Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Από τις Έξι στις Δεκαπέντε και ακόμη Περισσότερες

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Από τις Έξι στις Δεκαπέντε και ακόμη Περισσότερες"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Από τις Έξι στις Δεκαπέντε και ακόμη Περισσότερες
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. Από τις Έξι στις Δεκαπέντε και ακόμη Περισσότερες Μονάδα Πληροφόρησης Γενικής Διεύθυνσης Διεύρυνσης

2 Η Συνθήκη της Ρώμης 25 Μαρτίου 1957
Η Αυτού Μεγαλειότης ο Βασιλιάς του Βελγίου, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, η Αυτής Υψηλότης η Μεγάλη Δούκισσα του Λουξεμβούργου, η Αυτής Μεγαλειότης η Βασίλισσα της Ολλανδίας αποφάσισαν να ενώσουν τα μέσα που διαθέτουν με στόχο τη διατήρηση και την εδραίωση της ειρήνης και της ελευθερίας και προσκαλώντας τους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης που ασπάζονται τα ιδανικά τους να συμμετέχουν στην προσπάθειά τους, κατέληξαν στην απόφαση να δημιουργήσουν μία Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

3 Από τις Έξι στις Δεκαπέντε
1957

4 Από τις Έξι στις Δεκαπέντε
1973

5 Από τις Έξι στις Δεκαπέντε
1981

6 Από τις Έξι στις Δεκαπέντε
1986

7 Από τις Έξι στις Δεκαπέντε
1995

8 Από τις Έξι στις Δεκαπέντε … και Ακόμη Περισσότερες
Από τις Έξι στις Δεκαπέντε … και Ακόμη Περισσότερες 2002

9 Η Ευρώπη του Αύριο 13 Δεκεμβρίου 2002

10 Η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ)
Άρθρο 49 της ΣΕΕ: Κάθε ευρωπαϊκό κράτος που σέβεται τις αρχές που διατυπώνονται στο Άρθρο 6(1) μπορεί να υποβάλει αίτηση για να καταστεί μέλος της Ένωσης. Άρθρο 6 της ΣΕΕ: Η Ένωση βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και του κράτους δικαίου, αρχές οι οποίες είναι κοινές στα κράτη-μέλη.

11 Η Ευρώπη & Οι Συμφωνίες Σύνδεσης
Χώρα Υπογραφή Ευρωπαϊκής Έναρξη ισχύος Επίσημη αίτηση Συμφωνίας Ευρωπαϊκής για ένταξη στην Συμφωνίας Ε.Ε. Βουλγαρία Μάρτιος Φεβρουάριος 1995 Δεκέμβριος 1995 Δημ. της Τσεχίας Οκτώβριος Φεβρουάριος 1995 Ιανουάριος 1996 Εσθονία Ιούνιος Φεβρουάριος 1998 Νοέμβριος 1995 Ουγγαρία Δεκέμβριος Φεβρουάριος 1994 Μάρτιος 1994 Λεττονία Ιούνιος Φεβρουάριος 1998 Οκτώβριος 1995 Λιθουανία Ιούνιος Φεβρουάριος 1998 Δεκέμβριος 1995 Πολωνία Δεκέμβριος Φεβρουάριος 1994 Απρίλιος 1994 Ρουμανία Φεβρουάριος Φεβρουάριος 1995 Ιούνιος 1995 Σλοβακία Οκτώβριος Φεβρουάριος 1995 Ιούνιος 1995 Σλοβενία Ιούνιος Φεβρουάριος 1999 Ιούνιος 1996 Χώρα Υπογραφή Έναρξη ισχύος Επίσημη αίτηση Συμφωνίας Σύνδεσης Συμφωνίας για ένταξη στην Σύνδεσης Ε.Ε. Τουρκία Σεπτέμβριος 1963 Δεκέμβριος Απριλίου 1987 Μάλτα Δεκέμβριος 1970 Απρίλιος Ιουλίου 1990 Κύπρος Δεκέμβριος 1972 Ιούνιος Ιουλίου 1990

12 Τα Κριτήρια της Κοπεγχάγης
Πολιτικά κριτήρια Η υποψήφια χώρα θα πρέπει να έχει επιτύχει τη σταθερότητα των θεσμών της και να εγγυάται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων. Οικονομικά κριτήρια Πρέπει να διαθέτει λειτουργική οικονομία της αγοράς, καθώς και τη δυνατότητα να αντεπεξέρχεται στην πίεση του ανταγωνισμού και στις δυνάμεις της αγοράς στο πλαίσιο της Ε.Ε. Κριτήρια για την υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου Πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την ιδιότητα του μέλους, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης των στόχων της πολιτικής, οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

13 Οι Γνωμοδοτήσεις Μια εκτίμηση με γνώμονα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης: λεπτομερής περιγραφή και ανάλυση της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης σε κάθε υποψήφια προς ένταξη χώρα. Μια αξιολόγηση της ικανότητάς της να υιοθετήσει και να εφαρμόσει το κοινοτικό κεκτημένο (δηλαδή τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συνθήκες και τη νομοθεσία της Ε.Ε.) σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της Ένωσης. Μια ένδειξη πιθανών προβλημάτων κατά την ανάληψη του κοινοτικού κεκτημένου. Μια σύσταση που αφορά στην έναρξη των διαπραγματεύσεων.

14 Συστάσεις της Επιτροπής
15 Ιουλίου 1997 Με βάση τα ακόλουθα συμπεράσματα: Προς το παρόν καμία από τις υποψήφιες χώρες δεν πληροί απόλυτα όλα τα κριτήρια Εννέα χώρες πληρούν τις πολιτικές προϋποθέσεις Ορισμένες χώρες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο ως προς την πλήρωση των οικονομικών προϋποθέσεων Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Εσθονία, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Σλοβενία και η Κύπρος ενδέχεται να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε όλες τις προϋποθέσεις για την ένταξη μεσοπρόθεσμα. Η Επιτροπή συνιστά στο Συμβούλιο να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με αυτές τις χώρες.

15 Η Νέα Ευρώπη: Αρχιτεκτονική
Η Ευρωπαϊκή Ένωση 4 ελευθερίες: Ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων αγαθών υπηρεσιών κεφαλαίου Ενιαία Αγορά Ενιαίο Νόμισμα Πολιτική Ένωση Οικονομική & Κοινωνική Συνοχή Εμπόριο Περιβάλλον Πολιτισμός Πολιτικές διαβουλεύσεις Μελλοντική ένταξη χωρών Χώρες ΕΖΕΣ Υποψήφιες προς ένταξη χώρες Συνθήκη του ΕΟΧ Η Ευρώπη και οι Συμφωνίες Σύνδεσης

16 Η Νέα Ευρώπη: Ενοποίηση
Ε.Ε. ΕΖΕΣ Χώρες υποψήφιες προς ένταξη στην Ε.Ε.

