Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα
Κεφάλαιο 12 Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα

2 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ποια ηθικά, κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα δημιουργούνται από τα πληροφοριακά συστήματα; Ποιες συγκεκριμένες αρχές συμπεριφοράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδηγός για ηθικές αποφάσεις;

3 Πώς επηρέασαν την καθημερινή ζωή τα πληροφοριακά συστήματα;
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Γιατί τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα και το Διαδίκτυο δημιουργούν προκλήσεις για την προστασία του προσωπικού απορρήτου των ατόμων και της πνευματικής ιδιοκτησίας; Πώς επηρέασαν την καθημερινή ζωή τα πληροφοριακά συστήματα;

4 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Ποιος Δανείζεται τα Δεδομένα του Φοιτητικού Δανείου σας; Πρόβλημα: Τα στοιχεία των φοιτητικών δανείων ήταν δύσκολο να τα αποκτήσουν τα πανεπιστήμια και οι δανειστές. Λύσεις: Το Εθνικό Σύστημα Δεδομένων Σπουδαστικών Δανείων (NSLDS) οργάνωσε αυτές τις πληροφορίες ώστε η προσπέλασή τους και από τις δύο ομάδες να είναι εύκολη.

5 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Ποιος Δανείζεται τα Δεδομένα του Φοιτητικού Δανείου σας; Ωστόσο, η βάση δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ανάρμοστα από εταιρείες χορήγησης δανείων, γι’ αυτό απενεργοποιήθηκε προσωρινά για να εγκατασταθούν μέτρα ασφάλειας. Δείχνει τον ρόλο της τεχνολογίας πληροφοριών στην οργάνωση και διανομή πληροφοριών. Παρουσιάζει τους κινδύνους που υπάρχουν στη χρήση ψηφιακών βάσεων δεδομένων που αποθηκεύουν σημαντικές πληροφορίες.

6 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Ποιος Δανείζεται τα Δεδομένα του Φοιτητικού Δανείου σας;

7 Πρόσφατα παραδείγματα άστοχης ηθικής κρίσης διευθυντικών στελεχών
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Κατανόηση των ηθικών και κοινωνικών ζητημάτων σε σχέση με τα συστήματα Πρόσφατα παραδείγματα άστοχης ηθικής κρίσης διευθυντικών στελεχών Enron, WorldCom, Parmalat Σε πολλές περιπτώσεις, τα πληροφοριακά συστήματα χρησιμοποιήθηκαν για να κρύψουν αποφάσεις από τον δημόσιο έλεγχο Ηθική Οι αρχές του σωστού και του λάθους, τις οποίες τα άτομα, ενεργώντας ως ελεύθεροι ηθικοί παράγοντες, χρησιμοποιούν για να κάνουν επιλογές που καθοδηγούν τη συμπεριφορά τους

8 Πληροφοριακά συστήματα και ηθική
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Κατανόηση των ηθικών και κοινωνικών ζητημάτων σε σχέση με τα συστήματα Πληροφοριακά συστήματα και ηθική Τα πληροφοριακά συστήματα εγείρουν νέους ηθικούς προβληματισμούς, επειδή δημιουργούν ευκαιρίες για: Έντονη κοινωνική αλλαγή που απειλεί την υπάρχουσα κατανομή ισχύος, χρημάτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων Νέες κατηγορίες εγκλημάτων

9 Ένα Μοντέλο Σκέψης για Ηθικά, Κοινωνικά και Πολιτικά Ζητήματα
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Κατανόηση των ηθικών και κοινωνικών ζητημάτων σε σχέση με τα συστήματα Ένα Μοντέλο Σκέψης για Ηθικά, Κοινωνικά και Πολιτικά Ζητήματα Η κοινωνία ως μια ήρεμη λίμνη Η τεχνολογία πληροφοριών ως πέτρα που πέφτει στη λίμνη δημιουργώντας κλονισμούς από νέες καταστάσεις που δεν καλύπτουν οι παλιοί κανόνες Οι κοινωνικοί και πολιτικοί θεσμοί δεν μπορούν να ανταποκριθούν αμέσως σε αυτές τις αναταράξεις· μπορεί να περάσουν χρόνια μέχρι να υπάρξουν εθιμοτυπικοί κανόνες, προσδοκίες, νόμοι Χρειάζεται κατανόηση της ηθικής για να γίνουν επιλογές σε νομικά «γκρίζες περιοχές»

