Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 4ου ΓΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Παρουσίαση επαγγελμάτων σε επίπεδο ΑΕΙ & ΑΤΕΙ που έχουν σχέση με την αειφόρο ανάπτυξη. Υπεύθυνοι καθηγητές: Κουρκούλου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 4ου ΓΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Παρουσίαση επαγγελμάτων σε επίπεδο ΑΕΙ & ΑΤΕΙ που έχουν σχέση με την αειφόρο ανάπτυξη. Υπεύθυνοι καθηγητές: Κουρκούλου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 4ου ΓΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Παρουσίαση επαγγελμάτων σε επίπεδο ΑΕΙ & ΑΤΕΙ που έχουν σχέση με την αειφόρο ανάπτυξη. Υπεύθυνοι καθηγητές: Κουρκούλου Χρυσάνθη Τρικαλιώτης Σπύρος

2 Συμμετέχουν στο πρόγραμμα οι μαθητές του Α4 Τμήματος του 4ου ΓΕΛ Κέρκυρας. Μερκούρη Εμμανουέλλα Τακίδη Αλεξάνδρα Νίνος Ευστάθιος Τζέκου Μαρία ΝίνοςΝικόλαος Τριβυζάς Σπυρίδων Νίνου Θεοδώρα Χάλφορντ Ρόμπιν Πακτίτης Σπθρίδων Χάσκο Χριστίνα Πανδής Σπυρίδων Παππά Βασιλεία Περδικομάτη Ολγα Ρομποτή Αναστασία Σιμοννού Πιερ- Υβ Σουρτζίνου Δήμητρα Σπίνουλα Λουίζα

3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ « Η ανάπτυξη είναι αειφόρος όταν ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες χωρίς να μειώνει τις δυνατότητες των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους» (WCED, 1987, p.43) « Η ανάπτυξη είναι αειφόρος όταν βελτιώνει την ποιότητα ζωής στο πλαίσιο των ορίων που θέτει η φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων που υποστηρίζουν τη ζωή» (IUCN/UNEP/WWF, 1991, p.8) Δύο ορισμοί που ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Ο ένας αναδεικνύει τη διαγενεαλογική αλληλεγγύη και υπευθυνότητα και ο άλλος περιλαμβάνει την περιβαλλοντική διάσταση (Jacobs, 1999)

4 ΤΟΜΕΙΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Αειφόρος ανάπτυξη είναι : οικολογική κοινωνική οικονομική πολιτιστική

5 Σκοπός αειφόρου ανάπτυξης: η δημιουργία του ενεργού πολίτη, δηλαδή, η καλλιέργεια της ικανότητας, κατανόησης των περιβαλλοντικών προβλημάτων καθαυτών και λήψης αποφάσεων καθώς και ανάληψης δράσης σε σχέση με αυτά συμπεριλαμβανομένης της μελέτης αλληλεξαρτωμένων παραμέτρων όπως η φτώχεια, η ισότητα, η πολυπολιτισμικότητα κ.ά.

6 ΣΤΟΧΟΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Στους στόχους της Αειφορίας περιλαμβάνονται : η διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος

7 ΣΤΟΧΟΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ η προστασία της υγείας του ανθρώπου και της ποιότητας ζωής η σωστή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων.

8 Η δύναμη της Παιδείας και η σύνδεση με την αειφορία. περιλαμβάνει την ενασχόληση, τη συνειδητοποίηση και την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα της φτώχειας, της υγείας, της εξασφάλισης τροφής, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ειρήνης. Επιδιώκει να υποστηρίξει ένα νέο πρότυπο ηθικών αξιών, διαφορετικό από το καταναλωτικό παράδειγμα που κυριαρχεί στις μέρες μας.

9 ΑΕΙΦΟΡΙΑ =ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ Στις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα άρχισε να συζητιέται ο όρος «βιωσιμότητα». Είναι ένας όρος που είναι συνδεδεμένος επίσης µε τον όρο «αειφορία», έναν όρο της δασοπονικής επιστήμης, που λέει ότι οι εισροές και οι εκροές της βιομάζας που έχουμε σε ένα δασικό σύστημα πρέπει να είναι ποιοτικά και ποσοτικά ισοσκελισμένες, έτσι ώστε το οικοσύστημα να είναι ανανεώσιμο και βιώσιμο στο χρόνο.

10 ΑΕΙΦΟΡΙΑ =ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ Η πορεία προς το Βιώσιμο Κόσμο αποτελεί νομική υποχρέωση που θεμελίωσαν οι Διεθνείς Διακηρύξεις  της Στοκχόλμης (1972) και  του Ρίο (1992)

11 Ο όρος «βιωσιμότητα» καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια για να ορίσει έναν τρόπο ανάπτυξης μιας κοινωνίας ο οποίος θα είναι βιώσιμος, δηλ. θα έχει μέλλον, δεν θα είναι κοντόφθαλμος αλλά θα αφήνει παρακαταθήκες κι όχι μόνο προβλήματα στις επόμενες γενιές. Επιλέγουμε τον όρο «βιωσιμότητα», ως έναν τρόπο ζωής, οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης που επιτρέπει τη συνέχιση της ανθρώπινης ζωής στη Γη, χωρίς να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις άλλες μορφές ζωής και στην οικολογική ισορροπία του πλανήτη. ΣΗΜΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

12 Το μακροχρόνιο κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος είναι στενά συνυφασμένο και µε την ποιότητα ζωής. Είναι συνυφασμένο µε τη δέσμευση της ανάπτυξης ώστε να υπηρετεί τους στόχους για τους οποίους υπάρχει και επιδιώκεται. Τί είναι όμως τελικά η βιώσιμη ανάπτυξη; Αυτή μπορεί να προσδιοριστεί αφ’ ενός µεν από τους στόχους που θέτει και αφ’ ετέρου µε δείκτες για τα αποτελέσματα που επιφέρει.

