Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα

2 ΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σύνδεση περιβάλλοντος και εκπαίδευσης
1913…καθιερώνεται με νόμο η σύνδεση περιβάλλοντος και εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο μέσω του μαθήματος της Πατριδογνωσίας. Το μάθημα αυτό διδάχθηκε επί εβδομήντα χρόνια στο ελληνικό σχολείο και είχε ως αντικείμενο μελέτης το άμεσο γεωφυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού, τη φύση και τη ζωή σ’ αυτό, τη θρησκευτική και την εθνική ζωή, την ιστορία τα ήθη και τα έθιμα, την οικονομική ζωή και το λαϊκό πολιτισμό. Το περιεχόμενό του ήταν περιγραφικό και στατικό και πρόσφερε εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, χωρίς να προωθεί τη δυνατότητα της κριτικής άποψης.

3 1977….τα πρώτα βήματα της ΠΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μέχρι την πλήρη ένταξή της ακολούθησαν οι εξής φάσεις εξέλιξης: , ιδρύεται τμήμα στο ΥΠΕΠΘ για προώθηση της ΠΕ 1990 έως σήμερα 1991…. Η ΠΕ αποτελεί επίσημα μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος των ελληνικών σχολείων (Ν. 1892/ ) Σήμερα υπάρχουν 17 τμήματα πανεπιστημίων στην Ελλάδα που έχουν μαθήματα σε προπτυχιακό επίπεδο σχετικά με την περιβαλλοντική εκπαίδευση

4 Θεσμικό Πλαίσιο Ν. 1566/85 για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο πρώτο του άρθρο αναφέρει ότι ένας από τους σκοπούς του σχολείου είναι «να υποβοηθήσει τους μαθητές ώστε να εμπνέονται από αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση...".

5 Θεσμικό Πλαίσιο N 1892/31-7-90 (ΦΕΚ 101, τ. Α΄):
Θεσμοθέτησε της ΠΕ την οποία αναγνώρισε ως τμήμα των αναλυτικών προγραμμάτων των σχολείων. Δημιούργησε το θεσμό του Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε όλες τις Νομαρχίες της χώρας. Δημιούργησε το νομικό πλαίσιο για την ίδρυση Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ).

6 Διοικητική Οργάνωση της ΠΕ στην Ελλάδα
Χαρακτηριστικά ακολουθεί το σύστημα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που στο σύνολό του σχεδόν είναι συγκεντρωτικό Η δομή του εκπαιδευτικού συστήματος είναι ιεραρχική, πυραμοειδής και απρόσωπη (γραφειοκρατική)

7 Διοικητική Οργάνωση της ΠΕ στην Ελλάδα
Σε επίπεδο Υπουργείου Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ), το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Β΄ της Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (ΣΕΠΕΔ) του ΥΠ.Ε.Π.Θ, που κι αυτό με τη σειρά του υπάγεται στον Ενιαίο Τομέα Θεμάτων Σπουδών Επιμόρφωσης και Καινοτομιών

8 Διοικητική Οργάνωση της ΠΕ στην Ελλάδα
Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: συνεργάζεται με κυβερνητικούς και μη φορείς της χώρας, προωθεί διεθνείς συνεργασίες, διατηρεί βάση δεδομένων και αρχείο με τις δράσεις της ΠΕ, υποστηρίζει τη διοργάνωση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων και συνεδρίων, εγκρίνει τις συμμετοχές εκπαιδευτικών σε αυτά και επικοινωνεί με όλες τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) της χώρας σε θέματα αρμοδιότητας του.

9 Διοικητική Οργάνωση της ΠΕ στην Ελλάδα
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Υπάγονται απ’ ευθείας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, υπάγονται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) και οι Σχολικοί Σύμβουλοι. Οι Υπεύθυνοι ΠΕ υπάγονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

10 Διοικητική Οργάνωση της ΠΕ στην Ελλάδα
Με την εφαρμογή του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών η ΠΕ και θέματα που αφορούν το περιβάλλον, περιλαμβάνονται στη θεματική του Προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης, δημιουργικών και διαθεματικών δραστηριοτήτων Την ευθύνη για την ευέλικτη ζώνη έχει το ΥΠΕΠΘ και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Οι εγκύκλιοι, υπουργικές αποφάσεις που αφορούν το περιβάλλον ή την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα πλαίσια του Δ.Ε.Ε.Π.Σ και της Ευέλικτης Ζώνης προωθούνται δια του ΥΠΕΠΘ στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και από εκεί στις σχολικές μονάδες χωρίς να εμπλέκονται οι Υπεύθυνοι ΠΕ.

11 Διοικητική Οργάνωση της ΠΕ στην Ελλάδα
Συμπερασματικά ο εκπαιδευτικός που αποτελεί την κατώτερη βαθμίδα της σχολικής ιεραρχίας να λαμβάνει οδηγίες και κατευθύνσεις από διαφορετικές πηγές, με επακόλουθο τη δυσλειτουργία της ΠΕ

12 Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας αποσπάται, ως Υπεύθυνος ΠΕ, για τέσσερα έτη, ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει οργανική θέση στη Διεύθυνση αυτή. Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, αποσπώνται, ως Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης δύο εκπαιδευτικοί.

13 Καθήκοντα Υπεύθυνων ΠΕ σε σχέση με τα προγράμματα και τους Εκπαιδευτικούς
Ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και τους Διευθυντές σχολικών μονάδων για τις δυνατότητες υλοποίησης προγραμμάτων ΠΕ Εξηγούν τις προδιαγραφές περιεχομένου, δομής και οργάνωσης ενός σχολικού προγράμματος ΠΕ και βοηθούν τους εκπαιδευτικούς στη σύνταξη δελτίων προγραμμάτων προς έγκριση από την επιτροπή σχολικών δραστηριοτήτων της οικείας Δ/νσης.

14 Καθήκοντα Υπεύθυνων ΠΕ σε σχέση με τα προγράμματα και τους Εκπαιδευτικούς
Δίνουν οδηγίες για τις παιδαγωγικές και οργανωτικές πτυχές των προγραμμάτων ΠΕ και ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς για τις δυνατότητες συνεργασιών με τα ΚΠΕ της Περιφερειακής Δ/νσης στην οποία ανήκουν όπως και σε άλλα ΚΠΕ της χώρας. Επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες και παρακολουθούν την πορεία των προγραμμάτων των σχολείων σε συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς και τις μαθητικές ομάδες δύο τουλάχιστον φορές για κάθε σχολικό πρόγραμμα.

