Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκδήλωση «Μεταπτυχιακά και Υποτροφίες: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Διεθνές Πανεπιστήμιο» Μιχαηλίδης Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκδήλωση «Μεταπτυχιακά και Υποτροφίες: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Διεθνές Πανεπιστήμιο» Μιχαηλίδης Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκδήλωση «Μεταπτυχιακά και Υποτροφίες: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Διεθνές Πανεπιστήμιο» Μιχαηλίδης Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013, 12:30 – 14:45, Αμφιθέατρο ΙΙ, Κτίριο ΚΕΔΕΑ

2 Α ΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ ιατμηματικό Π ρόγραμμα Μ εταπτυχιακών Σ πουδών Διεργασίες & Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών πληροφορίες: email: dtpy@eng.auth.gr http:// dtpy.web.auth.gr Τηλ. 2310-995919 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε Για απόφοιτους ή τελειόφοιτους πολυτεχνικών και θετικών σχολών Διάρκεια 3 εξάμηνα Έναρξη Οκτώβριος 2012 Συμμετέχουν τα Τμήματα: Μηχανολόγων Μηχ., Χημικών Μηχ., Ηλεκτρολόγων Μηχ., Γενικό της Πολυτεχνικής και Χημείας της Σ.Θ.Ε

3 Σκοπός του προγράμματος είναι η συστηματική εκπαίδευση νέων επιστημόνων στις τεχνολογίες προηγμένων υλικών. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα αποσκοπεί: να εξασφαλίσει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια, γνώσεις, μεθόδους, δεξιότητες και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση, προσωπική βελτίωση και ανάπτυξη καινοτομικού πνεύματος να δημιουργήσει ειδικευμένους επιστήμονες - ερευνητές, οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας και της επιστήμης των προηγμένων υλικών με τελικό σκοπό: τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην Ελληνική Βιομηχανία, και την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Βιομηχανίας και Ερευνητικών Κέντρων σε μηχανικούς και ερευνητές στη γνωστική περιοχή των προηγμένων υλικών. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων Θετικών Επιστημών) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι Τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου από θετικές ή τεχνολογικές κατευθύνσεις. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: Διεργασίες & Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών

4 Σύντομο ιστορικό: 1 ος κύκλος σπουδών (2.1999 - 7.2000): Εισήχθησαν 26 φοιτητές, αποφοίτησαν 22 2 ος κύκλος σπουδών (3.2001 - 3.2003): Εισήχθησαν 23 φοιτητές, αποφοίτησαν 17 3 ος κύκλος σπουδών (10.2002 - 6.2004): Εισήχθησαν 29 φοιτητές, αποφοίτησαν 21 4 ος κύκλος σπουδών (10.2004 - 6.2006): Εισήχθησαν 27 φοιτητές, αποφοίτησαν 25 5 ος κύκλος σπουδών (10.2006 - 6.2008): Εισήχθησαν 26 φοιτητές, αποφοίτησαν 24 6 ος κύκλος σπουδών (10.2008 - 6.2010): Εισήχθησαν 20 φοιτητές, αποφοίτησαν 17 7 ος κύκλος σπουδών (10.2010 - 10.2012): Εισήχθησαν 20 φοιτητές, αποφοίτησαν 18 8 ος κύκλος σπουδών (10.2012 -...): Εισήχθησαν 20 φοιτητές, αποφοίτησαν.. 9 ος κύκλος σπουδών (10.2014 -...): Αιτήσεις: Μάιος 2014 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: Διεργασίες & Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών

5 Στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα συμμετέχουν τα ακόλουθα τμήματα του ΑΠΘ: Από την Πολυτεχνική Σχολή: - Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (http://www.meng.auth.gr) - Τμήμα Χημικών Μηχανικών (http://cheng.auth.gr) - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (http://www.ee.auth.gr) - Γενικό Τμήμα (http://www.auth.gr/gen/) Από τη Σχολή Θετικών Επιστημών: - Τμήμα Χημείας (http://www.chem.auth.gr)http://www.meng.auth.grhttp://cheng.auth.grhttp://www.ee.auth.grhttp://www.auth.gr/gen/http://www.chem.auth.gr Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: Διεργασίες & Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών

6 A' Eξάμηνο (Υποχρεωτικά μαθήματα) 4 διδ. Μονάδες / μάθημα B' Eξάμηνο (Μαθήματα επιλογής, 4 min) 4 διδ. Μονάδες / μάθημα Μάθημα Δομή Υλικών Ιδιότητες των Υλικών Μέθοδοι Μελέτης & Χαρακτηρισμού των Υλικών Διεργασίες Παραγωγής Υλικών Ερευνητική Μεθοδολογία (Σεμινάρια) Μάθημα Θερμοδυναμική και Κινητική των Υλικών Πολυμερικά Υλικά Ηλεκτρονικά Υλικά - Μαγνητικά Υλικά Μηχανική Επιφανειών Μηχανικές Ιδιότητες και Αντοχή Υλικών Σύνθετα Υλικά Μεταλλικής Μήτρας Αισθητήρες Κεραμικά και Ύαλοι Βιοϋλικά Γ' Eξάμηνο: Διπλωματική Εργασία (14 Διδ. Μονάδες) Σύνολο: 50 Διδ. Μονάδες Τύπος διδασκαλίας: Θεωρία, Ασκήσεις, Εργαστήρια + Εργασίες

7 Α ΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ ιατμηματικό Π ρόγραμμα Μ εταπτυχιακών Σ πουδών Διεργασίες & Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών πληροφορίες: email: dtpy@eng.auth.gr h ttp:// dtpy.web.auth.gr Τηλ. 2310-995919 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε Για απόφοιτους ή τελειόφοιτους πολυτεχνικών και θετικών σχολών Διάρκεια: 3 εξάμηνα Έναρξη: Οκτώβριος 2014 Αιτήσεις: Μάιος 2014 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!!! Σας περιμένουμε… Ευχαριστώ για την προσοχή σας!!! Σας περιμένουμε… Συμμετέχουν τα Τμήματα: Μηχανολόγων Μηχ., Χημικών Μηχ., Ηλεκτρολόγων Μηχ., Γενικό της Πολυτεχνικής και Χημείας της Σ.Θ.Ε


Κατέβασμα ppt "Εκδήλωση «Μεταπτυχιακά και Υποτροφίες: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Διεθνές Πανεπιστήμιο» Μιχαηλίδης Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google