13 Προσδιορισμός βιώσιμης ανάπτυξης ανάλογα µε τους στόχους της. (α) Πρωταρχικά είναι μια ανάπτυξη που δεν υποσκάπτει τη βιωσιμότητα της φύσης, δεν υποσκάπτει δηλαδή την βιωσιμότητα και την αειφορία του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και αγαθών. (β) Κατά δεύτερο λόγο η βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που είναι κοινωνικά βιώσιμη. Είναι δηλαδή συμβατή µε κοινωνικούς στόχους, µε τον κοινωνικό χαρακτήρα της ευημερίας, µε την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων και µε την επίτευξη τελικά των στόχων της ανάπτυξης, καθότι η ανάπτυξη παραμένει διαρκώς ένα μέσο για κάποιους στόχους.

14 Προσδιορισμός βιώσιμης ανάπτυξης ανάλογα µε τους στόχους της. (γ) Κατά τρίτο λόγο η βιώσιμη ανάπτυξη είναι οικονομικά βιώσιμη ανάπτυξη, δηλαδή επιδιώκει τη βιωσιμότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων συνολικά και επί μέρους. Αυτή η διακήρυξη για το τρίπτυχο της βιωσιμότητας αποτελεί τόσο µια οικουμενική κατάκτηση, όσο και µια κατάκτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύστερα από την Διακήρυξη του Ρίο(1992).

15 Προσδιορισμός της βιώσιμης ανάπτυξης ανάλογα µε τα αποτελέσματά της. Δεν αρκεί να προσδιορίσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από τους στόχους της. Χρειάζεται να προσδιορίσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και μέσα από: α) δείκτες αειφορίας, β) δείκτες βιωσιμότητας και γ) δείκτες ποιότητας ζωής.

16 Η Παγκόσμια Διάσκεψη της Στοκχόλμης. Η Παγκόσμια Διάσκεψη της Στοκχόλμης (1972), είδε και διακήρυξε για πρώτη φορά την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ είκοσι χρόνια αργότερα με την Παγκόσμια Διακήρυξη του Ρίο (1992), συνέλαβε και εξήγγειλε ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο για την έξοδο από την οικολογική κρίση.

17 Η Παγκόσμια Διακήρυξη του Ρίο (1992). Στο Ρίο η ανθρωπότητα είδε το όραμα της Βιώσιμου Κοινωνίας και δεν αρκέστηκε σε αυτό, αλλά με την Agenda '21 - όπως ονομάστηκε το στρατηγικό της σχέδιο - υπέδειξε όλες εκείνες τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να πραγματοποιηθεί το όραμα της βιώσιμου κοινωνίας.

18 Ο σκοπός της Agenda '21 H βιώσιμη κοινωνία είναι ο νομοθετημένος σκοπός της Agenda '21,η οποία αποτελεί το επίσημο παγκόσμιο στρατηγικό σχέδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Διάσκεψη Ρίο, 1992).

19 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Η υπερκατανάλωση και ο σύγχρονος καταναλωτικός τρόπος ζωής βρίσκονται στη βάση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, τα οποία απειλούν την ισορροπία της ζωής του πλανήτη μας. Τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που αναγνωρίζονται σήμερα :

20 ΤΟ ΝΕΦΟΣ Η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου και του έμβιου περιβάλλοντος και συντελεί στην καταστροφή των πολιτιστικών μνημείων.

21 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ Σήμερα παρασκευάζονται και χρησιμοποιούνται περισσότερες από 70.000 χημικές ουσίες, οι οποίες έχουν σαν σκοπό να «ευκολύνουν» την ζωή μας. Πολλές από αυτές είναι επικίνδυνες για την υγεία, καθώς επίσης και η διάθεσή τους εγκυμονεί κινδύνους για το περιβάλλον.

22 ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Στις ΗΠΑ παράγονται περισσότερο από 1 τόνος επικινδύνων και τοξικών αποβλήτων ανά κάτοικο ανά έτος. Από αυτήν την ποσότητα μόνο το 17% διατίθεται στο περιβάλλον με σχετική ασφάλεια.

23 Ρύπανση υδατικών συστημάτων Αν και τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια έχουν ληφθεί μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης των υδατικών συστημάτων, εντούτοις αυτή συνεχίζεται, με αποτέλεσμα την πρόκληση σημαντικών βλαβών στα οικοσυστήματα.

24 Στερεά απορρίμματα Έχουμε υπερβολική αύξηση των παραγομένων ποσοτήτων στερεών απορριμμάτων, και λόγω αύξησης του πληθυσμού, αλλά κυρίως λόγω αύξησης των καταναλωτικών συνηθειών μας.

25 ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ Οξείδια του θείου και του αζώτου που παράγονται από καύση άνθρακα στις βιομηχανίες, αλλά και από αυτοκίνητα, καταλήγουν στην ατμόσφαιρα και επανέρχονται με την βροχή στην επιφάνεια της Γης σαν οξέα. Έχουν αρνητικές επιδράσεις σε οικοσυστήματα (κυρίως δάση) και συντελούν στην διάβρωση των ιστορικών μνημείων.

26 Εξαφάνιση χλωρίδας και πανίδας Κάθε ώρα χάνονται 3 είδη ζώων ή φυτών. Έχει χαθεί περίπου το 20% των ειδών της Γης και έχει επέλθει σημαντική μείωση της βιοποικιλότητας. Όλα αυτά προέρχονται από το κάψιμο ή το κόψιμο των δασών, την αποξήρανση των υγροβιότοπων και την ρύπανση των υδατικών συστημάτων, αποτελέσματα της αστικοποίησης ή της επέκτασης των αγροτικών περιοχών.