10 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Κατανόηση των ηθικών και κοινωνικών ζητημάτων σε σχέση με τα συστήματα Η σχέση Μεταξύ Ηθικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Ζητημάτων σε μια Κοινωνία Πληροφοριών Εικόνα 12-1 Η εισαγωγή μιας νέας τεχνολογίας πληροφοριών δημιουργεί κυματισμούς που εγείρουν νέα ηθικά, κοινωνικά, και πολιτικά ζητήματα, ο χειρισμός των οποίων πρέπει να γίνει σε ατομικό, κοινωνικό, και πολιτικό επίπεδο. Αυτά τα ζητήματα έχουν πέντε ηθικές διαστάσεις: δικαιώματα και υποχρεώσεις στις πληροφορίες, δικαιώματα και υποχρεώσεις στην ιδιοκτησία, υπευθυνότητα και έλεγχος, ποιότητα συστημάτων και ποιότητα ζωής.

11 Δικαιώματα και υποχρεώσεις στις πληροφορίες
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Κατανόηση των ηθικών και κοινωνικών ζητημάτων σε σχέση με τα συστήματα Πέντε Ηθικές Διαστάσεις της Εποχής των Πληροφοριών Δικαιώματα και υποχρεώσεις στις πληροφορίες Δικαιώματα και υποχρεώσεις στην ιδιοκτησία Υπευθυνότητα και έλεγχος Ποιότητα συστημάτων Ποιότητα ζωής

12 Κύριες Τεχνολογικές Τάσεις που Εγείρουν Ηθικά Ζητήματα
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Κατανόηση των ηθικών και κοινωνικών ζητημάτων σε σχέση με τα συστήματα Κύριες Τεχνολογικές Τάσεις που Εγείρουν Ηθικά Ζητήματα Διπλασιασμός της υπολογιστικής ισχύος Περισσότεροι οργανισμοί εξαρτώνται από συστήματα υπολογιστών για κρίσιμες λειτουργίες τους Γρήγορη μείωση του κόστους αποθήκευσης δεδομένων Οι οργανισμοί μπορούν εύκολα να διατηρούν λεπτομερείς βάσεις δεδομένων για άτομα Πρόοδοι στα δίκτυα και το Διαδίκτυο Διευκολύνεται πολύ η αντιγραφή δεδομένων από ένα σημείο σε άλλο και η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα από απόσταση

13 Κύριες Τεχνολογικές Τάσεις που Εγείρουν Ηθικά Ζητήματα
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Κατανόηση των ηθικών και κοινωνικών ζητημάτων σε σχέση με τα συστήματα Κύριες Τεχνολογικές Τάσεις που Εγείρουν Ηθικά Ζητήματα Πρόοδοι στην ανάλυση δεδομένων Οι εταιρείες μπορούν να αναλύουν τεράστιες ποσότητες ατομικών δεδομένων που συγκεντρώνουν για: Δημιουργία προφίλ Ο συνδυασμός δεδομένων από πολλές πηγές για τη δημιουργία φακέλων με λεπτομερείς ατομικές πληροφορίες Ανάδειξη μη προφανών σχέσεων (NORA) Συνδυασμός δεδομένων από πολλές πηγές για να βρεθούν δυσδιάκριτες αφανείς συνδέσεις που μπορεί να βοηθήσουν στον εντοπισμό εγκληματιών ή τρομοκρατών

14 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Κατανόηση των ηθικών και κοινωνικών ζητημάτων σε σχέση με τα συστήματα Οι αγορές με πιστωτικές κάρτες μπορούν να δώσουν προσωπικές πληροφορίες σε ερευνητές αγοράς, πωλητές μέσω τηλεφώνου, και σε εταιρείες πωλήσεων μέσω ταχυδρομείου. Οι πρόοδοι στην τεχνολογία πληροφοριών διευκολύνουν την εισβολή στο προσωπικό απόρρητο.

