Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας, Κέρκυρα Ηλεκτρονική Δημοσίευση Θέμα: Τεχνολογίες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας, Κέρκυρα Ηλεκτρονική Δημοσίευση Θέμα: Τεχνολογίες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας, Κέρκυρα Ηλεκτρονική Δημοσίευση Θέμα: Τεχνολογίες Ιστού. Ο ιστός σαν χώρος δημοσίευσης: XSLT Μελισσάς Μ. Ιούνιος 2006

2 2 XSLT. Τι είναι; XSLT XMLXHTML XMLXPath  Η XSLT είναι μια γλώσσα περιγραφής για την μετατροπή των εγγράφων μορφότυπου XML στον μορφότυπο XHTML ή σε άλλα έγγραφα του ιδίου τύπου (XML). Χρησιμοποιεί την γλώσσα XPath για την πλοήγησή της μέσα στους παραπάνω τύπους εγγράφων. Αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία ηλεκτρονικής δημοσίευσης του Ιστού (WWW)

3 3 H XSLT Περιληπτικά XSLT  Η XSLT προέρχεται απο τα αρχικά των λέξεων eXtensible Stylesheet Language Transformations eXtensible Stylesheet Language  Η XSLT αποτελεί το πιο σημαντικό κομμάτι της XSL ( eXtensible Stylesheet Language )  Η XSLT μετατρέπει ένα έγγραφο διατυπωμένο σε XML σε ένα άλλο έγγραφο XML  Η XSLT χρησιμοποιεί την XPath για την πλοήγησή της μέσα στα έγγραφα XML  Η XSLT αποτελεί πρόταση του W3C (recommendation) και πρότυπο του Ιστού και ταυτόχρονα ισχυρό εργαλείο ηλεκτρονικής δημοσίευσης σ’ αυτόν.

4 4 Το Συντακτικό της XSLT  Το ριζικό στοιχείο το οποίο ορίζει το έγγραφο σαν έγγραφο XSL stylesheet έχει την μορφή:  ή  Σημείωση: Οι δυό παραπάνω τρόποι διατύπωσης του ριζικού στοιχείου είναι ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΙ.  Ο σωστός τρόπος συντακτικής διατύπωσης ενός εγγράφου XSL stylesheet σύμφωνα με το W3C είναι:  <xsl:stylesheet version=“1.0” xmlns:xsl=“http://www.w3.org/1999/XSL/Transform”>http://www.w3.org/1999/XSL/Transform Δήλωση Ονοματοποθεσίας

5 5 H XSLT σε δράση! cdcatalog.xml  Θα μετατρέψουμε το παρακάτω XML έγγραφο με όνομα cdcatalog.xml σ’ ένα έγγραφο τύπου XHTML.  Το έγγραφο περιέχει την Μουσική Συλλογή διαφόρων καλλιτεχνών της ποπ μουσικής. Θα δούμε με τον τρόπο αυτό τις μεγάλες δυνατότητες ηλεκτρονικής δημοσίευσης της XSLT στον παγκόσμιο Ιστό Cdcatalog. xml Ηλεκτρονική Δημοσίευση XHTML XSLT

6 6 To «ακατέργαστο» έγγραφο XML  Το παρακάτω έγγραφο cdcatalog.xml περιέχει την μουσική συλλογή διαφόρων pop καλλιτεχνών: Empire Burlesque Bob Dylan USA Columbia 10.90 1985. Cdcatalog. xml

7 7 Δημιουργία του αρχείου XSL StyleSheet cdcatalog.xsl  Δημιουργούμε το αρχείο που περιέχει το στυλ μορφοποίησης δηλ. το αρχείο XSL Stylesheet (cdcatalog.xsl) με τη βοήθεια ενός προτύπου (οδηγού). <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> My CD Collection Title Artist XSLT Ριζικό στοιχείο Ονοματοποθεσία XSLT