27 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου Αέρια που παράγονται από την βιομηχανία ή την καύση, όπως το διοξείδιο του άνθρακα (κυρίως), το διοξείδιο του θείου, το μεθάνιο, οξείδια του αζώτου συσσωρεύονται στην ατμόσφαιρα και δρουν σαν ένα μονωτικό στρώμα με αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας της Γης.

28 Κατανάλωση ενέργειας, νερού και φυσικών πόρων Παρατηρείται αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού με αποτέλεσμα υπερβολική μείωση των φυσικών πόρων, παραγωγή ρύπων και επιπτώσεις στην χλωρίδα και πανίδα.

29 Η τρύπα του όζοντος Οι χλωροφθοράνθρακες (ή CFCs) καταλήγουν στην στρατόσφαιρα, όπου συμμετέχουν σε μία κυκλική (δηλαδή συνεχή και ασταμάτητη) αντίδραση, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια όζοντος. Το όζον είναι ένα αέριο, το οποίο αποτελεί την ασπίδα της Γης κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλίου. Αναμένεται μία κατά μέσο όρο αύξηση 2- 3οC αύξηση της θερμοκρασίας μέχρι τα μέσα του 21ου αιώνα. Αποτελέσματα της αύξησης της θερμοκρασίας είναι οι κλιματικές αλλαγές και η εντατικοποίηση διαφόρων καιρικών φαινομένων

30 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΡΥΠΑΣ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ Μέχρι σήμερα έχει ήδη καταναλωθεί το 5% του ατμοσφαιρικού όζοντος πράγμα που έχει σαν επίπτωση να φθάνει στην επιφάνεια της Γης αρκετά αυξημένη ποσότητα υπεριώδους ακτινοβολίας. Η ακτινοβολία αυτή έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία (π.χ. εμφάνιση καρκίνων του δέρματος), στις καλλιέργειες και στους πληθυσμούς των ψαριών.

31 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-ΠΟΛΕΜΟΙ Εκτός από τα ατυχήματα, οι πόλεμοι έχουν εξίσου καταστρεπτικές συνέπειες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Το κάψιμο των πετρελαιοπηγών. Τα μοντέρνα όπλα περιέχουν ουσίες επικίνδυνες και τοξικές για τον άνθρωπο και την πανίδα. Seveso, Ιταλία, 1976: εκροή διοξίνης Chernobyl, Ουκρανία, 1986: ρύπανση από ραδιενέργεια. Ατύχημα του δεξαμενόπλοιου Exxon Valdez, Αλάσκα, 1989: διαφυγή αργού πετρελαίου στο θαλάσσιο περιβάλλον.

32 Οι ήπιες μορφές ενέργειας Οι ήπιες μορφές ενέργειας βασίζονται κατ' ουσία στην ηλιακή ακτινοβολία, με εξαίρεση τη γεωθερμική ενέργεια, η οποία είναι ροή ενέργειας από το εσωτερικό του φλοιού της γης και την ενέργεια απ' τις παλίρροιες που εκμεταλλεύεται τη βαρύτητα. Οι βασιζόμενες στην ηλιακή ακτινοβολία ήπιες πηγές ενέργειας είναι ανανεώσιμες, μιας και δεν πρόκειται να εξαντληθούν όσο υπάρχει ο ήλιος, δηλαδή για μερικά ακόμα δισεκατομμύρια χρόνια.

33 Οι ήπιες μορφές ενέργειας H βιομάζα είναι ηλιακή ενέργεια δεσμευμένη στους ιστούς των φυτών μέσω της φωτοσύνθεσης, η αιολική ενέργεια εκμεταλλεύεται τους ανέμους που προκαλούνται απ' τη θέρμανση του αέρα ενώ αυτές που βασίζονται στο νερό εκμεταλλεύονται τον κύκλο εξάτμισης- συμπύκνωσης του νερού και την κυκλοφορία του. Η γεωθερμική ενέργεια δεν είναι ανανεώσιμη, καθώς τα γεωθερμικά πεδία κάποια στιγμή εξαντλούνται.

34 Πλεονεκτήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Είναι πολύ φιλικές προς το περιβάλλον, έχοντας ουσιαστικά μηδενικά κατάλοιπα και απόβλητα. Δεν πρόκειται να εξαντληθούν ποτέ, σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα. Μπορούν να βοηθήσουν την ενεργειακή αυτάρκεια μικρών και αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς και να αποτελέσουν την εναλλακτική πρόταση σε σχέση με την οικονομία του πετρελαίου.

35 Πλεονεκτήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Είναι ευέλικτες εφαρμογές που μπορούν να παράγουν ενέργεια ανάλογη με τις ανάγκες του επί τόπου πληθυσμού, καταργώντας την ανάγκη για τεράστιες μονάδες παραγωγής ενέργειας (καταρχήν για την ύπαιθρο) αλλά και για μεταφορά της ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις. Ο εξοπλισμός είναι απλός στην κατασκευή και τη συντήρηση και έχει μεγάλο χρόνο ζωής. Επιδοτούνται από τις περισσότερες κυβερνήσεις.

36 Μειονεκτήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Έχουν αρκετά μικρό συντελεστή απόδοσης, της τάξης του 30% ή και χαμηλότερο. Συνεπώς απαιτείται αρκετά μεγάλο αρχικό κόστος εφαρμογής σε μεγάλη επιφάνεια γης. Γι' αυτό το λόγο μέχρι τώρα χρησιμοποιούνται σαν συμπληρωματικές πηγές ενέργειας. Για τον παραπάνω λόγο προς το παρόν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών μεγάλων αστικών κέντρων. Η παροχή και απόδοση της αιολικής, υδροηλεκτρικής και ηλιακής ενέργειας εξαρτάται από την εποχή του έτους αλλά και από το γεωγραφικό πλάτος και το κλίμα της περιοχής στην οποία εγκαθίστανται.