15 Ανάδειξη μη Προφανών Σχέσεων (NORA)
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Κατανόηση των ηθικών και κοινωνικών ζητημάτων σε σχέση με τα συστήματα Ανάδειξη μη Προφανών Σχέσεων (NORA) Εικόνα 12-2 Η τεχνολογία NORA μπορεί να πάρει πληροφορίες για άτομα από πολλές και ποικίλες πηγές και να βρει δυσδιάκριτες αφανείς σχέσεις. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να ανακαλύψει ότι ο υποψήφιος για μια θέση εργασίας σε ένα καζίνο έχει τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου με ένα σεσημασμένο εγκληματία, και να προειδοποιήσει σχετικά τον υπεύθυνο προσλήψεων.

16 Μελέτη Περίπτωσης: Οργανισμοί Πωλούνται Δεδομένα
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Κατανόηση των ηθικών και κοινωνικών ζητημάτων σε σχέση με τα συστήματα Μελέτη Περίπτωσης: Οργανισμοί Πωλούνται Δεδομένα Διαβάστε τη Μελέτη Περίπτωσης και συζητήστε τα ακόλουθα ερωτήματα: Δημιουργούν ή όχι ηθικό δίλημμα οι μεσίτες δεδομένων; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. Ποια προβλήματα δημιουργεί ο πολλαπλασιασμός των μεσιτών δεδομένων; Ποιοι ανθρώπινοι, οργανωσιακοί και τεχνολογικοί παράγοντες είναι υπεύθυνοι γι’ αυτά τα προβλήματα; Πόσο αποτελεσματικές είναι οι υπάρχουσες λύσεις σε αυτά τα προβλήματα; Θα πρέπει να επιβληθούν ρυθμίσεις στους ιδιώτες μεσίτες δεδομένων; Ναι ή όχι και γιατί; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα;

17 Βασικές έννοιες της ηθικής ανάλυσης Ευθύνη:
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Ethics in an Information Society Βασικές έννοιες της ηθικής ανάλυσης Ευθύνη: Αποδοχή του πιθανού κόστους, των καθηκόντων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις αποφάσεις σας Υπευθυνότητα: Μηχανισμοί που προσδιορίζουν ποιος έχει την ευθύνη Υπαιτιότητα: Επιτρέπει στα άτομα (και τις επιχειρήσεις) να αποζημιώνονται για ζημιές που έγιναν σ’ αυτές από τρίτους Δέουσα διαδικασία: Οι νόμοι γίνονται γνωστοί και κατανοητοί και υπάρχει δυνατότητα προσφυγής σε ανώτερες αρχές

18 Ηθική ανάλυση: Διαδικασία πέντε βημάτων
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Ethics in an Information Society Ηθική ανάλυση: Διαδικασία πέντε βημάτων Προσδιορίστε και περιγράψτε σαφώς τα γεγονότα Ορίστε τη σύγκρουση ή το δίλημμα και προσδιορίστε τις εμπλεκόμενες ανώτερες αξίες Προσδιορίστε τα ενδιαφερόμενα μέρη Προσδιορίστε τις επιλογές που μπορείτε λογικά να κάνετε Προσδιορίστε τις πιθανές συνέπειες των επιλογών σας

