Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ICS-FORTH February 23, 2005 1 Το CIDOC CRM, ένα π ρότυ π ο για Ενο π οίηση Πολιτισμικών Πληροφοριών Martin Doerr Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ICS-FORTH February 23, 2005 1 Το CIDOC CRM, ένα π ρότυ π ο για Ενο π οίηση Πολιτισμικών Πληροφοριών Martin Doerr Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ICS-FORTH February 23, 2005 1 Το CIDOC CRM, ένα π ρότυ π ο για Ενο π οίηση Πολιτισμικών Πληροφοριών Martin Doerr Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Πληροφορικής Ηράκλειο 23 Φεβρουαρίου, 2005 Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής

2 ICS-FORTH February 23, 2005 2 Το CIDOC CRM Κύρια Σημεία Το πρόβλημα – ποικιλομορφία πληροφοριών Παράδειγμα – Η διάσκεψη της Yalta Σκοπός και μορφή του CIDOC CRM Παρουσίαση περιεχομένων Σχετικά με τη χρήση του CIDOC CRM Στάδιο ανάπτυξης Συμπέρασμα

3 ICS-FORTH February 23, 2005 3 Το CIDOC CRM Πολιτισμική Ποικιλομορφία και Πρότυ π α Ανα π αράστασης Δεδομένων  Η πολιτισμική πληροφορία αναφέρεται σε περισσότερους από ένα τομείς:  Περιγραφή Συλλογών (τέχνη, αρχαιολογία, φυσική ιστορία ….)  Αρχεία και λογοτεχνία (καταγραφές, συνθήκες, γράμματα, artful works..)  Διαχείριση, διατήρηση, συντήρηση της υλική κληρινομιάς  Επιστήμη και μάθηση – έρευνα, ερμηνεία  Παρουσίαση – οργάνωση εκθέσεων, εκπαιδευτικά προγράμματα, δημοσιεύσεις  Αλλά πως δημιουργείται ένα πρότυπο αναπαράστασης δεδομένων?  Κάθε θέμα χρειάζεται μεθόδους, μορφές, μέσα επικοινωνίας  Τα δεδομένα παρουσιάζουν επικάλυψη, αλλά δεν μπορούν να αναπαρασταθούν με τη χρήση ενός μόνο σχήματος  Κατανόηση προκύπτει από συσχέτιση, αλλά πως εκφράζονται?

4 ICS-FORTH February 23, 2005 4 Το CIDOC CRM Ιστορικά Αρχεία …. Τύπος:Κείμενο Τίτλος: Πρωτόκολλο Πρακτικών της Διάσκεψης της Κριμαίας τίτλος.Υπότιτλος: II. Διακήρυξη της απελεύθερης Ευρώπης Ημερομηνία: 11 Φεβρουαρίου, 1945. Δημιουργός:Ο Πρωθυπουργός της Ένωσης Σοβιετικών σοσιαλιστικών Δημοκρατιών Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Εκδότης:Υπουργείο Εσωτερικών Θέμα:Μεταπολεμική διαίρεση της Ευρώπης και της Ιαπωνίας “Η ακόλουθη διακήρυξή έχει εγκριθεί: Ο Πρωθυπουργός της Ένωσης Σοβιετικών σοσιαλιστικών, ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής συσκέφθηκαν λαμβάνοντας υπόψη το κοινό συμφέρον τον ανθρώπων των κρατών τους και αυτών της απελευθερωμένης Ευρώπης. Δηλώνουν από κοινού την αμοιβαία συμφωνία τους να διαπραγματευθούν… ….και να διασφαλίσουν ότι η Γερμανία δεν θα μπορέσει να διαταράξει την παγκόσμια ειρήνη ποτέ ξανά …… “ Έγγραφα Μεταδεδομένα Σχετικά…

5 ICS-FORTH February 23, 2005 5 Το CIDOC CRM Εικόνες, non-verbose… Τύπος:Εικόνα Τίτλος: Οι Επικεφαλείς των Συμμάχων στην Γιάλτα Ημερομηνίας: 1945 Εκδότης:United Press International (UPI) Πηγής:Το Αρχείο Bettmann Copyright:Corbis Αναφορές:Churchill, Roosevelt, Stalin Φωτογραφίες, Πρόσωπα Μεταδεδομένα Σχετικά…