37 Μειονεκτήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Για τις αιολικές μηχανές υπάρχει η άποψη ότι δεν είναι κομψές από αισθητική άποψη κι ότι προκαλούν θόρυβο και θανάτους πουλιών. Με την εξέλιξη όμως της τεχνολογίας τους και την προσεκτικότερη επιλογή χώρων εγκατάστασης (π.χ. σε πλατφόρμες στην ανοιχτή θάλασσα) αυτά τα προβλήματα έχουν σχεδόν λυθεί. Για τα υδροηλεκτρικά έργα λέγεται ότι προκαλούν έκλυση μεθανίου από την αποσύνθεση των φυτών που βρίσκονται κάτω απ' το νερό κι έτσι συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

38 ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο ποσοστό πράσινης απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλα αυτά το 3% της ανεργίας απορροφάται ήδη σε «πράσινα» επαγγέλματα. Η αισιόδοξη πλευρά δείχνει ότι τα δεδομένα θα βελτιωθούν, καθώς η χώρα μας θα πρέπει να ενσωματώσει τις κοινοτικές οδηγίες που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα τελευταία χρόνια η χρηματοδοτική πολιτική της ΕΕ έχει κατεύθυνση προς την περιβαλλοντική έρευνα, τεχνολογία, επενδύσεις και υποδομές.

39 ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ενέργεια αυτή δεν μπορεί να έχει άλλο αποτέλεσμα από την αύξηση του ποσοστού των ατόμων που απασχολούνται σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες. Επιπλέον, μέσω της στροφής της ενεργειακής πολιτικής προς ΑΠΕ παρατηρούνται όλο και αυξανόμενες επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες αλλά και τεχνολογίες αντιρύπανσης και απορρύπανσης.

40 ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Στην Ελλάδα υπάρχει επίσης έντονη ανάγκη για βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων. Το ελληνικό περιβάλλον αποτελείται από πληθώρα μοναδικών οικοσυστημάτων τα οποία δεν διαχειρίζονται σωστά. Στις φυσικές περιοχές χρειάζεται ήπια δραστηριότητα και προστασία, που μόνο ειδικευμένοι μελετητές μπορούν να προσδιορίσουν. Άλλος ένας κλάδος όπου μπορούν να απασχοληθούν νέοι αλλά και έμπειροι επιστήμονες.

41 Ο τομέας της βιολογικής γεωργίας Ο τομέας της βιολογικής γεωργίας είναι επίσης σε άνθιση, ενώ αυτός ο τομέας έχει βρει αξιοσημείωτη ανταπόκριση από το ελληνικό αγοραστικό κοινό. Η βιολογική γεωργία είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κατηγορίας που κάθε δραστηριότητά της ανήκει στην πράσινη απασχόληση: από τον αγρότη που καλλιεργεί τη γη μέχρι τον έμπορο που την διακινεί, όλοι συντελούν για ένα πιο βιώσιμο κόσμο.

42 Τομείς περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων Οι νέες θέσεις εργασίας αναμένεται να δημιουργηθούν σε πληθώρα από τους τομείς περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων. Ας δούμε αναλυτικά τους τομείς αυτούς. Ένα σημαντικό ζήτημα διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα ειδικότερα είναι η ποιότητα του αέρα. Οι μεγάλες ελληνικές πόλεις, αλλά και εκείνες που αναπτύσσουν βιομηχανική δραστηριότητα βρίσκονται στις υψηλότερες θέσεις των καταλόγων των πιο ρυπαρών ευρωπαϊκών πόλεων σε επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Είναι αναγκαία πλέον η καταγραφή και η ουσιαστική καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης αλλά και η μείωση της ηχορύπανσης στα αστικά κέντρα και τις βιομηχανικές περιοχές.

43 Τομείς περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων Άλλος πολύ σημαντικός τομέας όπου χρειάζεται εξέλιξη η ελληνική πραγματικότητα είναι η διαχείριση υδατικών πόρων. Η νέα Οδηγία πλαίσιο για την διαχείριση του νερού δημιουργεί ανάγκη για νέες θέσεις εργασίας αλλά και νέους τρόπους αντιμετώπισης των οικοσυστημάτων. Απαιτείται πρόγραμμα παρακολούθησης νερών κολύμβησης και εσωτερικών νερών(ποτάμια- λίμνες), αλλά και παρακολούθηση των υπόγειων υδάτων, τόσο σε θέματα ποιότητας, όσο και καταγραφής ποσοτικών επιπέδων.

44 Τομείς περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων Είναι απαραίτητο το πρόγραμμα ελέγχου της ρύπανσης της Μεσογείου, ενώ η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων αστικών, γεωργικών, τουριστικών αλλά και βιομηχανικών περιοχών είναι πλέον επιτακτική ανάγκη. Αντίστοιχη ανάγκη διαχείρισης υπάρχει και στον τομέα των στερεών αποβλήτων. Σύμφωνα με Οδηγία της ΕΕ απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων, ενώ πρέπει να καταργηθούν οι χωματερές και να γίνει εξυγίανση του χώρου. Αντ’ αυτών οι πόλεις θα πρέπει να αποθέτουν τα απορρίμματά τους σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής.

45 Τομείς περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων Ένας άλλος σημαντικός τομέας είναι η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Το φαινόμενο των θερινών πυρκαγιών είναι δυστυχώς ετήσιο, το οποίο όμως ενδεχομένως μπορεί να αντιμετωπιστεί με κατάλληλη πρόληψη. Χρειάζεται, όπως σε κάθε περίπτωση αντιμετώπισης ατυχημάτων και καταστροφών, εκπόνηση και εφαρμογή Σχεδίου Αντιμετώπισης.