17 Η Νέα Ευρώπη: Ασφάλεια Κράτη-μέλη της Ε.Ε., μέλη του NATO

18 Η Νέα Ευρώπη: Σένγκεν Κράτη-μέλη της Ε.Ε. στην περιοχή Σένγκεν
Κράτη-μέλη της Ε.Ε. στην περιοχή Σένγκεν Κράτη-μέλη της Ε.Ε. εκτός της περιοχής Σένγκεν Υποψήφιες προς ένταξη χώρες Χώρες στην περιοχή Σένγκεν που δεν είναι κράτη-μέλη της Ε.Ε. και που δεν είναι υποψήφιες προς ένταξη

19 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου
Έναρξη της διαδικασίας Διεύρυνσης 12-13 Δεκεμβρίου 1997 Ευρωπαϊκή Διάσκεψη (12 Μαρτίου 1998): Θέματα προς συζήτηση: καταπολέμηση των ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος, ζητήματα που αφορούν στην κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, προστασία του περιβάλλοντος, προώθηση της ανταγωνιστικής και της περιφερειακής συνεργασίας 10 υποψηφιότητες από χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης Κύπρος (και Τουρκία) Έναρξη των διαπραγματεύσεων προσχώρησης σε έξι μεμονωμένες διασκέψεις που διεξήχθησαν στις 31 Μαρτίου 1998 Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβενία και Κύπρος Η στρατηγική για την Τουρκία: Πλήρης εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης του 1963, ενοποίηση και εντατικοποίηση της τελωνειακής ένωσης, καθιέρωση της οικονομικής συνεργασίας, προσέγγιση των νομοθεσιών και συμμετοχή σε συγκεκριμένα κοινοτικά προγράμματα και φορείς. Αναθεωρείται τακτικά από το Συμβούλιο Σύνδεσης. Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη.

20 Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Είναι το μοναδικό φόρουμ στο οποίο οι υποψήφιες χώρες μπορούν να συναντήσουν τα κράτη-μέλη προκειμένου να συζητήσουν θέματα διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως η δικαιοσύνη και οι εσωτερικές υποθέσεις –κυρίως η εγκληματικότητα και τα ναρκωτικά–, το περιβάλλον, η περιφερειακή συνεργασία, η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και η Πολιτική Ασφάλειας. Εφόσον ο στόχος της Διάσκεψης είναι να παρέχει το γενικό πλαίσιο για τη διαδικασία της διεύρυνσης, είναι απαραίτητο να συμμετέχουν στη Διάσκεψη μόνον τα κράτη-μέλη και οι υποψήφιες χώρες. Πρώτη συνάντηση: Λονδίνο, 12 Μαρτίου 1998

21 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Βερολίνου
24-25 Μαρτίου 1999 Τα Συμπεράσματα της Προεδρίας διακήρυτταν τα εξής: Υπό το πρίσμα των αποτελεσμάτων της Ατζέντας του 2000, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιθυμεί να στείλει ένα καθησυχαστικό μήνυμα στις χώρες που διαπραγματεύονται την προσχώρησή τους. Η διεύρυνση εξακολουθεί να αποτελεί ιστορικής σημασίας προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης θα συνεχιστούν σύμφωνα με τους ρυθμούς της κάθε χώρας και όσο το δυνατόν ταχύτερα. Είναι ευθύνη του Συμβουλίου και της Επιτροπής να διασφαλίσουν ότι ο ρυθμός διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων θα διατηρηθεί σε αναλογική βάση.

22 Κύρια στοιχεία της Ατζέντας του 2000
Σε ενιαίο πλαίσιο, η Επιτροπή συνοψίζει τα εξής: Τις ευρείες προοπτικές για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτικών της μετά την αλλαγή του αιώνα (π.χ. Κοινή Αγροτική Πολιτική και περιφερειακές πολιτικές) Την επίδραση της διεύρυνσης στην Ένωση συνολικά Το μελλοντικό οικονομικό πλαίσιο που θα ισχύει μετά το 2000, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την προοπτική της διευρυμένης Ένωσης.

23 Ενισχυμένη Προενταξιακή Στρατηγική
Εταιρική σχέση για την προσχώρηση Αύξηση της ενίσχυσης πριν από την ένταξη ( ): - Πρόγραμμα Phare (1.500 εκατ. ευρώ ετησίως) - Διαρθρωτικά Ταμεία [Μέσο Προενταξιακών Διαρθρωτικών Πολιτικών (ISPA)] (1.000 εκατ. ευρώ ετησίως) - Υποστήριξη της γεωργίας [Ειδικό Πρόγραμμα Ένταξης για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη (SAPARD)] (500 εκατ. ευρώ ετησίως). Άνοιγμα των κοινοτικών προγραμμάτων και φορέων για τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Μηχανισμός αναθεώρησης

24 Εταιρικές Σχέσεις για την Προσχώρηση
Για κάθε υποψήφια χώρα έχει διατυπωθεί η Εταιρική Σχέση για την Προσχώρηση. Η σχέση αυτή: Παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης των τομέων προτεραιότητας στους οποίους πρέπει να σημειώσει πρόοδο η υποψήφια χώρα, προκειμένου να προετοιμαστεί για την προσχώρηση Περιγράφει συνοπτικά τους τρόπους με τους οποίους το Πρόγραμμα Phare θα υποστηρίξει τις προετοιμασίες προσχώρησης Κινητοποιεί όλες τις μορφές υποστήριξης που παρέχει η Ε.Ε. εντός ενιαίου πλαισίου για κάθε χώρα Περιλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις εκ μέρους των υποψήφιων χωρών, οι οποίες αφορούν στη δημοκρατία, τη σταθεροποίηση σε μακροοικονομικό επίπεδο, τη βιομηχανική αναδιάρθρωση, την πυρηνική ασφάλεια και την υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου. Συμπληρώνεται από τα Εθνικά Προγράμματα για την Υιοθέτηση του Κοινοτικού Κεκτημένου.