6 ICS-FORTH February 23, 2005 6 Το CIDOC CRM Τό π οι και Αντικείμενα TGN Id: 7012124 Ονόματα: Yalta (C,V), Jalta (C,V) Τύποι: inhabited place(C), city (C) Θέση: Lat: 44 30 N,Long: 034 10 E Ιεραρχία: Europe (continent) <– Ukrayina (nation) <– Krym (autonomous republic) Σημείωμα: …Site of conference between Allied powers in WW II in 1945; …. Πηγή: TGN, Thesaurus of Geographic Names Τόποι και Αντικείμενα Σχετικά… Τίτλος: Yalta, Crimean Peninsula Εκδότης: Kurgan-Lisnet Πηγή: Liaison Agency

7 ICS-FORTH February 23, 2005 7 Το CIDOC CRM Γεγονότα, Ταυτότητα, Συμμετρία P14 πραγματοποίησε P11 συμμετείχε σε P94 δημιούργησε E31 Τεκμήριο “Συμφωνία της Γιάλτας” E7 Δράση “ Διάσκεψη της Κριμαίας ” E65 Δημιουργία * E38 Εικόνα P86 περ ιλαμβάνει P67 αναφέρεται από E52 Χρονικό Διάστημα Φεβρουάριος 1945 P81 συνεχίζεται καθόλη τη διάρκεια του / της P82 περίπου εντός E39 Πράττων E53 Τόπος 7012124 E52 Χρονικό Διάστημα 11-2-1945 E39 Πράττων P7 έλαβε χώρα σε (συνέβη)

8 ICS-FORTH February 23, 2005 8 Το CIDOC CRM Σκο π ός  …αντιλαμβάνεται την υποκείμενη σημασιολογία σχετικών δομών τεκμηρίωσης και την εκφράζει σε μία τυπική οντολογία.  Οι οντολογίες αποτελούν τυποποιημένη γνώση: αυστηρά ορισμένες αρχές και σχέσεις για τις πιθανές καταστάσεις πραγμάτων ενός γνωστικού πεδίου.  Μπορούν να γίνουν κατανοητές από ανθρώπους και να υποβληθούν σε επεξεργασία από μηχανές για να επιτρέψουν την ανταλλαγή δεδομένων, την συγχώνευση δεδομένων, μετάφραση επερωτήσεων.

9 ICS-FORTH February 23, 2005 9 Το CIDOC CRM Σκο π ός  Η σημασιολογική διαλειτουργικότητα στον πολιτισμό μπορεί να επιτευχθεί μέσω μίας “επεκτάσιμης οντολογίας σχέσεων” και μοντελοποίησης συμβάντων, η οποία παρέχει κοινές εξηγήσεις παρά προδιαγραφής μίας κοινής δομής δεδομένων.  Η οντολογία αποτελεί μία γλώσσα που οι μηχανικοί ανάπτυξης λογισμικού και οι ειδικοί σε θέματα μουσείων μπορούν να μοιραστούν. Επομένως χρειάζεται διεπιστημονική συνεργασία. Αυτό ακριβώς έχει πραγματοποιήσει το CIDOC …

10 ICS-FORTH February 23, 2005 10 Το CIDOC CRM Α π οτελέσματα  Το Εννοιολογικό Μοντέλο Αναφοράς CIDOC  Μία συνεργασία με το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM)  Μία οντολογία 80 κλάσεων and 132 ιδιοτήτων για τον πολιτισμό και άλλα  Ικανότητα επεξήγησης για δεκάδες δομές (formats) μετα(δεδομένων).  Έγινε αποδεκτό από το ISO TC46 το Σεπτ. του 2000, τώρα δεχτό ως ISO/DIS 21127 Draft International Standard  Χρησιμοποιείται σαν:  νοητικός οδηγός για τη δημιουργία σχημάτων και δομών δεδομένων  μία γλώσσα ανάλυσης δομών υπαρχόντων πηγών για την ενοποίηση “Αναγνώριση στοιχείων με κοινό νόημα”  Δομή μεταφοράς δεδομένων για ολοκλήρςση / μεταφορά / Διαδίκτυο