46 Τομείς περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων Σημαντικό σε αυτό τον τομέα είναι το κομμάτι της ανακύκλωσης υλικών. Μειώνοντας τον όγκο σκουπιδιών, οι ΧΥΤΑ μετατρέπονται σε ΧΥΤΥ(Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων), παρέχοντας το μέγιστο βαθμό περιβαλλοντικής προστασίας. Ταυτόχρονα δημιουργούνται πολλές θέσεις εργασίας σε κάθε στάδιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Η διαχείριση και η προστασία των ελληνικών βιοτόπων και οικοτόπων απαιτεί καταγραφή των περιοχών και ενσωμάτωση στο Δίκτυο Natura 2000 και στη συνέχεια τη δημιουργία Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, που θα στελεχώνονται από ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

47 Τομείς περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων Τέλος, ο τομέας της ενέργειας έχει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: από το κομμάτι της ενεργειακής παραγωγής (κατασκευή, εμπορία, μελέτη, τοποθέτηση ΑΠΕ), μέχρι της μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης. Η ενεργειακή κατανάλωση έγκειται τόσο στην κατανάλωση μέσω των κτιρίων, οπότε αντιμετωπίζεται με την κατασκευή ενεργειακών κτιρίων (βιοκλιματική αρχιτεκτονική), όσο και στην κατανάλωση στο εσωτερικό του κτιρίου από τις ηλεκτρονικές συσκευές και τη συμπεριφορά.

48 Τομείς περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων Οι μετακινήσεις είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι όπου απαιτεί αλλαγή στην διαχείρισή του και όπου επίσης μπορούν να απασχοληθούν πληθώρα ατόμων. Η επιλογή των μέσων μεταφοράς, ο σχεδιασμός και η διαχείριση των ΜΜΜ, η προώθηση πιο φιλικών προς το περιβάλλον τρόπους μετακίνησης είναι απαραίτητα για μια βιώσιμη πόλη.

49 AEI ΣΧΟΛΕΣ –ΤΜΗΜΑTA Στα ελληνικά πανεπιστήμια ήδη λειτουργούν πληθώρα τμημάτων και σχολών που έχουν φιλοπεριβαλλοντικό χαρακτήρα. Στη συνέχεια καταγράφονται οι σχολές και τα τμήματα, ώστε ο ενδιαφερόμενος μαθητής να επιλέξει τη σταδιοδρομία του. ΑΕΙ Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Καποδιστριακό Αθηνών Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης

50 AEI Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Αγρίνιο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μηχανικών Περιβάλλοντος, Ξάνθη Δημοκρίτειο, Χανιά Πολυτεχνείο Κρήτης Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Ορεστιάδα Δημοκρίτειο Περιβάλλοντος, Μυτιλήνη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

51 AEI Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικό Παν. Αθήνας -Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικό Παν. Αθήνας Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικό Παν. Αθήνας Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Ιωαννίνων- Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας (Λάρισα)

52 AEI Επιστημών της Θάλασσας, Μυτιλήνη Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Βόλος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Βόλος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Aθήνας Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Κοζάνη

53 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών : Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος(2ο ΠΕΔΙΟ) Ο γεωλόγος ερευνά, μελετά και αναλύει με επιστημονικές μεθόδους το έδαφος για την αξιοποίηση πηγών ενέργειας και πρώτων υλών, ή για να διερευνήσει τη καταλληλότητα του προκειμένου να γίνουν κατασκευαστικά έργα και να επιλυθούν διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της υποδομής των σύγχρονων πόλεων. πραγματοποιεί γεωλογικές, υδρογεωλογικές, κοιτασματολογικές, γεωφυσικές, γεωχημικές, ορυκτολογικές, τεκτονικές, τεχνικό-γεωλογικές και περιβαλλοντικές έρευνες και να παρουσιάζει τα αποτελέσματά τους συντάσσοντας αναφορές και τεχνικές μελέτες.

54 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης( 2ο & 4ο ΠΕΔΙΟ) Ο δασολόγος φυσικού περιβάλλοντος ασχολείται με την προστασία, διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, ανάπτυξη, αξιοποίηση και διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος των δασικών εκτάσεων και τη δασική οικολογία των υδροβιότοπων.

55 Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο) (2ο &4ο ΠΕΔΙΟ) O Περιβαλλοντολόγος ασχολείται με την κατανόηση και ερμηνεία τεχνολογικών, κοινωνικών, ηθικών και διαχειριστικών προβλημάτων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Τον απασχολούν δηλαδή κυρίως τα προβλήματα που δημιουργούνται στη φύση από την παρέμβαση των ανθρώπων και η διατήρηση της ισορροπίας και της καλής λειτουργίας των οικοσυστημάτων του πλανήτη.

56 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (4ο ΠΕΔΙΟ) Ο μηχανικός περιβάλλοντος ασχολείται κυρίως με το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων για την προστασία, ανάπτυξη και διαχείριση του περιβάλλοντος, την εκπόνηση ή τον έλεγχο προγραμμάτων διαχείρισης φυσικών ή ανθρωπογενών περιβαλλοντικών συστημάτων και τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων ή άλλων δραστηριοτήτων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και το επίπεδο ειδίκευσής του. Ο μηχανικός περιβάλλοντος για την εργασία του χρησιμοποιεί χάρτες και εξειδικευμένα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

57 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 4ο ΠΕΔΙΟ,ΑΙΓΑΙΟΥ(2ο & 4ο ΠΕΔΙΟ) Το πρόγραμμα σπουδών είναι βασισμένο σε ένα συνδυασμό θετικών και κοινωνικών επιστημών, συνδυασμός που το καθιστά πρωτοπόρο καθώς αντιμετωπίζει τα περιβαλλοντικά προβλήματα από μια ολοκληρωμένη διάσταση, κάτι που το διαφοροποιεί από τα παραδοσιακά προγράμματα σπουδών άλλων τμημάτων στον ελληνικό και παγκόσμιο ακαδημαϊκό χώρο.

