Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΟΘΟ 251-ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΙΙ Διάλεξη Νο.5-Εβδομάδα 8 Η Δεύτερη Γενιά των Οριακών. Rima, Κεφ. 12.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΟΘΟ 251-ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΙΙ Διάλεξη Νο.5-Εβδομάδα 8 Η Δεύτερη Γενιά των Οριακών. Rima, Κεφ. 12."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΟΘΟ 251-ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΙΙ Διάλεξη Νο.5-Εβδομάδα 8 Η Δεύτερη Γενιά των Οριακών. Rima, Κεφ. 12.

2 13th Annual Conference of the European Society for the History of Economic Thought Technical change and economic analysis Thessaloniki, University of Macedonia, Greece, 23-26 April 2009 http://www.eshet.net/conference To register yourself for the conference, you must register with this website as new website user. After this, you can log in to this site and follow the procedure in 3 steps that you find in the authorized user section under "conference registration". This conference is for ESHET members only. To become a member or to renew your membership, go to: www.eshet.net and click "membership" in the menu on the left side on the screen.www.eshet.net Being registered to the conference entitles the participants to attend all scientific activities as well as coffee breaks, three lunches (23, 24 and 25 April) and the welcome buffet (23 April). We are happy to be able to invite all accompanying people to the welcome buffet while the gala dinner imposes us a cost of 50 € per participant (registered or non-registered). A trip to Vergina's museum and Dion archeological area is organized for the 26th.Vergina's museum and Dion archeological The registration fees are as follows (please, note that registration fees are higher after April 1st): Fees until April 1 st Not student 150 € Student 60 € Fees after April 1 st Not student 170 € Student 70 €

3 13th Annual Conference of the European Society for the History of Economic Thought Technical change and economic analysis Thessaloniki, University of Macedonia, Greece, 23-26 April 2009 http://www.eshet.net/conference Υπάρχει η δυνατότητα για τους φοιτητές σου να μείνουν στις εστίες αντί 35 ευρώ για δίκλινο (2 κρεβάτια). Το θέμα το χειρίζεται η Περσεφόνη Τσαλίκη (ptsaliki@econ.auth.gr).ptsaliki@econ.auth.gr

4 Συμπέρασμα Η θεωρία διανομής του εισοδήματος με βάση την οριακή παραγωγικότητα, υποστηρίζει ότι στην μακροχρόνια περίοδο και κάτω από συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού, όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές, μαζί και οι επιχειρηματίες,… … τείνουν να αμείβονται με ένα πραγματικό ποσοστό απόδοσης που είναι ίσο με την «κοινωνική αξία» του οριακού φυσικού προϊόντος τους.

5 Συμπέρασμα Αγνοεί πλήρως την επίδραση που η προσφορά των παραγωγικών συντελεστών ασκεί στον καθορισμό της τιμής τους. Η οριακή παραγωγικότητα του συντελεστή ερμηνεύει τη ζήτηση του. Marshall: απομακρύνθηκε από την θεωρία της διανομής με βάσει την οριακή παραγωγικότητα και στράφηκε σε μια θεωρία που αναγνωρίζει την αλληλεπίδραση των δυνάμεων της προσφοράς και ζήτησης. Η θεωρία της οριακής παραγωγικότητας αγνοεί την αλληλεπίδραση ανάμεσα στις καμπύλες ζήτησης παραγωγικών συντελεστών και στις καμπύλες ζήτησης των προϊόντων. John Maynard Keynes: διατύπωσε την αντίθεση του στην επικρατούσα άποψη ότι η περικοπή των μισθών αποτελεί την κατάλληλη μέθοδο για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μαζικής ανεργίας. Γιατί;

6 Συμπέρασμα Ωστόσο, όταν μια επιχείρηση μισθώνει έναν παραγωγικό συντελεστή από μια αγορά που δεν είναι καθαρά ανταγωνιστική η όταν πουλά το προϊόν της σε μια αγορά που δεν είναι καθαρά ανταγωνιστική, η αξία του οριακού προϊόντος του συντελεστή αυτού (δηλ. το οριακό φυσικό προϊόν πολλαπλασιάζομενο με την τιμή του αγαθού) … … δεν είναι ίση με το έσοδο του οριακού προϊόντος του (το οριακό φυσικό προϊόν πολλαπλασιάζομενο με το οριακό έσοδο που δίνει η πώληση του προϊόντος). Συνοδεύεται από «εκμετάλλευση», με την έννοια ότι η οριακή αύξηση του παραγωγικού συντελεστή, στις συνθήκες αυτές,… … δεν μπορεί να αποζημιωθεί με μια αμοιβή που δεν είναι ισοδύναμη με την αξία του οριακού προϊόντος.