11 ICS-FORTH February 23, 2005 11 The CIDOC CRM Ο Διανοητικός ρόλος του CRM Legacy systems Legacy systems Data bases Παγκόσμια Φαινόμενα ? Δομές Δεδομένων & Μοντέλα Παρουσίασης Σύλληψη Αφηρημένη μορφή προσεγγίζει εξηγεί, παρακινεί οργανώνει Αναφέρονται σε Δεδομένα σε διάφορες μορφές

12 ICS-FORTH February 23, 2005 12  Το CIDOC CRM αποτελεί μία τυπική οντολογία (ορισμένη σε TELOS)  Αλλά τα στιγμιότυπα του CRM μπορούν να κωδικοποιηθούν σε πολλές μορφές: RDBMS, ooDBMS, XML, RDF(S).  Χρησιμοποιεί πολλαπλή γενίκευση – για να επιτύχει μοναδικότητα των ιδιοτήτων στο σχήμα (π.χ. Άνθρωπος – Φυσικό Αντικείμενο)  Χρησιμοποιεί πολλαπλή instantiation – για να μπορεί να συνδυάσει περιπτώσεις που δεν είναι πάντα έγκυρες (π.χ. θάνατος – δράση).  Χρησιμοποιεί πολλαπλή isA για τις ιδιότητες προκειμένου να συλλάβει τη διαφορετική αφαίρεση των σχέσεων Το CIDOC CRM Κωδικο π οίηση του CIDOC CRM

13 ICS-FORTH February 23, 2005 13 Μεταφορά Επιταφίου GE34604 (οντότητα E10 Μεταβίβαση κατοχής, E8 Απόκτηση ) P28 κατοχή παραδόθηκε από Μητροπολιτική Εκκλησία της Ελληνικής Κοινότητας στην Άγκυρα P23 μετέφερε τίτλο από P29 κατοχή παραλήφθηκε από Μουσείο Μπενάκη P22 μετέφερε τον τίτλο σε Exchangable Fund of Refugees (οντότητα Ε40 Νομικό Πρόσωπο ) P2 έχει τύπο national foundation P14 πραγματοποιήθηκε από Exchangable Fund of Refugees P4 έχει χρονικό διάστημα GE34604_transfer_time (οντότητα E52 Χρονικό Διάστημα ) P82 περίπου εντός 1923- 1928 ) (οντότητα E61 Πρωτογενής Χρονική Τιμή P7 έλαβε χώρα σε Ελλάδα (οντότητα E53 Τόπος ) έθνος δημοκρατία P86 περιλαμβάνει Ευρώπη ήπειρος Δυνατή κωδικο π οίηση δεδομένων ως στιγμιότυ π ο CIDOC CRM ( XML-style ) Δεδομένα TGN P30 κατοχή μεταβιβάσθηκε μέσω,P24 άλλαξε ιδιοκτησία μέσω Επιτάφιος GE34604 ) (οντότητα E22 Ανθρωπογενές Αντικείμενο (οντότητα ) E39 Πράττων P2 έχει τύπο (οντότητα E55 Τύπος ) Μητροπολιτική Εκκλησία της Ελληνικής Κοινότητας στην Άγκυρα (οντότητα ) E39 Πράττων (οντότητα ) E39 Πράττων (οντότητα ) E39 Πράττων (οντότητα E55 Τύπος ) (οντότητα E55 Τύπος ) (οντότητα E55 Τύπος ) (οντότητα E53 Τόπος )