25 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Βερολίνου 24-25 Μαρτίου 1999
Δαπάνες για τα τρία μέσα προένταξης (Πρόγραμμα Phare, το διαρθρωτικό μέσο και το μέσο για την αγροτική ανάπτυξη) Το ετήσιο ανώτατο όριο για τους τρεις υπο-τομείς θα πρέπει να παραμείνει σε σταθερό επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα εξής ποσά: Μέσα προένταξης (τιμές του 1999 σε εκατ. ευρώ) Μέσα προένταξης Πρόγραμμα Ρhare Διαρθρωτικό Αγροτικό

26 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι
10-11 Δεκεμβρίου 1999 Επίδραση στην προσχώρηση Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνήλθε στο Ελσίνκι αποφασίστηκαν συγκεκριμένα τα εξής: Να ξεκινήσουν οι επίσημες διαπραγματεύσεις με τη Βουλγαρία, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, τον Φεβρουάριο του 2000. Να εξετάζεται κάθε υποψήφια προς ένταξη χώρα με γνώμονα τα προσόντα της κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αυτή η αρχή θα εφαρμοστεί τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων. Να δοθεί στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες που μόλις έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία διαπραγματεύσεων εύλογο χρονικό διάστημα για να συμβαδίσουν με τις χώρες που ήδη διεξάγουν διαπραγματεύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους. Να διασφαλιστεί ότι η πρόοδος των διαπραγματεύσεων συμβαδίζει με την πρόοδο της ενσωμάτωσης του κοινοτικού κεκτημένου στη νομοθεσία και της πρακτικής εφαρμογής του.

27 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας
7-9 Δεκεμβρίου 2000 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνήλθε στη Νίκαια επικεντρώθηκε στα εξής: Στην εκ νέου προώθηση της διαδικασίας Στη θεσμική μεταρρύθμιση για μια Ευρώπη με 27 ή περισσότερα μέλη Στην εκπόνηση «χάρτη πορείας» ως κύριο εργαλείο για τη διεύρυνση Στη διατήρηση της αρχής της διαφοροποίησης Στη θετική πρόοδο όσον αφορά στην εφαρμογή της προενταξιακής στρατηγικής για την Τουρκία.

28 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ
15-16 Ιουνίου 2001 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνήλθε στο Γκέτεμποργκ κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα, επιβεβαιώνοντας τις σημαντικές εξελίξεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη διεύρυνση: Η διαδικασία της διεύρυνσης είναι αμετάκλητη. Ο «χάρτης πορείας» αποτελεί το πλαίσιο για την επιτυχημένη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη διεύρυνση. Θα πρέπει να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων έως το τέλος του 2002 για τις υποψήφιες χώρες που είναι έτοιμες. Ο στόχος είναι το ότι θα πρέπει να συμμετάσχουν ως μέλη στις εκλογές του 2004 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος ως προς την εφαρμογή της προενταξιακής στρατηγικής για την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένου του εποικοδομητικού πολιτικού διαλόγου. Ωστόσο, σε ορισμένους τομείς όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, απαιτείται περαιτέρω πρόοδος.

29 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών
24-25 Οκτωβρίου 2002 «Η ιστορική διαδικασία που ξεκίνησε στην Κοπεγχάγη το 1993, προκειμένου να υπερκερασθούν οι διαφορές που υπήρχαν στην ήπειρό μας, θα αρχίσει να δίνει καρπούς…. … η μεγαλύτερη διεύρυνση της Ένωσης που συντελέστηκε ποτέ πρόκειται να γίνει πραγματικότητα».

30 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης
12-13 Δεκεμβρίου 2002 «Για πρώτη φορά στην ιστορία, η Ευρώπη θα γίνει ενιαία, καθώς η ενοποίηση αποτελεί την ελεύθερη βούληση των λαών της. …Η συμφωνία που επετεύχθη εδώ, στην Κοπεγχάγη, αντιπροσωπεύει την Ε.Ε. στην καλύτερή της στιγμή: ηγετικό πνεύμα, αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα». R. Prodi

31 Ενταξιακές Διαπραγματεύσεις: Έναρξη
Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβενία και Κύπρος (πρώτη ομάδα χωρών, η οποία ήταν γνωστή ως η «Ομάδα του Λουξεμβούργου»): 31 Μαρτίου Βουλγαρία, Λεττονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ρουμανία και Δημοκρατία της Σλοβακίας (δεύτερη ομάδα χωρών, η οποία ήταν γνωστή ως η «Ομάδα του Ελσίνκι»): 15 Φεβρουαρίου Τουρκία: Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι (Δεκέμβριος του 1999) επιβεβαιώθηκε ότι η Τουρκία αποτελεί υποψήφια χώρα, η οποία πρόκειται να προσχωρήσει στην Ένωση βάσει ίδιων κριτηρίων που ισχύουν και για τις υπόλοιπες υποψήφιες χώρες.

32 Ενταξιακές διαπραγματεύσεις: Τακτικές Εκθέσεις
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί τακτικές εκθέσεις για την πρόοδο που σημειώνουν οι υποψήφιες χώρες όσον αφορά στην ικανοποίηση των κριτηρίων ένταξης στην Ε.Ε. Οι τακτικές εκθέσεις συντάσσονται σε ετήσια βάση από το Οι τακτικές εκθέσεις ακολουθούν την ίδια μεθοδολογία με τις Γνωμοδοτήσεις. Οι τακτικές εκθέσεις χρησιμοποιούν τα ίδια αντικειμενικά κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν το 1997 (τα κριτήρια της Κοπεγχάγης).

33 Ενταξιακές διαπραγματεύσεις: Screening
Πολυμερής άσκηση: η επιτροπή προσδιορίζει και εξηγεί σε όλες τις υποψήφιες χώρες το κοινοτικό κεκτημένο που ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης των διαπραγματεύσεων με τις υποψήφιες χώρες. Διμερής άσκηση: η επιτροπή αξιολογεί το βαθμό εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου από κάθε υποψήφια χώρα και προσδιορίζει τα κενά που πρέπει να συμπληρωθούν. Η βάση για τη διαπραγμάτευση: η Επιτροπή καθιερώνει μια «έκθεση ελέγχου» σε κάθε κεφάλαιο και για κάθε χώρα, η οποία θα χρησιμεύσει ως βάση για την έναρξη της κανονικής, τεχνικής διαπραγματευτικής διαδικασίας. Εξελισσόμενος μηχανισμός: χρησιμοποιείται πλέον για τον προσδιορισμό και την επεξήγηση των στοιχείων της ΝΕΑΣ νομοθεσίας, η οποία πρέπει επίσης να εφαρμοστεί από τις υποψήφιες χώρες πριν από την ένταξή τους.