7 Fisher Τόκος: «δείκτης που φανερώνει την κοινωνική προτίμηση υπέρ ενός δολαρίου τώρα έναντι μελλοντικού εισοδήματος ενός δολαρίου». The Rate of Interest (1907) επανεκδόθηκε σε αναθεωρημένη μορφή ως The Theory of Interest (1930) Ο Fisher υποστήριξε ότι η φύση του τόκου και ο καθορισμός του μπορούν να κατανοηθούν καλύτερα αν ο τόκος εξεταστεί σε σχέση με το εισόδημα και όχι με το κεφάλαιο. Μοιραίο λάθος του Bohm-Bawerk θεωρούσε την αντίληψη ότι η μεγαλύτερη παραγωγικότητα των μακροχρόνιων διαδικασιών έναντι των βραχύχρονων, που προδίδει στα παρόντα αγαθά τεχνική υπέροχη έναντι των μελλοντικών αγαθών ανεξάρτητη αίτια του τόκου.

8 Fisher Ο Fisher λοιπόν θεώρει το επιτόκιο καθορίζεται από τις πράξεις των ανθρώπων που αποσκοπούν στη μεταβολή της χρονικής ροής των εισοδηματικών εσόδων τους. Από το υποκειμενικό στοιχειό «ανθρωπινή ανυπομονησία» και τον αντικειμενικό παράγοντα «αρχή των επενδυτικών ευκαιριών». Για το άτομο, η προσαρμογή είναι ζήτημα μεταβολής του χρονοδιαγράμματος της εισοδηματικής ροής,… … με σκοπό την εναρμόνιση του βαθμού της οριακής προτίμησης του με το ήδη επικρατούν επιτόκιο. Αν ο βαθμός προτίμησης του είναι μεγαλύτερος από το επιτόκιο της αγοράς το άτομο … … δανείζεται, εάν ο βαθμός προτίμησης χρόνου είναι χαμηλότερο από το επιτόκιο της αγοράς, … δανείζει.

9 Fisher Ο Fisher ονόμασε το υποθετικό επιτόκιο που θα εξισώνει την παρούσα άξια δυο επενδυτικών δυνατοτήτων, «ποσοστό απόδοσης πάνω από το κόστος». Τα άτομα επιλέγουν εκείνες τις ευκαιρίες επένδυσης που μεγιστοποιούν την παρούσα άξια της εισοδηματικής ροής τους,… … εξισώνοντας το προσδοκώμενο οριακό ποσοστό απόδοσης πάνω από το κόστος με το επιτόκιο. Σε μια καθαρά ανταγωνιστική αγορά, όπου οι εισοδηματικές ροές, μπορούν ελευθέρα να τροποποιηθούν με δανεισμό και επενδύσεις,… … τα προσδοκώμενα ποσοστά απόδοσης πάνω από το κόστος και οι βαθμοί ανυπομονησίας για το παρόν έναντι μελλοντικού εισοδήματος για όλα τα άτομα θα γίνουν ίσα … μεταξύ τους προς το οριακό επιτόκιο.

10 Fisher Σε ισορροπία το πραγματικό επιτόκιο αντανακλά ακριβώς τη διάφορα τιμής την οποία οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να καταβάλουν για παρόν αντί μελλοντικού εισοδήματος. Ο Fisher συμπέρανε ότι οι μεταβολές στην ποσότητα του χρήματος αποτελούν την πηγή των μεταβολών στο γενικό επίπεδο τιμών. Το χρηματικό επιτόκιο στα ασφαλή δάνεια θα είναι ίσο με το πραγματικό επιτόκιο όπως καθορίζεται από τις επενδυτικές ευκαιρίες, συν η μείον τη μεταβολή στο γενικό επίπεδο τιμών.

