Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

DIGITAL LIBRARIES TECHNOLOGIES Του Πανεπιστημίου του Stanford Μπαρμπαδάκη Αικατερίνη Καραδέμητρου Βιολέττα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "DIGITAL LIBRARIES TECHNOLOGIES Του Πανεπιστημίου του Stanford Μπαρμπαδάκη Αικατερίνη Καραδέμητρου Βιολέττα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 DIGITAL LIBRARIES TECHNOLOGIES Του Πανεπιστημίου του Stanford Μπαρμπαδάκη Αικατερίνη Καραδέμητρου Βιολέττα

2 Εισαγωγή Το Stanford Digital Libraries Technologies Project ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Digital Library Initiatiave Phase 2, με προοπτικές αναμόρφωσης και επέκτασης. Το Stanford Digital Libraries Technologies Project ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Digital Library Initiatiave Phase 2, με προοπτικές αναμόρφωσης και επέκτασης. Οι προοπτικές αυτού του προγράμματος θα αποτελέσουν προσπάθειες ανάπτυξης, όσον αφορά τις τεχνολογίες βάσεων, οι οποίες απαιτούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων και στο να ξεπεραστούν κρίσιμοι φραγμοί, για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη λειτουργία των ψηφιακών βιβλιοθηκών. Οι προοπτικές αυτού του προγράμματος θα αποτελέσουν προσπάθειες ανάπτυξης, όσον αφορά τις τεχνολογίες βάσεων, οι οποίες απαιτούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων και στο να ξεπεραστούν κρίσιμοι φραγμοί, για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη λειτουργία των ψηφιακών βιβλιοθηκών.

3 Στόχοι Σχεδίαση και εφαρμογή υπηρεσιών, με σκοπό τη δημιουργία, διάδοση και διαχείριση της πληροφορίας σε ψηφιακό επίπεδο. Σχεδίαση και εφαρμογή υπηρεσιών, με σκοπό τη δημιουργία, διάδοση και διαχείριση της πληροφορίας σε ψηφιακό επίπεδο. Αντιμετώπιση κρίσιμων φραγμών, για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη λειτουργία των ψηφιακών βιβλιοθηκών. Αντιμετώπιση κρίσιμων φραγμών, για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη λειτουργία των ψηφιακών βιβλιοθηκών.

4 Φραγμοί που καλείται να αντιμετωπίσει το Project Ανομοιότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών, Ανομοιότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών, Έλλειψη ισχυρών μηχανισμών, που θα βοηθούσαν τους χρήστες να βρουν όλες εκείνες τις πληροφορίες που αναζητούν, Έλλειψη ισχυρών μηχανισμών, που θα βοηθούσαν τους χρήστες να βρουν όλες εκείνες τις πληροφορίες που αναζητούν, Απουσία οικονομικής υποδομής, η οποία πρέπει να δίνει θάρρος και προοπτικές στον κύκλο των προμηθευτών, με σκοπό να κάνει τις πληροφορίες διαθέσιμες στο κοινό και να δώσει τα εχέγγυα μέτρα, όσον αφορά την ιδιωτικότητα των χρηστών. Απουσία οικονομικής υποδομής, η οποία πρέπει να δίνει θάρρος και προοπτικές στον κύκλο των προμηθευτών, με σκοπό να κάνει τις πληροφορίες διαθέσιμες στο κοινό και να δώσει τα εχέγγυα μέτρα, όσον αφορά την ιδιωτικότητα των χρηστών.

5 Προγράμματα (PROJECTS) Resource Discovery (Ανακάλυψη στοιχείου συμπεριφοράς), Resource Discovery (Ανακάλυψη στοιχείου συμπεριφοράς), Retrieving Information (Ανάκτηση των πληροφοριών), Retrieving Information (Ανάκτηση των πληροφοριών), Interpreting Information (Ερμηνεία των πληροφοριών), Interpreting Information (Ερμηνεία των πληροφοριών), Managing Information (Διαχείριση των πληροφοριών), Managing Information (Διαχείριση των πληροφοριών), Sharing Information (Διανομή των πληροφοριών). Sharing Information (Διανομή των πληροφοριών).

6 The Stanford Digital Library Testbed (1) Το Stanford Digital Library Testbed είναι μια πλατφόρμα, η οποία αφορά τον πειραματισμό και τη λειτουργικότητα, μέσω της σύνδεσης των υπηρεσιών.

7 The Stanford Digital Library Testbed (2) Το βασικό σημείο είναι να χρησιμοποιηθούν διανεμημένα αντικείμενα, με σκοπό να επιτρέψουν την ενσωματωμένη πρόσβαση σε ανομοιογενείς υπηρεσίες (δίκτυα). Η διανεμημένη αυτή προσπέλαση επιτρέπει την αλληλεπίδραση διαδικασιών από διαφορετικές μηχανές και με διαφορετικές αρχιτεκτονικές, οι οποίες εφαρμόζονται σε διαφορετικές γλώσσες.