15 Καθήκοντα Υπεύθυνων ΠΕ σε σχέση με τα προγράμματα και τους Εκπαιδευτικούς
Οργανώνουν συναντήσεις ομάδων εκπαιδευτικών προκειμένου να συμβάλλουν στην επίλυση παιδαγωγικών, οργανωτικών και άλλων ζητημάτων των προγραμμάτων τους και να υποστηρίξουν την προσπάθειά τους. Φροντίζουν επίσης για την ορθολογική και ρεαλιστική κατανομή των χρηματοδοτήσεων των σχολικών προγραμμάτων αξιολογώντας τις πραγματικές ανάγκες υλοποίησής των.

16 Καθήκοντα Υπεύθυνων ΠΕ σε σχέση με τα προγράμματα και τους Εκπαιδευτικούς
Διοργανώνουν εκδήλωση παρουσιάσεων εργασιών σχολικών προγραμμάτων για όλα τα σχολεία της Δ/νσης ή αντίστοιχες εκδηλώσεις για τα σχολεία κάθε Γραφείου. Εκπαιδευτικά πακέτα

17 Καθήκοντα Υπευθύνων ΠΕ σε Σχέση με τα ΚΠΕ
Συνεργάζονται με τα ΚΠΕ στην εμβέλεια των οποίων ανήκουν ώστε να προωθηθούν με κάθε τρόπο 1) τα εκπαιδευτικά προγράμματα των σχολείων 2) τα επιμορφωτικά σεμινάρια των εκπαιδευτικών 3) τα θεματικά δίκτυα 4) η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 5) οι τοπικές και διεθνείς συνεργασίες και 6) η έρευνα. Προωθούν τις επισκέψεις των περιβαλλοντικών ομάδων των σχολείων στα ΚΠΕ.

18 Καθήκοντα Υπευθύνων ΠΕ σε Σχέση με τα ΚΠΕ
Επιλέγουν τους εκπαιδευτικούς που θα παρακολουθήσουν τα σεμινάρια που προκηρύσσουν τα ΚΠΕ, στην εμβέλεια των οποίων ανήκουν τα σχολεία της Διεύθυνσής του. Συνεργάζονται με τα ΚΠΕ για την οργάνωση των θεματικών δικτύων και την ένταξη σε αυτά σχολικών περιβαλλοντικών ομάδων και εκπαιδευτικών.

19 Καθήκοντα Υπευθύνων ΠΕ σε Σχέση με τα ΚΠΕ
Συμμετέχουν στις συντονιστικές συναντήσεις εργασίας που οργανώνει το ΚΠΕ, προκειμένου να διαμορφωθεί ή να βελτιωθεί το πρόγραμμα συνεργασιών ΚΠΕ και Υπευθύνων ΠΕ Δ/νσεων. Υποβάλλουν προγραμματισμό συνεργασιών με τα ΚΠΕ μέχρι τις 20 Οκτωβρίου στην Περιφερειακή Διεύθυνση, στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΠΘ και στο Συντονιστικό όργανο των ΚΠΕ.

20 Καθήκοντα Υπεύθυνων ΠΕ σε Σχέση με το ΥΠΕΠΘ
Οι Υπεύθυνοι ΠΕ υποβάλλουν μέχρι τις 10 Ιουλίου κάθε έτους απολογισμό όλων των δράσεών τους στο ΥΠ.Ε.Π.Θ.

21 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

22 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Το American Association of Museums δίνει έναν ορισμό σύμφωνα με τον οποίο Κέντρο της Φύσης (Nature Center) είναι «ένα οργανωμένο και μόνιμα μη-κερδοσκοπικό ίδρυμα το οποίο έχει κυρίως εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς και πολιτιστικούς σκοπούς με επαγγελματικό προσωπικό και ανοιχτό στο κοινό σε τακτά διαστήματα. Το Κέντρο της Φύσης διαχειρίζεται και διερμηνεύει την περιοχή του, τα ενδημικά φυτά και ζώα και διευκολύνει την προώθηση της κατανόησης της φύσης και των φυσικών διεργασιών. Διεξάγει προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το κοινό συχνά.»

23 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
O θεσμός των ΚΠΕ είναι άμεσα συνδεδεμένος με το περιβαλλοντικό κίνημα και θεωρείται σήμερα διεθνώς ως ένας από τους κυριότερους φορείς της εκπαίδευσης έξω από το σχολείο Στη χώρα μας δεν υπάρχει παράδοση του θεσμού των ΚΠΕ, διότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα έμεινε ανεπηρέαστο από προοδευτικές κινήσεις, όπως η Εκπαίδευση έξω από το σχολείο και οι Περιβαλλοντικές Σπουδές που συνδέονται άμεσα με την ύπαρξη Περιβαλλοντικών Κέντρων σε άλλες χώρες

24 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Ο θεσμός των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ξεκινάει το 1993, με την ίδρυση του πρώτου κέντρου στην Κλειτορία, της επαρχίας Καλαβρύτων, του Νομού Αχαΐας. Μετά το μεγάλο ενδιαφέρον που εκδήλωσαν τα σχολεία για το ΚΠΕ της Κλειτορίας το ΥΠ.Ε.Π.Θ ενέταξε στο σχεδιασμό του την ίδρυση κι άλλων ΚΠΕ.

25 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Βασικά κριτήρια για την ίδρυση ΚΠΕ Η κατανομή του μαθητικού πληθυσμού. Το ενδιαφέρον για την ουσιαστική στήριξή τους από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η αξιοποίηση υπαρχόντων υποδομών.

26 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Τα ΚΠΕ διακρίνονται σε αστικού τύπου, που έχουν γίνει σε πόλεις με τη συνεργασία των Ο.Τ.Α. και σε περιφερειακού τύπου, που είναι εγκατεστημένα σε Μαθητικές Εστίες του Ε.Ι.Ν.