58 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικό Παν. Αθήνας ( 2ο & 4ο ΠΕΔΙΟ) Αποστολή του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής είναι η κατάρτιση επιστημόνων για την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής ιδιαίτερα στην αειφορική και ολοκληρωμένη διάσταση και η διεξαγωγή έρευνας για την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας της φυτικής παραγωγής.

59 Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικό Παν. Αθήνας ( 2ο & 4ο ΠΕΔΙΟ) Το Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α. καλύπτει ένα τομέα αιχμής με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Εθνική Οικονομία, ο οποίος απαιτεί επιστήμονες ικανούς να προσαρμόσουν και εφαρμόσουν τις νέες επαναστατικές τεχνολογίες σε μία Ελληνική Γεωργία διεθνώς ανταγωνιστική σε εφόδια, ποιότητα και κόστος παραγωγής, αλλά και παράλληλα οικολογικά σωστή.

60 Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικό Παν. Αθήνας (2ο & 4ο ΠΕΔΙΟ) To Αντικείμενο του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής είναι η ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων και του γεωργικού περιβάλλοντος γενικότερα από την κοινωνία, καθώς και η εφαρμογή της σχετικής τεχνολογίας στους τομείς της Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και της Γεωργικής Μηχανικής.

61 Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Παν. Ιωαννίνων 3ο & 4ο ΠΕΔΙΟ) Αποστολή του τμήματος είναι η εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα με άξονες: 1) την παροχή πανεπιστημιακών γνώσεων όλου του φάσματος των επιστημών ζωής, με έμφαση στις τεχνολογίες που απορρέουν από τις εφαρμογές τους και 2) την παραγωγή γνώσεων και τη δημιουργία τεχνολογιών με κύριο προσανατολισμό τη μελέτη, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και προστασία των έμβιων πόρων και βιοτόπων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

62 Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας (Λάρισα) ( 3ο & 4ο ΠΕΔΙΟ) Στόχος του Τμήματος είναι η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας εναρμονισμένης με τις διεθνείς εξελίξεις και η εκπαίδευση επιστημόνων, ικανών να ερευνούν θέματα αιχμής στον τομέα της βιοχημείας και της βιοτεχνολογίας με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών και να αναπτύσσουν εφαρμογές βασισμένες σε βιοτεχνολογικά εργαλεία.

63 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Περιβάλλοντος Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας(2ο ΠΕΔΙΟ) Σκοπός του Τμήματος είναι η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να ασχοληθούν με οικολογικές και περιβαλλοντικές μελέτες, σχετικές με τον θαλάσσιο χώρο, τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις και τις παράκτιες κατασκευές. Επιπλέον οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις στους τομείς της οικονομίας και νομοθεσίας, σχετικές με τις θαλάσσιες και παράκτιες δραστηριότητες, που επηρεάζονται από τις φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές διεργασίες.

64 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Βόλος (2ο & 4ο ΠΕΔΙΟ) δίνεται έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, στη μείωση εισροών ενέργειας και αγροχημικών, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη γεωργία, την πιστοποίηση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων. Αυτή η αντίληψη της δομής των σπουδών θα δώσει στους πτυχιούχους Γεωπόνους του τμήματος, τα ιδιαίτερα προσόντα που απαιτούνται για να υποστηριχθεί ο ρόλος τους ως Γεωπόνου – συμβούλου σε μία σύγχρονη γεωργία, ανταγωνιστική και ταυτόχρονα φιλική στο περιβάλλον.

65 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Βόλος (2ο & 4ο ΠΕΔΙΟ) Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος του Τμήματος, είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών στη μετάδοση τεχνογνωσίας και τεχνολογίας της εκτροφής υδρόβιων ζωικών οργανισμών, με ταυτόχρονη αειφορική διατήρηση του παραγωγικού οικοσυστήματος και προστασία του περιβάλλοντος.

66 Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος (4ο ΠΕΔΙΟ) Οι απόφοιτοι του τμήματος θα έχουν γνώσεις σχεδιασμού και διαχείρισης αναπτυξιακών διαδικασιών, οικιστικών θεμάτων, δικτύων υποδομών, περιβάλλοντος, μεταφοράς τεχνολογίας, που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη οργάνωση μιας περιοχής, είτε αυτή είναι αστική είτε αγροτική.

67 Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Αθήνας( 5ο ΠΕΔΙΟ) Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, αφομοιώνοντας τη βασική θεώρηση περί ενασχολήσεως με την κυρίαρχη οικονομική μονάδα, την οικογένεια, και τις αλληλεπιδράσεις αυτής με το φυσικό και τεχνητό της περιβάλλον, μετουσιώνει τους σκοπούς του σύμφωνα με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες.

68 Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Κοζάνη (4ο ΠΕΔΙΟ) Σκοπός του Τμήματος είναι να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να μελετούν την παραγωγή, την μετατροπή, και την αποθήκευση μορφών ενέργειας. Επιπλέον να ασχολούνται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ενέργειας σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο αλλά και με τη χάραξη ενεργειακής πολιτικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

69 ATEI Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Καρδίτσα, Δράμα, Καρπενήσι Αρχιτεκτονική Τοπίου, Δράμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Χανιά Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Κοζάνη Τεχνολογιών Αντιρύπανσης, Κοζάνη Βιολογικής Γεωργίας, Αργοστόλι Οικολογίας και Περιβάλλοντος, Ζάκυνθος.

