Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον «Εντοπισμός χρήσιμων αποσπασμάτων σε έγγραφα με βάση μοτίβα σχολιασμού» Φοιτήτρια: Πάζα Ευθυμία Εισηγητής: Καπιδάκης Ηλεκτρονική Δημοσίευση Κέρκυρα, Ιούνιος 2007

2 Εισαγωγικά1/2 Πολλοί αναγνώστες σχολιάζουν αποσπάσματα τα οποία θεωρούν σημαντικά για την δουλειά τους Αν γίνει κατανοητή η σχέση μεταξύ των ειδών ενδείξεων που εμφανίζονται σ’ ένα απόσπασμα και της τελικής χρησιμότητας αυτών, μπορούμε να σχεδιάσουμε λογισμικά ηλεκτρονικών βιβλίων τα οποία να διευκολύνουν την πρόσβαση στα πιο σημαντικά σχολιασμένα τμήματα των εγγράφων

3 Εισαγωγικά2/2 Το υλικό της μελέτης στηρίζεται στην συλλογή των σχολιασμών και των παραπομπών φοιτητών νομικής που χρησιμοποίησαν στις τελικές γραπτές δικονομίες επιτρέποντας μας να χαρακτηρίσουμε τη σχέση μεταξύ αυτών Αποτέλεσμα της μελέτης είναι ο σχεδιασμός ενός αναλυτή ενδείξεων, ο οποίος αναλύει ψηφιακό μελάνι σε ελεύθερη μορφή με σκοπό τον εντοπισμό σχολιασμών υψηλής αξίας

4 Kατηγορίες ειδών σχολιασμού 1.ενδείξεις επιλογής, όπως επισήμανση, υπογράμμιση, κύκλοι και γραμμές περιθωρίων, οι οποίες εντοπίζουν ένα απόσπασμα στο έγγραφο 2.ενδείξεις ερμηνείας, όπως σχόλια και σύμβολα που απευθύνονται στο περιεχόμενο Oι ρόλοι αυτών των δύο τάξεων ενδείξεων δεν είναι απόλυτα διακριτοί, καθώς η επιλογή ενός κειμένου από το κύριο σώμα αποτελεί ερμηνευτική ενέργεια, ενώ οι σημειώσεις στο περιθώριο επιλέγουν με φυσικό τρόπο το παρακείμενο κείμενο, εστιάζοντας σε αυτό την προσοχή.

5 Αναλυτής Ενδείξεων Το κίνητρο για την ανάπτυξη του αναλυτή ενδείξεων ήταν ο εντοπισμός περιοχών υψηλής έμφασης, γεγονός που θα βοηθούσε την εστίαση της προσοχής του αναγνώστη κατά τη δεύτερη ανάγνωση ενός εγγράφου ή κατά την εκτέλεση μιας σχετικής εργασίας, όπως της συγγραφής Ο αναλυτής ενδείξεων ενσωματώθηκε στο XLibris για να βοηθήσει στον εντοπισμό πολύτιμων αποσπασμάτων

6 XLibris Η συγκεκριμένη συσκευή επινοήθηκε για την επίτευξη του active reading, δηλαδή του διαβάσματος που δεν περιορίζεται μόνο στην θέαση λέξεων μέσα σε ένα κείμενο, αλλά και στην παροχή της δυνατότητας ο χρήστης να υπογραμμίζει, να τονίζει κάποιες εκφράσεις ή ακόμα και να κρατά σημειώσεις πάνω στο ίδιο κείμενο ή σε διαφορετικό σημειωματάριο

7 Τρόπος λειτουργίας του αναλυτή κύριος στόχος είναι να εντοπίσουμε πως οι ενδείξεις με κόκκινο μελάνι είναι σχόλια που επισυνάπτονται στο ίδιο απόσπασμα με τις γειτνιάζουσες ενδείξεις επισήμανσης αυτό μας αποδεικνύει ότι τα δύο αποσπάσματα φέρουν πολλαπλή σημείωση και θα προσέφερε σχετικές σταθμίσεις της αντιληπτής έμφασης (τιμές έμφασης) για τη σύγκριση αυτών με άλλα σημειωμένα αποσπάσματα