27 Τα ΚΠΕ στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Καστοριά Θ. Ζιάκα
Μελίτη Βελβεντού ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Παρανέστι Σουφλί

28 Τα ΚΠΕ στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αν. Όλυμπος Αρναία
Βερτίσκος Έδεσσα Ελευθέριο-Κορδελιό Νάουσα Πορόϊα Σερρών

29 Τα ΚΠΕ στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άραχθος Άρτας Κόνιτσα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρινίτσα Μουζάκι Κίσσαβου – Μαυροβουνίου

30 Τα ΚΠΕ στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Άμφισσα Στυλίδα Υπάτη
Καρπενήσι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αργυρούπολη Δραπετσώνα Λαυρίου

31 Τα ΚΠΕ στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Λιθακιά Ζακύνθου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ακράτα Θέρμο Κλειτορία Κρέστενα

32 Τα ΚΠΕ στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη Δραπετσώνα Λαυρίου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αργυρούπολη Δραπετσώνα Λαυρίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καλαμάτα Νέα Κίου Αργολίδας Μολάων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ευεργέτουλας Λέσβου Ομηρούπολη Χίου

33 Τα ΚΠΕ στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Κόρθι Άνδρου Πεταλούδες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρχάνες Ηρακλείου Βάμος Χανίων Νεάπολη Λασιθίου Ανωγείων Ρεθύμνης

34 Αδυναμίες στη λειτουργία των ΚΠΕ
Α. Πρακτικές Κτηριακή υποδομή Χρηματοδότηση

35 Αδυναμίες στη λειτουργία των ΚΠΕ
Β. Ουσιαστικές Η μη ουσιαστική προώθηση στόχων της ΠΕ που έχουν σχέση με δράση και ανάπτυξη περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς Το γεγονός ότι τα προγράμματα που υλοποιούνται στα ΚΠΕ είναι πολύ περιορισμένα χρονικά

36 Αδυναμίες στη λειτουργία των ΚΠΕ
Η μη διεπιστημονική προσέγγιση. Στην Ελλάδα τα ΚΠΕ στελεχώνονται με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν λάβει κάποια κατάρτιση σε θέματα περιβάλλοντος. Η πληθώρα του εκπαιδευτικού υλικού που έχει παραχθεί από τα ΚΠΕ δεν έχει αξιοποιηθεί και αξιολογηθεί σωστά.

37 Αδυναμίες στη λειτουργία των ΚΠΕ
Περιορισμός της έννοιας του περιβάλλοντος στο φυσικό. Τα ΚΠΕ βρίσκονται σε περιοχές φυσικού κάλους Οι περιορισμένες δυνατότητες λόγω της απόστασης . Το ΥΠ.Ε.Π.Θ θεωρεί ότι το πρόβλημα θα λυθεί με τη δημιουργία περισσοτέρων ΚΠΕ, αλλά ο οικονομικός περιορισμός αποτελεί σημαντικότατο εμπόδιο.

38 Αδυναμίες στη λειτουργία των ΚΠΕ
Η μη σύνδεση, τις περισσότερες φορές, του προγράμματος που παρακολουθούν οι μαθητές στο ΚΠΕ με την εργασία που έχει προηγηθεί στο σχολείο Υπάρχει ανάγκη για μία σε βάθος αξιολόγηση των προγραμμάτων ΠΕ.

39 Αδυναμίες στη λειτουργία των ΚΠΕ
Η περαιτέρω περιθωριοποίηση της ΠΕ από το σχολικό πρόγραμμα και η υποβάθμιση της. Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μπορεί να υποκαταστήσουν την ενσωμάτωση της ΠΕ στα σχολεία, περιορίζοντας την ΠΕ σε απλή σχολική εκδρομή και όχι σαν μια προσπάθεια ανάπτυξης της περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς στους μαθητές.

40 Διοίκηση και Οργάνωση των ΚΠΕ
Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) είναι αποκεντρωμένες περιφερειακές υπηρεσίες του Υ.Π.Ε.Π.Θ. Υπάγονται στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ενώ τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία, τους στόχους, τις δράσεις, τα προγράμματα, τις συνεργασίες, τη στελέχωσή, την οικονομική διαχείρισή τους κλπ ρυθμίζονται με Υπουργικές Αποφάσεις, με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα και με εγκυκλίους του Ειδικού Γραμματέα Σπουδών, Επιμόρφωσης και Καινοτομιών και της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

41 Διοίκηση και Οργάνωση των ΚΠΕ
Με το διοικητικό έργο του ΚΠΕ είναι επιφορτισμένοι ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ και ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος. Επιπλέον ασχολούνται με την οργάνωση της λειτουργίας του Κέντρου, τη φροντίδα για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του, τη διεκπεραίωση των οικονομικής φύσεως θεμάτων, την επικοινωνία και τις συνεργασίες με υπηρεσιακούς και άλλους κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς.

42 Διοίκηση και Οργάνωση των ΚΠΕ
Με το Παιδαγωγικό έργο ασχολείται η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ, η οποία αποτελείται από τον Υπεύθυνο του ΚΠΕ, τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο και τα μέλη. στην παιδαγωγική ομάδα κάθε ΚΠΕ θεωρούνται απαραίτητες ειδικότητες οι εξής: βιολόγος, φιλόλογος και δάσκαλος. Την πρώτη τετραετία της λειτουργίας του κάθε ΚΠΕ η παιδαγωγική ομάδα αριθμεί 5 άτομα (3 της Β/θμιας) τα οποία μπορούν να γίνουν 7 (4 της Β/θμιας) στη δεύτερη τετραετία και 9 (5 της Β/θμιας ) στην τρίτη.

43 Οι Στόχοι των ΚΠΕ Ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα περιβαλλοντικής προβληματικής ώστε να αναπτυχθούν οι υπεύθυνες στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφοράς, που θα συμβάλλουν στην προστασία της οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητας της ζωής στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Υλοποίηση προγραμμάτων ΠΕ διάρκειας μιας (1) έως έξι (6) ημερών για τα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, που τα επισκέπτονται, αλλά και προγραμμάτων άτυπης, εξωσχολικής, ΠΕ.