34 Ενταξιακές διαπραγματεύσεις: Κεφάλαια
1. Ελεύθερη διακίνηση των αγαθών 2. Ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων 3. Ελευθερία παροχής υπηρεσιών 4. Ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων 5. Εταιρική νομοθεσία 6. Πολιτική του ανταγωνισμού 7. Γεωργία 8. Αλιεία 9. Πολιτική των μεταφορών 10. Φορολογία 11. Οικονομική και νομισματική ένωση 12. Στατιστικά στοιχεία 13. Κοινωνική πολιτική και απασχόληση 14. Ενέργεια 15. Βιομηχανική πολιτική 16. Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 17. Επιστήμη και έρευνα 18. Εκπαίδευση και κατάρτιση 19. Τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία πληροφορικής 20. Πολιτισμός και πολιτική για τα οπτικοακουστικά μέσα 21. Περιφερειακή πολιτική και διαρθρωτικά μέσα 22. Περιβάλλον 23. Προστασία καταναλωτών και υγείας 24. Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις 25. Τελωνειακή ένωση 26. Εξωτερικές σχέσεις 27. Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας 28. Δημοσιονομικός έλεγχος 29. Δημοσιονομικές διατάξεις και διατάξεις προϋπολογισμού 30. Θεσμικά όργανα 31. Άλλα

35 Ενταξιακές διαπραγματεύσεις: Kεφάλαια
Ομάδα του Λουξεμβούργου (πρώτη ομάδα υποψήφιων χωρών) Μεταξύ Μαρτίου 1998 και Δεκεμβρίου 1999: τα είκοσι τρία από τα τριάντα ένα κεφάλαια άνοιξαν, ενώ οκτώ έως έντεκα κεφάλαια ήταν προαιρετικά κλειστά (ανάλογα με τη χώρα). Τέλος 1999: τα κεφάλαια που έκλεισαν και για τις έξι χώρες: στατιστικά στοιχεία, Οικονομική και Νομισματική Ένωση, βιομηχανική πολιτική, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, επιστήμη και έρευνα, προστασία καταναλωτών και υγείας, εκπαίδευση και κατάρτιση, τηλεπικοινωνίες και Τεχνολογία Πληροφορικής. Άνοιξη 2000: άνοιξαν περαιτέρω κεφάλαια: γεωργία, περιφερειακή πολιτική, ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων, δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις, δημοσιονομικός έλεγχος και δημοσιονομικές διατάξεις και διατάξεις προϋπολογισμού. Μέσα του 2000: άνοιγμα του τελικού κεφαλαίου –γεωργία– (υπόλοιπες ερωτήσεις) με στόχο την επίτευξη μιας προκαταρκτικής επισκόπησης έως τα τέλη του 2000, σχετικά με την κατάσταση των έξι αυτών χωρών (συμπεριλαμβανομένων των προβληματικών τομέων και των μεταβατικών περιόδων που ζητήθηκαν). Ιούνιος 2001: όλα τα κεφάλαια άνοιξαν προς διαπραγμάτευση:διακανονισμοί για τη μεταβατική περίοδο σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων για την Ουγγαρία.

36 Ενταξιακές διαπραγματεύσεις: Κεφάλαια
Ομάδα του Ελσίνκι (δεύτερη ομάδα υποψήφιων χωρών) Άρχισαν να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις το Φεβρουάριο του 2000. 28 Μαρτίου 2000: η Ε.Ε. άνοιξε τον αρχικό κατάλογο των κεφαλαίων προς διαπραγμάτευση, με κοινό πυρήνα πέντε κεφαλαίων για όλες τις χώρες: μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, επιστήμη και έρευνα, εκπαίδευση και κατάρτιση, εξωτερικές σχέσεις και κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας – και με ένα, δύο ή τρία επιπλέον κεφάλαια για ορισμένες χώρες. Ο αριθμός και η φύση των κεφαλαίων διέφερε ανάλογα με το βαθμό προετοιμασίας κάθε χώρας, ο οποίος αξιολογήθηκε βάσει της προόδου που είχε σημειώσει η υποψήφια προς ένταξη χώρα ως προς την ικανοποίηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, συμπεριλαμβανομένης της μετάθεσης του κοινοτικού κεκτημένου και της σύστασης των διοικητικών οργάνων που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου. 25 Μαΐου 2000: η Ε.Ε. έκλεισε προσωρινά ορισμένα από αυτά τα πρώτα κεφάλαια με κάθε μία από τις χώρες αυτές. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, ενώ πρόκειται να ανοιχθούν περαιτέρω κεφάλαια βάσει της διαφοροποίησης και του βαθμού ετοιμότητας. Ιούνιος 2001: άνοιγμα όλων των κεφαλαίων για τη Σλοβακία, τη Λεττονία και τη Λιθουανία.

37 Ενταξιακές διαπραγματεύσεις: Διαδικασία
Υποβολή των θέσεων διαπραγμάτευσης από την υποψήφια χώρα, ανά κεφάλαιο, μετά την αναλυτική εξέταση (screening). Η Επιτροπή (η Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης σε συνεργασία με τις σχετικές «τομεακές» Γενικές Διευθύνσεις) ετοιμάζει ένα προσχέδιο κοινής θέσης (για κάθε κεφάλαιο) και το υποβάλλει στο Συμβούλιο (η συνάντηση έχει τη μορφή διακυβερνητικής διάσκεψης). Το Συμβούλιο υιοθετεί ομόφωνα μια κοινή θέση και αποφασίζει ομόφωνα να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για το κεφάλαιο. Οι κοινές θέσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, εάν οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες υποβάλουν νέα στοιχεία ή συμφωνήσουν να αποσύρουν την αίτηση για μεταβατική περίοδο. Το κεφάλαιο κλείνει προσωρινά μετά την ομόφωνη απόφαση της διακυβερνητικής διάσκεψης. Τα κεφάλαια κλείνουν οριστικά μόνον όταν ολοκληρωθούν όλες οι διαπραγματεύσεις με την υποψήφια χώρα.

38 Ενταξιακές διαπραγματεύσεις: «Χάρτης Πορείας»
Πρώτο εξάμηνο του 2001: άνοιγμα των πρώτων κεφαλαίων: θέματα εσωτερικής αγοράς, κοινωνικά θέματα και περιβάλλον. Δεύτερο εξάμηνο του 2001: προσωρινό κλείσιμο των κεφαλαίων για τα οποία απαιτείται πιο εκτεταμένη περίοδος προετοιμασίας κατά το δεύτερο εξάμηνο: ανταγωνισμός, μεταφορές, ενέργεια, φορολογία, τελωνειακή ένωση, γεωργία, δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις, δημοσιονομικός έλεγχος, Σένγκεν. Πρώτο εξάμηνο του 2002: προσωρινό κλείσιμο των υπόλοιπων κεφαλαίων και συμφωνία για τα μεταβατικά μέτρα: γεωργία (υπόλοιπες ερωτήσεις), περιφερειακή πολιτική και διαρθρωτικά μέσα, δημοσιονομικές διατάξεις και διατάξεις προϋπολογισμού, θεσμικά όργανα, άλλα θέματα.