8 8 Το στοιχείο  Το στοιχείο χρησιμοποιείται για να περιγράψει, να δημιουργήσει τα πρότυπα. match XPath  Το γνώρισμα match χρησιμοποιείται για να συσχετίσει ένα πρότυπο με ένα στοιχείο του εγγράφου XML. Το γνώρισμα match επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ορίσει ένα πρότυπο για ολόκληρο το έγγραφο XML. Η τιμή του γνωρίσματος match είναι μια έκφραση της XPath, π.χ η έκφραση match=”/” προσδιορίζει σαν κριτήριο επιλογής ολόκληρο το έγγραφο XML. … <xsl:stylesheet version=“1.0” xmlns:xsl=http://www.w3.org/...>http://www.w3.org/... …

9 9 Το στοιχείο  Το στοιχείο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός βρόγχου επανάληψης μέσα στην XSLT.  Έτσι το στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιλέξει κάθε στοιχείο του εγγράφου XML για ένα συγκεκριμένο σύνολο κόμβων. … …

10 10 Το στοιχείο  Το στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή της τιμής ενός στοιχείου του εγγράφου XML και προσθήκη του στο σενάριο εξόδου του τροποποιημένου αρχείου select  Η τιμή του γνωρίσματος select είναι μια έκφραση της Xpath. Η έκφραση XPath χρησιμοποιείται όπως στην πλοήγηση ανάμεσα στα αρχεία ενός συστήματος, ενώ το σύμβολο (/) επιλέγει υποκαταλόγους. … …

11 11 Ηλεκτρονική Δημοσίευση! (1/2)  Για την Ηλεκτρονική Δημοσίευση του αρχείου cdcatalog.xml συνδέουμε το αρχείο αυτό με το αρχείο cdcatalog.xsl  Η εντολή που πραγματοποιεί τη σύνδεση αυτή είναι:  Ηλεκτρονική Δημοσίευση XSLT

12 12 Ηλεκτρονική Δημοσίευση (2/2) cdcatalog.xml  Το αρχείο cdcatalog.xml διαμορφώνεται πλέον ως εξής: Empire Burlesque Bob Dylan USA Columbia 10.90 1985. XSLT Ηλεκτρονική Δημοσίευση

13 13 Το αποτέλεσμα!

14 14 XSLT Browsers  Ο Firefox 1.2 έχει υποστήριξη για την XML και XSLT καθώς και για τα CSS.  O Mozilla 1.7.8 έχει υποστήριξη για την ανάδειξη XML εγγράφων αλλά και για τα CSS. Επίσης ο Mozilla υποστηρίζει μερικώς τις ονοματοποθεσίες (namespaces). Ο Mozilla είναι διαθέσιμος και με XSLT υποστήριξη.  Ο Netscape 8 βασίζεται στη μηχανή του Mozilla και υποστηρίζει με το ίδιο ακριβώς τρόπο την XML και XSLT.  Ο Opera υποστηρίζει την XML και τα CSS.  O Internet Explorer v6.0 έχει πλήρη υποστήριξη XML, συμπεριλαμβανομένων των ονοματοποθεσιών, CSS και XSLT v1.0. O XML διερμηνέας βασίζεται στην XSLT v1.0 και στο XPath v1.0 όπως αυτές έχουν προταθεί απο το W3C.  Ο Internet Explorer v5.0 δεν είναι συμβατός με την προτυποποίση της XSL όπως αυτή προτάθη­κε απο το W3C. Προκειμένου λοιπόν να έχουμε υποστήριξη στις τεχνολογίες XSL, XSLT κτλ θα πρέπει να προβούμε σε αναβάθμιση του προγράμματος πλοήγησης στην έκδοση v6.0.

15 15 ΤΕΛΟΣ  Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "1 Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας, Κέρκυρα Ηλεκτρονική Δημοσίευση Θέμα: Τεχνολογίες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google