14 ICS-FORTH February 23, 2005 14 Το CIDOC CRM Τι κάνει και τι δεν κάνει  Έμπνευση: Το να μην περιορίζει δίνει ευελιξία !  Το CRM μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μία μορφή δεδομένων για μετακίνηση / παρουσίαση (αλλά όχι για εισαγωγή δεδομένων)  Δεν προτείνει τι θα περιγραφεί  Επιτρέπει την ερμηνεία των πραγμάτων που περιγράφουν τα μουσεία και τα αρχεία  Προσπαθεί να τυποποιήσει τις έννοιες που βοηθούν την ολοκλήρωση δεδομένων and εξεύρεση πόρων (όχι πάντα πληροφοριών)  Είναι εστιασμένο στη σημασιολογία των δομών δεδομένων, στην ολοκλήρωση, στην πληροφορία σχετικά με το παρελθόν

15 ICS-FORTH February 23, 2005 15 Το CIDOC CRM Κύριες Οντότητες συμμετείχε σε E39 Πράττων E55 Τύπος E28 Νοητό Αντικείμενο E18 Υλικό Πράγμα E2 Έγχρονη Οντότητα E41 Ονομασία επηρεάζει ή/αναφέρεται σε αναφέρεται σε / βελτιώνει Αναφέρεται σε / αναφέρεται από τοποθεσία σε μέσα E53 Τόπο E52 Χρονικό Διάστημα

16 ICS-FORTH February 23, 2005 16  Αναγνώριση των στοιχείων του πραγματικού κόσμου μέσα από ονόματα του πραγματικού κόσμου.  Ταξινόμηση των στοιχείων του πραγματικού κόσμου.  Μερική-διάσπαση και δομικές ιδιότητες των Εννοιολογικών & Φυσικών Αντικειμένων, Περιόδων, Πράττωντων, Τόπων και Εποχών.  Συμμετοχή όντων σε έγχρονες οντότητες — δημιουργεί μία αντίληψη της ιστορίας: «γραμμές ζωής» που συναντιόνται στο χώρο-χρόνο.  Θέση των περιόδων στο χώρο-χρόνο και υλικά αντικείμενα στο χώρο.  Επίδραση των αντικειμένων σε δράσεις και προϊόντα και το αντίστροφο.  Αναφορά των πληροφοριών σε κάθε αντικείμενο του πραγματικού κόσμου. Το CIDOC CRM Μία Ταξινόμηση των Σχέσεων του

17 ICS-FORTH February 23, 2005 17 Το CIDOC CRM Παράδειγμα : Ιεραρχία της Έγχρονης Οντότητας

18 ICS-FORTH February 23, 2005 18 The CIDOC CRM Παράδειγμα : Έγχρονη Οντότητα  E2 Έγχρονη Οντότητα  Επεξηγηματικό Σημείωμα: Η κλάση αυτή αποτελείται από όλα τα φαινόμενα, όπως τα υποδείγματα Περιόδων (Ε4), Συμβάντων (E5) και δηλώνει αυτά που συμβαίνουν σε περιορισμένη χρονική έκταση. Σε ορισμένα συμφραζόμενα, καλούνται επίσης perdurants. Η κλάση αυτή είναι ασύνδετη με το Ον (E77). Πρόκειται για αφηρημένη κλάση και δεν έχει άμεσα υποδείγματα. Η Έγχρονη Οντότητα (E2) εξειδικεύεται στην Περίοδο (E4), η οποία ισχύει για μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (που καθορίζεται με μεγαλύτερη ή μικρότερη ακρίβεια) και την Κατάσταση (Ε3), η οποία ισχύει για υποδείγματα του Υλικού Πράγματος (E18). — Περιορίζεται στο χρόνο, είναι ο μόνος σύνδεσμος με το χρόνο, but not time itself — διατρέχει ένα τόπο ή αντικείμενο (υλικό και μη). — ο πυρήνας ενός μοντέλου υλική ιστορίας, ανοικτός για απεριόριστη εξειδίκευση.