8 Τρόπος λειτουργίας του αναλυτή Ο αναλυτής ενδείξεων αποτελείται από μια τριφασική διαδικασία ομαδοποίησης, δήλωσης τύπων και ιεράρχησης της σχετικής σπουδαιότητας των ενδείξεων των αναγνωστών πρώτο πέρασμα ομαδοποιεί τις χρονοκατανεμημένες ενδείξεις σε ομάδες χαμηλού επιπέδου ομαδοποιεί και τις πινελιές της γραφίδας που παριστούν εξαρτώμενες αλλά χωρικά διακριτές ενδείξεις καταλήγει σε μια ιεραρχική ομαδοποίηση ενός ή δύο επιπέδων των ενδείξεων σε ομάδες

9 Τρόπος λειτουργίας του αναλυτή δεύτερο πέρασμα κατηγοριοποιεί τις συστοιχίες ενδείξεων σε είδη σχολιασμού χρησιμοποιώντας το είδος γραφίδας, τον αριθμών συνιστωσών ενδείξεων, καθώς και το μέγεθος και το σχήμα της έκτασης της συστοιχίας τρίτο πέρασμά oμαδοποιεί τις συστοιχίες ενδείξεων με αποσπάσματα από το κείμενο- πηγή. Τα αποσπάσματα των κειμένων σχετίζονται με μεμονωμένες πινελιές εντοπίζοντας την πρόταση που βρίσκεται εγγύτερα σε αυτές

10 Επισκόπηση των ενδείξεων τρέχουσα χρήση χρώματος και σχημάτων εικονιδίων για να ελκύσουμε την προσοχή σε συγκεκριμένα αποσπάσματα του εγγράφου χρώματα και εικονίδια = τιμή έμφαση και είδος των σχολιασμών υψηλές τιμές έμφασης (πάνω από 49) εμφανίζονται σε κόκκινο, μέσες τιμές (μεταξύ 35 και 49) εμφανίζονται σε πορτοκαλί, ενώ όσα βρίσκονται πάνω από το κατώφλιο (μεταξύ 23 και 34) εμφανίζονται σε κίτρινο αστερίσκοι τοποθετούνται δίπλα σε σχολιασμούς που περιλαμβάνουν ερμηνευτικές ενδείξεις, όπως σχόλια, σύμβολα και υπενθυμίσεις απόσπασμα με έμφαση που φέρει μόνο ενδείξεις επιλογής (επισημάνσεις, υπογραμμίσεις, γραμμές περιθωρίου και κύκλους) σημειώνεται με ένα στηλοθέτη

11 Συμπεράσματα οι φοιτητές που σχολίαζαν ελάχιστα ήταν πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν κάποιο από τα αποσπάσματα που είχαν σχολιάσει ως παραπομπή στα γραπτά τους. Από την άλλη, αυτοί που σχολίαζαν συχνά ήταν πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν ως παραπομπή κάποιο από τα αποσπάσματα που είχαν σημειώσει με πολλαπλές ενδείξεις ο αναλυτής ενδείξεων χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικές με την τοποθεσία, το χρόνο, καθώς και το είδος γραφίδας για να συσταδοποιήσει τις πινελιές σε σχολιασμούς

12 Συμπεράσματα η εφαρμογή του αναλυτή ενδείξεων στους σχολιασμούς στο XLibris αποτελούν ενδείξεις ότι αναγνωρίζει ορθά την πλειονότητα των σχολιασμών υψηλής αξίας αποτελεί υπόδειγμα του τρόπου με τον οποίο τα αποτελέσματα του αναλυτή ενδείξεων καθιστούν δυνατή τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της διάδρασης με το χρήστη, με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζονται δραστηριότητες σχετιζόμενες με την ανάγνωση, όπως η συγγραφή και η συνεργασία, για συστήματα που υποστηρίζουν ένα συνδυασμό σχολιασμών ελεύθερης μορφής και άλλων


Κατέβασμα ppt "ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google