Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πώς φθάσαμε εδώ…; ΜΑΣΟΥΡΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πώς φθάσαμε εδώ…; ΜΑΣΟΥΡΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πώς φθάσαμε εδώ…; ΜΑΣΟΥΡΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ Πώς φθάσαμε εδώ…; ΜΑΣΟΥΡΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

2 Η εκπαίδευση των ενηλίκων είναι προαιρετική και σκόπιμη.
Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν προαιρετικά τις περισσότερες φορές. Έρχονται στα προγράμματα με κάποια επιδίωξη. Άρα Πρέπει να υπάρχει προσέλκυση ατόμων από τον εκπαιδευτικό φορέα και τον εκπαιδευτή Υπάρχει συναλλαγή ανάμεσα στον εκπαιδευτικό φορέα / εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο.

3 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ Πώς φθάσαμε εδώ...
Με τη συμφωνία να μάθουμε μαζί. Η εκπαίδευση των ενηλίκων είναι προαιρετική και σκόπιμη. Συμβόλαιο μάθησης. Οι πληροφορίες που παρέχονται. Η δημοσιότητα « εναντίον » του μαθησιακού συμβολαίου. Βιβλία και θετικά σχόλια. Η διαμόρφωση του συμβολαίου. Οι περιορισμοί του εκπαιδευτή. Τα μέρη του συμβολαίου. Ερμηνείες και παρερμηνείες. Το χρονοδιάγραμμα της μάθησης.

4 Με τη συμφωνία να μάθουμε μαζί
Με τη συμφωνία να μάθουμε μαζί. Η εκπαίδευση των ενηλίκων : ένας άλλος κόσμος Υπάρχουν 3 κύριοι τομείς εκπαίδευσης. Ο τυπικός - προγράμματα που οργανώνονται από θεσμοθετημένους ή μη φορείς που συνθέτουν το εκπαιδευτικό σύστημα. Ο “κατά συνθήκη τυπικός”- προγράμματα που οργανώνονται από επίσημους φορείς εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος. Ο μη τυπικός - εκπαιδευτικές δραστηριότητες που οργανώνονται από εθελοντικούς φορείς και άτυπες ομάδες.

5 Πίσω απ’ τις μορφές εκπαίδευσης υπάρχουν διάφορες ιδεολογίες όπως :
Οι σκοποί των προγραμμάτων. Η συμμετοχή ή μη των εκπαιδευομένων στη διεργασία του σχεδιασμού.

6 Συμβόλαιο Μάθησης Μερικοί εκπαιδευτικοί φορείς και εκπαιδευτές θεωρούν ότι το κύριο έργο τους αφορά τη μετάδοση δεξιοτήτων ή γνώσεων προς τους εκπαιδευόμενους. Άλλοι θεωρούν ότι σκοπός τους είναι η ανάπτυξη της επίγνωσης, της αντίληψης και της κατανόησης και εμπλέκουν τους σπουδαστές τους σε συζήτηση και πρακτικές ασκήσεις. Υπάρχουν και αυτοί που βλέπουν μέσα από ευρύτερο πρίσμα την αποστολή τους και θεωρούν ότι αυτή αφορά τη διαμόρφωση στάσεων και, μέσα από αυτή, συμπεριφορών. Ακόμα υπάρχουν και εκείνοι που αντιλαμβάνονται το ρόλο τους ως λιγότερο καθοδηγητικό.

7 ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ
Ένδειξη του θέματος ( τίτλος προγράμματος ). Μορφή ( συχνότητα και διάρκεια συναντήσεων ). Χώρο. Χρόνο. Το ίδρυμα ή τον οργανισμό που παρέχει το πρόγραμμα.

8 Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ « ΕΝΑΝΤΙΟΝ » ΤΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ « ΕΝΑΝΤΙΟΝ » ΤΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Όλα τα παραπάνω πρέπει να αναφέρονται στην διαφήμιση του κάθε προγράμματος για να πεισθούν οι αναγνώστες για τη συμμετοχή τους. Συνήθως οι πληροφορίες που παρέχονται είναι περιορισμένες , ανεπαρκείς και αναφέρονται κυρίως στη φήμη του προγράμματος.

9 ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Βιβλία - αναγνώστες. Ανάμεσα τους υπάρχει μια σχέση συναλλαγής. Ο αναγνώστης επιλέγει αν θα διαβάσει ένα βιβλίο και επίσης ποια κεφάλαιά του. Κάθε βιβλίο έχει τίτλο, όνομα συγγραφέα και περίληψη. Έτσι και στην εκπαίδευση ενηλίκων τα αντίστοιχα προγράμματα πρέπει να έχουν τίτλο, μορφή, όνομα επιβλέποντα και κόστος.

10 Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Εμπλέκονται ενεργά 3 παράγοντες. Ο οργανωτής. Ο εκπαιδευτής. Ο εκπαιδευτής και οι συμμετέχοντες.

11 ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ
Το πλαίσιο στο οποίο θα διδάξει. Ο οργανωτής. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος. Η συχνότητα. Η διάρκεια κάθε συνάντησης και ο χώρος. Η άποψή του για τους εκπαιδευόμενους.

12 ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Πολλές φορές προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων χρησιμοποιούν εντυπωσιακά κείμενα για να πείσουν τους εκπαιδευόμενους να συμμετάσχουν, χωρίς όμως να παρέχουν απαραίτητες πληροφορίες όπως : το επίπεδο δέσμευσης, εμπειρίας ή ικανότητας που απαιτεί το πρόγραμμα.

13 Άλλοτε πάλι οι πιθανοί εκπαιδευόμενοι ερμηνεύουν ενεργά αυτό που διαβάζουν και βγάζουν ανάλογα συμπεράσματα. Μπορούν από τον τίτλο και τη γλώσσα ενός προγράμματος να καταλάβουν αν απευθύνεται σ’ αυτούς, όμως κάποιες φορές έχουν σταθερές αντιλήψεις, όπως, ότι τα προγράμματα που οργανώνονται από τα εκπαιδευτικά κέντρα, έχουν πιο καθοδηγητικό χαρακτήρα απ’ αυτά που οργανώνονται από εθελοντικούς οργανισμούς.

14 ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
Πολλές φορές οι οργανωτές ενός προγράμματος δεν το έχουν διατυπώσει με σαφή τρόπο με αποτέλεσμα να υπάρχουν παρερμηνείες. Συγχρόνως οι παραδοχές που έχουν οι 3 ενεργοί εταίροι στη δημιουργία προγράμματος δεν ταυτίζονται. Ο διοργανωτής έχει παραδοχές σχετικά με : το θέμα, το σκοπό του προγράμματος, τους συμμετέχοντες και τον εκπαιδευτή. Ο εκπαιδευτής έχει παραδοχές σχετικά με : αυτά που θέλει ο εκπαιδευτικός φορέας και αυτά που μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευόμενοι. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν παραδοχές σχετικά με : τη διεργασία της κοινοποίησης του προγράμματος.

15 ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι πρέπει να συζητήσουν μαζί το σκοπό του προγράμματος και τις προσδοκίες που έχουν για να βγάλουν από κοινού κάποια συμπεράσματα.


Κατέβασμα ppt "Πώς φθάσαμε εδώ…; ΜΑΣΟΥΡΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google