19 ICS-FORTH February 23, 2005 19 Το CIDOC CRM Παράδειγμα : Έγχρονη Οντότητα - Υ π οκλάσεις  E4 Περίοδος  συνδέει σχετιζόμενα φαινόμενα  εισάγει τοπολογίες περίκλεισης κλπ.  περιορίζεται στο χώρο και το χρόνο  η βασική μονάδα για χώρο-χρονική συλλογιστική  E5 Συμβάν  εξετάζει την εισαγωγή και το αποτέλεσμα  εξετάζει την εισαγωγή ανθρώπων και την παρουσία πραγμάτων  η βασική μονάδα για άτυπη causal συλλογιστική  κάθε συμβάν αποτελεί περίοδο αν εξετάσουμε τη διαδικασία  E7 Δράση  προσθέτει την πρόθεση, την επιρροή και το σκοπό  προσθέτει εργαλεία

20 ICS-FORTH February 23, 2005 20 Το CIDOC CRM Έγχρονη Οντότητα - Κύριες Ιδιότητες  E2 Έγχρονη Οντότητα  Ιδιότητες: P4 έχει χρονικό διάστημα(είναι χρονικό διάστημα του / της): E52 Χρονικό Διάστημα  E4 Περίοδος  Ιδιότητες P7 έλαβε χώρα σε (συνέβη): E53 Τόπος P9 αποτελείται από (αποτελεί μέρος του / της): E4 Περίοδος P10 περιλαμβάνει (περιλαμβάνεται): E4 Περίοδος  E5 Συμβάν  Ιδιότητες: P11 είχε συμμέτοχο (συμμετείχε σε): E39 Πράττων P12 συννέβη παρουσία του της(ήταν παρόν/σα/ν σε): E77 Ον  E7 Δράση  Ιδιότητες: P14 πραγματοποιήθηκε από (πραγματοποίησε): E39 Πράττων P20 έχει συγκεκριμένο σκοπό (ήταν σκοπός του /της): E7 Δράση P21 είχε γενικό σκοπό (ήταν σκοπός του / της): E55 Τύπος

21 ICS-FORTH February 23, 2005 21 Το CIDOC CRM Οι Ιδιότητες Συμμετοχής P12 συνέβη παρουσία του /ς (ήταν παρών /α/ ν)  P11 είχε συμμέτοχο (συμμετείχε σε)  P14 πραγματοποιήθηκε από (πραγματοποίηση)  P22 μετέφερε τον τίτλο σε (απόκτηση τον τίτλο μέσω)  P23 μετέφερε τον τίτλο από (παρέδωσε τον τίτλο μέσω)  P28 κατοχή παραδόθηκε από (παρέδωσε κατοχή μέσω)  P29 κατοχή παραλήφθηκε από (παρέλαβε κατοχή μέσω)  P96 από μητέρα (γένησε)  P99 διέλυσε (διαλύθηκε από) E5 Συμβάν  E77 Ον E5 Συμβάν  E39 Πράττων E7 Δράση  E39 Πράττων E8 Απόκτηση  E39 Πράττων E10 Μεταβίβαση Κατοχής  E39Πράττων E67 Γέννηση  E21 Πρόσωπο E68 Διάλυση Ομάδας  E74 Ομάδα

22 ICS-FORTH February 23, 2005 22 Το CIDOC CRM Termini postquem / antequem Γέννηση του Λέων I Γέννηση Αττίλα Θάνατος του Λέων I Θάνατος του Αττίλα * P4 έχει χρονικό διάστημα (είναι χρονικό διάστημα) * P4 έχει χρονικό διάστημα (είναι χρονικό διάστημα) P100 ήταν θάνατος του (πέθανε το) P100 ήταν θάνατος του (πέθανε το) P98 έφερε στη ζωή (γεννήθηκε) P98 έφερε στη ζωή (γεννήθηκε) * P4 έχει χρονικό διάστημα (είναι χρονικό διάστημα του) P82 περίπου εντός 453 μ.Χ 461 μ.Χ. 452 μ.Χ. μετά Πάπας Λέων I Αττίλας Συνάντηση Αττίλα & Λέων I P14 πραγματοποιήθηκε από (πραγματοποίησε) P14 πραγματοποιήθηκε από (πραγματοποίησε) πριν μετά Συμπέρασμα: πριν P11 είχε συμμέτοχο: P93 στέρησε την ύπαρξη: P92 χάρισε την ύπαρξη: P82 περίπου εντός P82 περίπου εντός