11 Wicksell Η διάθρωση του κεφαλαίου αντανακλά το «ύψος» και το «πλάτος» των εισροών κεφαλαίου και εργασίας που έχουν επενδυθεί σε πραγματικά κεφαλαιούχε αγαθά. Το «πλάτος» της διάθρωσης του κεφαλαίου εκφράζει τον αριθμό των επενδυτικών μονάδων εισροών, ενώ το «ύψος» του εκφράζει το χρονικό διάστημα κατά το όποιο οι εισροές αυτές πρέπει να παραμείνουν επενδυμένες ώστε να αποδώσουν τις υπηρεσίες τους στην παράγωγη. Η επέκταση της διάθρωσης του κεφαλαίου αυξάνει πάντα το εθνικό εισόδημα κατά το οριακό προϊόν της νέας επένδυσης. Ο Wicksell συμπέρανε ότι οι τεχνολογικές επενδύσεις δεν μειώνουν σοβαρά το μερίδιο της εργασίας στο εθνικό εισόδημα,… … επειδή συντελούν στην αύξηση της παραγωγικότητας.

12 Wicksell Οι κλασικοί πρόβλεπαν ότι η τάση προς την κατάσταση στασιμότητας θα συνοδεύεται από την τάση του επιτοκίου να πέσει στο μηδέν. Ο Wicksell διατύπωσε την άποψη ότι το μηδενικό επιτόκιο είναι αδύνατο εφόσον στην οικονομία πραγματοποιείται σχηματισμός κεφαλαίου. Μέρος της αύξησης στο πραγματικό κεφάλαιο απορροφάται συνεχώς υποστηρίζει ο Wicksell, από την πρόσοδο και τους μισθούς, που έχουν την τάση να αυξάνονται. Έτσι η ποσότητα του κεφαλαίου δεν γίνεται ποτέ τόσο μεγάλη ώστε να μειώσει την οριακή παραγωγικότητα του στο μηδέν. Η αρχή αυτή αναφέρεται, γενικά, σαν αποτέλεσμα Wicksell.

13 Wicksell Σύμφωνα με την αρχή της οριακής παραγωγικότητας, η το νόμο του von Thunen, όπως ονόμαζε την αρχή αυτή ο Wicksell, κάθε συντελεστής της παραγωγής θα τείνει να πάρει το ισοδύναμο του οριακού κοινωνικού προϊόντος του. Το επιτόκιο τείνει να εξισωθεί όχι με το οριακό κοινωνικό προϊόν του κεφαλαίου, αλλά με το κάπως μικρότερο οριακό προϊόν του πραγματικού κεφαλαίου που δημιουργείται,… … επειδή μέρος της κοινωνικής οριακής παραγωγικότητας του κεφαλαίου απορροφάται από τους μισθούς και την πρόσοδο που έχουν την τάση να αυξάνονται. Η αποδοχή του νόμου του Say καθιστούσε αναζήτηση την άποψη ότι οι παραγωγικοί πόροι της οικονομίας θα έχουν πάντα την τάση … να απασχολούνται πλήρως.

14 Wicksell Ο Wicksell, είναι ο πρώτος που ισχυρίστηκε ότι τα νομισματικά φαινόμενα είναι αλληλένδετα με τα πραγματικά φαινόμενα, σε εκείνες τις μεταβολές στο γενικό επίπεδο τιμών που συντελούνται όχι άμεσα, όπως εξυπακούεται από τις ποσοτικές θεωρίες του χρήματος,… … αλλά έμμεσα, σαν αποτέλεσμα των μεταβολών στο επιτόκιο. Κατά τον Wicksell φυσικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο στο όποιο η ζήτηση για δανειακά κεφάλαια, που αντανακλά τη ζήτηση κεφαλαίου για επενδυτικούς σκοπούς, είναι ιση με την προσφορά αποταμιεύσεων. Το επιτόκιο της αγοράς είναι το χρηματικό επιτόκιο που ορίζεται από τις τράπεζες.

15 Wicksell Αν οι νομισματικές αρχές δρουν με στόχο να αποτρέψουν τις αποκλείσεις ανάμεσα στο φυσικό και το επιτόκιο της αγοράς, είναι δυνατόν να εμποδίσουν τη σωρευτική επέκταση και συστολή και να επιτυχόν σταθερότητα τιμών. Η επικράτηση ενός σταθερού επιπέδου τιμών υποδηλώνει μια νομισματική ισορροπία όπου το χρώμα είναι «ουδέτερο» και συμβιβάζεται μ’αυτή.


Κατέβασμα ppt "ΙΟΘΟ 251-ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΙΙ Διάλεξη Νο.5-Εβδομάδα 8 Η Δεύτερη Γενιά των Οριακών. Rima, Κεφ. 12."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google