Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ Π. Τσίγκρου,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ Π. Τσίγκρου,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ Π. Τσίγκρου, Λ. Παπαγιαννάκης, Δ. Τωμαδάκη

2 Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 Σκοπός της εργασίας Η μελέτη της δραστηριότητας κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα  Ταξινόμηση με βάση το τεχνολογικό τους αντικείμενο  Προσδιορισμός και χαρακτηρισμός των φορέων  Διερεύνηση της συσχέτισης ανάμεσα στη δραστηριότητα κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και στη συμμετοχή σε ερευνητικές συνεργασίες

3 Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 Η δραστηριότητα κατοχύρωσης Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας  Ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης μιας εφεύρεσης  Τo δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χορηγείται για εφευρέσεις που είναι “νέες”, εφευρετικές και έχουν “βιομηχανική εφαρμογή”  Ο αριθμός των αιτήσεων αυξήθηκε κατά 40% μεταξύ του 1992 και του 2002

4 Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας  Θετική επίπτωση στην καινοτομία: ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση, διάχυση τεχνολογίας  Αρνητική επίπτωση στη διάχυση και στον ανταγωνισμό: εμποδίζεται η πρόσβαση σε βασική γνώση, δημιουργία προσωρινών μονοπωλίων

5 Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας "Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας" (Ο.Β.Ι.)  Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ)  Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ)  Δίπλωμα Τροποποίησης (ΔΤ)

6 Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 Η έρευνα Από Ιανουάριο 1995 έως Δεκέμβριο 2004 Σύνολο τίτλων προστασίας 664

7 Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 Τίτλοι προστασίας

8 Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 Ταξινόμηση με βάση το τμήμα του κωδικού διεθνούς ταξινόμησης ( IPC) A.Είδη απαραίτητα για τον άνθρωπο B.Λειτουργίες και μεταφορές C.Χημεία, μεταλλουργία D.Κλωστοϋφαντουργία, χαρτικά E.Δομικές κατασκευές F.Μηχανολογία, φωτισμός, θέρμανση, όπλα, εκρηκτικά G.Φυσική H.Ηλεκτρισμός

9 Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 Ταξινόμηση των τίτλων με βάση τους δικαιούχους

10 Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 Ανάλυση των δικαιούχων

11 Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 Τα ερευνητικά κέντρα  ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ → 23 τίτλους προστασίας  Ι.Τ.Ε. Ίδρυμα τεχνολογίας και έρευνας → 13 διπλώματα ευρεσιτεχνίας  Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας ΕΙΧΗΜΥΘ → 9 διπλώματα ευρεσιτεχνίας

12 Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 Ανάλυση των επιχειρήσεων

13 Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 Κύρια δραστηριότητα επιχειρήσεων

14 Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 Η δραστηριότητα κατοχύρωσης τίτλων προστασίας των επιχειρήσεων ΕπιχείρησηΤίτλοι ΑΚΕΚ Α.Ε. 11 ΓΑΛΑΝΟΣ Α.Ε. 10 ΚΥΡ. ΑΔΑΜ&ΣΙΑ Ε.Ε. 9 ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε. 9 ΒΙΕΡΕΞ Α.Β.Ε. 8 ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. LAVIPHARM87 ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΙΑ DOMUS A.E.B.E. 7 COBRA ALUMINIUM SYSTEMS S.A. 7

15 Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 Η συσχέτιση της δραστηριότητας κατοχύρωσης τίτλων προστασίας με τη συνεργασία με ερευνητικούς φορείς  Από συνολικά 362 επιχειρήσεις οι 47 – 13%  Συντελεστής συσχέτισης 0,220 ΕπιχείρησηΤίτλοιΣυνεργασίες ΑΚΕΚ Α.Ε. 111 ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε. 97 ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. 869 LAVIPHARM A.E. 77 ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. 63

16 Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 Ανακεφαλαιώνοντας  Αύξηση τίτλων προστασίας  Τμήμα Α – Είδη απαραίτητα για τον άνθρωπο  ΜΜΕ – Μεταποιητικές βιομηχανίες  Μη συστηματική δραστηριότητα  Θετική συσχέτιση με συνεργατική δραστηριότητα  Επιβεβαίωση θεωρίας απορροφητικής ικανότητας

17 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ


Κατέβασμα ppt "Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ Π. Τσίγκρου,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google