Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2019 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαβούλευση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2019 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαβούλευση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαβούλευση

2 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής – λειτουργικής ανάπτυξης, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο Οι γενικοί στόχοι: Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης. Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού. Ανάπτυξη των συνεργασιών και της επιρροής άλλων φορέων. Δομή: Α’ Φάση: Υφιστάμενη Κατάσταση - Στρατηγικός Σχεδιασμός Β’ Φάση: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

3 Βήματα Προετοιμασία και οργάνωση
Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης Καθορισμός του Οράματος και της Στρατηγικής του Δήμου-Κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου Συνεργασία με όμορους Δήμους και την Περιφέρεια Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και Διαδικασίες Διαβούλευσης Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου Πενταετής Προγραμματισμός των Δράσεων. Οικονομικός Προγραμματισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος Προσδιορισμός Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος &Τελικές Ενέργειες

4 Τομέας Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
Καταγραφή φυσικών πόρων Περιβαλλοντικά Προβλήματα Ρίψη μη επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων από μονάδες εκτροφής ζώων και ελαιουργείων Ρύπανση υδροφόρου ορίζοντα από την έλλειψη αποχετευτικού δικτύου Αυθαίρετη Δόμηση Κάθετες Υπηρεσίες Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γραφείο Καθαριότητας, Πρασίνου και Ανακύκλωσης Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

5 Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης

6 Τομέας Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός
Δημογραφικά Στοιχεία Δημοτική Ενότητα Ερέτριας: Παρατηρούμε μια σταδιακή αύξηση του πληθυσμού Δημοτική Ενότητα Αμαρύνθου: Παρατηρούμε μια μείωση του πληθυσμού από το 2001 μέχρι το 2011

7 Τομέας Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός
Καταγραφή Υποδομών

8 Τομέας Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός

9 Τομέας Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός

10 Τομέας Οικονομικής Ανάπτυξης και Απασχόληση
Καταγραφή Υποδομών Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης Ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών τουρισμού και παραθεριστική κατοικία. Διαμόρφωση Ολοκληρωμένου Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση. Καθιέρωση "ευνοϊκού" επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης

11 Τομέας Οικονομικής Ανάπτυξης και Απασχόληση

12 Τομέας Βελτίωσης της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου
Οργανόγραμμα

13 Τομέας Βελτίωσης της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου

14 Όραμα Η ισόρροπη ανάπτυξη του Δήμου και όλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων, μέσω μιας «ολοκληρωμένης προσέγγισης» της πολιτικής συνοχής. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μέσω της ανάδειξης των πολιτιστικών χαρακτηριστικών, των φυσικών και ανθρώπινων πόρων, με σεβασμό στο περιβάλλον και επίκεντρο τον άνθρωπο. Βασικές Αξίες: Σεβασμός και Προστασία του Περιβάλλοντος Σεβασμός στην Κοινωνία Σεβασμός , Προστασία και Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

15 Άξονας 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Μέτρο 1.1 Περιβάλλον 1.1.1.Προστασία, διαχείριση και ανάδειξη φυσικών πόρων 1.1.2.Οριοθέτηση-Διευθέτηση Ρεμάτων και Αντιπλημμυρική 1.1.3.Προστασία- Αρδευτικά Έργα 1.1.4.Προστασία Περιαστικού Δάσους Γεωργικού Τομέα 1.1.5.Οικολογική ευαισθητοποίηση πολιτών 1.1.6.Αναβάθμιση Μέτρο 1.2 Οικιστικό Περιβάλλον/Καθαριότητα Αναβάθμιση και επέκταση του αστικού πρασίνου Βελτίωση Διαχείρισης Απορριμμάτων Σύγχρονη και ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση απορριμμάτων Προστασία της δημόσιας υγείας Καταγραφή θέσεων κάδων Μέτρο 1.3 Υποδομές – Δίκτυα – Τεχνικά Έργα Βελτίωση αγροτικού και δημοτικού δικτύου του Δήμου Βελτίωση συνθηκών οδικής ασφάλειας Αντιμετώπιση των προβλημάτων κυκλοφορίας, οδικής ασφάλειας και στάθμευσης Αναβάθμιση των δικτύων επικοινωνίας και επέκτασης ευρυζωνικών υποδομών Βελτίωση-επέκταση δικτύων ύδρευσης- άρδευσης-αποχέτευσης Ανάπτυξη υποδομών πολιτικής προστασίας Κατασκευή Κυνοκομείου Μέτρο 1.4. Χωροταξία και Αστική Ανάπτυξη Πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός Βελτίωση των συγκοινωνιακών συνδέσεων και υποδομών Αξιοποίηση περιοχών για τη δημιουργία κοινόχρηστων & κοινωφελών χώρων Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης

16 Άξονας 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Μέτρο 2.1 Δημόσια Υγεία Βελτίωση και ανάπτυξη δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Μέτρο 2.2 Κοινωνική Μέριμνα Βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων προγραμμάτων και δομών κοινωνικής φροντίδας, μέριμνας και ενσωμάτωσης Βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών ΑΜΕΑ Μέτρο 2.3 Πολιτισμός Διοργάνωση εκδηλώσεων τοπικής, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας Αξιοποίηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών για πολιτιστική χρήση Ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος Μέτρο 2.4. Αθλητισμός Κατασκευή νέων - αξιοποίηση και συντήρηση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και προγραμμάτων άθλησης Προώθηση συνεργασιών με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς αθλητικούς φορείς και οργανώσεις Μέτρο 2.5. Εκπαίδευση Ανέγερση - Συντήρηση Σχολικών Μονάδων 2.5.2 Ανάπτυξη υποδομών εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης

17 Άξονας 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Μέτρο 3.1 Απασχόληση - Ανεργία Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών κατάρτισης και ευκαιριών απασχόλησης και επανένταξης ανέργων Μέτρο 3.2 Επιχειρηματικότητα Ανάπτυξη πλαισίου συνεργασίας με τις τοπικές επιχειρήσεις, οικονομικούς και λοιπούς φορείς Δημιουργία και επέκταση δημοτικών επιχειρηματικών υποδομών Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Μέτρο 3.3 Τουρισμού Βελτίωση Τουριστικών Υποδομών Κατασκευή Μαρίνας Ανάδειξη Δραστηριοτήτων του τουριστικού τομέα και της παραθεριστικής κατοικίας Τουριστική προβολή περιοχής

18 Άξονας 4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Μέτρο 4.1 Οργανωτική Δομή και Συστήματα Λειτουργίας Βελτίωση διοικητικής ικανότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Δήμου Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Δήμου και εφαρμογή συστημάτων Διοίκησης και Απόδοσης Αξιολόγηση των δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και κατάρτιση νέων ΟΕΥ Μέτρο 4.2 Ανθρώπινο Δυναμικό Διαμόρφωση ενός ασφαλούς, υγιούς και λειτουργικού περιβάλλοντος εργασίας Επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων Μέτρο 4.3 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Αξιοποίηση και επέκταση της ευρυζωνικότητας Βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες του Δήμου Μέτρο 4.4 Κτιριακή Υποδομή και Τεχνικός Εξοπλισμός Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του Δήμου Προμήθεια, συντήρηση και αναβάθμιση μηχανολογικού, τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού Μέτρο 4.5 Οικονομικά και Περιουσία Ενίσχυση διαδημοτικών συνεργασιών Βελτίωση των οικονομικών του Δήμου Αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας Οικονομική ανάπτυξη για όλο το Δήμο

19 Ευχαριστούμε Πολύ


Κατέβασμα ppt "ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2019 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαβούλευση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google