Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΑΜΟΥ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.625.862,56 € ΕΚΠΤΩΣΗ: 3,25 % ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ: 3.507.298,06.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΑΜΟΥ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.625.862,56 € ΕΚΠΤΩΣΗ: 3,25 % ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ: 3.507.298,06."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΑΜΟΥ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,56 € ΕΚΠΤΩΣΗ: 3,25 % ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ: ,06 € ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε. – ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΣ Κ. – ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ Π. – Α. ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ 2007 – 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 05/10/2010 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 01/12/2010 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 24 μήνες ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 31/03/2015 ΠΛΗΡΩΜΕΣ: ,38 € ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ: ,68 € ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Το 90,39 % του φυσικού αντικειμένου και το ,46 % του οικονομικού ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΛΙΑΣ   ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: Αρχικά Αντώνης Γουλιέλμος. Αντικαταστάθηκε με τους Κυριάκο Κατσικάκη, Ειρήνη Αθανασάκη και Σταματία Χριστοδουλάκη που τώρα έχει συνταξιοδοτηθεί.

2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ. Έχουν κατασκευαστεί 22
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ Έχουν κατασκευαστεί ,00 m αγωγών, η κεντρική δεξαμενή, και κατά 90 % η δεξαμενή των 40 m3       ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Υπολείπονται η αποπεράτωση της μικρής δεξαμενής, οι συνδέσεις με το παλιό δίκτυο και m περίπου αγωγών. Αυτά εντοπίζονται κυρίως στην οδό Καπετάν Σταμάτη (εμπορικός δρόμος), στην οδό Λεκάτη (ΚΤΕΛ) και στη σύνδεση της δεξαμενής των 40 m3 με την κεντρική.

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Επειδή μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων παρατηρήθηκε μείωση του ρυθμού των εργασιών της Κ/Ξ, εκδόθηκε ειδική διαταγή της Υπηρεσίας με αναλυτικές οδηγίες και προθεσμίες . Η Κ/Ξ έχει προγραμματίσει την ανάπτυξη περισσότερων μετώπων ταυτόχρονα, ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των δικτύων μέχρι 31/03/2015 και να αποφευχθούν οι διαδικασίες έκπτωσης

4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Για την αποπεράτωση του έργου χορηγήθηκαν παρατάσεις της προθεσμίας περαίωσης, με τελευταία αυτή της 31/03/2015. Οι λόγοι των παρατάσεων αυτών ήταν το μεγάλο ποσοστό βράχου που καθυστερούσε τις εκσκαφές, η αδυναμία ανάπτυξης πολλών μετώπων κατά τη διάρκεια των τουριστικών περιόδων και των εορτών (κατόπιν προφορικών αιτημάτων των φορέων της πόλης), η αναμονή για το συγχρονισμό των εργασιών με αυτές της αποχέτευσης και της αναμόρφωσης της παραλίας . Τελευταία προέκυψε και το θέμα του συντονισμού των εργασιών του πα-ράλληλου έργου της κατασκευής των παροχών, λόγω καθυστέρησης των εγκρίσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η σύμβαση τελικά υπογράφηκε στις 18/02/2015 και αναμένονται τα υλικά που έχουν ήδη παραγγελθεί Εκκρεμεί η έγκριση επέμβασης από τη Δ/νση Δασών για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής του δικτύου που συνδέει την κεντρική δεξαμενή με την πιεζοθραυστική των 40 m3, δεδομένου ότι μετά την δημοσίευση του ΦΕΚ 471 Δ/2014 (Ανάκληση της απόφασης κήρυξης Αναδασωτέας έκτασης του Γ.Γ.Α.Δ.Α.), και την ΑΠ 73380/2014 (Ανάκληση απόφασης κατεδάφισης κατασκευής ) του ΓΓΑΔΑ, τη δημοσίευση του Ν.4280/14 και του ΑΠ 29244/2014 εγγράφου μας, η Δ/νση Δασών με το ΑΠ /2014 έγγραφό της, μας ζητά την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου , η οποία θα ακολουθήσει τη διαδικασία έκδοσης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΦΕΚ 3071 Β΄/2013). Η τροποποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη.


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΑΜΟΥ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.625.862,56 € ΕΚΠΤΩΣΗ: 3,25 % ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ: 3.507.298,06."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google