Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων Ορισμός πολυμέσων Ο συνδυασμός διαφόρων τύπων ψηφιακών μέσων όπως κείμενα, εικόνες, ήχος και βίντεο,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων Ορισμός πολυμέσων Ο συνδυασμός διαφόρων τύπων ψηφιακών μέσων όπως κείμενα, εικόνες, ήχος και βίντεο,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων Ορισμός πολυμέσων Ο συνδυασμός διαφόρων τύπων ψηφιακών μέσων όπως κείμενα, εικόνες, ήχος και βίντεο, μέσα σε μια ολοκληρωμένη πολυ- αισθητηριακή αλληλεπιδραστική εφαρμογή ή μια εφαρμογή παρουσίασης, η οποία στοχεύει στο να μεταδώσει ένα μήνυμα σε ένα σύνολο ατόμων.

2 Υπερμέσα σύνολα πληροφοριών με τη μορφή πολυμέσων (κείμενα, εικόνες, ήχο, κινούμενα σχέδια, ταινίες βίντεο) και με υπερκειμενική δομή Υπερκείμενα: η πληροφορία παρουσιάζεται τμηματικά σε μικρότερα υποσύνολα (κόμβοι), όπου έχουν ενσωματωθεί δεσμοί (υπερ-σύνδεσμοι) που συνδέουν τα διάφορα μέρη της πληροφορίας (τους κόμβους): «Τα υπερκείμενα είναι κείμενα με δεσμούς, τα πολυμέσα συγχρονισμένα μέσα, και τα υπερμέσα είναι πολυμέσα με δεσμούς» (Rada, 1995)

3 Τα πολυμέσα ακολουθούν γραμμικό τρόπο αναπαράστασης της πληροφορίας (προκαθορισμένη διαδρομή χωρίς κανένα έλεγχο από το χρήστη) Τα υπερμέσα ακολουθούν μη γραμμικό τρόπο αναπαράστασης της πληροφορίας (ο χρήστης καθορίζει τη σειρά πρόσβασης στο υλικό με βάση τις προσωπικές του προτιμήσεις) Σήμερα οι δυο έννοιες τείνουν να συγχωνευτούν Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

4 Κατηγορίες πολυμέσων Οπτικοί δίσκοι Κιόσκια Πολυμέσα πραγματικού χρόνου Πολυμέσα προσπελάσιμα μέσω διαδικτύου Ως προς τον τρόπο διάθεσης/διανομής της πληροφορίας Ως προς τον τρόπο διάθεσης/διανομής της πληροφορίας Ως προς τη χρήση των εφαρμογών Ως προς τη χρήση των εφαρμογών  Ψυχαγωγία – Εκπαίδευση (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά)  Πληροφόρηση (κατάλογοι προϊόντων, μουσεία, κλπ)  Επιχειρηματικοί σκοποί (επιμόρφωση στελεχών, προβολή προϊόντων Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

5 Εξοπλισμός υλικού πολυμέσων Οθόνη Κάρτα γραφικών Επιταχυντή γραφικών Κάρτα ήχου Συσκευές σύλληψης εικόνας (σκάνερ, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή) Συσκευές σύλληψης βίντεο (κάμερα) Συσκευές σύλληψης ήχου Περιφερειακά μέσα αποθήκευσης (σκληρός δίσκος, DVD, CD) Ηχεία Περιλαμβάνει: Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

6 Συστατικά των πολυμέσων Α. Κείμενο - Υπερκείμενο  Περιγραφή της έννοιας  Τεμαχισμός του κειμένου και σύνδεση των επιμέρους τμημάτων με υπερσυνδέσμους. Στα πολυμέσα συνυπάρχουν: Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

7 Συστατικά των πολυμέσων Β. Εικόνες - Γραφικά  Ψηφιογραφικές (JPG, BMP,GIF, TIF)  Διανυσματικές (AI, DXF, CDR, EPS, WNF)  Κινούμενη εικόνα (animation) Στα πολυμέσα συνυπάρχουν: Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