23 ICS-FORTH February 23, 2005 23 χρόνος πριν P82 περίπου εντός P81 συνεχίζεται καθόλη τη διάρκεια μετά “ ένταση ” Το CIDOC CRM Χρονική Αβεβαιότητα, Βεβαιότητα και Διάρκεια Διάρκεια (P83,P84)

24 ICS-FORTH February 23, 2005 24 Το CIDOC CRM Παράδειγμα : Τό π ος  E53 Τόπος  Ένας Τόπος είναι μια έκταση στο χώρο, ορισμένο διαχρονικά σε σχέση με μια μεγαλύτερη διαμόρφωση ΄ύλης (συχνά ήπειροι) - μέσω συντεταγμένων, γεοφυσικών διαμορφώσεων, εγκαταστάσεων, κοινοτήτων, πολιτικών συστημάτων, αωτικειμένων – άλλα δεν ταυτίζεται με αυτά.  Ένας “CRM Τόπος” δεν είναι ένα τοπίο, είναι μια αφαίρεση από χρονικές άλλαγες - “ο Τόπος που…”  Είναι ένα μέσον για συλλογιστική για το «που» σε πολλαπλά συστήματα αναφοράς  Παραδείγματα: Αγάλματα στην πλώρη ενός πλοίου, πατούχες Αφρικανικών δεινοσαύρων στην Πορτογαλία.

25 ICS-FORTH February 23, 2005 25 Το CIDOC CRM - Εφαρμογή Repository Indexing ActorsΣυμβάντα Αντικείμενα ολοκληρωμένη πληροφορία Συστήματα ορολογίας επεκτείνουν CRM οντότητες Επέκταση οντολογίας Πηγές και μεταδεδομένα CIDOC CRM

26 ICS-FORTH February 23, 2005 26 Το CIDOC CRM Πρόταση για αναδόμηση δεδομένων  Η απόκτηση δεδομένων χρειάζεται διαφορετική δομή από την παρουσίαση:  Απόκτηση (μπορεί να παρακινηθεί από το CRM): — σειρά και τάξη, πληρότητα, περιορισμοί για να καθοδηγήσει και να ελέγξει την εισαγωγή δεδομένων. — εργονομική, ειδική γλώσσα, βελτιστοποιημένη για ανάγκες ειδικών — συχνά δουλεύει σε ακολουθίες αναλόγων στοιχείων  Ενοποίηση / Κατανόηση (στόχος του CRM): — αποκατάσταση συνεκτικότητας σχετικών θεμάτων, — ταύτιση και συσχέτιση μέσω υποκείμενης σημασιολογίας — συμμετρία ως προς το είδος αντικείμενου επερώτησς  Παρουσίαση, εξιστόρηση (μπορεί να βασιστεί στο CRM) — ερευνά το περιβάλλον, πορεία, analogies orthogonal to απόκτηση δεδομένων — παρουσιάζει με σειρά, allow for digestion — υποστηρίζει την αφαίρεση

27 ICS-FORTH February 23, 2005 27  Το CRM αφορά μόνο την ιστορική πληροφορία.  Σαν επεξηγηματικό και πρότυπο μεσολάβησης, το CRM:  δεν επιβάλλει περιορισμούς — προαιρετικές ιδιότητες, ιδιότητες πολλαπλών τιμών, πολλαπλή instantiation  Πρέπει κάθε πίνακας/ πεδίο δεδομένων ενός συστήματος να:  αντιστοιχεί με μία (γενικότερη) οντότητα, ιδιότητα η συνδυασμό επιτρεπτών οντοτήτων και ιδιοτήτων του CRM (μόνο για θέματα που αφορούν το CRM).  Δεν πρέπει να ανακατεύει στοιχεία συμβάντων.  πρέπει να έχει δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε μορφή συμβατή με το CRM – π.χ. με τα πρότυπα XML που ορίζει ήδη η ΚτΠ. Το CIDOC CRM Συμβατότητα

28 ICS-FORTH February 23, 2005 28 Το CIDOC CRM - Εφαρμογή Απεικόνιση DC στο CIDOC CRM Τύπος: text Τίτλος: Mapping of the Dublin Core Metadata Element Set to the CIDOC CRM Δημιουργός: Martin Doerr Εκδότης: ICS-FORTH Αναγνωριστικό: FORTH-ICS / TR 274 July 2000 Γλώσσα: English Example: Partial DC Record about a Technical Report

