Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

2  Οι τρέχουσες τιμές αντικατοπτρίζουν πλήρως κάθε σχετική και διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την πραγματική αξία της μετοχής κατά τρόπο γρήγορο και ακριβή.  Κανείς δεν είναι σε θέση να αποκομίσει υπερκανονικά οφέλη.

3  Μορφή Ασθενούς Αποτελεσματικότητας (weak-form efficiency)  Μορφή Ημι-Ισχυρής Αποτελεσματικότητας (semi-strong form efficiency)  Μορφή Ισχυρής Αποτελεσματικότητας (strong form efficiency)  E.Fama

4  Εάν όλοι οι επενδυτές πιστεύουν ότι η αγορά είναι αποτελεσματική, τότε η αγορά θα είναι αναποτελεσματική γιατί κανείς δεν θα αναζητά πληροφορίες για να τις εμπορευτεί.

5  Σε έρευνα της “VRS” παρατηρήθηκαν σημαντικές αποκλίσεις στις πραγματικές οικονομικές επιδόσεις και στις προβλέψεις χρηματοοικονομικών αναλυτών  Αυτό υποδεικνύει το χαμηλό βαθμό αποτελεσματικότητας

6  Θεωρία που υποστηρίζει την μηδενική συσχέτιση μεταξύ των τιμών που διαμορφώνει μια μετοχή σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.  Οι προηγούμενες κινήσεις των τιμών των μετοχών δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη μελλοντικών κινήσεων.

7  Τεχνική ανάλυση Ανάλυση ιστορικών στατιστικών στοιχείων μιας αγοράς (γραφήματα, κινήσεις μετοχών, όγκος συναλλαγών κ.α.) για δημιουργία μοτίβων μελλοντικών κινήσεων.  Θεμελιώδης Ανάλυση Αξιολόγηση προβλεπόμενης αξίας χρεογράφων, αναλύωντας σχετικούς χρηματοοικονομικούς και ειδικούς δείκτες για εκτίμηση της τρέχουσας τιμής (υπερτιμημένη – υποτιμημένη)

8  Νευρωνικά δίκτυα o Μαθηματικά μοντέλα επεξεργασίας πληροφοριών που προσεγγίζουν την υπολογιστική και αναπαριστική δυνατότητα μέσω συνάψεων. o Μιμούνται την λειτουργία του νευρικού συστήματος o Εντοπίζουν πρότυπα συμπεριφοράς μέσω αλγορίθμων για να προβλέψουν την εξέλιξη της αγοράς

9  Φαινόμενα που προκαλούν ακανόνιστες συμπεριφορές – αποκλίσεις στις αποδόσεις των τιμών των μετοχών  Συγχέονται με την αναποτελεσματικότητα διαρθρωτικού χαρακτήρα

10  Ημερολογιακές ανωμαλίες Weekend effect Turn of the month Turn of the year January effect  Δημοσίευση επιχειρηματικών αποτελεσμάτων  Μεροληψία του λόγου Ρ/Ε  Επίδραση του μεγέθους κ.α.

11  Μορφές Πληροφόριας  Πληροφόρηση επενδυτών  Υπερ/υπο - πληροφόρηση  Βραδυπορημένη πληροφόρηση  Παραπληροφόρηση

12

13  Αναπτυξιακές συνέπειες  Συνέπειες για τους επενδυτές  Συνέπειες για τις επιχειρήσεις

14  Αδύνατη η πλήρης τεκμηρίωση της υπόθεσης.  Η δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης είναι ανέφικτ η λόγω του πλήθους των παραγόντων που επηρ ε άζουν το χρηματιστήριο και του μεγάλου αριθμού «ανωμαλιών» που παρουσιάζονται σε αυτό.  Δεν μπορεί να υφίσταται αποτελεσματική αγορά στην ισχυρή της μορφή, λόγω των ανέφικτων προϋποθέσεων που απαιτεί.


Κατέβασμα ppt "ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google