19 Προτεινόμενες ηθικές αρχές:
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Ethics in an Information Society Προτεινόμενες ηθικές αρχές: Ο Χρυσός Κανόνας Κάνε στους άλλους αυτό που θα ήθελες να κάνουν αυτοί σε σένα Κατηγορηματική Επιταγή του Immanuel Kant Αν μια ενέργεια δεν είναι σωστή για όλους, δεν είναι σωστή για κανέναν Ο κανόνας αλλαγής του Καρτέσιου Αν μια ενέργεια δεν επιτρέπεται να γίνει επανειλημμένα, δεν είναι σωστό να γίνει ούτε μία φορά

20 Προτεινόμενες ηθικές αρχές (συνέχεια):
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Ethics in an Information Society Προτεινόμενες ηθικές αρχές (συνέχεια): Ωφελιμιστική Αρχή Επιλέξτε την ενέργεια που παράγει την υψηλότερη ή μεγαλύτερη αξία Αρχή Αποφυγής του Κινδύνου Επιλέξτε την ενέργεια που προκαλεί την ελάχιστη ζημιά ή έχει το ελάχιστο δυνατό κόστος Ηθικός κανόνας «τίποτα δεν είναι δωρεάν» Υποθέτετε πάντα ότι όλα τα υλικά και άυλα αντικείμενα είναι ιδιοκτησία κάποιου, εκτός αν δηλώνεται ρητά το αντίθετο

21 Επαγγελματικοί κώδικες δεοντολογίας
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Ethics in an Information Society Επαγγελματικοί κώδικες δεοντολογίας Εκδίδονται από επαγγελματικές ενώσεις π.χ. AMA, ABA, AITP, ACM, Τεχνικό Επιμελητήριο, Ιατρικοί Σύλλογοι κ.λπ. Αποτελούν υπόσχεση των επαγγελματιών ότι θα ενεργούν για το γενικό κοινωνικό συμφέρον Ηθικά διλήμματα του πραγματικού κόσμου Μια ομάδα συμφερόντων αντιτίθεται σε άλλη π.χ. δικαίωμα της εταιρείας να μεγιστοποιήσει την παραγωγικότητα των εργαζομένων έναντι του δικαιώματος των εργαζομένων να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για σύντομες προσωπικές υποθέσεις

22 Στις ΗΠΑ, το προσωπικό απόρρητο προστατεύεται από το σύνταγμα:
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Οι Ηθικές Διαστάσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων Δικαιώματα στις Πληροφορίες: Προσωπικό Απόρρητο και Ελευθερία στην Εποχή του Διαδικτύου Προσωπικό απόρρητο: Είναι η απαίτηση των ανθρώπων να έχουν την ησυχία τους, χωρίς να παρακολουθούνται ή να παρενοχλούνται από άλλα άτομα ή οργανισμούς ή το κράτος. Επίσης η απαίτησή τους να μπορούν να ελέγχουν τις πληροφορίες που τους αφορούν Στις ΗΠΑ, το προσωπικό απόρρητο προστατεύεται από το σύνταγμα: Πρώτη τροποποίηση (ελευθερία του λόγου) Τέταρτη τροποποίηση (αδικαιολόγητη έρευνα και σύλληψη) Άλλους ομοσπονδιακούς νόμους (π.χ. ο Νόμος για το Προσωπικό Απόρρητο του 1974)

23 Δίκαιες πρακτικές πληροφοριών:
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Οι Ηθικές Διαστάσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων Δίκαιες πρακτικές πληροφοριών: Σύνολο αρχών που ρυθμίζουν τη συλλογή και χρήση των πληροφοριών Βάση για τους περισσότερους νόμους για το προσωπικό απόρρητο στις ΗΠΑ και την Ευρώπη Βασίζονται στο αμοιβαίο συμφέρον μεταξύ εκείνου που τηρεί το αρχείο και του ατόμου  Ξαναδιατυπώθηκαν και επεκτάθηκαν το 1998 από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) των ΗΠΑ με την προσθήκη οδηγιών για την προστασία του προσωπικού απορρήτου στο Διαδίκτυο Χρησιμοποιούνται ως κατευθυντήριες γραμμές για αλλαγές στη νομοθεσία για το προσωπικό απόρρητο, όπως COPPA, Νόμος Gramm-Leach-Bliley, HIPAA (ΗΠΑ) Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ελλάδα)