44 Οι Στόχοι των ΚΠΕ Στήριξη των προγραμμάτων ΠΕ των σχολείων της περιφέρειας τους σε συνεργασία με τους υπεύθυνους ΠΕ των νομών. Παραγωγή εκπαιδευτικού, ενημερωτικού υλικού (έντυπου, οπτικοακουστικού κ.α.), και πιλοτικών προγραμμάτων οδηγών για τα σχολεία.

45 Οι Στόχοι των ΚΠΕ Οργάνωση και πραγματοποίηση επιμορφωτικών συναντήσεων εκπαιδευτικών και κατάρτισης ενηλίκων στην ΠΕ σε συνεργασία με άλλους κυβερνητικούς, ή μη κυβερνητικούς φορείς. Η συνεργασία με κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς επεκτείνεται πέραν της επιμόρφωσης, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, εφόσον συμβάλλει στους στόχους του ΚΠΕ.

46 Οι Στόχοι των ΚΠΕ Σύνδεση με τα επιστημονικά ιδρύματα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, με ταυτόχρονη λειτουργία τράπεζας πληροφοριών, με σκοπό την επιστημονική ενημέρωση, έρευνα και τεκμηρίωση, αλλά και την συνεργασία για παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Προώθηση της έρευνας στο χώρο της ΠΕ.

47 Οι δράσεις των ΚΠΕ Σχεδιασμός και υλοποίηση μονοήμερων και ολιγοήμερων (3-6 ήμέρες) προγραμμάτων ΠΕ για τους μαθητές που τα επισκέπτονται Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, η οποία καθορίζεται από το ΥΠΕΠΘ και η οποία έχει διάρκεια 3-5 ημέρες δηλαδή ώρες. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού

48 Οι δράσεις των ΚΠΕ Οργάνωση και υποστήριξη τοπικών, περιφερειακών εθνικών και διεθνών θεματικών δικτύων. Ανάπτυξη τοπικών εθνικών και διεθνών συνεργασιών. Αξιολόγηση.

49 Οργάνωση ΚΠΕ Το Σεπτέμβριο γίνεται η προετοιμασία και ο προγραμματισμός των δράσεων του ΚΠΕ. Τον Ιούνιο γίνεται ο απολογισμός των δράσεων και η ολοκλήρωση των τοπικών και διεθνών συνεργασιών, Το πρώτο 10ήμερο του Ιουλίου πραγματοποιείται η ετήσια συνάντηση απολογισμού, συντονισμού και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών όλων των ΚΠΕ. Η υποβολή του προγραμματισμού γίνεται μέχρι τις 20 Οκτωβρίου και η υποβολή του απολογισμού μέχρι τις 10 Ιουλίου κάθε σχολικού έτους.

50 Οργάνωση ΚΠΕ Σε κάθε ΚΠΕ τηρούνται φάκελοι, ανά κατηγορία δραστηριοτήτων, στους οποίους συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία που αφορούν στο σχεδιασμό, την προετοιμασία, το αντικείμενο, το περιεχόμενο, το πρόγραμμα, καθώς και σε αυτούς που εργάσθηκαν, στους χρήστες των υπηρεσιών, στις συνεργασίες, στην αξιολόγηση κλπ. Η υλοποίηση των υποχρεώσεων των εκπαιδευτικών κάθε ΚΠΕ, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του, βεβαιώνεται και συνυπογράφεται από τον Υπεύθυνο του ΚΠΕ και τον Αναπληρωτή του Με τον τρόπο αυτό, η διοίκηση διαμορφώνει εικόνα για τη λειτουργία του ΚΠΕ καθώς και για το έργο που έχει παραχθεί.

51 Οργάνωση ΚΠΕ Κάθε ΚΠΕ είναι υποχρεωμένο να προσφέρει, κατ’ ελάχιστο όριο το 70%, του χρόνου εργασίας του και παροχής υπηρεσιών του σε σχολεία και εκπαιδευτικούς της περιοχής εμβέλειάς του Κάθε ΚΠΕ οφείλει να διαθέτει το 65% του χρόνου λειτουργίας του στο σχεδιασμό, την προετοιμασία και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων, των θεματικών του δικτύων και της παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού. Το υπόλοιπο διατίθεται στην επιμόρφωση, τις τοπικές και διεθνείς συνεργασίες.

52 Θέματα Προσωπικού Κριτήρια επιλογής
Επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης και συγκρότησης Υπηρεσιακής κατάστασης και διδακτικής εμπειρίας Άσκησης διοικητικού και καθοδηγητικού ρόλου Αξιολογικών εκθέσεων Συγγραφικού και ερευνητικού έργου Συνεκτιμώμενα με τη διαδικασία της συνέντευξης

53 Η ΠΕ Τμήμα των Αναλυτικών Προγραμμάτων των Σχολείων

54 Το αναλυτικό πρόγραμμα
Το αναλυτικό πρόγραμμα (Α.Π) αποτελεί το εργαλείο του εκπαιδευτικού, την επαγγελματική του πυξίδα που του λέει τι να κάνει και πότε πρέπει να το κάνει Τα αναλυτικά προγράμματα εξαρτώνται από την παιδαγωγική φιλοσοφία των συντακτών του, την ιδεολογία τους, αλλά και από την ευρύτερη περιρρέουσα ή κυρίαρχη ιδεολογία Φροντίζουν για μια «προσχεδιασμένη» μάθηση και προϋποθέτουν την ύπαρξη του σχολείου.

55 Το αναλυτικό πρόγραμμα
H πολιτεία ή η κοινωνία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποφασίσουν και να καθορίσουν, τι θα πρέπει να διδάσκεται στο σχολείο. Μέσα από τα ΑΠ, οι μαθητές μαθαίνουν γνώσεις και δεξιότητες και διαμορφώνονται στάσεις και συμπεριφορές, που η πολιτεία και η κοινωνία θεωρούν απαραίτητες

56 Το αναλυτικό πρόγραμμα
Ανάλογα με τη φιλοσοφία που θεμελιώνει το Α.Π. διαμορφώνονται τα αντικείμενα της γνώσης, οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις και η αξιολόγηση προγραμμάτων και μαθητών. Συνεπώς, η προοπτική της ΠΕ εξαρτάται από τον τρόπο που αυτή οριοθετείται και υλοποιείται μέσα στα Α.Π.