70 ΑΤΕΙ Ανθοκομίας- Αρχιτεκτονικής Τοπίου Ηπείρου ( Άρτα) Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας Καλαμάτας)) Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας Κρήτης ( Ηράκλειο ) Ενεργειακής Τεχνολογίας ( Αθήνα)

71 Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Καρδίτσα, Δράμα, Καρπενήσι(2ο & 4ο ΠΕΔΙΟ) Οι μελέτες, η εφαρμογή τεχνικών, η προστασία, η εκλογίκευση της εκμετάλλευσης και η δυναμική αύξηση των δασών ως μέρους του εθνικού πλούτου της χώρας μας, αποτελούν το αντικείμενο εργασίας του τεχνολόγου δασοπονίας. απαραίτητη είναι η συνεργασία του με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και επιστήμονες στο θέμα της διαχείρισης του δασικού πλούτου. Παράλληλα, ο τεχνολόγος δασοπονίας φροντίζει για τις αναδασώσεις αλλά και για τη φυσική αναγέννηση του δάσους. Εκτός από τα παραπάνω καθήκοντα, ο τεχνολόγος δασοπονίας εποπτεύει τις εργασίες στα φυτώρια, τη λογική υλοτομική εκμετάλλευση των δασών και προβαίνει στην κατασκευή τεχνικών έργων διευθέτησης της ροής των όμβριων υδάτων μέσω των χειμάρρων.

72 Αρχιτεκτονική Τοπίου, Δράμα (4ο πεδίο) Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής τεχνικών, βιολογικών, φυσικών και οικονομικών επιστημών στην αειφορική και πολυλειτουργική διαχείριση, βελτίωση και προστασία του Αστικού και Περιαστικού Τοπίου, καθώς και των φυσικών οικοσυστημάτων και στη διατήρηση και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

73 Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Χανιά (ΑΤΕΙ 4ο ΠΕΔΙΟ) Η εφαρμογή της επιστήμης και της πληροφορικής σε τομείς σχετικούς με την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ήπιων μορφών ενέργειας, του περιβάλλοντος, των υδάτινων πόρων και του αγροτικού περιβάλλοντος είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα σχεδιάζει, αναπτύσσει και ελέγχει τα τεχνολογικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των φυσικών πόρων.

74 Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Κοζάνη 4ο ΠΕΔΙΟ Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος συντίθεται από τις γνωστικές περιοχές των εφαρμοσμένων γεωεπιστημών (γεωλογίας, κοιτασματολογίας, γεωφυσικής, κλπ), εκμετάλλευσης ορυχείων – λατομείων, εμπλουτισμού μεταλλευμάτων, γεωτεχνικής μηχανικής (εδαφομηχανική – βραχομηχανική, γεωτεχνικά έργα με έμφαση στην κατασκευή και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κλπ), διαχείρισης περιβάλλοντος (αποκατάσταση, διαχείριση αποβλήτων), βιομηχανικής διαχείρισης (επιχειρησιακή έρευνα, συστήματα ελέγχου ολικής ποιότητας, διοίκηση έργων, κλπ).

75 Τεχνολογιών Αντιρύπανσης, Κοζάνη 4ο ΠΕΔΙΟ Ο έλεγχος και η αντιμετώπιση της ρύπανσης του περιβάλλοντος είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Διαθέτει τις τεχνολογικές γνώσεις για την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας στην προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος, στη συντήρηση και επισκευή των συστημάτων μέτρησης της ρύπανσης και στο χειρισμό των συστημάτων ελέγχου εκπομπής των ρύπων.

76 Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων Ιονίων Νήσων (Αργοστόλι) (4ο ΠΕΔΙΟ) Ο τεχνολόγος βιολογικής γεωργίας και τροφίμων ασχολείται με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, μεθόδων και γεωργικών καλλιεργειών χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες εξελίξεις της Βιολογίας, της Βιοτεχνολογίας και των εφαρμογών τους στη γεωργία, καθώς και με την αναζήτηση νέων γνώσεων μέσω της έρευνας για την προαγωγή της γεωπονικής επιστήμης και της γεωργικής παραγωγής.

77 Οικολογίας και Περιβάλλοντος, Ζάκυνθος (4ο ΠΕΔΙΟ). Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των επιστημών Περιβάλλοντος. Το τμήμα ασχολείται τόσο με τις θεωρητικές αρχές και την εφαρμογή τους όσο και με τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις στα παρακάτω πεδία: Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Περιβάλλοντος Προστασία και Διαχείριση Περιβάλλοντος.

78 ATEI Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου Ηπείρου (Άρτα) (4ο ΠΕΔΙΟ) Το τμήμα ανήκει στην Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και αποσκοπεί στην εκπαίδευση τεχνολόγων γεωπόνων οι οποίοι θα είναι εξειδικευμένοι αφενός μεν στην παραγωγική ανθοκομία και αφετέρου στην κηποτεχνία και τις εφαρμογές της ανθοκομίας στην αρχιτεκτονική του τοπίου.

79 Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας Καλαμάτας- Κρήτης ( Ηράκλειο) ( 2o &4o ΠΕΔΙΟ) Οι κατασκευές, ο εξοπλισμός, η εφαρμογή συστημάτων άρδευσης των θερμοκηπίων, η τυποποίηση και η βελτίωση των καλλιεργειών ανθοκομικών φυτών και λαχανικών σε θερμοκήπια και σε υπαίθριες καλλιέργειες είναι το αντικείμενο απασχόλησης του τεχνολόγου θερμοκηπιακών καλλιεργειών και ανθοκομίας. Μεταξύ των δραστηριοτήτων του, συγκαταλέγεται η φυτοπροστασία (ιδιαίτερα με βιολογικά μέσα), οι καλλιέργειες σε τεχνητό έδαφος, η κηποτεχνία και η αρχιτεκτονική τοπίου.

