε το 1992 και αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες της Ένωσης αλλά και σε τρίτες χώρες όπως η Νορβηγία, το Λιχτεστάιν, η Ισλανδία κ.α.. Το Ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα είναι μέρος της στρατηγικής της Ένωσης για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Από το 2000 εκτός από προϊόντα περιλαμβάνει και υπηρεσίες.Η χρονική του ισχύς είναι περιορισμένη μέχρι την ανανέωση των κριτηρίων επιλογής. Μέχρι τώρα (2005) απονέμεται σε 22 κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες 5 κατηγορίες βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. έχει την υποχρέωση να ορίσει τις ανεξάρτητες επιτροπές οι οποίες απονέμουν το Ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα.

5 Τι σημαίνει η σήμανση CE για τους καταναλωτές:
(για τα οποία έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετική νομοθεσία, οδηγίες «νέας προσέγγισης») και βεβαιώνει ότι το προϊόν είναι ασφαλές και σύμφωνο με τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας. Έτσι η σήμανση CE αποτελεί το διαβατήριο για την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά

6 Το σήμα CE δεν αφορά όλα τα προϊόντα
Αφορά μόνον αυτά για τα οποία έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετική νομοθεσία, οδηγία «νέας προσέγγισης». Τέτοια προϊόντα είναι: • Παιχνίδια • Ηλεκτρολογικό υλικό χαμηλής τάσεως (όπως ηλεκτρικές συσκευές) To αληθινό σήμα CE Το ψεύτικο σήμα CE

7 Ποιος είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση CE σε ένα προϊόν
για προϊόντα που κατασκευάζονται σε χώρες εκτός Ε.Ε και δεν είναι εγγύηση ασφάλειας ούτε σήμανση πιστοποίησης . Με τη σήμανση όμως αυτή ο κατασκευαστής ή ο εκπρόσωπός του στην Ε.Ε. δηλώνει ότι το προϊόν είναι ασφαλές, εφόσον χρησιμοποιείται για το σκοπό που προορίζεται και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, οι οποίες, για τα προϊόντα που κυκλοφορούν στη χώρα μας, πρέπει να είναι και στα ελληνικά. Ο υπεύθυνος συντάσσει τον «τεχνικό φάκελο» του προϊόντος, τον οποίο πρέπει να έχει στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών για έλεγχο. Προϊόντα από τις παραπάνω κατηγορίες που δεν φέρουν τη σήμανση CE, τον εμπορικό τίτλο του κατασκευαστή και δεν συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης – προφύλαξης, ενδέχεται να μη είναι αξιόπιστα και δεν θα πρέπει να αγοράζονται από του καταναλωτές.

8 Τι πόρους θα χρειαστώ; Για την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος και με την προϋπόθεση ότι το προϊόν ικανοποιεί τα κριτήρια της κατηγορίας του, το κόστος κυμαίνεται ενδεικτικά μεταξύ Ευρώ με ειδικό καθεστώς εκπτώσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις υπό ένταξη ή τις αναπτυσσόμενες χώρες. Μετά την απονομή του σήματος ο χρήστης του επιβαρύνεται με 0,15% επί των πωλήσεων του προϊόντος στην Ε.Ε. (και στο ποσοστό αυτό ισχύουν ειδικές εκπτώσεις). Τα κόστη για τους απαραίτητους ελέγχους και την πιστοποίηση του προϊόντος στα πρώτα στάδια πριν την απονομή του σήματος, βαραίνουν και αυτά τον παραγωγό που κάνει αίτηση για τη χρήση του σήματος. Αυτά τα κόστη διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με την κατηγορία προϊόντος.

9 Καθαρισμός Πλεονεκτήματα για το περιβάλλον • Ο καταναλωτής μπορεί να επιστρέψει τα παλιά πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων στον κατασκευαστή για την ανακύκλωση και την ασφαλή απόρριψή τους. • Τα πλυντήρια πιάτων με το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα έχουν ρυθμίσεις που εξοικονομούν νερό και απαιτούν λιγότερο αλάτι. • Τα χαρτικά προϊόντα παράγονται χωρίς χρήση χλωρίνης. • Τα απορρυπαντικά αποικοδομούνται σε αβλαβείς ουσίες, μόλις περάσουν στο περιβάλλον. Εξοικονόμηση ενέργειας • Τα πλυντήρια πιάτων και τα πλυντήρια ρούχων με το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα πληρούν υψηλά πρότυπα ενεργειακής αποδοτικότητας. Σήμα έχουν ειδικούς κύκλους για μικρότερα φορτία και δουλεύουν καλά σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. • Στους καταναλωτές παρέχονται συμβουλές για την χρήση ακριβούς ποσότητας απορρυπαντικού

10 Πλεονεκτήματα για το περιβάλλον
Τα ψυγεία δεν περιέχουν ουσίες που βλάπτουν την στοιβάδα του όζοντος. • Οι παραγωγοί οικιακών υφασμάτων με το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα χρησιμοποιούν μεθόδους που ελαττώνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση. • Τα στρώματα δεν περιέχουν μόλυβδο στα ελατήριά τους. • Τουλάχιστον το 90% των πλαστικών και των μετάλλων (κατά όγκο) σε μία τηλεόραση με το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα είναι ανακυκλώσιμο, καθώς και το 90% του γυαλιού (κατά βάρος).

11 Τα πλεονεκτήματα στο οικολογικό σπίτι
Τα πλεονεκτήματα στο οικολογικό σπίτι

12 Βιβλιογραφία http://www.tovima.gr/ http://www.medlook.net/

13 ΤΕΛΟΣ


Κατέβασμα ppt "Τα πιο γνώστα οικολογικά σήματα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google