Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεχνολογίες Τηλε-Εκπαίδευσης και Εφαρμογές

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεχνολογίες Τηλε-Εκπαίδευσης και Εφαρμογές"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεχνολογίες Τηλε-Εκπαίδευσης και Εφαρμογές
Διδάσκοντες: Στέλιος ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, Επίκ. Καθ. ΤΕΙ Πειραιά Μαρία ΡΑΓΚΟΥΣΗ, Αναπλ. Καθ. ΤΕΙ Πειραιά {ssavaid, mariar Βοηθός Εργαστηρίου: Γιώργος ΛΑΖΟΣ, Εργ. Συνεργάτης ΤΕΙ Πειραιά Χειμερινό εξάμηνο

2 1. Στόχοι Μαθήματος Ενότητα Ι: Πολυμέσα και Εκπαίδευση
Θεωρίες Μάθησης & Εκπαιδευτικό Λογισμικό Μεθοδολογίες για τη διδασκαλία με τη χρήση Πολυμέσων Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Πολυμέσων για την Εκπαίδευση Εφαρμογές Τηλε-Εκπαίδευσης στην πλατφόρμα Moodle Ενότητα ΙΙ: Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλε-Εκπαίδευση Αρχιτεκτονική και Βασικές Έννοιες Δικτύων Υπολογιστών Εφαρμογές πάνω από το Δίκτυο Πρωτόκολλα και βασικές διαδικασίες στα Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα και Εφαρμογές Πολυμέσων Ασφάλεια Δικτύων Διαχείριση και Υποστήριξη Δικτύων

3 Μάθημα 1ο ΘΕΩΡΙΑ Ι.1. Θεωρίες Μάθησης & Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Αρχές-Προσεγγίσεις Διδασκαλίας & Επιπτώσεις στην Τηλε-Εκπαίδευση Γενικά Χαρακτηριστικά Λογισμικού για την Απόκτηση Γνώσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.4. Εφαρμογές Τηλε-Εκπαίδευσης στην πλατφόρμα Moodle Η εμπειρία της χρήσης του Moodle: Φιλοσοφία του Moodle Παρουσίαση Site & εργασιών

4 Μάθημα 2ο ΘΕΩΡΙΑ Ι.2. Μεθοδολογίες για τη διδασκαλία με τη χρήση Πολυμέσων Μαθήματα Εκμάθησης (Τutorial) Μαθήματα με τη Χρήση Υπερμέσων (hypermedia) Μάθηση με Ασκήσεις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.4. Εφαρμογές Τηλε-Εκπαίδευσης στην πλατφόρμα Moodle Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του Moodle Παρουσίαση εγκατάστασης και παραμετροποίησης step-by-step

5 Μάθημα 3ο ΘΕΩΡΙΑ Ι.2. Μεθοδολογίες για τη διδασκαλία με τη χρήση Πολυμέσων Μάθηση με τη Χρήση Προσομοιώσεων Μάθηση μέσω Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.4. Εφαρμογές Τηλε-Εκπαίδευσης στην πλατφόρμα Moodle Δημιουργία σκελετού για το Learning Site Δημιουργία και οργάνωση κατηγοριών και μαθημάτων Ανάλυση λειτουργίας των Blocks

6 Μάθημα 4ο ΘΕΩΡΙΑ Ι.2. Μεθοδολογίες για τη διδασκαλία με τη χρήση Πολυμέσων Εξετάσεις σε Περιβάλλον Υπολογιστή Εκπαίδευση βασισμένη στο Web ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.4. Εφαρμογές Τηλε-Εκπαίδευσης στην πλατφόρμα Moodle Προσθήκη βασικού εκπαιδευτικού Υλικού

7 Μάθημα 5ο ΘΕΩΡΙΑ Ι.3. Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Πολυμέσων για την Εκπαίδευση Μοντέλο για την Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Εφαρμογών με τη χρήση Πολυμέσων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.4. Εφαρμογές Τηλε-Εκπαίδευσης στην πλατφόρμα Moodle Δημιουργία Interactive εκπαιδευτικού υλικού