57 Ο νόμος 1892/90 και η Υπουργική Απόφαση Γ1/308/3-4391
Ορίζουν ότι η ΠΕ αποτελεί τμήμα των προγραμμάτων των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με την Υπουργική Απόφαση Γ2/4867/92 παύει να θεωρείται τμήμα των ΑΠ, χαρακτηρίζεται δραστηριότητα και εντάσσεται στο ίδιο θεσμικό πλαίσιο, με την οργάνωση σχολικών βιβλιοθηκών, εκθέσεων ζωγραφικής, ή λέσχης φωτογραφίας, παρά το γεγονός ότι πρόκειται μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική διαδικασία που διαρκεί από δύο έως έξι μήνες

58 Λεκτική υποβάθμιση της ΠΕ που από τμήμα των αναλυτικών προγραμμάτων χαρακτηρίζεται δραστηριότητα
Οι δύο ώρες εβδομαδιαίως εντός ή εκτός του ωρολογίου προγράμματος που προβλέπει η Υ.Α Γ1/377/865/ να διατίθενται για την εφαρμογή της ΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και η υλοποίηση προγραμμάτων εκτός ωρολογίου προγράμματος (Γ2/4867/ ) για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην πράξη συναντούν πολλά ανυπέρβλητα εμπόδια

59 Στην πραγματικότητα Η ΠΕ αναπτύσσεται ως παράλληλη με το πρόγραμμα διεπιστημονική δραστηριότητα με προαιρετικό χαρακτήρα, χωρίς να είναι οργανικά ενταγμένη στα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η μη ύπαρξη καθορισμένου χρόνου στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου καθιστά την ΠΕ περιθωριακή δραστηριότητα. Αν και οι εγκύκλιοι του Υπουργείου προτείνουν κάποιες ρυθμίσεις, όπως την συμπλήρωση του εβδομαδιαίου προγράμματος με δύο ώρες, την χρησιμοποίηση δύο ωρών τη βδομάδα ή τεσσάρων ωρών το δεκαπενθήμερο εκτός εβδομαδιαίου προγράμματος.

60 Οι ρυθμίσεις αυτές πολλές φορές είναι άνευ σημασίας, διότι
σε πολλά σχολεία δεν υπάρχουν διαθέσιμες αίθουσες για τις δραστηριότητες που προτείνονται (αίθουσες πολλαπλών χρήσεων), εφόσον στο ίδιο σχολικό κτίριο λειτουργούν δύο σχολεία. στα σχολεία των επαρχιακών πόλεων οι μαθητές που διαμένουν στα κοντινά χωριά αποχωρούν αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων, άρα δεν μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες εκτός σχολικού ωραρίου. Ουσιαστικά η ΠΕ γίνεται τα Σαββατοκύριακα, κάποια απογεύματα ή συχνά στα διαλείμματα.

61 Οι αδυναμίες του θεσμικού πλαισίου και η έλλειψη οριοθέτησης της ΠΕ από την πλευρά της διοίκησης μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα έχουν σαν αποτέλεσμα να προστίθεται ακόμα μία αιτία αποφυγής υλοποίησης προγραμμάτων ΠΕ από τους εκπαιδευτικούς. Η θέση που κατέχει η ΠΕ στο πρόγραμμα του σχολείου αποδεικνύει τη μικρή βαρύτητα που της αποδίδει η πολιτεία για τη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών και ότι οι συντάκτες των αναλυτικών προγραμμάτων την αντιμετωπίζουν ως μία εκπαιδευτική διαδικασία χαμηλού κύρους.

62 Από το 2003 με την αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων στο νέο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) υπάρχουν τα παρακάτω Προγράμματα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων: Η Ευέλικτη Ζώνη Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η Αγωγή Υγείας Η Ολυμπιακή Παιδεία

63 Από τα προγράμματα αυτά μόνο η Ευέλικτη Ζώνη (Ε
Από τα προγράμματα αυτά μόνο η Ευέλικτη Ζώνη (Ε.Ζ) απέκτησε το δικό της χρόνο μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα, το οποίο αναμορφώθηκε εξασφαλίζοντας στον εκπαιδευτικό, το θεσμικό και χρονικό πλαίσιο να μελετηθούν θέματα που ενδιαφέρουν τους μαθητές, ακολουθώντας τρόπους, που δεν είναι εύκολο να εφαρμόσει το συμβατικό πρόγραμμα Ο χρόνος της ευέλικτης ζώνης και των καινοτόμων δράσεων ποικίλλει από 4 ώρες στις μικρές τάξεις μέχρι 2 ώρες στις δυο τελευταίες του Δημοτικού, και στις 2 ώρες την εβδομάδα στο Γυμνάσιο.

64 Πολλοί υποστηρίζουν ότι στη νέα αυτή καινοτομία της Ε
Πολλοί υποστηρίζουν ότι στη νέα αυτή καινοτομία της Ε.Ζ η ΠΕ μπορεί «επίσημα» να βρει το χρόνο της Όμως μελετώντας το επίσημο Πρόγραμμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων της Ε.Ζ διαπιστώνει κανείς ότι έστω και σαν όρος η ΠΕ δεν αναφέρεται πουθενά, παρά μόνο στις ενδεικτικές θεματικές περιοχές άντλησης θεμάτων, υποδεικνύονται τα θέματα φυσικού-κοινωνικού και τοπικού περιβάλλοντος μεταξύ άλλων 17 θεματικών περιοχών για την υλοποίηση διαθεματικών δραστηριοτήτων ή σχεδίων εργασίας.

65 ΕΖ και ΠΕ Απώτερος στόχος της ΕΖ είναι η παιδαγωγική και διδακτική αυτονόμηση των εκπαιδευτικών υπέρ της δραστηριοποίησης των μαθητών, η προαγωγή της συλλογικής προσπάθειας και η μείωση του γνωσιοκεντρικού χαρακτήρα του σημερινού σχολείου. Επιπρόσθετα, η παρεχόμενη γνώση στην ΕΖ θα συμβάλλει στην πιο έγκυρη ενημέρωση των μαθητών για ποικίλα θέματα -που πολλές φορές πραγματεύονται και τα Μ.Μ.Ε. - τα οποία με τον τρόπο τους συμβάλλουν στη διαμόρφωση του παιδαγωγικού περιβάλλοντος.