24 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Οι Ηθικές Διαστάσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων Αρχές Δίκαιων Πρακτικών Πληροφοριών της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου: Ειδοποίηση/Επίγνωση (βασική αρχή): Οι τοποθεσίες Ιστού πρέπει να αποκαλύπτουν τις πρακτικές τους πριν συλλέξουν δεδομένα Εκλογή/Συγκατάθεση (βασική αρχή): Οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν πώς θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες για δευτερογενείς σκοπούς Πρόσβαση/Συμμετοχή: Οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να αναθεωρούν και να αμφισβητούν την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων τους

25 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Οι Ηθικές Διαστάσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων Αρχές Δίκαιων Πρακτικών Πληροφοριών της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (συνέχεια): Ασφάλεια: Οι συλλέκτες δεδομένων πρέπει να παίρνουν μέτρα για να διασφαλίζουν την ακρίβεια και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων Επιβολή: Πρέπει να υπάρχει μηχανισμός για την επιβολή των αρχών των Δίκαιων Πρακτικών Πληροφοριών

26 Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Προστασία των Δεδομένων:
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Οι Ηθικές Διαστάσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Προστασία των Δεδομένων: Επιβάλλει στις εταιρείες να πληροφορούν το κοινό όταν συγκεντρώνουν προσωπικά δεδομένα και να ανακοινώνουν τον τρόπο αποθήκευσης και χρήσης τους Απαιτεί τη συγκατάθεση μετά από ενημέρωση του πελάτη Τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν μπορούν να μεταφέρουν προσωπικά δεδομένα σε χώρες χωρίς παρόμοια προστασία του προσωπικού απορρήτου (π.χ. ΗΠΑ) Οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ χρησιμοποιούν ένα πλαίσιο ασφαλούς λιμένα Πολιτική και επιβολή αυτό-ρύθμισης που ικανοποιεί τους στόχους της κρατικής νομοθεσίας, αλλά δεν συνεπάγεται κρατική ρύθμιση ή επιβολή

27 Προκλήσεις Διαδικτύου στο προσωπικό απόρρητο:
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Οι Ηθικές Διαστάσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων Προκλήσεις Διαδικτύου στο προσωπικό απόρρητο: Μπισκότα (Cookies) Μικροσκοπικά αρχεία που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο ενός επισκέπτη μιας τοποθεσίας του Ιστού Αναγνωρίζουν τον φυλλομετρητή του επισκέπτη και παρακολουθούν τις επισκέψεις του στην τοποθεσία Επιτρέπουν σε τοποθεσίες του Ιστού να δημιουργούν προφίλ των επισκεπτών Ιστοκοριοί (Web bugs) Μικροσκοπικά αρχεία γραφικών ενσωματωμένα σε ηλεκτρονικά μηνύματα και σε ιστοσελίδες Σκοπός τους είναι να παρακολουθούν ποιος διαβάζει το μήνυμα και να ενημερώνουν σχετικά έναν άλλο υπολογιστή Κατασκοπευτικό λογισμικό (Spyware) Εγκαθίστανται μυστικά στον υπολογιστή του χρήστη Μεταδίδουν τις πληκτρολογήσεις του χρήστη ή παρουσιάζουν ανεπιθύμητες διαφημίσεις

28 Ωστόσο, η έκταση της ευθύνης ποικίλλει
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Οι Ηθικές Διαστάσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων Οι ΗΠΑ επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να συλλέγουν πληροφορίες συναλλαγών και να τις χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς μάρκετινγκ Οι επιχειρήσεις του Διαδικτύου προτιμούν την αυτο- ρύθμιση αντί της νομοθεσίας προσωπικού απορρήτου Ωστόσο, η έκταση της ευθύνης ποικίλλει Δηλώσεις για τη χρήση των πληροφοριών Πλαίσια για κατά προαίρεση αυτοεξαίρεση Δικτυακές «σφραγίδες» αρχών προσωπικού απορρήτου Οι περισσότερες τοποθεσίες δεν έχουν πολιτική προσωπικού απορρήτου