8 Μάθημα 6ο ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ.1. Αρχιτεκτονική και Βασικές Έννοιες Δικτύων Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Δικτύων Πρωτόκολλα Επικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.4. Εφαρμογές Τηλε-Εκπαίδευσης στην πλατφόρμα Moodle Δημιουργία Public Interactive εκπαιδευτικού υλικού

9 Μάθημα 7ο ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ.2. Υπηρεσίες Επιπέδου Εφαρμογών
Υπηρεσίες HTTP, FTP, , DNS,….. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.4. Εφαρμογές Τηλε-Εκπαίδευσης στην πλατφόρμα Moodl Δημιουργία Σελίδας Έναρξης για καινούργιους και παλαιούς μαθητές Παραμετροποίηση εμφάνισης Moodle

10 Μάθημα 8ο ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ.3. Βασικές Έννοιες και διαδικασίες στα Δίκτυα Υπολογιστών Υπηρεσίες Μεταφοράς (UDP/TCP) Υπηρεσίες Δρομολόγησης (IP) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.4. Εφαρμογές Τηλε-Εκπαίδευσης στην πλατφόρμα Moodle Χρήση Εργαλείων για την παράδοση και τη διαχείριση μαθήματος

11 Μάθημα 9ο ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ.3. Βασικές Έννοιες και διαδικασίες στα Δίκτυα Υπολογιστών Τοπικά Δίκτυα (Local Area Network, LAN) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.4. Εφαρμογές Τηλε-Εκπαίδευσης στην πλατφόρμα Moodle Επέκταση Moodle Δημιουργία SCORM τυποποιημένου εκπαιδευτικού υλικού

12 Μάθημα 10ο ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ.4. Δίκτυα και Εφαρμογές Πολυμέσων
Μεταφορά Audio/Video δεδομένων Διαδραστικές Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙ.6. Διαχείριση και Υποστήριξη Δικτύων Επίδειξη Βασικών Ρυθμίσεων σε Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών

13 Μάθημα 11ο ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ.5. Ασφάλεια Δικτύων
Κρυπτογραφία, Πιστοποίηση και Ακεραιότητα Έλεγχος Πρόσβασης: Firewalls Επιθέσεις και Μέτρα Προστασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙ.6. Διαχείριση και Υποστήριξη Δικτύων Επίδειξη Προσομοίωσης ενός δικτύου Τηλε-Εκπαίδευσης με τη χρήση του λογισμικού OPNET

14 Τρόπος Διδασκαλίας & Αξιολόγησης
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Θεωρητικό μέρος: Διαλέξεις με τη χρήση διαφανειών. Εργαστηριακό μέρος: α) Εφαρμογές και χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού τηλε-εκπαίδευσης Μoodle (http://teledu.electronics.teipir.gr/). β) Επίδειξη βασικών ρυθμίσεων σε επίπεδο τοπικού δικτύου γ) Επίδειξη Προσομοίωσης Δικτύου Τηλε-Εκπαίδευσης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (α) Γραπτή εξέταση στην διδαχθείσα ύλη, στο τέλος του εξαμήνου(x 50%). (β) Ανάθεση μίας εργασίας (ατομικής ή ομαδικής) στο εκπαιδευτικό λογισμικό moodle. Παράδοση στο τέλος του εξαμήνου (x 50%).

15 Υλη & Βιβλιογραφία Alessi, S.M., Trollip, S.R, (2001) «Πολυμέσα και Εκπαίδευση: Μέσα και Ανάπτυξη», Εκδ. Γκιούρδας, Αθήνα. Kurose, J.F. , Keith, W. R. (2003) «Δικτύωση Υπολογιστών», Εκδ. Γκιούρδας, Αθήνα. Αλεξόπουλος, Α., Λαγογιάννης, Γ. (2003): «Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών», Αθήνα.


Κατέβασμα ppt "Τεχνολογίες Τηλε-Εκπαίδευσης και Εφαρμογές"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google