66 ΕΖ και ΠΕ Απώτερος στόχος της ΠΕ είναι η επίτευξη της περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς. Η ΠΕ στοχεύει στην υποβοήθηση των μαθητών να αποκτήσουν το γνωστικό υπόβαθρο και τον αξιακό προσανατολισμό που απαιτούνται ώστε να αναπτύξουν οι μαθητές θετικές στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές, για την προστασία της οικολογικής ισορροπίας, της βιωσιμότητας της ανάπτυξης και της ποιότητας της ζωής. Μέσα από τη διεπιστημονική προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων /ζητημάτων, αναζητείται η διαμόρφωση της περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς, η διαμόρφωση πολιτών με αίσθημα ευθύνης.

67 ΕΖ και ΠΕ Η εκπαίδευση μέσα και για το περιβάλλον, αν δε γίνεται με πρωταρχικό σκοπό για χάρη του περιβάλλοντος, υποβαθμίζει και αγνοεί το ρόλο των κοινωνικοπολιτικών και οικονομικών συστημάτων που καθορίζουν το περιβαλλοντικό σκηνικό Επιπλέον οι δραστηριότητες της Ευέλικτης Ζώνης υποβάλλονται για έγκριση στον αρμόδιο σχολικό σύμβουλο ενώ των Προγραμμάτων Π.Ε στο Υπεύθυνο Π.Ε της Διεύθυνσης.

68 Η ΠΕ στο Δ.Ε.Ε.Π.Σ ως Πρόγραμμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ΔιαθεματικώνΔραστηριοτήτων
Θεωρεί την Π.Ε τμήμα των προγραμμάτων των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς όμως να κάνει αναφορά σε ποιο χρονικό σημείο του ωρολογίου προγράμματος την τοποθετεί. Για τη στήριξη, σχεδιασμό και υλοποίηση, των προγραμμάτων ΠΕ προβλέπει τη συγγραφή οδηγού/βοηθήματος για τον εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο οδηγός αυτός θα περιλαμβάνει ένα γενικό θεωρητικό μέρος με βάση τους άξονες του γνωστικού περιεχομένου και θα συνοδεύεται από εργαστηριακό οδηγό, σχετική βιβλιογραφία και ενδεικτικά σχέδια εργασίας.

69 Οι Υπεύθυνοι ΠΕ και τα ΚΠΕ δεν αναφέρονται πουθενά, παρά μόνο για να
πληροφορηθούν οι εκπαιδευτικοί ότι στα γραφεία των Υπευθύνων και στα ΚΠΕ υπάρχει το σχετικό υλικό του ΥΠ.Ε.Π.Θ για την ΠΕ.

70 Επομένως η ΠΕ υπάρχει: Ως πρόγραμμα των σχολικών δραστηριοτήτων – χρόνος εντός και εκτός διδακτικού ωραρίου. Ως Πρόγραμμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων (ΔΕΕΠΣ) – δεν προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος. Στη θεματικής της Ε.Ζ θίγονται θέματα σχετικά με το Περιβάλλον – υπάρχει χρονικό πλαίσιο.

71 Εν κατακλείδι θα λέγαμε ότι στο χώρο της ΠΕ επικρατεί πολυγλωσσία και οι στρατηγικές εκπαιδευτικές και διοικητικές που εφαρμόζει το ΥΠ.Ε.Π.Θ αντί να ξεκαθαρίσουν το ήδη ομιχλώδες τοπίο της ΠΕ, προσθέτουν γκρίζες πινελιές σ’ αυτό.

72 Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση εκτός Ελλάδας

73 Η ΠΕ στις ΗΠΑ Οι Η.Π.Α. ήταν η πρώτη χώρα που θέσπισε ομοσπονδιακό νόμο για την ΠΕ το 1970, όταν άλλες χώρες μόλις είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούν τον όρο ή δεν τον είχαν ανακαλύψει ακόμα. Η Διεύθυνση για την ΠΕ (Office of Environmental Education) στην ουσία υπονομεύτηκε από τη Διεύθυνση της Εκπαίδευσης (Office of Education), γιατί η δεύτερη θεωρούσε ότι η ΠΕ δεν χρειαζόταν να διαφοροποιηθεί από το υπάρχον σχολικό πρόγραμμα. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής διετίθετο μόνο μέρος των κονδυλίων, από αυτά που χορηγούσε το Κογκρέσο για την ΠΕ, και έτσι στην πραγματικότητα, η όποια υποστήριξη δόθηκε στην ΠΕ ήταν ελλιπής. Το 1971, ιδρύθηκε στις Η.Π.Α., η Εθνική Ένωση για την ΠΕ (National Association for Environmental Education, Ν.Α.Ε.Ε.) η οποία συνέβαλε στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού.

74 Η ΠΕ στις ΗΠΑ στη δεκαετία του '80 η υποστήριξη της ΠΕ περιορίστηκε μόνο σε έμμεση υποστήριξη, όπως π.χ. την υποστήριξη ενός δικτύου πληροφορικής στη θεματολογία, του οποίου, μεταξύ των άλλων, ήταν και η ΠΕ. Αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος στη δεκαετία του '90, τόσο σε επίπεδο ομοσπονδιακής κυβέρνησης όσο και σε επίπεδο πολιτειών. Η ανάπτυξη της ΠΕ στηρίζεται περισσότερο σε δραστηριότητες άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών

75 Η ΠΕ στις ΗΠΑ Στην προώθηση της ΠΕ συμμετέχουν και μη κυβερνητικοί οργανισμοί, που προσπαθούν να επηρεάσουν τα σχολικά προγράμματα. Με την υποστήριξη τους έχει παραχθεί το καλύτερο διδακτικό υλικό για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η συνδρομή είναι πολύτιμη για τους εκπαιδευτικούς, αλλά δεν εγγυάται ότι το παραγόμενο διδακτικό υλικό είναι πάντα σημαντικό από εκπαιδευτική σκοπιά, καθώς οι οργανισμοί αυτοί παράγουν διδακτικό υλικό με κύριο στόχο να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά για θέματα που ενδιαφέρουν τους ίδιους. Η επικρατούσα άποψη είναι ότι η ΠΕ πρέπει να διαπερνά όλα τα μαθήματα του προγράμματος, αλλά στην πράξη περιορίζεται κυρίως στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών.