39 Ενταξιακές διαπραγματεύσεις: Παρακολούθηση
Όλα τα κεφάλαια που άνοιξαν και όσα έκλεισαν προσωρινά θα εξεταστούν αναλυτικά, προκειμένου να ενημερωθούν και να ενσωματωθεί το νέο κοινοτικό κεκτημένο που έχει υιοθετηθεί μετά το 1999. Το screening ενημέρωσης θα δώσει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να επαληθεύσει εάν οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες τηρούν τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων (η επονομαζόμενη «άσκηση παρακολούθησης»). Τα κεφάλαια διαπραγμάτευσης που έχουν κλείσει προσωρινά ενδέχεται να ανοίξουν ξανά, εάν μια υποψήφια προς ένταξη χώρα δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της. Αυτή η διαδικασία πρέπει να ενεργοποιείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δηλαδή όταν υπάρχει σημαντικό κενό μεταξύ των υποχρεώσεων και της πραγματικής προόδου που έχει σημειώσει η υποψήφια προς ένταξη χώρα όσον αφορά στη μεταφορά και την εφαρμογή του σχετικού κοινοτικού κεκτημένου.

40 Προς μια Διευρυμένη Ευρώπη
9 Οκτωβρίου Τακτικές Εκθέσεις: Η Επιτροπή συνιστά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με δέκα υποψήφιες χώρες: την Κύπρο, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, τη Mάλτα, την Πολωνία, τη Δημοκρατία της Σλοβακίας και τη Σλοβενία. Οι χώρες αυτές θα είναι έτοιμες προς ένταξη στις αρχές του 2004. 2007: ενδεικτική ημερομηνία προσχώρησης που επιλέχτηκε από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Ενίσχυση της υποστήριξης για τις προενταξιακές προετοιμασίες της Τουρκίας.

41 Τα Μελλοντικά Κράτη-Μέλη
Τα επόμενα βήματα για τις υποψήφιες χώρες: Οι προετοιμασίες για την ένταξη θα συνεχιστούν και θα παρακολουθούνται από την Επιτροπή. Απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια στους ακόλουθους τομείς: τελωνεία, γεωργία, περιφερειακή πολιτική, δημοσιονομικός έλεγχος. Η Επιτροπή θα εκδώσει μία έκθεση παρακολούθησης 6 μήνες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία ένταξης. Άνοιξη 2003: υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης. Στη Συνθήκη Προσχώρησης θα πρέπει να συμπεριληφθεί ένας ειδικός όρος διασφάλισης, που θα παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα σε περίπτωση προβλημάτων. 380 εκατομμύρια ευρώ από τον Φορέα Θεσμικής Στήριξης, για την υποστήριξη της δικαστικής μεταρρύθμισης και των διοικητικών βελτιώσεων στα νέα κράτη-μέλη.

42 Διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση
Τακτική παρακολούθηση Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση 6 μήνες πριν από την προσχώρηση, η οποία: Θα αναφέρει την περαιτέρω πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την υιοθέτηση, την εφαρμογή και την επιβολή του κοινοτικού κεκτημένου Θα συμβαδίζει με τις υποχρεώσεις των χωρών

43 Όροι διασφάλισης Οι όροι διασφάλισης μπορούν να χρησιμοποιούνται οποιαδήποτε στιγμή: Γενικός οικονομικός όρος (2 χρόνια) – από κάθε κράτος-μέλος Ειδικοί όροι διασφάλισης: «Λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων όλων των τομεακών πολιτικών που αφορούν στις οικονομικές δραστηριότητες με διασυνοριακό χαρακτήρα, και του τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων» – μόνον από τα νέα κράτη-μέλη, σχετικά με τις υποχρεώσεις που αναλήφθησαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, σχετικά με το κοινοτικό κεκτημένο στο ποινικό και στο αστικό δίκαιο.

44 Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία
Τα επόμενα βήματα για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία: 2007: ημερομηνία-στόχος για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Λεπτομερείς «χάρτες πορείας» για την ολοκλήρωση των προετοιμασιών. Δικαστική και διοικητική μεταρρύθμιση. Τα επόμενα βήματα για την Τουρκία: Να ανταποκριθεί πλήρως στο πολιτικό κριτήριο Ενισχυμένη υποστήριξη από την Ε.Ε. Αυξημένη οικονομική βοήθεια από το 2004.

45 Μετά την Κοπεγχάγη 2002 Δεκεμβρίου - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης 2003 Ενισχυμένη προενταξιακή υποστήριξη για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. 9 Απριλίου - Συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 16 Απριλίου - Υπογραφή της Συνθήκης στην Αθήνα με τις 10 χώρες του Λάκεν Επικύρωση - Κοινοβουλευτική / δημοψηφίσματα 1η Μαΐου 2004 Η Ε.Ε. έχει 25 μέλη Τέλος του Έκθεση και πρόταση της Επιτροπής για την πρόοδο της Τουρκίας

46 Οικονομικά ζητήματα (1)
Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κοπεγχάγης 12-13 Δεκεμβρίου 2002 Η Συνολική Οικονομική Συμφωνία: 41 δις ευρώ για τις δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν για την περίοδο Τα νέα κράτη-μέλη θα επωφεληθούν από τα κεφάλαια της Ε.Ε. καθ’ όλη τη διάρκεια του 2004 Μείωση κατά το ένα τρίτο της εισφοράς των νέων κρατών-μελών στον προϋπολογισμό της Ε.Κ. για το 2004. Διαρθρωτικές ενέργειες: Συμφωνήθηκε το ποσό των 22 δις ευρώ για την περίοδο , εκ των οποίων το ένα τρίτο προορίζεται για το Ταμείο Συνοχής και τα δύο τρίτα για τα διαρθρωτικά Ταμεία. Γεωργία: Προοδευτική εισαγωγή της μεθόδου άμεσης καταβολής των χρημάτων στους αγρότες των νέων κρατών-μελών 5 δις ευρώ για την ανάπτυξη της υπαίθρου την περίοδο