29 ICS-FORTH February 23, 2005 29 πραγματοποιήθη κε από αναγνωρίζεται από E41 Ονομασία Όνομα: Απεικόνιση του Dublin Core Metadata Element στο CIDOC CRM ….. E33 Γλωσσικό Αντικείμενο Ανικείμενο: FORTH- ICS / TR-274 July 2000 E82 Ονομασία Πράττωντος Όνομα: Martin Doerr E65 Δημιουργία Συμβάν:0001 πραγματοποι ήθηκε από αναγνωρί ζεται ως E82 Ονομασία Πράττωντος Όνομα: ICS-FORTH E7 Δράση Συμβάν: 0002 πραγματοποιή θηκε από E55 Τύπος Τύπος: Έκδοση έχει τύπο χρησιμοποιή θηκε για E75 Ονομασία Νοητού Αντικειμένου Όνομα : FORTH-ICS / TR-274 Ιούλιος 2000 E55 Τύπος Τύπος: FORTH Identifier Έχει τύπο αναγνωρίζεται ως E56 Γλώσσα Γλ.: Αγγλικά έχει γλώσσα Το CIDOC CRM - Εφαρμογή Απεικόνιση DC στο CIDOC CRM (RDF style) E39 Πράττων Πράττων:0001 E39 Πράττων Πράττων:0002 (background knowledge not in the DC record) αναγνωρί ζεται ως

30 ICS-FORTH February 23, 2005 30 Τύπος.DCT1: εικόνα Τύπος: πίνακας Τίτλος: Garden of Paradise Δημιουργός: Master of the Paradise Garden Εκδότης: Staedelsches Kunstinstitut Παράδειγμα: Τμηματικό DC Αρχείο για ένα πίνακα Το CIDOC CRM - Εφαρμογή Απεικόνιση του DC στο CIDOC CRM

31 ICS-FORTH February 23, 2005 31 αναγνωρίζεται ως E41 Ονομασία Όνομα: Garden of Paradise ….. E73 Πληροφορία Αντικείμενο: PA 310- 1A?? E82 Ονομασία Πράττωντος Όνομα: Master of the Paradise Garden E39 Πράττων ULAN: 4162 E12 Παραγωγή Συμβάν: 0003 Πραγματοποιή θηκε από αναγνωρίζεται ως E82 Ονομασία Πράττωνος Όνομα: Staedelsches Kunstinstitut E39 Πράττων Πράττων: 0003 E65 Δημιουργία πραγματοποιή θηκε από αναγνωρίζεται ως E55 Τύπος Τύπος: Publication Creation έχει τύπο τεκμηριώνεται σε E31 Τεκμήριο Τεκμ: 0001 δημιουργήθηκε από έχει τύπο δημιουργήθηκε από Το CIDOC CRM - Εφαρμογή Απεικόνιση του DC στο CIDOC CRM E55 Τύπος AAT: πίνακας E55 Τύπος DCT1: εικόνα Συμβάν: 0004 (AAT: background knowledge not in the DC record)

32 ICS-FORTH February 23, 2005 32  Το ISO/DIS 21127:  Είναι ένα νοητικό πρότυπο  Παρέχει μεγάλη βοήθεια για την καλή σχεδίαση συστημάτων πολιτισμικής τεκμηρίωσης.  Είναι πολύπλοκο, αλλά πολύ πιο απλό από το σύνολο των σχημάτων που περιγράφει. Ήδη υλοποιείται από τα πρότυπα σε XML.  Ετοιμάζει το έδαφος για την μακροχρόνια ισχύ και διαλειτουργικότητα της ψηφιακής τεκμηρίωσής μας. Το CIDOC CRM Συμπέρασμα


Κατέβασμα ppt "ICS-FORTH February 23, 2005 1 Το CIDOC CRM, ένα π ρότυ π ο για Ενο π οίηση Πολιτισμικών Πληροφοριών Martin Doerr Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google