76 Η ΠΕ στις ΗΠΑ Πολλοί κρατικοί και εθνικοί οργανισμοί έχουν τονίσει την ανάγκη τους για υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, για κατάρτιση, εξειδίκευση και υποστήριξη του έργου της ΠΕ. Παραδείγματος χάριν, το Environmental Protection Agency (ΕΡΑ),δέχεται περί τις προτάσεις ετησίως για υποτροφίες ή χορηγίες, που στην ουσία ζητούν περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια. Το Κογκρέσο εγκρίνει γύρω στα 13 εκατομμύρια, δίνοντας τη δυνατότητα στο EPA να συμμετάσχει σε προγράμματα.

77 Η ΠΕ στις ΗΠΑ Το Πανεπιστήμιο του Michigan, με χρήματα του EPA, ίδρυσε το 1993 και διατηρεί από τότε ένα ηλεκτρονικό σύνδεσμο, το EE-Link, που έχει σχεδιαστεί για την παροχή και ανταλλαγή πληροφοριών στην ΠΕ, επιτρέποντας στους χρήστες να αποκτήσουν κάθε είδους πληροφορία σχετικά με το θέμα της ΠΕ, δίνοντας τη δυνατότητα να συνδεθεί κανείς με όλες τις βάσεις δεδομένων ΠΕ στο διαδίκτυο.

78 Η ΠΕ στις ΗΠΑ Τοπικά και εθνικά ινστιτούτα δείχνουν ότι δεν έχουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες της ΠΕ. Οι γονείς πολύ συχνά εμφανίζονται στα αποτελέσματα να ζητούν περισσότερη ΠΕ στα σχολεία (60%), πιο πολύ μάλιστα από την ανάγκη για Γεωγραφία (43%),Φυσικές Επιστήμες (58%) και Ιστορία (43%)

79 Η ΠΕ στις ΗΠΑ Σκοπός της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στις Η.Π.Α. είναι η ανάπτυξη των εθνικών, πολιτειακών και τοπικών προτύπων και εκτιμήσεων για τα μαθήματα κορμού (μαθηματικά, γεωγραφία, επιστήμη), αφήνοντας όμως απέξω την ΠΕ. ΝΑΑΕΕ σχεδίασε τo 1993 ένα ερευνητικό έργο, το National Project for Excellence in Environmental Education. Το τελευταίο είναι ένα πολυετές πρόγραμμα σχεδιασμένο για να καθορίσει τις κατευθυντήριες αρχές για την ανάπτυξη ισορροπημένων, επιστημονικά άρτιων και περιεκτικών προγραμμάτων ΠΕ Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι οργανωμένες σε τέσσερις δεσμίδες, οι οποίες παρουσιάζουν μια σαφή πλευρά των στόχων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην περιβαλλοντική παιδεία.

80 Δεσμίδα 1: Ικανότητες Έρευνας και Ανάλυσης
Η περιβαλλοντική παιδεία βασίζεται στην ικανότητα των μαθητών να κάνουν ερωτήσεις, να εικάζουν και να υποθέτουν σχετικά με τον κόσμο γύρω τους, να ψάχνουν πληροφορίες, και να αναπτύσσουν απαντήσεις στις ερωτήσεις τους. Οι μαθητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με την έρευνα, με τις βασικές ικανότητες για συλλογή και οργάνωση πληροφορίας, και να ερμηνεύουν και να συνθέτουν πληροφορίες προκειμένου να αναπτύξουν εξηγήσεις.

81 Δεσμίδα 1: Ικανότητες Έρευνας και Ανάλυσης
Η δεσμίδα αυτή περιλαμβάνει: Ερωτήσεις Σχεδιασμό έρευνας Συλλογή πληροφοριών Υπολογισμούς ακρίβειας και αξιοπιστίας Οργάνωση πληροφοριών Εργασία με μοντέλα και απομιμήσεις Ανάπτυξη εξηγήσεων

82 Δεσμίδα 2: Γνώση της Περιβαλλοντικής Διαδικασίας και του Συστήματος
Ένα σημαντικό στοιχείο της περιβαλλοντικής παιδείας είναι η κατανόηση της διαδικασίας και των συστημάτων που αποτελούν το περιβάλλον, συμπεριλαμβάνοντας τον άνθρωπο και τις επιρροές του στο περιβάλλον. Αυτή η κατανόηση είναι βασισμένη στη σύνθεση γνώσης, δια μέσου των παραδοσιακών θεμάτων. Οι κατευθυντήριες αρχές σε αυτή τη δεσμίδα είναι οργανωμένες σε τέσσερις υπό-κατηγορίες.

83 Δεσμίδα 2: Γνώση της Περιβαλλοντικής Διαδικασίας και του Συστήματος
Δεσμίδα 2.1 – Η Γη ως ένα φυσικό οικοσύστημα Διαδικασία που διαμορφώνει τη Γη Αλλαγές ύλης Ενέργεια Δεσμίδα 2.2 – Η ζωή στο περιβάλλον Οργανισμοί, πληθυσμοί και κοινότητες Κληρονομικότητα και εξέλιξη Συστήματα και σύνδεσμοι Ροή ύλης και ενέργειας

84 Δεσμίδα 2: Γνώση της Περιβαλλοντικής Διαδικασίας και του Συστήματος
Δεσμίδα Οι άνθρωποι και οι κοινωνίες τους Ατομικά και σε ομάδες Έθιμα Πολιτικά και οικονομικά συστήματα Παγκόσμιες συνδέσεις Αλλαγή και σύγκρουση Δεσμίδα 2.4 – Το περιβάλλον και η κοινωνία Ανθρώπινες/περιβαλλοντικές αλληλεπιδράσεις Γεωγραφικές τοποθεσίες Πόροι Τεχνολογία Περιβαλλοντικά θέματα