8 Συστατικά των πολυμέσων Γ. Βίντεο  Γνωστοί τύποι (MPEG, AVI, MOV)  Αλγόριθμοι συμπίεσης βίντεο (MPEG, MJPEG, DVI, DviX)  Μετάδοση βίντεο μέσω διαδικτύου (streaming video) Στα πολυμέσα συνυπάρχουν: Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

9 Συστατικά των πολυμέσων Δ. Ήχος  Γνωστοί τύποι (WAV,MIDI)  Πρότυπο συμπίεσης ήχου (MP3) Στα πολυμέσα συνυπάρχουν : Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

10 Λογισμικά Ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών 1. Εργαλεία δημιουργίας παρουσιάσεων  Λογισμικό Power Point, (Microsoft)  Impress (Open Office) Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

11 Λογισμικά Ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών 1.Εργαλεία Συγγραφής (Authoring Tools)  Βασιζόμενα σε κάρτες  Βασιζόμενα σε εικονίδια  Βασιζόμενα στο χρόνο Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

12 Στάδια σχεδιασμού και παραγωγής πολυμεσικών εφαρμογών  Ανάλυση  Σχεδίαση  Ανάπτυξη  Έλεγχος  Διανομή Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

13 Το στάδιο της ανάλυσης  Συγκρότηση ομάδας εργασίας  Προσδιορισμός της βασικής ιδέας της εφαρμογής  Συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών  Έλεγχος των αρχείων που απαιτούνται  Προσδιορισμός των χρηστών στους οποίους απευθύνεται  Κατανομή των εργασιών  Καθορισμός των σταδίων ολοκλήρωσης του έργου  Κοστολόγηση και Υλοποίηση του έργου Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

14 Το στάδιο της σχεδίασης Σύνθεση των επιμέρους τμημάτων του υλικού  Σχεδίαση του χάρτη πλοήγησης  Στήσιμο του διαγράμματος ροής της εφαρμογής  Σχεδίαση του περιβάλλοντος διεπαφής με απλότητα και ευχρηστία Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

15 Το στάδιο της ανάπτυξης Σύνθεση των επιμέρους τμημάτων του υλικού  Συγκέντρωση του υλικού της εφαρμογής  Ψηφιοποίηση του υλικού της εφαρμογής  Ενσωμάτωση του υλικού στην εφαρμογή με κάποιο εργαλείo συγγραφής ή κάποιας γλώσσας προγραμματισμού. Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

16 Το στάδιο του ελέγχου  Διόρθωση και επανασχεδίαση τμήματος ή τμημάτων της εφαρμογής φτάνοντας στο τελικό προϊόν. Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

17 Το στάδιο της διανομής  Εγγραφή της εφαρμογής σε αποθηκευτικό μέσο  Κράτηση αντιγράφων ασφαλείας  Εξασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων  Συγγραφή του εγχειριδίου του χρήστη  Συσκευασία του προϊόντος Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

18 Η σημασία των πολυμέσων στην εκπαίδευση  Συμβάλλουν στην κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου (μαθητής)  Υποστηρίζουν τον εκπ/κό προκειμένου να καταστήσει πιο σαφές, λεπτομερές και πλήρες το διδακτικό αντικείμενο Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

19 Η σημασία των πολυμέσων στην εκπαίδευση Παραδείγματα πολυμεσικών εφαρμογών είναι οι :  εγκυκλοπαίδειες(ENCARTA, GROLIER, WIKIPEDIA  Λεξικά που βασίζονται σε πολυμέσα(OXFORD, LONGMAN) Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.


Κατέβασμα ppt "Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων Ορισμός πολυμέσων Ο συνδυασμός διαφόρων τύπων ψηφιακών μέσων όπως κείμενα, εικόνες, ήχος και βίντεο,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google