Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 7.1 Πρότυπα για τον καθορισμό του περιεχομένου της κατάρτισης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 7.1 Πρότυπα για τον καθορισμό του περιεχομένου της κατάρτισης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 7.1 Πρότυπα για τον καθορισμό του περιεχομένου της κατάρτισης

2 Τρόπος σχεδιασμού του περιεχομένου της κατάρτισης Πρότυπο για τον καθορισμό του περιεχομένου της κατάρτισης Οι σχεδιαστές των ενεργειών κινητικότητας θα πρέπει κατά συνέπεια να λαμβάνουν υπόψη αυτή την πολυπλοκότητα και, κατά τον σχεδιασμό της κατάρτισης, να συνυπολογίζουν μια πληθώρα μερών που έχουν λόγο κατά τον προσδιορισμό των περιεχομένων: » ο αποστέλλων φορέας » οι συμμετέχοντες » ο φιλοξενών φορέας » οι οικογένειες » οι επιχειρήσεις

3 Τρόπος σχεδιασμού του περιεχομένου της κατάρτισης Ορισμός των περιεχομένων  Ο Χάρτης Ποιότητας για την κινητικότητα καθιστά σαφές ότι το σχέδιο μάθησης θα πρέπει να επιδεικνύει τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς και τις μεθόδους παροχής και υλοποίησης.  Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής ζητά ρητά να αναφερθούν οι μέθοδοι που υιοθετήθηκαν για τον καθορισμό του περιεχομένου της κατάρτισης και απαιτεί να υπάρχει συνέπεια προς τις απαιτήσεις που πρέπει να καλυφθούν και προς την αναγνωρισμένη ομάδα αποδεκτών, καθώς το χαρακτηριστικό της ποιότητας είναι απαραίτητο σε ένα διακρατικό πρόγραμμα κινητικότητας.

4 Τρόπος σχεδιασμού του περιεχομένου της κατάρτισης Στη φάση πριν από την παρουσίαση του προγράμματος ο οργανισμός που έχει αναλάβει την προώθησή του θα πρέπει να καθορίσει αρκετά λεπτομερώς τα παρακάτω ζητήματα:  προσδιορισμός των φιλοξενούντων οργανισμών και των χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων για την κατάρτιση  επιβεβαίωση της τυπολογίας της συμφωνίας που θα πρέπει να συναφθεί μεταξύ τους  προσδιορισμός της μακρο-δομής του σχεδίου κατάρτισης, δηλ. των στόχων της κατάρτισης, των τρόπων παροχής της, των δεξιοτήτων που θα μεταδοθούν, του πρακτικού έργου που θα πρέπει να επιτευχθεί, των αποτελεσμάτων της μάθησης.

5 Τρόπος σχεδιασμού του περιεχομένου της κατάρτισης Σε ένα έργο κινητικότητας VETPRO οι φιλοξενούντες οργανισμοί είναι ήδη προσδιορισμένοι από το στάδιο της εφαρμογής (απαιτείται διαπραγμάτευση σχετικά με το ειδικό περιεχόμενο της ανταλλαγής βάσει του οποίου θα προεπιλεγούν οι συμμετέχοντες). Τα έργα κινητικότητας IVT και PLM έχουν πολυτομεακά χαρακτηριστικά και κατά συνέπεια απαιτούν ένα ευρύτερο δείγμα επιχειρήσεων στις οποίες θα λάβει χώρα η επαγγελματική μαθητεία. (Υπηρεσίες ζητούν να μην ξεκινά κανείς από τις επιχειρήσεις για την επιλογή υποψηφίων, αλλά να ακολουθεί την αντίθετη διαδρομή).

6 Τρόπος σχεδιασμού του περιεχομένου της κατάρτισης Ο τελικός αποδέκτης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των περιεχομένων: έτσι λοιπόν, ήδη από το στάδιο της ανάλυσης αναγκών και την εξέταση των Βιογραφικών Σημειωμάτων, ο οργανισμός:  μπορεί να συγκεντρώσει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις προσδοκίες, τα ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες των αποδεκτών και να υπολογίσει ποιες δεξιότητες είναι δυνατόν να συμπληρώσουν και να εμπλουτίσουν όσα έχουν μάθει οι αποδέκτες στο σχολείο / στη σχολή τους ή κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους κατάρτισης.

7 Τρόπος σχεδιασμού του περιεχομένου της κατάρτισης Η δομή του πλάνου κατάρτισης Μπορεί να γίνει κατανοητή ως μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ των διάφορων μερών που διαδραματίζουν συγκεκριμένους ρόλους, προσανατολισμένη στη σύναψη μιας συμφωνίας κατάρτισης μεταξύ του δικτύου συνεργατών και των τελικών αποδεκτών του διαβήματος κινητικότητας. Μια τέτοια διαδικασία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ορισμένες παραμέτρους αναφοράς, οι οποίες αποτελούν τα πρότυπα ποιότητας του προγράμματος.

8 Τρόπος σχεδιασμού του περιεχομένου της κατάρτισης Πρότυπα αναφοράς  Το περιεχόμενο της κατάρτισης θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την ανάλυση αναγκών των τελικών αποδεκτών, η οποία θα έχει αναδείξει τα κίνητρα, τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες της επαγγελματικής μαθητείας  Δεύτερον, το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ρεαλιστικό και πρακτικό  Τα περιεχόμενα της κατάρτισης θα πρέπει να είναι βιώσιμα  Το πρόγραμμα κατάρτισης θα πρέπει να είναι χρήσιμο για όλους όσους διαδραματίζουν κάποιο ρόλο συμμετέχοντας στην εμπειρία

9 Τρόπος σχεδιασμού του περιεχομένου της κατάρτισης Το πρόγραμμα κατάρτισης θα πρέπει να είναι δομημένο και υλοποιήσιμο τη στιγμή που οι αποδέκτες θα φτάσουν στην χώρα που φιλοξενεί τις δραστηριότητές του.  θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι τυχόν απρόβλεπτα γεγονότα ή προβλήματα μπορεί να απαιτήσουν την τροποποίηση της διαδικασίας.  η σωστή κατάρτιση θα πρέπει να μπορεί να προσαρμόζεται χωρίς να παραμορφώνονται οι στόχοι της και χωρίς να γίνεται αναποτελεσματική.

10 Τρόπος σχεδιασμού του περιεχομένου της κατάρτισης Περιεχόμενα  Στόχοι του περιεχομένου της κατάρτισης σε ένα πρόγραμμα κινητικότητας.  Στάδια διατύπωσης του περιεχομένου της κατάρτισης.  Διαφορές μεταξύ των κατηγοριών κινητικότητας IVT, PLM και VETPRO.  Πρότυπα αναφοράς: συνέπεια, δυνατότητα υλοποίησης, βιωσιμότητα και χρησιμότητα.  Απαιτούμενη ευελιξία όσον αφορά τον σχεδιασμό και δυνατότητα αναδιάρθρωσης του περιεχομένου της κατάρτισης.


Κατέβασμα ppt "ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 7.1 Πρότυπα για τον καθορισμό του περιεχομένου της κατάρτισης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google