85 Δεσμίδα 3: Ικανότητες Κατανόησης και Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Θεμάτων
Οι ικανότητες και η γνώση επεξεργάζονται και τίθενται σε εφαρμογή σε ένα γενικότερο πλαίσιο περιβαλλοντικών θεμάτων. Αυτά τα περιβαλλοντικά θέματα αφορούν πραγματικές καταστάσεις όπου δοκιμάζονται διαφορετικές απόψεις σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τις πιθανές τους λύσεις. Η περιβαλλοντική παιδεία περιλαμβάνει ικανότητες να καθορίζουν, να μαθαίνουν, να αξιολογούν και να δρουν πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα. Αυτή η δεσμίδα είναι υπό- διαιρεμένη σε δύο

86 Δεσμίδα 3: Ικανότητες Κατανόησης και Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Θεμάτων
Δεσμίδα 3.1- Ικανότητες για ανάλυση και έρευνα περιβαλλοντικών θεμάτων Αναγνώριση και έρευνα θεμάτων Ταξινόμηση των συνεπειών των θεμάτων Αναγνώριση και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και πηγών δράσης Εργασία με ευελιξία, δημιουργικότητα και ειλικρίνεια Δεσμίδα 3.2 – Λήψη αποφάσεων και συμμετοχικότητα Διαμόρφωση και αξιολόγηση προσωπικών απόψεων Αξιολόγηση της ανάγκης για δράση των πολιτών Οργάνωση και λήψη δράσης Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων δράσης

87 Δεσμίδα 4: Προσωπική και Πολιτική Ευθύνη
Οι περιβαλλοντικά υπεύθυνοι πολίτες είναι πρόθυμοι και ικανοί να δράσουν σύμφωνα με τα δικά τους συμπεράσματα σχετικά με το τι πρέπει να γίνει για να εξασφαλίσουν περιβαλλοντική ποιότητα. Όσο οι μαθητευόμενοι αναπτύσσουν και προσφέρουν μια αντίληψη βασισμένη στη μάθηση και στις ικανότητες για έρευνα, ανάλυση, και δράση, καταλαβαίνουν επίσης ότι οτιδήποτε κάνουν ατομικά και σε ομάδες μπορεί να επιφέρει την αλλαγή.

88 Δεσμίδα 4: Προσωπική και Πολιτική Ευθύνη
Η δεσμίδα αυτή περιλαμβάνει: Κατανόηση κοινωνικών αξιών και αρχών Αναγνώριση των δικαιωμάτων και των ευθυνών των πολιτών Αναγνώριση αποτελεσματικότητας Αποδοχή προσωπικής ευθύνης

89 Η ΠΕ στις ΗΠΑ Είναι κοινή συνείδηση στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η ΠΕ είναι σχετική και άμεσα συνδεδεμένη με την καθημερινή ζωή γιατί προστατεύει την ανθρώπινη υγεία, δίνει ποιότητα στην εκπαίδευση, ανοίγει νέους επαγγελματικούς ορίζοντες, προωθεί την βιώσιμη ανάπτυξη και προστατεύει την φυσική κληρονομιά της Αμερικής.

90 Η ΠΕ στην Ευρώπη Ένα ενθαρρυντικό σημείο στην προβληματική, τελικά, προώθηση της ΠΕ στην Ευρώπη, ήταν η δέσμευση των υπουργών Παιδείας των χωρών-μελών της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, σε συνάντηση τον Μάιο του 1988, στην οποία συμφώνησαν να αναπτύξουν δράση για την προώθηση της ΠΕ. Όλα τα κράτη-μέλη δεσμεύτηκαν να προωθήσουν την ΠΕ σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, να δημοσιεύσουν ντοκουμέντα για την ακολουθούμενη πολιτική που αφορά την ΠΕ στα σχολεία, να ληφθούν υπόψη οι στόχοι της ΠΕ στο σχεδιασμό των προγραμμάτων των σχολείων, να δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην αρχική τους κατάρτιση και επιμόρφωση και να εφοδιαστούν τα σχολεία με κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.

91 προβλήματα που έχουν επισημανθεί στην προώθηση της ΠΕ στην Ευρώπη
Πολύ μικρή πρόοδος που σημειώνεται σχετικά με την ενσωμάτωση της ΠΕ στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, γεγονός που προκαλεί πολλές ελλείψεις οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν με την επιμόρφωση αργότερα, στην έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού Ελλιπής χρηματοδότηση Γενικότερα προβλήματα που έχουν σχέση με τον προσδιορισμό των στόχων της ΠΕ, την πολυπλοκότητα των συνεχώς αναδυόμενων περιβαλλοντικών προβλημάτων, τις δυσκολίες που υπάρχουν για την πραγματοποίηση διαπρογραμματικής διδασκαλίας και τελικά την έλλειψη αξιολόγησης

92 Για την προώθηση της ΠΕ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
Χρηματοδοτούνται πολλά προγράμματα και σε πολλά επίπεδα, για την ανάπτυξη καινοτομιών, για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, για την επιμόρφωση και αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών.

93 Γενικά στόχος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να μετατοπιστεί η ΠΕ
από την πραγματοποίηση της σε εθελοντική βάση σε μέρος του επίσημου προγράμματος από το πειραματικό στάδιο στο στάδιο που αυτός ο τύπος εκπαίδευσης θα είναι διαθέσιμος σε όλους, με τον απαιτούμενο όμως σεβασμό στις ιδιαιτερότητες των εθνικών συστημάτων και παραδόσεων κάθε χώρας-μέλους.

94 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τη θέση της ΠΕ στα εκπαιδευτικό προγράμματα έχουμε
τις χώρες στα εκπαιδευτικά προγράμματα των οποίων είναι ενσωματωμένη η ΠΕ ως μέρος των μαθημάτων του υπάρχοντος προγράμματος τις χώρες στις οποίες η ΠΕ δεν αποτελεί μέρος του επίσημου προγράμματος, όμως η προώθηση της υποστηρίζεται από τις αρμόδιες αρχές.


Κατέβασμα ppt "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google