Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Όψεις της Πραγματικότητας Ερευνητική Εργασία Α΄ τάξης Γενικό Λύκειο Σπήλιου Μελέτη Περίπτωσης με αποτελεσματικές πρακτικές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Όψεις της Πραγματικότητας Ερευνητική Εργασία Α΄ τάξης Γενικό Λύκειο Σπήλιου Μελέτη Περίπτωσης με αποτελεσματικές πρακτικές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Όψεις της Πραγματικότητας Ερευνητική Εργασία Α΄ τάξης Γενικό Λύκειο Σπήλιου Μελέτη Περίπτωσης με αποτελεσματικές πρακτικές

2 Προβλήματα και Λύσεις Χρόνος-Επιλογή Θέματος-Ενδιαφέροντα μαθητών -Συζήτηση- Δημιουργία Ομάδων- Η Αυτενέργεια του καθηγητή- Χώρος.

3 2 προβλήματα Ο χρόνος: 12 τρίωρα ή 10 τρίωρα Επιλογή Θέματος: Αρχές μάθησης/στόχοι π.χ Αυτενέργεια Βιωματική μάθηση Δημιουργικότητα Εμβάθυνση Ευρετική πορεία

4 Λύσεις Αναγκαιότητα προγραμματισμού των ερευνητικών δραστηριοτήτων Νέο πρόβλημα: Με τρόπο που να διευκολύνει την αυτενέργεια,την δημιουργικότητα… Λύση: Συνδυασμός

5 Προσπάθεια για εξεύρεση λύσης Οι Στόχοι του Project: απαιτητικοί για τα δεδομένα και την «νοοτροπία» του Ελληνικού σχολείου Αποτέλεσμα: Κατάσταση άγχους για μαθητές και καθηγητές Επιλογή θέματος : Από τα προτεινόμενα Κλασικά θέματα Θέματα με απαιτήσεις που να ανταποκρίνονται σε όλους τους στόχους.

6 Νέα προβλήματα Τα θέματα δεν ανταποκρίνονται στα «ενδιαφέροντα» των παιδιών Είναι δύσκολο να εντοπιστούν τα πραγματικά ενδιαφέροντα των παιδιών. Περισσότερο ανταποκρίνεται το θέμα στα ενδιαφέροντα των καθηγητών. Λύση: Η εμπειρία/Α΄τετρ. Λιγότερο άγχος Δημιουργικοί. Στην «Αυλή του σχολείου» γνωρίζω τους μαθητές και εντοπίζω τα ενδιαφέροντά τους. Εφαρμόζω Κοινωνιόγραμμα: Γνωρίζω το γνωστικό επίπεδο και το κοινωνικό περιβάλλον των παιδιών. Εφαρμόζω ΤΕΣΤ Γνώσης : Γνωρίζω καλύτερα τους μαθητές και τις σκέψεις τους ΤΕΣΤ με βιωματικό τρόπο: Γνωρίζω τους μαθητές και αυτοί εμένα

7 Λύσεις Επιλογή θέματος/κριτήρια Μικρό σε έκταση Αυστηρός Προγραμματισμός Ωφέλιμο για τα παιδιά Γνωστικό αντικείμενο καθηγητών Κοινωνικό περιβάλλον μαθητών Ανησυχίες εφήβων Παράδειγμα: «Το κινητό τηλέφωνο» είναι μεγάλο σε έκταση «Σημασία έχει να βρεις τον εαυτό σου» Θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα της ΕΕ.

8 Λύση: Κατάλληλη επιλογή θέματος Να υπάρχει: Ανάγκη Ενδιαφέρον Επιθυμία σε σχέση με το αντικείμενο μάθησης για να αφοσιωθούνε σε αυτό. Η πορεία της μάθησης γίνεται πιο αποτελεσματική,αν τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά σε αυτό.

9 Ομάδες Εργασίας To Α και το Ω, τα κριτήρια με τα οποία θα χωριστούν τα παιδιά. Το τυχαίο μπορεί να λειτουργήσει… Ομάδα με «καλό», «μέτριο» και «κακό» μαθητή νέες έρευνες απέδειξαν ότι είναι αναποτελεσματική. Ομάδα που αποτελείται από φίλους μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα/διπολισμός, εξαρτάται από τα παιδιά. Προσοχή στον ανταγωνισμό των ομάδων. Μέσα στην ομάδα και στις ομάδες μεταξύ τους. Προσοχή στους ρόλους που θα διαμορφωθούν : Ρόλος Ηγέτη κ.α αναποτελεσματική η συνεργασία ομάδα.

10 Δημιουργία Ομάδων 1.Ένα ρόλο/ισότιμο για όλους 2.Η επιλογή στην ομάδα με κριτήριο έστω μία ικανότητα του μαθητή. 3. Αποτέλεσμα: 1.Όλα τα παιδιά να αισθάνονται «καλοί» 2.Αίσθημα αυτοεκτίμησης 3.Είμαι απαραίτητος για την Ομάδα. Άρα : 1 ο τρίωρο ανίχνευση ικανοτήτων των μαθητών με συγκεκριμένα Τεστ Διάθεση συνεργασίας από τον καθηγητή

11 Πρόβλημα: «Συζήτηση» «Χάος» Επίδειξη φαντασίας Οι τεχνικές που περιγράφονται στην ερευνητική καταιγισμός ιδεών : θέλουν προσοχή για να εφαρμοστούν με αποτελεσματικότητα. Επιλογή κατάλληλης τεχνικής. πχ Brainstorming/Χιονοστιβά δα. Με χαρτάκια Αρχικά, ατομικά ανά 2 σε 5 ολομέλεια.

12 Συμπεράσματα Κατάλληλη επιλογή θέματος, και για τους μαθητές αλλά και για τους καθηγητές Αυστηρός Προγραμματισμός Αυτενέργεια μαθητών αλλά και καθηγητών. Δημιουργία Ομάδων με κατάλληλα κριτήρια: Αίσθημα αυτοεκτίμησης και για τον μαθητή αλλά και για τον καθηγητή. Απαραίτητη η συνεργασία και για τους καθηγητές.

13 PROJECT «Από την σκοπιά, του παιδιού η μεγάλη σπατάλη στο σχολείο προέρχεται από την αδυναμία του να χρησιμοποιήσει τις εμπειρίες που αποκτά στο σχολείο, ενώ από την άλλη πλευρά, είναι ανίκανο να εφαρμόσει στην καθημερινή του ζωή αυτά που μαθαίνει στο σχολείο. Αυτή είναι η απομόνωση του σχολείου, η απομόνωση του από την ζωή». John Dewey Μάλλιου Ελεονώρα- ΠΕ02 Γενικό Λύκειο Σπηλίου


Κατέβασμα ppt "Όψεις της Πραγματικότητας Ερευνητική Εργασία Α΄ τάξης Γενικό Λύκειο Σπήλιου Μελέτη Περίπτωσης με αποτελεσματικές πρακτικές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google