47 Οικονομικά ζητήματα (2)
12-13 Δεκεμβρίου 2002 Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κοπεγχάγης Εσωτερικές πολιτικές: Διάθεση επιπλέον κεφαλαίων ύψους 2,6 δις ευρώ στα νέα κράτη-μέλη, για να συμμετάσχουν στα προγράμματα εσωτερικών πολιτικών της Ε.Κ. Δημιουργία νέου φορέα Σένγκεν (850 εκατ. ευρώ) 380 εκατ. ευρώ για το φορέα μετάβασης, που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της θεσμικής στήριξης στα νέα κράτη-μέλη 105 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της πυρηνικής ασφάλειας στη Λιθουανία και τη Σλοβακία Εφάπαξ καταβολή των χρημάτων στα νέα κράτη-μέλη: 2,4 δις ευρώ ως εφάπαξ ταμειακό απόθεμα, για την αποφυγή των δυσκολιών ταμειακής ροής τα πρώτα χρόνια της ένταξης Παροχή αντισταθμιστικών πληρωμών προϋπολογισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κανένα από τα νέα κράτη-μέλη δεν θα βρεθεί σε χειρότερη οικονομική κατάσταση κατά την ένταξη, σε σύγκριση με το 2003 (Δημοκρατία της Τσεχίας, Σλοβενία, Μάλτα και Κύπρος).

48 Προσχώρηση: Οικονομικό Πλαίσιο
Οικονομικό πλαίσιο για τη Διεύρυνση την περίοδο : Μέγιστες πιστώσεις που σχετίζονται με τη διεύρυνση για την ανάληψη υποχρεώσεων (σε εκατομμύρια ευρώ) για τα 10 νέα κράτη-μέλη 2004 2005 2006 Γεωργία 1.897 3.747 4.147 Διαρθρωτικές ενέργειες μετά τον καθορισμό του ανώτατου ορίου 6.095 6.940 8.812 Εσωτερικές πολιτικές και πρόσθετες δαπάνες για τη μετάβαση 1.421 1.376 1.351 Διοίκηση 503 558 612 Σύνολο μέγιστων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων 9. 952 12.657 14.958 Σύνολο μέγιστων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (σενάριο του Συμβουλίου του Βερολίνου, 1999) 11.610 14.200 16.780 Πιστώσεις πληρωμών (Διεύρυνση) 5.696 10.493 11.840 Πιστώσεις πληρωμών (σενάριο του Συμβουλίου του Βερολίνου, 1999) 8.890 11.440 14.220

49 Το Πρόγραμμα Phare Βασικό όργανο προένταξης, το οποίο παρέχει βοήθεια στις 10 υποψήφιες προς ένταξη χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, κατά την προετοιμασία της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα Phare, που δημιουργήθηκε το 1989 για την υποστήριξη της οικονομικής και πολιτικής μετάβασης, είχε διευρυνθεί το 1996, προκειμένου να συμπεριλάβει τις 13 χώρες εταίρους από την περιοχή. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος Phare, στον οποίο είχαν αρχικά κατανεμηθεί 4,2 δις ευρώ για την περίοδο , αυξήθηκε στα 6,693 δις ευρώ για την περίοδο Ατζέντα 2000: Ο ετήσιος προϋπολογισμός για το πρόγραμμα Phare είναι 1,62 δις ευρώ για την περίοδο , δηλαδή, περίπου 11 δις ευρώ.

50 Το Πρόγραμμα Phare Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Έσσεν που διεξήχθη τον Δεκέμβριο του 1994, το πρόγραμμα Phare έγινε το χρηματοδοτικό όργανο για τις δέκα συνδεόμενες χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, παρέχοντάς τους υποστήριξη κατά την προετοιμασία τους για την προσχώρηση στην Ε.Ε. Η Κύπρος, η Μάλτα, και η Τουρκία διαθέτουν δικούς τους πόρους προενταξιακής χρηματοδότησης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όσον αφορά στα κράτη της Δυτικής Βαλκανικής, την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το πρόγραμμα Phare προσέφερε υποστήριξη για τη μετάβασή τους στη δημοκρατία και στην οικονομία της αγοράς. Το 2001, το πρόγραμμα CARDS (Κοινοτική Βοήθεια για την Ανασυγκρότηση, την Ανάπτυξη και τη Σταθεροποίηση) αποτελεί το βοηθητικό πρόγραμμα για τις χώρες τις Δυτικής Βαλκανικής, συμπεριλαμβανομένης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και της Κροατίας.

51 Το πρόγραμμα Phare και η Εταιρική Σχέση για την Προσχώρηση
Προγραμματισμός βάσει της Προσχώρησης Το 1997, το πρόγραμμα Phare μεταβλήθηκε από «καθοδηγούμενο από τη ζήτηση» σε «καθοδηγούμενο από την προσχώρηση» πρόγραμμα, το οποίο επικεντρώνεται στις ανάγκες προτεραιότητας των 10 υποψήφιων χωρών της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, υπό το πρίσμα των κριτηρίων ένταξης. Οι Εταιρικές Σχέσεις για την Προσχώρηση, που συνοδεύονται από ένα Εθνικό Πρόγραμμα για την Υιοθέτηση των Κοινοτικών Κεκτημένων (NPAA), οι Τακτικές Εκθέσεις και τα αποτελέσματα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων προσδιορίζουν τους τομείς προτεραιότητας στους οποίους απαιτείται υποστήριξη για κάθε χώρα.

52 Το Πρόγραμμα Phare Προτεραιότητες για Δράση
Θεσμική στήριξη Οι υποψήφιες χώρες θα λάβουν βοήθεια, προκειμένου να ενισχύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς τους και τη διοίκηση του δημόσιου τομέα, με στόχο να διευκολυνθεί η εισαγωγή του κοινοτικού κεκτημένου και να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν τις απαραίτητες διοικητικές και δικαστικές δομές για να το εφαρμόσουν αποτελεσματικά (30% του προϋπολογισμού). Χρηματοδότηση των επενδύσεων Το πρόγραμμα Ρhare συγχρηματοδοτεί τις επενδύσεις για (i) τη ρυθμιστική υποδομή που απαιτείται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το κοινοτικό κεκτημένο και για (ii) την οικονομική και κοινωνική συνοχή, μέσω της εφαρμογής μέτρων παρόμοιων με εκείνα που υποστηρίχθηκαν στα κράτη-μέλη μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε. (70% του προϋπολογισμού).