80 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας καλύπτει τα πεδία των επιστημών στους τομείς Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας και ειδικότερα την Ενεργειακή Μηχανολογία και Ενεργειακή Ηλεκτρολογία. Πέρα των γνώσεων που περιλαμβάνονται στους ανωτέρω τομείς δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση των συμβατικών, ανανεώσιμων και νέων πηγών ενέργειας, στην παραγωγή, μετατροπή, μεταφορά, αποθήκευση, έλεγχο και χρήση της ενέργειας, καθώς και στη διαχείριση, εξοικονόμηση, και περιβαλλοντική θεώρηση της ενέργειας.

81 ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Παραγωγός βιολογικών προϊόντων γεωργίας και κτηνοτροφίας. Βιολογικός ιχθυοκαλλιεργητής. Γεωπόνος ολοκληρωμένης ή βιολογικής γεωργίας, με αντίληψη εξοικονόμησης φυσικών πόρων(π.χ. νερό) και αποτροπή ρύπανσης (φυτοφάρμακα) Πωλητής βιολογικών προϊόντων Μελετητές και εργαζόμενοι σε περιοχές προστασίας(π.χ. Natura) ή σε φυσικά πάρκα και εθνικούς δρυμούς, καθώς και σε περιοχές Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνη.

82 ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Δασολόγος. Εργαζόμενος στην τοποθέτηση και συντήρηση ανεμογεννητριών, φωτοβολταϊκών κ.λπ. συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εργαζόμενος στην εμπορία και εγκατάσταση φυσικού αερίου και των εξαρτημάτων του.

83 ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Μηχανικός δικτύων και ηλεκτρολόγος νέας εποχής, ειδικοί στην εξοικονόμηση ενέργειας, στις ΑΠΕ και στη διασύνδεσή τους με το κεντρικό δίκτυο. Ειδικός στη θερμομόνωση των κτιρίων. Επιθεωρητής πράσινου ενεργειακού πιστοποιητικού. «Πράσινος υδραυλικός», ειδικευμένος στην εξοικονόμηση νερού. Υδραυλικός μηχανικός ειδικός στην προστασία των υδάτινων πόρων. Τεχνικός υδραυλικών έργων εξοικονόμησης νερού.

84 ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Συγκοινωνιολόγοι, ειδικοί στη μελέτη της μείωσης κίνησης Ι.Χ. Εργαζόμενος στην παραγωγή ποδηλάτου. Πωλητής και μηχανικός ποδηλάτων. Εργαζόμενος στις νέες υποδομές για τη χρήση ποδηλάτου (ποδηλατόδρομοι, ειδικές ράμπες σε πεζόδρομους, ειδικά σταντ για ποδήλατα κοντά σε σταθμούς σχολεία και μεγάλα κτίρια)

85 ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Εργαζόμενος σε συνεταιρισμούς για παραγωγή τοπικών προϊόντων. Μελετητής περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εργαζόμενος στην παραγωγή συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. «Πράσινος μηχανικός», ειδικός στην κατασκευή κτιρίων με κριτήριο την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων. Εκπαιδευτικός της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

86 ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Πανεπιστημιακός και εργαζόμενος στα νέα τμήματα σε πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΙΕΚ κ.λπ. Ερευνητής σε θέματα περιβάλλοντος, ανανεώσιμων πηγών, νέας «πράσινης» και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Τεχνικός μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Τεχνικός ελέγχου ρύπανσης και εγκαταστάσεων– συστημάτων αντιρρύπανσης.

87 ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Περιβαλλοντολόγος. Κοινωνιολόγος ειδικός στην περιβαλλοντική διαβούλευση. Εργαζόμενος στην προστασία και στη βιώσιμη αξιοποίηση του δάσους. Πράσινος τουριστικός πράκτορας και οικοξεναγός. Εργαζόμενοι στο ορεινό, αγροτικό, αλιευτικό, καταδυτικό κ.λπ. τουρισμό. Μελετητής«πράσινου τουρισμού», με εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας μιας περιοχής.

88 ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Ενοικίαση και πώληση εξοπλισμού για τουριστικές δραστηριότητες σε προστατευόμενες περιοχές. Εργαζόμενος σε αντιδιαβρωτικά έργα στις ακτές. Εργαζόμενοι στην ανακύκλωση, στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων. Βιοκλιματικός αρχιτέκτονας.

89 ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Μεσόγειος SOS Οδηγός Πράσινων Επαγγελμάτων 2008 Αειφόρος Ανάπτυξη –Απάντηση στα παγκόσμια προβλήματα του πλανήτη Μ.Βουτυράκης Η πράσινη απασχόληση,τα πράσινα επαγγέλματα, οι δομές στήριξης και το επιχειρησιακό απασχόλησης και κατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

90 ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Πολυτεχνείο Κρήτης Α ΤΕΙ Σερρών Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας www.lifetrends.gr ΑΤΕΙ Αθήνας Πράσινα επαγγέλματα του ΑΤΕΙ Κοζάνης Μαλαμάκη,Μ.Γιώργου Μπανιά ΑΤΕΙ Φλώρινας και Σοφίας – Ναταλίας ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων Μπουέμη. ΑΤΕΙ Καβάλας ΑΤΕΙ Κρήτης ΑΤΕΙ Λαμίας ΑΤΕΙ Λάρισας


Κατέβασμα ppt "ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 4ου ΓΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Παρουσίαση επαγγελμάτων σε επίπεδο ΑΕΙ & ΑΤΕΙ που έχουν σχέση με την αειφόρο ανάπτυξη. Υπεύθυνοι καθηγητές: Κουρκούλου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google