Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Δρ. Ειρήνη Ντρούτσα Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Εθνική Μονάδα LLP Aθήνα, Ιούνιος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Δρ. Ειρήνη Ντρούτσα Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Εθνική Μονάδα LLP Aθήνα, Ιούνιος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Δρ. Ειρήνη Ντρούτσα Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Εθνική Μονάδα LLP Aθήνα, Ιούνιος 2012

2 Στόχος Ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών για τη δημιουργία ή τη μεταφορά καινοτόμων αποτελεσμάτων και προϊόντων στο χώρο της ΕΕΚ Αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων, απόκτηση νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων Ενίσχυση και προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

3 Δράσεις LdV ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Προπαρασκευαστικές επισκέψεις

4 Κινητικότητα LdV (1) Aρχική επαγγελματική εκπαίδευση- (IVT) Initial Vocational Training Φορείς που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης π.χ. Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), Επαγγελματικές Σχολές, σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

5 Κινητικότητα LdV (2) Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (PLM) People in labour market Φορείς της αγοράς εργασίας και του χώρου της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, όπως Επιμελητήρια, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επιχειρήσεις, Εταιρίες, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

6 Κινητικότητα LdV (3) Επαγγελματίες της ΕΕΚ(VETPRO) VET Professionals ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ ΚΕΚ, ΙΕΚ Επιχειρήσεις Καθηγητές Σύμβουλοι Επαγγελματικόύ προσανατολισμού Εκπαιδευτές ΕΕΚ Εργασιακοί σύμβουλοι Υπεύθυνοι εκπαίδευσης Υπεύθυνοι διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

7 Εταιρικές σχέσεις LdV Διακρατικές συνεργασίες μεταξύ φορέων ΕΕΚ για την ανάπτυξη ενός προϊόντος/αποτελέσματος/παραδο- τέου στο χώρο της ΕΕΚ (π.χ. μεθοδολογικός οδηγός, εκπαιδευτικό υλικό, ιστοσελίδα, κ.α. Τουλάχιστον τρεις διακρατικοί εταίροι

8 Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας Ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών μεταξύ φορέων από διαφορετικούς τομείς της οικονομίας για τη μεταφορά, τον εμπλουτισμό και την παραμετροποίηση προϊόντων/αποτελεσμάτων σε άλλες χώρες ή σε άλλους οικονομικούς τομείς και κλάδους

9 Στατιστικά στοιχεία 2008-2012 Χρηματοδότηση κινητικότητας : 39.766.000€ Κινητικότητα 4.607 μαθητών, μαθητευομένων, σπουδαστών ΙΕΚ Κινητικότητα 2.515 εργαζομένων, αυτοαπασχολούμεν ων, εργοδοτών, αποφοίτων Χρηματοδότηση 131 σχεδίων εταιρικών σχέσεων Χρηματοδότηση 547 σχεδίων κινητικότητας συνολικά Κινητικότητα 2.826 επαγγελματιών ΕΕΚ Χρηματοδότηση σχεδίων ΕΣ με 2.100.000€ Χρηματοδότηση 35 σχεδίων μεταφοράς καινοτομίας με 392 φορείς Χρηματοδότηση σχεδίων μεταφοράς καινοτομίας με 8.194.700€

10 Αποτελέσματα (1) Κινητικότητα Απόκτηση δεξιοτήτων, ευκαιρίες απασχόλησης, ενίσχυση της απασχολησιμότητας Επαφή με εργασιακούς χώρους, ενσωμάτωση σε εργαστήρια πρακτικής άσκησης Ανάπτυξη διαπολιτισμικής κουλτούρας Αναβάθμιση προσόντων, ευκαιρίες για μεγαλύτερη κινητικότητα των εργαζομένων Απόκτηση τεχνογνωσίας, εξειδίκευσης και διενέργεια benchmarking Εμπειρία ζωής

11 Αποτελέσματα (2) Εταιρικές σχέσεις- Μεταφορά καινοτομίας Ανάπτυξη και εδραίωση διακρατικών συνεργασιών, δημιουργία δικτύων ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης Δημιουργία μοναδικών προϊόντων και αποτελεσμάτων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο Ενσωμάτωση των παραδοτέων στις επιχειρησιακές διαδικασίες των φορέων με αποτέλεσμα τη βελτίωση της λειτουργίας τους Βιωσιμότητα φορέων μέσω της εμπορευματοποίησης των αποτελεσμάτων της διακρατικής συνεργασίας Αναγνώριση και επιβεβαίωση της καταλυτικής παρουσίας και συμβολής των Ελλήνων εταίρων

12 Τι χρειάζεται η ΕΜ από τους προωθητές Καθοδήγηση και υποστήριξη φορέων Υποκίνηση συμμετεχόντων Υποστήριξη στην αναζήτηση φορέων υποδοχής Matching apprentices, trainees to pool projects Αναγωγή ελληνικών φορέων σε φορείς υποδοχής

13 Καλή επιτυχία στο έργο σας Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Δρ. Ειρήνη Ντρούτσα Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Εθνική Μονάδα LLP Aθήνα, Ιούνιος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google