53 Το Πρόγραμμα Phare Θεσμική Στήριξη: Αδελφοποίηση
Η αδελφοποίηση περιλαμβάνει την προσωρινή απόσπαση αξιωματούχων του κράτους-μέλους, οι οποίοι θα ονομάζονται Προενταξιακοί Σύμβουλοι, για ένα έτος τουλάχιστον. Επιπλέον, η αδελφοποίηση ενδέχεται να απασχολεί αξιωματούχους του κράτους-μέλους σε βραχυπρόθεσμες αποστολές, σε προγράμματα κατάρτισης και άλλες σχετικές δραστηριότητες. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στο «πακέτο» αδελφοποίησης. Η αδελφοποίηση δεν θα προσφέρει απλώς στις υποψήφιες χώρες βοήθεια σε τεχνικά και διοικητικά θέματα, αλλά επίσης θα συμβάλλει στην οικοδόμηση μακροπρόθεσμων σχέσεων μεταξύ των υφιστάμενων και των μελλοντικών κρατών-μελών.

54 Θεσμική Στήριξη: Αδελφοποίηση
Την περίοδο , η αδελφοποίηση επικεντρώθηκε αρχικά στους τέσσερις βασικούς τομείς του κοινοτικού κεκτημένου για κάθε υποψήφια χώρα: Γεωργία Περιβάλλον Οικονομία Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις. Τώρα η Αδελφοποίηση καλύπτει όλους τους τομείς του κοινοτικού κεκτημένου, π.χ. προετοιμασία για τις χρηματοδοτήσεις από την Ε.Ε., τα δημόσια οικονομικά, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ.

55 Θεσμική Στήριξη: Αδελφοποίηση
Δημιουργήθηκε ένα δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής, τα οποία συνεργάζονται με την Επιτροπή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αδελφοποίησης. Κάθε κράτος-μέλος και κάθε υποψήφια χώρα έχουν διορίσει έναν εκπρόσωπο, ο οποίος θα έρχεται σε επαφή με τους υπευθύνους του διοικητικού τους τομέα και θα διασφαλίζει τη ροή πληροφοριών μέσω του δικτύου.

56 Θεσμική Στήριξη: Αδελφοποίηση
Τα προγράμματα αδελφοποίησης θα λειτουργούν βάσει δύο εγγράφων: Τη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Επιτροπής και κάθε κράτους-μέλους, η οποία καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους τα κράτη-μέλη θα διαθέτουν τους προενταξιακούς συμβούλους στις υποψήφιες χώρες Την επίσημη συμφωνία αδελφοποίησης μεταξύ της υποψήφιας χώρας και του κράτους-μέλους, η οποία προσδιορίζει το αποτέλεσμα του προγράμματος, τις ευθύνες κάθε μέρους, τα μέσα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθεί το συμφωνηθέν αποτέλεσμα και έναν λεπτομερή προϋπολογισμό.

57 Το Πρόγραμμα Phare: Υποστήριξη Επενδύσεων (I)
Επενδύσεις στη Ρυθμιστική Υποδομή Υποστήριξη των επενδύσεων για τον εξοπλισμό των βασικών θεσμικών οργάνων, των οποίων η ικανότητα να παρακολουθούν και να επιβάλλουν το κοινοτικό κεκτημένο πρέπει να ενισχυθεί. Για παράδειγμα, εφαρμογή της δομής για την ασφάλεια των τροφίμων, ασφάλεια των σύνορων, παροχή εξοπλισμού δοκιμών και καταμέτρησης για τα επιστημονικά εργαστήρια ή εξοπλισμού ελέγχου για τον τομέα προστασίας των καταναλωτών.

58 Το Πρόγραμμα Phare: Υποστήριξη Επενδύσεων (II)
Επενδύσεις για την Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή Το 2000, το πρόγραμμα Phare άρχισε να υποστηρίζει την εφαρμογή μέτρων παρόμοιων με εκείνα που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Επιχειρηματική υποδομή Προγραμματισμός σύμφωνα με τα Εθνικά Αναπτυξιακά Προγράμματα.

59 Το Πρόγραμμα Phare Είδη Προγραμμάτων
Εθνικά Προγράμματα: το 80% του προϋπολογισμού, είναι ειδικά σχεδιασμένα για την εκάστοτε υποψήφια χώρα. Προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας: το 10% του προϋπολογισμού, στοχεύουν στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ χωρών και περιοχών που βρίσκονται κατά μήκος των συνόρων ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις υποψήφιες χώρες και μεταξύ των ίδιων των υποψήφιων χωρών. Προγράμματα Πολλαπλών Δικαιούχων: το 10% του προϋπολογισμού, στην περίπτωση που η κοινή δομή ή η περιφερειακή συνεργασία κριθεί απαραίτητη.

60 Ευρωπαϊκή Ένωση: ο μεγαλύτερος επενδυτής στις υποψήφιες χώρες
Οι στρατηγικοί επενδυτές που προέρχονται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση των οικονομιών των χωρών της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, και αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 67% των συνολικών εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) του 1999. Το 1999, το μεγαλύτερο μέρος των άμεσων ξένων επενδύσεων, σε ποσοστό επί τοις εκατό, διοχετεύθηκε στην Εσθονία, στη Σλοβενία και στην Πολωνία.

61 Ευρωπαϊκή Ένωση: ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των υποψήφιων χωρών για το 2001
Συναλλαγές των 15 της Ε.Ε. με τις υποψήφιες χώρες το 2001 (σε εκατομμύρια ευρώ)

62 Εξαγωγές των 15 της Ε.Ε. προς τις υποψήφιες χώρες το 2001 (ανά χώρα)
Εξαγωγές των 15 της Ε.Ε. προς τις υποψήφιες χώρες το 2001 (ανά χώρα) Εξαγωγές των 15 της Ε.Ε. προς τις υποψήφιες χώρες (Μερίδιο ανά Χώρα) το 2001

63 Εξαγωγές των 15 της Ε.Ε. προς τις υποψήφιες χώρες το 2001 (ανά τομέα)
Εξαγωγές των 15 της Ε.Ε. προς τις υποψήφιες χώρες το 2001 (ανά τομέα) Εξαγωγές των 15 της Ε.Ε. προς τις υποψήφιες χώρες (Μερίδιο ανά Τομέα) το 2001

64 Εισαγωγές των 15 της Ε.Ε. από τις υποψήφιες χώρες το 2001 (ανά χώρα)
Εισαγωγές των 15 της Ε.Ε. από τις υποψήφιες χώρες το 2001 (ανά χώρα) Εισαγωγές των 15 της Ε.Ε. από τις υποψήφιες χώρες (Μερίδιο ανά Χώρα) το 2001