29 Τεχνικές λύσεις Πλατφόρμα για Προτιμήσεις Προσωπικού Απορρήτου (P3P)
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Οι Ηθικές Διαστάσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων Τεχνικές λύσεις Πλατφόρμα για Προτιμήσεις Προσωπικού Απορρήτου (P3P) Επιτρέπει την αυτόματη μετάδοση των πολιτικών προσωπικών δεδομένων από μια τοποθεσία Ιστού στον φυλλομετρητή του επισκέπτη-χρήστη Ο χρήστης καθορίζει τα επιθυμητά επίπεδα προστασίας του προσωπικού απορρήτου στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή του π.χ. το «μεσαίο» επίπεδο δέχεται μπισκότα από πρωτεύουσες τοποθεσίες που διαθέτουν πολιτικές κατά προαίρεση αυτοεξαίρεσης ή ενεργητικής συγκατάθεσης, αλλά απορρίπτει μπισκότα τρίτων που χρησιμοποιούν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες χωρίς πολιτική ενεργητικής συγκατάθεσης

30 Πώς τα Μπισκότα Αναγνωρίζουν τους Επισκέπτες του Ιστού
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Οι Ηθικές Διαστάσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων Πώς τα Μπισκότα Αναγνωρίζουν τους Επισκέπτες του Ιστού Εικόνα 12-3 Τα μπισκότα αποθηκεύονται από μια τοποθεσία Ιστού στο σκληρό δίσκο του επισκέπτη. Όταν ο επισκέπτης επιστρέφει στην ίδια τοποθεσία, ο διακομιστής Ιστού βρίσκει τον αριθμό ταυτότητας από το μπισκότο και τον χρησιμοποιεί για να προσπελάσει τα δεδομένα που έχει ο ίδιος αποθηκευμένα γι’ αυτόν τον επισκέπτη. Η τοποθεσία Ιστού χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για να παρουσιάσει εξατομικευμένες πληροφορίες.

31 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Οι Ηθικές Διαστάσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων Πολλές τοποθεσίες Ιστού δημοσιεύουν τις πολιτικές τους προσωπικού απορρήτου ώστε να μπορούν να τις διαβάζουν οι επισκέπτες. Oι τοποθεσίες που έχουν συμφωνήσει να ακολουθούν τις αρχές προσωπικού απορρήτου του οργανισμού TRUSTe σε ό,τι αφορά την αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων, τη δυνατότητα επιλογής, την πρόσβαση και την ασφάλεια, φέρουν τη «σφραγίδα» TRUSTe.

32 Το Πρότυπο P3P Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Εικόνα 12-4
Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Οι Ηθικές Διαστάσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων Το Πρότυπο P3P Εικόνα 12-4 Το πρότυπο P3P επιτρέπει σε τοποθεσίες Ιστού να μεταγράφουν τις πολιτικές τους προσωπικού απορρήτου σε πρότυπη μορφή που μπορεί να διαβαστεί από το λογισμικό φυλλομέτρησης Ιστού του χρήστη. Ο φυλλομετρητής του χρήστη αξιολογεί την πολιτική προσωπικού απορρήτου της τοποθεσίας για να προσδιορίσει αν είναι συμβατή με τις προτιμήσεις του χρήστη.