8 The Stanford Digital Library Testbed (3) Το CORBA χρησιμοποιείται για να παρέχει επικοινωνία απομακρυσμένων διαδικασιών. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε τις εξής εφαρμογές: ILU Xerox PARC (ελεύθερη εφαρμογή Superset CORBA), ILU Xerox PARC (ελεύθερη εφαρμογή Superset CORBA), MICO (ελεύθερη εφαρμογή CORBA κάτω από την άδεια GNU), MICO (ελεύθερη εφαρμογή CORBA κάτω από την άδεια GNU), Visigenic (εμπορικός προμηθευτής), Visigenic (εμπορικός προμηθευτής), Java/C++, Java/C++, Language Python (ερμηνευμένη αντικειμενοστρεφή διαδικασία ανάπτυξης). Language Python (ερμηνευμένη αντικειμενοστρεφή διαδικασία ανάπτυξης). Οι πλατφόρμες υπολογισμού περιέχουν επίσης: Sun, Sun, Αρχιτεκτονικές ηλεκτρονικών υπολογιστών (PC-based architectures), Αρχιτεκτονικές ηλεκτρονικών υπολογιστών (PC-based architectures), 3COM Palm Pilots. 3COM Palm Pilots.

9  What protocol does the Testbed Use? Στο Testbed γίνεται εφαρμογή του Απλού Ψηφιακού Πρωτοκόλλου Λειτουργικότητας της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Stanford (Simple Digital Library Interoperation Pro, SDLIP), το οποίο αφορά την πρόσβαση και την ανάκτηση πληροφοριών. Το SDLIP υποστηρίζει τη σύγχρονη και ασύγχρονη λειτουργία, την παροχή ηλεκτρισμού στα δίκτυα και τους κεντρικούς υπολογιστές και δίνει στον προγραμματιστή έναν υψηλόβαθμο έλεγχο, όσον αφορά την υλοποίηση των αντικειμένων πληροφοριών, χωρίς βέβαια να λείπουν οι επιπτώσεις του κόστους και του διαστήματος σε συνάρτηση με το χρόνο.

10  Κινητή πρόσβαση στις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Το TestBed καταβάλλει προσπάθειες στο να καταστήσει τα ψηφιακά στοιχεία βιβλιοθηκών ικανά και διαθέσιμα παντού και να αναπτύξει τους κατάλληλους μηχανισμούς, που θα επεξεργαστούν τις πληροφορίες για τη μεταφορά τους από τα χαμηλά επίπεδα ζώνης συχνοτήτων. Έτσι οδηγούμαστε στην ανάπτυξη μιας βιβλιοθήκης λογισμικού (software library), η οποία υποστηρίζει την όλη διαδικασία, βάσει του 3COM Palm Pilot.

11 Χορηγοί/ Συνεργάτες (1) Το Stanford Digital Library Technologies χρηματοδοτείται και υποστηρίζεται από πολλούς οργανισμούς όπως: Digital Library Initiative Phase 2 DLI2, Digital Library Initiative Phase 2 DLI2, National Science Foundation NSF, National Science Foundation NSF, Defense Advanced Projects Agency DAPRA, Defense Advanced Projects Agency DAPRA, National Library of Medicine NLM, National Library of Medicine NLM, Library of Congress LOC, Library of Congress LOC, National Endowment for the Humanities NEH, National Endowment for the Humanities NEH, National Aeronautics and Space Administration NASA, National Aeronautics and Space Administration NASA, Federal Bureu of Investigation FBI. Federal Bureu of Investigation FBI.

12 Χορηγοί/ Συνεργάτες (2) Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται και από τα εξής πανεπιστήμια: το University of California, στο Berkeley, το University of California, στο Berkeley, το University of California, στη Santa Barbara, το University of California, στη Santa Barbara, Το University of Stanford. Το University of Stanford.

13 Περίληψη Το Stanford Digital Library Technologies αποσκοπεί στη διάδοση και στη διαχείριση των πληροφοριών. Το Stanford Digital Library Technologies αποσκοπεί στη διάδοση και στη διαχείριση των πληροφοριών. Έχει σαν στόχο την ύπαρξη εύχρηστων και λειτουργικών ψηφιακών βιβλιοθηκών, με τη χρήση κατάλληλων μηχανισμών, Έχει σαν στόχο την ύπαρξη εύχρηστων και λειτουργικών ψηφιακών βιβλιοθηκών, με τη χρήση κατάλληλων μηχανισμών, Θέτει τις βάσεις νέων τεχνολογιών που θα υπερνικήσουν τους φραγμούς που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες ψηφιακές βιβλιοθήκες. Θέτει τις βάσεις νέων τεχνολογιών που θα υπερνικήσουν τους φραγμούς που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες ψηφιακές βιβλιοθήκες. Η αξιολόγηση των τεχνολογιών γίνεται με ένα σύστημα testbed, Η αξιολόγηση των τεχνολογιών γίνεται με ένα σύστημα testbed, Το πρόγραμμα έχει σαν βασικό σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων του χρήστη, για πιο εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στις πηγές πληροφοριών και τις υπηρεσίες. Το πρόγραμμα έχει σαν βασικό σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων του χρήστη, για πιο εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στις πηγές πληροφοριών και τις υπηρεσίες.


Κατέβασμα ppt "DIGITAL LIBRARIES TECHNOLOGIES Του Πανεπιστημίου του Stanford Μπαρμπαδάκη Αικατερίνη Καραδέμητρου Βιολέττα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google