Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Όνομα Ρίτα Χριστοδουλάτου Θέση Διευθύνουσα Σύμβουλος της Life Planners

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Όνομα Ρίτα Χριστοδουλάτου Θέση Διευθύνουσα Σύμβουλος της Life Planners"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

0 Name Rita Christodoulatou Position CEO of Life Planners Ltd
Summary  Rita Christodoulatou is an Insurance and Investment Advisor and she works in this field since  She is CEO of LIFE PLANNERS Ltd , and with a team of specialists in the insurance and investment’s field is providing quality services, seeking to establish and maintain long term relationships of trust and cooperation with the customer. Professional Experience She is a life member of international organizations (The Premier Association of Financial Professionals (MDRT), Financial Planning Association (FPA) and every year is attending international conferences abroad for information and the adoption of new techniques in providing services.          In Life Planners the financial planners are applying the methodology of financial planning: the "Life Planning" with two main themes the Personal Planning and Business Planning, trying to cover comprehensively the needs of their customers. Representative Industry experience Her professional activity began in the area of ​​multinational companies of certified auditors from where she learned the high quality level professional and consistent approach to dealing with clients in the services. Since 1992 working in the insurance field, starting as an insurance consultant with many awards at a major foreign insurance company. The training in financial planning began in 1995 and attended dozens of seminars on this. Name Rita Christodoulatou Position CEO and President Company Life Planners Ltd (www.lifeplanners.gr) Address: 69 V.Sofias, Athens Tel Fax Mobilie Experience Financial and Pension Planner Education, BΑ Diploma in Insurance &Finance Middlesex University/UK Special seminars in Pantio University/GR

1 Όνομα Ρίτα Χριστοδουλάτου Θέση Διευθύνουσα Σύμβουλος της Life Planners
Σύνοψη Η Ρίτα Χριστοδουλάτου είναι Σύμβουλος Ασφαλίσεων και Επενδύσεων (Financial Planner) και ανήκει στο χρηματοασφαλιστικό χώρο από το 1992. Eίναι η διευθύνουσα σύμβουλος της LIFE PLANNERS, όπου μ’ ένα επιτελείο εξειδικευμένων συνεργατών στο χώρο των ασφαλίσεων και επενδύσεων παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες, επιζητώντας τη δημιουργία και διατήρηση μακροπρόθεσμων σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τον πελάτη. Τομείς Επαγγελματικής Εμπειρίας / Παροχής Υπηρεσιών Είναι ισόβιο μέλος διεθνών οργανισμών (The Premier Association of Financial Professionals (MDRT), Financial Planning Association (FPA) και κάθε χρόνο παρακολουθεί διεθνή συνέδρια στο εξωτερικό για την ενημέρωσή της και την υιοθέτηση νέων τεχνικών στην παροχή υπηρεσιών της. Στην Life Planners (www.lifeplanners.gr) εφαρμόζουμε την νέα μεθοδολογία του financial planning: το “Life Planning” με δύο βασικούς άξονες το Personal Planning και το Business Planning, προσπαθώντας να καλύψουμε σφαιρικά τις ανάγκες των πελατών μας σε χρηματοασφαλιστικά θέματα. Ενδεικτική Επαγγελματική Εμπειρία Η επαγγελματική της δραστηριότητα ξεκίνησε στο χώρο των πολυεθνικών εταιρειών ορκωτών ελεγκτών από όπου και διδάχθηκε την υψηλού επιπέδου επαγγελματική προσέγγιση και συνεπή αντιμετώπιση πελατών στο χώρο των υπηρεσιών. Από το 1992 εργάζεται στο ασφαλιστικό χώρο ξεκινώντας ως ασφαλιστική σύμβουλος με πολλές διακρίσεις σε μεγάλη ξένη ασφαλιστική εταιρεία. Η εκπαίδευσή της στο financial planning ξεκίνησε το 1995 ενώ παρακολούθησε δεκάδες σεμινάρια επ’ αυτού. Ονομα Ρίτα Χριστοδουλάτου Θέση Διευθύνουσα Σύμβουλος Eταιρεία Life Planners Ltd Διεύθυνση: Β. Σοφίας 69, Αθήνα Τηλ Φαξ Κινητό Εξειδίκευση Financial and Pension Planner Εκπαίδευση BΑ Diploma in Insurance & Finance Middlesex University/London Ειδικά σεμινάρια Πάντειο Παν/μιο


Κατέβασμα ppt "Όνομα Ρίτα Χριστοδουλάτου Θέση Διευθύνουσα Σύμβουλος της Life Planners"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google