33 Δικαιώματα Ιδιοκτησίας: Πνευματική Ιδιοκτησία
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Οι Ηθικές Διαστάσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων Δικαιώματα Ιδιοκτησίας: Πνευματική Ιδιοκτησία Πνευματική ιδιοκτησία: Άυλη ιδιοκτησία κάθε είδους που δημιουργείται από άτομα ή επιχειρήσεις Τρεις είναι τρόποι προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας: Εμπορικό μυστικό: Πνευματική εργασία ή προϊόν που ανήκει σε επιχείρηση και δεν είναι ελεύθερης χρήσης Πνευματικό δικαίωμα: Νομική κατοχύρωση που προστατεύει την πνευματική ιδιοκτησία από αντιγραφή για όλη τη διάρκεια της ζωής του δημιουργού και για 70 επιπλέον χρόνια Ευρεσιτεχνίες: Παρέχει στον δημιουργό μιας εφεύρεσης το αποκλειστικό μονοπώλιο των ιδεών στις οποίες βασίζεται αυτή για 20 χρόνια

34 Προκλήσεις στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Οι Ηθικές Διαστάσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων Προκλήσεις στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας Τα ψηφιακά μέσα διαφέρουν από τα ψυσικά μέσα (π.χ. τα βιβλία) Ευκολία αντιγραφής Ευκολία μετάδοσης (δίκτυα, Διαδίκτυο) Δυσκολία ταξινόμησης λογισμικού Συμπαγής χαρακτήρας Δυσκολία απόδειξης μοναδικότητας Νόμος για τα Ψηφιακά Πνευματικά Δικαιώματα στη νέα Χιλιετία (DMCA) Καθιστά παράνομη την παράκαμψη των τεχνολογικών μηχανισμών προστασίας υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας

35 Υπευθυνότητα, Υπαιτιότητα, Έλεγχος
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Οι Ηθικές Διαστάσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων Υπευθυνότητα, Υπαιτιότητα, Έλεγχος Προβλήματα υπαιτιότητας σχετικά με υπολογιστές Αν το λογισμικό παθαίνει βλάβη ποιος είναι υπαίτιος; Αν θεωρηθεί ως μέρος μηχανήματος που προκαλεί βλάβη ή τραυματισμό, ο παραγωγός του λογισμικού και ο χειριστής του μπορεί να θεωρηθούν υπόλογοι Αν θεωρηθεί ως παρόμοιο με βιβλίο, είναι δύσκολο να καταλογιστούν ευθύνες σε συγγραφέα και εκδότη Τι γίνεται όμως με το λογισμικό ως υπηρεσία; Είναι αυτό παρόμοιο με τα τηλεφωνικά συστήματα που δεν είναι υπεύθυνα για τα μεταδιδόμενα μηνύματα;

36 Ποιότητα συστημάτων: Ποιότητα Δεδομένων και Σφάλματα Συστημάτων
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Οι Ηθικές Διαστάσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων Ποιότητα συστημάτων: Ποιότητα Δεδομένων και Σφάλματα Συστημάτων Ποιο είναι το αποδεκτό και τεχνολογικά εφικτό επίπεδο ποιότητας συστημάτων; Η απόλυτη απουσία σφαλμάτων είναι οικονομικά ανέφικτη Τρεις είναι οι βασικές αιτίες κακής απόδοσης των συστημάτων: Σφάλματα και λάθη του λογισμικού Αστοχίες του υλικού ή των εγκαταστάσεων Κακή ποιότητα των εισαγόμενων δεδομένων (η πιο κοινή αιτία αστοχιών ενός επιχειρηματικού συστήματος)

37 Ποιότητα ζωής: Ισότητα, Πρόσβαση, Όρια
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Οι Ηθικές Διαστάσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων Ποιότητα ζωής: Ισότητα, Πρόσβαση, Όρια Αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις των συστημάτων Ισορροπία ισχύος: Αν και η υπολογιστική ισχύς είναι αποκεντρωμένη, οι σημαντικές αποφάσεις παραμένουν συγκεντρωμένες Ταχύτητα αλλαγών: Οι επιχειρήσεις μπορεί να μην έχουν αρκετό χρόνο ανταπόκρισης στον παγκόσμιο ανταγωνισμό Τήρηση ορίων: Η υπολογιστική και η χρήση του Διαδικτύου επιμηκύνουν την εργάσιμη μέρα και φαλκιδεύουν τις οικογενειακές σχέσεις και τον προσωπικό χρόνο Εξάρτηση και ευπάθεια: Δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί εξαρτώνται ακόμη περισσότερο από συστήματα υπολογιστών