65 Εισαγωγές των 15 της Ε.Ε. από τις υποψήφιες χώρες το 2001 (ανά τομέα)
Εισαγωγές των 15 της Ε.Ε. από τις υποψήφιες χώρες το 2001 (ανά τομέα) Εισαγωγές των 15 της Ε.Ε. από τις υποψήφιες χώρες (Μερίδιο ανά Τομέα) το 2001

66 ΑΕΠ των υποψήφιων χωρών το 1999 και το 2000
ΑΕΠ των υποψήφιων χωρών το 1999 και το 2000 ΑΕΠ σε ΙΑΔ ΑΕΠ σε ευρώ (δις) 1999 ΑΕΠ σε ευρώ (δις) 2000 ΑΕΠ/Άτομα σε ΜΑΔ ευρώ 1999 ΑΕΠ/Άτομα 2000 % Ε.Ε. Μέσος όρος 1999 % Ε.Ε. Μέσος όρος 2000 Βουλγαρία 40,6 44,3 4.900 5.400 24 Κύπρος 11,6 12,4 17.500 18.500 82 Δημ. Τσεχίας 127,2 135,1 12.400 13.200 58 Εσθονία 11,0 12,1 7.700 8.400 36 37 Ουγγαρία 108,0 117,0 10.700 11.700 51 52 Λεττονία 14,2 15,6 5.900 6.600 28 29 Λιθουανία 22,8 24,3 6.200 Μάλτα 4,3 4,6 11.100 11.900 53 Πολωνία 317,4 340,2 8.200 8.800 39 Ρουμανία 129,4 135,4 5.800 6.000 27 Δημ. Σλοβακίας 55,4 58,3 10.300 10.800 48 Σλοβενία 29,7 32,1 15.000 16.100 71 72 Τουρκία 392,6 433,3 6.100 6.400 Υ.Χ-13 1.284,3 1.364,6 7.400 7.900 35 Ε.Ε.-15 8.003,8 8.510,2 21.200 22.500 100 Σε % Ε.Ε. Μέσος όρος Ε.Ε. 15,8% 16% 35% Πηγή: Eurostat ΙΑΔ: Ισοτιμία Αγοραστικής Δύναμης

67 Επικοινωνιακή Στρατηγική για τη Διεύρυνση: Στόχοι
Επικοινωνιακή Στρατηγική για τη Διεύρυνση: Στόχοι Οι στόχοι της Επικοινωνιακής Στρατηγικής, που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή το Μάιο του 2000, είναι οι εξής: Για τα κράτη-μέλη Αιτιολόγηση της διεύρυνσης Προώθηση του διαλόγου και της δημόσιας συζήτησης στην κοινωνία Ενημέρωση σχετικά με τις υποψήφιες χώρες Για τις υποψήφιες χώρες Βελτίωση της ενημέρωσης και της δυνατότητας κατανόησης από το κοινό Επεξήγηση των συνεπειών της ένταξης Επεξήγηση των διαδικασιών προετοιμασίας για την ένταξη

68 Επικοινωνιακή Στρατηγική για τη Διεύρυνση: Εφαρμογή
Αποκεντρωμένη προσέγγιση: Μέσω των Εκπροσώπων της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου στα κράτη-μέλη Μέσω των Αντιπροσωπειών στις υποψήφιες χώρες Προτεραιότητες για την ενημέρωση σχετικά με την καταλυτική επίδραση: Στα πολιτικά θεσμικά όργανα (Ευρωπαϊκή Πολιτική και άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, κυβερνήσεις, κοινοβούλια και περιφερειακές συνελεύσεις) Στις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία (ηγέτες επιχειρηματικού κλάδου, εργατικά σωματεία, επαγγελματικές ενώσεις) Στην κοινωνία των πολιτών (ΜΚΟ, θρησκευτικοί και πνευματικοί φορείς, πανεπιστήμια, εκπαιδευτικό προσωπικό δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)

69 Επικοινωνιακή Στρατηγική για τη Διεύρυνση: Προϋπολογισμός
Επικοινωνιακή Στρατηγική για τη Διεύρυνση: Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός ανά χώρα και για τις Κεντρικές Υπηρεσίες (σε εκατομμύρια ευρώ) Χώρα 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Σύνολο ΧΑΚΕ: Τουρκία: Μάλτα: Κύπρος: Υποσύνολο: 4,5 0, ,0 8,5 0,6 0,2 0,2 9,50 8,9 0,7 0,2 0,2 10,0 9,8 1 0,3 0,4 11,50 9,3 1 0,3 0,4 11,0 5,3 1 0,3 0,4 7,0 3,75 1 0,2 0,2 5,15 50,05 5,8 1,5 1,8 59,15 ΚΜ*: 0,5 5,4 9,75 13,0 13,5 6,0 57,9 ΚΥ**: 2,5 3,7 4,7 29,7 ΣΥΝΟΛΟ 8 18,6 24,45 29,20 21,45 15,85 146,75 *: Κράτη-μέλη **: Κεντρικές υπηρεσίες

70 Πώς μπορούμε να ενημερωθούμε;
Κατάλογος Διευθύνσεων για τη Διεύρυνση: Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Υποψήφιες Χώρες: Κέντρο Ενημέρωσης για τη Διεύρυνση: Rue Montoyer, 19, B-1000 Brussels Τηλ.: +32 (0) Φαξ: +32 (0) Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου:

71 Ποιες πληροφορίες είναι διαθέσιμες;
Η δικτυακή τοποθεσία της Διεύρυνσης: - The Enlargement Weekly: - The Enlargement Research Bulletin: Γραφτείτε συνδρομητές μέσω Καταλόγου Διευθύνσεων: - Κύρια έγγραφα: Έγγραφο Στρατηγικής Τακτικές Εκθέσεις «Μια ιστορικής σημασίας ευκαιρία» Τα Βασικά Επιχειρήματα Συνήθεις Ερωτήσεις Τρέχουσα Κατάσταση Δελτία Τύπου Ομιλίες κ.λπ.

72 Διευθύνσεις Διαδίκτυο: http://europa.eu.int/comm/enlargement/
Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης : 200 rue de la Loi, B-1049 Brussels Τηλ.: +32(0) Φαξ: +32(0) Κέντρο Πληροφόρησης για τη Διεύρυνση: Rue Montoyer, 19, B-1000 Brussels Τηλ.: +32(0) Φαξ: +32(0) Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου:


Κατέβασμα ppt "Από τις Έξι στις Δεκαπέντε και ακόμη Περισσότερες"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google