38 Ηλεκτρονική εγκληματικότητα και κατάχρηση:
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Οι Ηθικές Διαστάσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων Ηλεκτρονική εγκληματικότητα και κατάχρηση: Ηλεκτρονική εγκληματικότητα: Διάπραξη αξιόποινων πράξεων με τη χρήση υπολογιστή ή κατά ενός υπολογιστικού συστήματος – ο υπολογιστής μπορεί να είναι το αντικείμενο ή το όργανο του εγκλήματος Ηλεκτρονική κατάχρηση: Ανήθικες πράξεις που μπορεί να μην είναι παράνομες Μαζικά οχληρά μηνύματα (Spam): Ο χειρισμός τους προκαλεί μεγάλο κόστος στις επιχειρήσεις Απασχόληση: Ανασχεδιασμός και απώλεια θέσεων εργασίας Ισότητα και πρόσβαση – το ψηφιακό χάσμα: Ορισμένες ομάδες εθνοτικές ή εισοδήματος στις ΗΠΑ είναι λιγότερο πιθανόν να διαθέτουν υπολογιστές ή πρόσβαση στο Διαδίκτυο

39 Κίνδυνοι για την υγεία:
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Οι Ηθικές Διαστάσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων Κίνδυνοι για την υγεία: Κάκωση από επαναλαμβανόμενη καταπόνηση (RSI) Η κυριότερη αιτία είναι τα πληκτρολόγια υπολογιστών Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα (CTS) Σύνδρομο οφθαλμικής κόπωσης από υπολογιστή (CVS) Τεχνο-άγχος Ρόλος της ακτινοβολίας, εκπομπές οθόνης, ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλής συχνότητας

40 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Οι Ηθικές Διαστάσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων Αν και μερικοί άνθρωποι απολαμβάνουν την άνεση της δουλειάς στο σπίτι, το υπολογιστικό περιβάλλον, όπου τα πάντα μπορούν να γίνονται οπουδήποτε, μπορεί να θολώσει τα παραδοσιακά όρια μεταξύ εργασιακής και οικογενειακής ζωής.

41 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Οι Ηθικές Διαστάσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων Η κάκωση από επαναλαμβανόμενη καταπόνηση (RSI) είναι η πρώτη επαγγελματική ασθένεια σήμερα. Η πιο διαδεδομένη αιτία κάκωσης είναι η εργασία με πληκτρολόγιο υπολογιστή.

42 Διαβάστε τη Μελέτη Περίπτωσης και συζητήστε τα ακόλουθα ερωτήματα:
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 12: Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα Οι Ηθικές Διαστάσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων Μελέτη Περίπτωσης: Άνθρωποι Ελαστικό Ωράριο της Wal-Mart: Επιπτώσεις στο Προσωπικό Διαβάστε τη Μελέτη Περίπτωσης και συζητήστε τα ακόλουθα ερωτήματα: Ποιο είναι το ηθικό δίλημμα της Wal-Mart σε αυτή την περίπτωση; Αντιμετωπίζουν και οι συνεργάτες της Wal-Mart ηθικό δίλημμα; Αν ναι, ποιο; Ποιες ηθικές αρχές έχουν εφαρμογή σε αυτή την περίπτωση; Πώς εφαρμόζονται; Ποιες είναι οι ενδεχόμενες επιπτώσεις του προγραμματισμού με υπολογιστή στο ηθικό του προσωπικού; Ποιες είναι οι συνέπειες αυτών των επιπτώσεων για τη Wal-Mart;


Κατέβασμα ppt "Ηθικά και Κοινωνικά Ζητήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google